Navigacija

14I1I10 - Uzgoj i nega pčela

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj i nega pčela
Akronim 14I1I10
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ninoslav Đelić
 2. prof. dr Zoran Stanimirović
 3. prof. dr Jevrosima Stevanović
 4. doc. dr Uroš Glavinić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Uroš Glavinić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.5 Status predmeta izborni
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Predmet ima za cilj da osposobi studente za pravilan uzgoj i negu pčelinjih zajednica u funkciji održavanja zdravih i produktivnih pčelinjih društava i pripremi ih za samostalno rešavanje najčešćih problema u pčelarstvu. Osim toga, ovaj predmet daje osnove za praćenje i usvajanje predviđenog gradiva iz predmeta Bolesti pčela.
  Ishod Student treba da zna sociološko ustrojstvo i razvoj pčelinje zajednice; morfologij u i komunikaciju članova pčelinje zajednice. Student treba da razume: osnovne principe uzgoja i nege pčela saglasno sezonskim potrebama i razvoju pčelinje zajednice, kao i osnovne principe selekcije matica. Student treba da stekne veštinu samostalnog vođenja pčelinjaka i stručne komunikacije sa pčelarima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Poreklo, rasprostranjenost, taksonomski status i rase medonosne pčele. Struktura i socijalno ustrojstvo pčelinjeg društva, biologija članova pčelinje zajednice (4). Orijentacija i snalaženje u prirodi. Komunikacija i sporazumevanje među članovima pčelinje zajednice (feromoni i ”ples” pčela) (2). Pčelinja paša i pčelinji proizvodi (4). Genetika, selekcija i ponašanje medonosne pčele (3). Menadžment u pčelarstvu (2).
  Sadržaj praktične nastave Izgradnja i struktura pčelinjeg gnezda. Dinamika razvića pčelinje zajednice (6). Izbor mesta za pčelinjak (2). Pčelarska oprema i pribor. Pčelarska kuća. Tipovi košnica (4). Pripremanje pčelinjih zajednica za medobranje (4). Sklapanje i ožičavanje ramova, umetanje satnih osnova (4). Formiranje i nega pčelinjih zajednica. Sezonski radovi na pčelinjaku (4). Uzgoj matica i rojeva (6).
  Literatura
  1. Stanimirović Z, Soldatović B, Vučinić M: Biologija pčela. Medonosna pčela. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Medicinska knjiga - Medicinske komunikacije, Beograd, 2000.
  2. Stevanović J., Stanimirović Z., Djelić N.: Zoologija, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, CiD, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), demonstracije i praktično izvođenje nastave na fakultetskom pčelinjaku i u radionici Katedre za biologiju.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 45 Usmeni ispit 30
  Projekti 0
  Kolokvijumi 10
  Seminari 0