Navigacija

14I2I01 - Otrovne i lekovite biljke Balkana

Specifikacija predmeta
Naziv Otrovne i lekovite biljke Balkana
Akronim 14I2I01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Svetlana Grdović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Stamen Radulović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 1.0 Status predmeta izborni
  Uslov -
  Cilj predmeta Sticanje znanja o lekovitim i toksičnim biljkama koje su široko rasprostranjene na području Balkanskog poluostrva.
  Ishod Student treba da zna najvažnije lekovite biljke Balkana i njihove lekovite sastojke koje bi kasnije koristio u terapiji životinja; da poznaje naše najrasprostranjenije toksične biljke i simptome trovanja životinja tim biljkama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Otrovne biljke su rasprostranjene na livadama i pašnjacima Balkana i predstavljaju veliku opasnost za životinje na ispaši. Za svaku otrovnu biljku biće izloženi efekti na životinje ukoliko ih one koriste u ishrani. (8). O najznačajnijim lekovitim biljnim vrstama vegetacije livada, pašnjaka i šuma i njihovo dejstvo na životinje (7).
  Sadržaj praktične nastave -
  Literatura
  1. Blaženčić Ž, Grdović Svetlana: Krmno bilje, udžbenik za studente FVM, Veterinarska komora, Beograd, 2003.
  2. Kojić M, Janjić V: Otrovne biljke, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
  3. Kovačević N, Jančić R: Stotinu lekovitih biljaka kroz tradiciju i savremeni život srpskog naroda, Srpska školska knjiga, Beograd, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 0
  Metode izvođenja nastave Didaktička nastava uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, grafoskop) i herbarizovanih biljaka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 20
  Seminari 0