Navigacija

14I3O08 - Opšta klinička dijagnostika

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta klinička dijagnostika
Akronim 14I3O08
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Jovan Bojkovski
 2. prof. dr Predrag Stepanović
 3. prof. dr Nenad Andrić
 4. prof. dr Ivan Vujanac
 5. doc. dr Radiša Prodanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Stefan Đoković
 2. doc. dr Miloš Vučićević
 3. doc. dr Radiša Prodanović
 4. as. dr Darko Davitkov
 5. as. Anja Ilić Božović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Nema uslova.
  Cilj predmeta Studenti treba da nauče kako da se ponašaju sa životinjama u odnosu na razlike i specifičnosti vrsta i rasa, kako i šta da posmatraju u odnosu na zdrave jedinke i kako da izdiferenciraju odstupanja u odnosu na druga bolesna stanja. Studenti se obučavaju u primeni savremenih dijagnostičkih metoda, kako bi mogli da u što kraćem vremenu uoče postojanje patološkog stanja, te postave pravu dijagnozu.
  Ishod Studenti treba da nauče da prikupljaju sve podatke o posmatranoj životinji, da prilaze različitim vrstama životinja i da ih fiksiraju kako bi bezbedno izvršili klinički pregled, Da umeju da primene metode kliničkog pregleda. Da misle na medicinski način i tako steknu uslove da primenom ostalih stečenih znanja u krajnjem ishodu postanu veterinari – kliničari.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvodno predavanje; Anamneza, nacional, habitus i trijas; Pregled kože, sluznice i limfni čvorovi; Pregled respiratornog trakta, Pregled kardiovaskularnog sistema; Pregled digestivnog trakta; Pregled urinarnog trakta; Pregled nervnog sistema; Laboratorijska dijagnostika.
  Sadržaj praktične nastave Uvodno predavanje; Anamneza, nacional, habitus i trijas; Pregled kože, sluznice i limfni čvorovi; Pregled respiratornog trakta, Pregled kardiovaskularnog sistema; Pregled digestivnog trakta; Pregled urinarnog trakta; Pregled nervnog sistema; Laboratorijska dijagnostika.
  Literatura
  1. Opšta klinička dijagnostika unutrašnjih bolesti domaćih životinja: A. Cvetković, V. Ćirić, M. Jovanović, V. Litričin, Ž. Lješević, Desanka Marjanović, S. Paunović, M. Petrović, 1980
  2. Praktikum iz opšte kliničke dijagnostike: Zorica Nikolovski Stefanović, Ivan Ivanov, R. Resanović, 2001
  3. Opšta klinička dijagnostika kod domaćih papkara; Biljana Radojičić, 2007.
  4. Veterinary clinical EXAMINATION AND DIAGNOSIS: Otto M Radostits, IG Joe Mayhew, Doreen M Houston-WB SAUNDERS, 2000.
  5. Praktikum iz opšte kliničke dijagnostike: Predrag Stepanović, Ivan Vujanac, Nenad Andrić, Milan Jovanović, Blagoje Dimitrijević, 2013
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 4
  Metode izvođenja nastave Predavanja se održavaju u sali za predavanja Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači i sali Katedre za Parazitologiju. Vežbe se održavaju u salama za vežbe: Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači i Katedra za bolesti papkara kao i sali za vežbe Katedre za Parazitologiju.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 12 Pismeni ispit 35
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 3
  Seminari