Navigacija

14D2I09 - Dijagnostika parazitskih zoonoza

Specifikacija predmeta
Naziv Dijagnostika parazitskih zoonoza
Akronim 14D2I09
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Zoran Kulišić
 2. prof. dr Nevenka Aleksić
 3. prof. dr Tamara Ilić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet
   Cilj predmeta Produbljivanje specifičnih znanja iz domena uzročnika parazitskih zoonoza, koja omogućavaju samostalno poznavanje: morfoloških i morfometrijskih karakteristika zooantropoparazita i antropozooparazita značajnih za identifikaciju, primene odgovarajuće metode za uzorkovanje, izolovanje i identifikaciju parazita i/ili razvojnih stadijuma zooantropoparazita odnosno antropozooparazita.
   Ishod Student treba da stekne znanje vezano za morfološke i morfometrijske parametre zooantropoparazita i antropozooparazita značajne za identifikaciju, poznaje biologiju parazita, obavi pravilno uzorkovanje i pakovanje uzoraka za ispitivanje, bezbedno rukuje potencijalno infektivnim materijalom, izabere najpogodniju dijagnostičku metodu, postavi dijagnozu na osnovu laboratorijskog nalaza i kliničke slike.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Morfometrijski parametri u identifikaciji zooantropo i antropozooparazita; dijagnostički stadijumi parazita; savladavanje i izvođenje parazitoloških metoda i tehnika za izolovanje i identifikaciju razvojnih oblika uzročnika parazitskih zoonoza protozoarne i helmintske etiologije; metode determinacije vektora uzročnika parazitskih zoonoza; interpretacija i analiza dobijenih rezultata.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Kulišić Z. Helmintologija, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2001.
   2. Dimitrijević Sanda, Ilić Tamara. Klinička parazitologija, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Izdanje autora i Interprint d.o.o. Beograd, Beograd, 2011.
   3. Dimitrijević Sanda. Dijagnostika parazitskih bolesti, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 1999.
   4. Teodorović V., Bunčić Olivera, Kulišić Z., Radenković-Damnjanović Brana, Teodorović Radislava, Đorđević M., Mirilović M. Trichinella – Trichinellosis, Naučna KMD doo, Beograd, 2007.
   5. Mehlhorn H., Duwel D., Raether W. Diagnose und therapie der parasiten von haus- nutz- und heimtieren – Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York, 1986.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem i radom u laboratoriji, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi). Seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10