Navigacija

14I3I06 - Uzgoj i nega farmskih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj i nega farmskih životinja
Akronim 14I3I06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radislava Teodorović
 2. prof. dr Ljiljana Janković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslov Nema
   Cilj predmeta Bliže upoznavanje sa specifičnostima uzgoja, držanja i nege različitih vrsta farmskih životinja: mlečnih i tovnih goveda, svinja, ovaca, koza i živine.
   Ishod Student treba da zna osnovne principe uzgoja, držanja i nege goveda, ovaca, koza, svinja i živine, poznaje tehnologiju proizvodnje pojedinih kategorija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovni principi uzgoja, držanja i nege mlečnih goveda (2). Muža krava i menadžment kvaliteta mleka (2). Osnovni principi uzgoja, držanja i nege tovnih goveda (2). Osnovni principi uzgoja, držanja i nege svinja (2). Osnovni principi uzgoja, držanja i nege ovaca i koza (2). Osnovni principi uzgoja, držanja i nege živine (2). Nega i obrada papaka (1). Menadžment držanja i zdravstvene zaštite farmskih životinja (1).
   Sadržaj praktične nastave Uvežbavanje praktičnih veština neophodnih za rad sa farmskim životinjama: kravama, ovcama, kozama, svinjama ili živinom, kroz praksu na odabranim farmama, koja obuhvata sve aktivnosti od hranjenja, nege i muže, do sprovođenja zdravstvene zaštite pojedinih vrsta farmskih životinja.
   Literatura
   1. Brana Radenković-Damnjanović: Autorizovana predavanja, FVM, Beograd, 2008.2. Savić Mila, Jovanović S., Vegra M., Stočarstvo: farmske i socijalne životinje, FVM, Beograd, 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi). Praktične vežbe i dežurstva na farmama goveda, ovaca, koza, svinja ili živine, prema opredeljenju studenata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0