Navigacija

14D2I74 - Matične ćelije i njihova uloga u homeostazi tkiva i regenerativnoj medicini

Specifikacija predmeta
Naziv Matične ćelije i njihova uloga u homeostazi tkiva i regenerativnoj medicini
Akronim 14D2I74
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Milica Kovačević-Filipović
 2. prof. dr Anita Radovanović
 3. prof. dr Danica Marković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan semestar u kome se sluša predmet.
   Cilj predmeta Cilj predmeta je da studenti sagledaju homeostazu tkiva kroz prizmu dinamične obnove i samoobnove tkiva i organa. Ovaj predmet treba da omogući studentima da lakše shvate različite patološke procese kao što su neoplastični procesi, akutna i hronična inflamacija i degeneracija tokom starenja. Osim toga, ovaj predmet je uvod je u regenerativnu medicinu.
   Ishod Poznavanje regenerativnog kapaciteta različitih tkiva i mogućnost poznavanje različitih pristupa ispitivanju matičnih ćelija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Matične ćelije (MĆ): definicija, klasifikacija i poreklo različitih tipova. Diferenciranje ćelija. Objašnjenje pojmova: Toti-, pluri-, multi- i unipotentnost. Kloniranje. Embrionalne i fetalne MĆ. MĆ iz krvi pupčane vrpce i Vartonove pihtije. MĆ hematopoeze. Angiogeneza. Mezenhimalne MĆ. Osteogeneza. Hondrogeneza. Adipogeneza. MĆ poreklom od endoderma i ektoderma. MĆ tkiva sa višim i nižim regenerativnim potencijalom: nervni sistem, mišići, endotel, jetra. Indukovane pluripotentne MĆ. Krioprezervacija ćelija. Klinička primena. Tkivni inženjering. Biomaterijali i biokompatibilnost. Reakcija tkiva na biomaterijale.
   Sadržaj praktične nastave Analiza rezultata istraživanja dobijenih različitim tehnikama.
   Literatura
   1. Vunjak-Novaković G. i Freshney RI. Culture of Cells for Tissue Engineering. Wiley-Liss, 2006 (ISBN -13 978-0-471-62935-1)
   2. Tatjana Božić, Patološka fiziologija domaćih životinja, 2012 (ISBN 978-86-6021-051-9)
   3. Bongso A. i Lee EH, Stem Cells – From Bench to Bedside – World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2005 (IBN 981-256-126-9)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska i praktična nastava, kritička diskusija.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 10