Navigacija

14D2I07 - Primena ekonometrijskih metoda u oceni proizvodnosti i kontroli zdravlja životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Primena ekonometrijskih metoda u oceni proizvodnosti i kontroli zdravlja životinja
Akronim 14D2I07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Milorad Mirilović
 2. prof. dr Drago Nedić
 3. doc. dr Nada Tajdić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov
   Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa određenim ekonometrijskim metodama koje se koriste kod kontrole produktivnosti i zdravlja životinja i kod utvrđivanja optimalnog rešenja u terapiji životinja.
   Ishod Studenti treba da se osposobe za primenu ekonometrijskih metoda u kontroli produktivnosti i zdravlja životinja
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Ekonomska analiza u veterinarskoj medicini. Marginalna analiza. Statičke i dinamičke metode u oceni programa kontrole zdravlja životinja. Primena metoda diskontovanja kod izrade programa. Ocena programa u uslovima neizvesnosti. Očekivana monetarna vrednost i očekivano žaljenje. Cost-benefit analiza. Linearno programiranje. Primena simulacionih modela u veterinarskoj medicini.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Snidikor ĐV i Kohren VG.(1971) Statistički metodi, Vuk Karadžić, Beograd
   2. Hadživuković S. (1969) Statistički metodi, Univerzitet Novi Sad, Novi Sad
   3. Stanišić V. (1995) Statističke metode za medicinare, Niš
   4. Čupić M. i Tummala VM.(1994) Savremeno odlučivanje, drugo izdanje, Univerzitet BK, Beograd
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4
   Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi uz primenu audiovizuelne tehnike sa praktičnim primerima, uz pripremu seminarskog rada i kritičku diskusiju.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20