Navigacija

14D2I66 - Kvalitet i nutritivna vrednost namirnica animalnog porekla

Specifikacija predmeta
Naziv Kvalitet i nutritivna vrednost namirnica animalnog porekla
Akronim 14D2I66
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Neđeljko Karabasil
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov nema
   Cilj predmeta da student stekne znanja o kvalitetu i nutritivnoj vrednosti hrane animalnog porekla
   Ishod Student treba da poznaje osnovne principe upravljanja kvalitetom, da zna činioce od značaja za kvalitet hrane animalnog porekla, kao i elemente od značaja za nutritivnu vrednost hrane.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Sistemi za upravljanje kvalitetom (standardi, organizacija i implementacija sistema kvaliteta, interna i eksterna provera sistema). Kvalitet namirnica animalnog porekla (kvalitet mesa i proizvoda, kvalitet mleka i proizvoda, kvalitet ostalih namirnica animalnog porekla). Nutritivna vrednost namirnica animalnog porekla (trendovi u potrošnji, nutritivna i energetska vrednost hrane animalnog porekla).
   Sadržaj praktične nastave -
   Literatura
   1. Kontrola namirnica aniamlnog porekla. 2011. M.Ž.Baltić, N.Karabasil, FVM
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave teorijska nastava uz interaktivan rad, priprema seminarskog rada, diskusija i kritičko razmatranje temtskih celina.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20