Navigacija

14I3O10 - Bolesti riba

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti riba
Akronim 14I3O10
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Maja Marković
 2. doc. dr Ksenija Aksentijević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Ksenija Aksentijević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslov
  Cilj predmeta Da studenti ovladaju znanjem o tehnologiji i načinu uzgoja slatkovodnih i morskih riba, najvažnijim bolestima riba, njihovoj sistematici, rasprostranjenosti, zdravstvenom i ekonomskom značaju, kliničkim znacima infekcije, dijagnostičkim metodama, prevenciji i terapiji odnosno da u praktičnom delu nastavnog procesa ovladaju tehnikama pregleda i dijagnostikovanja bolesti ovih životinja.
  Ishod Student treba da zna etiologiju i patogenezu oboljenja riba obuhvaćenih programom, kako da postavi dijagnozu, da odredi odgovarajuću terapiju, kako da postupi u slučaju sumnje na pojavu zaraznih oboljenja, razume mehanizme nastanka bolesti, ume da uradi klinički pregled i aplikuje lek na odgovarajući način.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Bolesti riba i njihove karakteristike (1); Bakterijske bolesti riba (3); Virusne bolesti riba (2); Gljivične bolesti riba (1); Parazitske bolesti riba (4); Bolesti nejasne etiologije (1); Bolesti usled grešaka u ishrani (1); Bolesti i trovanja usled nepovoljnih uslova sredine (1); Mere sprečavanja pojave i suzbijanja zaraznih bolesti riba (1).
  Sadržaj praktične nastave Šaranski ribnjaci (1), Pastrmski ribnjaci (1), Anatomsko-fiziološke osobine riba (1), Ekonomski značajne vrste slatkovodnih riba (2), Ekonomski značajne vrste morskih riba (2), Vađenje krvi kod riba, Obdukcija riba (3), Uzimanje i slanje materijala na laboratorijski pregled, Laboratorijska dijagnostika (2), Primena lekova kod riba (1), Zdravstvena zaštita riba (1), Poseta ribnjaku (1).
  Literatura
  1. Stojković – Atanacković Milica, Matejić Milanka: Bolesti riba, rakova i školjki, Fakultet Vveterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, Beograd 1989.
  2. Marković, Aksentijević, Praktikum Bolesti riba, 2011
  3. Soldatović B., Zimonjić D.: Biologija i gajenje riba, Naučna knjiga, Beograd 1988
  4. OIE: Diagnostic manual for Aquatic Animal Diseases, 2006
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije, filmovi), praktične vežbe (uzimanja krvi riba, pravljenje krvnih razmaza i mikroskopiranje, obdukcija riba, uzimanje materijala za laboratorijski pregled, laboratorijska diojagnostika) u vežbaonici Katedre za mikrobiologiju i na ribnjacima (uzimanje anamnestičkih podataka, uzorkovanje, pisanje propratnog akta).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari