Navigacija

14I1I10 - Uzgoj i nega pčela

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj i nega pčela
Akronim 14I1I10
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. dr Zoran Stanimirović
 2. dr Jevrosima Stevanović
 3. dr Ninoslav Đelić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. Uroš Glavinić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.5 Status predmeta izborni
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Predmet ima za cilj da osposobi studente za pravilan uzgoj i negu pčelinjih zajednica u funkciji održavanja zdravih i produktivnih pčelinjih društava i pripremi ih za samostalno rešavanje najčešćih problema u pčelarstvu. Osim toga, ovaj predmet daje osnove za praćenje i usvajanje predviđenog gradiva iz predmeta Bolesti pčela.
  Ishod Student treba da zna sociološko ustrojstvo i razvoj pčelinje zajednice; morfologij u i komunikaciju članova pčelinje zajednice. Student treba da razume: osnovne principe uzgoja i nege pčela saglasno sezonskim potrebama i razvoju pčelinje zajednice, kao i osnovne principe selekcije matica. Student treba da stekne veštinu samostalnog vođenja pčelinjaka i stručne komunikacije sa pčelarima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Poreklo, rasprostranjenost, taksonomski status i rase medonosne pčele. Struktura i socijalno ustrojstvo pčelinjeg društva, biologija članova pčelinje zajednice (4). Orijentacija i snalaženje u prirodi. Komunikacija i sporazumevanje među članovima pčelinje zajednice (feromoni i ”ples” pčela) (2). Pčelinja paša i pčelinji proizvodi (4). Genetika, selekcija i ponašanje medonosne pčele (3). Menadžment u pčelarstvu (2).
  Sadržaj praktične nastave Izgradnja i struktura pčelinjeg gnezda. Dinamika razvića pčelinje zajednice (6). Izbor mesta za pčelinjak (2). Pčelarska oprema i pribor. Pčelarska kuća. Tipovi košnica (4). Pripremanje pčelinjih zajednica za medobranje (4). Sklapanje i ožičavanje ramova, umetanje satnih osnova (4). Formiranje i nega pčelinjih zajednica. Sezonski radovi na pčelinjaku (4). Uzgoj matica i rojeva (6).
  Literatura
  1. Stanimirović Z, Soldatović B, Vučinić M: Biologija pčela. Medonosna pčela. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Medicinska knjiga - Medicinske komunikacije, Beograd, 2000.
  2. Stevanović J., Stanimirović Z., Djelić N.: Zoologija, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, CiD, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), demonstracije i praktično izvođenje nastave na fakultetskom pčelinjaku i u radionici Katedre za biologiju.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 45 Usmeni ispit 30
  Projekti 0
  Kolokvijumi 10
  Seminari 0