Navigacija

14I1I04 - Eksperimentalna hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Eksperimentalna hemija
Akronim 14I1I04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sunčica Borozan
 2. prof. dr Iris Đorđević
 3. prof. dr Milena Krstić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslov Upisan prvi semestar
   Cilj predmeta Izučavanje osnovnih praktičnih principa bazne hemije, hemijske reaktivnosti neorganskih i malih organskih molekula kroz virtuelne eksperimente. Kroz simulirane eksperimente u virtuelnoj laboratoriji student ima mogućnost da sam istražuje reaktivnost različitih supstanci, prati, uočava i on line zapisuje promene. Rad u virtuelnoj laboratoriji ne zahteva nikakvo specifično predznanje iz hemije a omogućava studentu da kroz interaktivni kviz planira eksperiment u realnoj laboratoriji.
   Ishod Student treba da razume niz osnovnih principa i metoda na kojima različiti hemijski i biohemijski procesi počivaju, koji mogu biti dragocena pomoć u daljem učenju hemije, biohemije, fiziologije, toksikologije, farmakologije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvodne napomene potrebne za rad u virtuelnoj laboratoriji (2). Medicinski važni elementi (1). Struktura i primena neorganskih jedinjenja u veterinarskoj medicini (3). Organometalna jedinjenja u živim sistemima (3). Mehanizmi dejstva toksičnih agenasa u živim sistemima (3) Značaj slobodnih radikala u veterinarskoj medicini (3)
   Sadržaj praktične nastave Uvodne napomene, diskusija dobijenih rezultata u virtuelnoj laboratoriji i izvođenje realnog eksperimenta. Virtuelni eksperiment sa neorganskim agensima (3) Ugljenik u akciji (3) Osnovna istraživanja u hemiji (3) Biološki značaj različitih hemijskih supstanci (4) Hemijske osobine, značaj i uloga nekih neorganskih jona u organizmu (4) Struktura koordinativno kovalentne veze kompleksnih jedinjenja koja se koriste u veterinarskoj medicini (4) kao i sinteza nekih kompleksnih jedinjenja u virtuelnoj laboratoriji (4) Toksični elementi i jedinjenja u životnoj sredini (2) Određivanje aktivnosti pojedinih enzima antioksidativne odbrane (3) Seminarski radovi ako budu predviđeni za pojedine oblasti.
   Literatura
   1. PubChem, Entrez, 3D animations of other bases, scientific and professional journals in the library of the Faculty of Veterinary Medicine, the library of the Department for general predmete- chemistry, scientific and technical monographs The monograph, The importance of free radicals in veterinary medicine, Spruce Stevanovic and Sunčica Borozan (eds), Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Scientific KMD, Belgrade, 2012
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 2
   Metode izvođenja nastave Uvodne napomene potrebne za rad u virtuelnoj laboratoriji, diskusija rezultata dobijenih u virtuelnoj laboratoriji i izvođenje realnog eksperimenta koristeći postojeće animacije i interaktivni kviz. Na kraju kursa svaki student dobija zadatak baziran na stečenom znanju u virtuelnoj laboratoriji koji treba samostalno da reši.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 40 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10