Navigacija

14I3O10 - Bolesti riba

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti riba
Akronim 14I3O10
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. dr Maja Marković
 2. dr Ksenija Aksentijević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. dr Ksenija Aksentijević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslov
  Cilj predmeta Da studenti ovladaju znanjem o tehnologiji i načinu uzgoja slatkovodnih i morskih riba, najvažnijim bolestima riba, njihovoj sistematici, rasprostranjenosti, zdravstvenom i ekonomskom značaju, kliničkim znacima infekcije, dijagnostičkim metodama, prevenciji i terapiji odnosno da u praktičnom delu nastavnog procesa ovladaju tehnikama pregleda i dijagnostikovanja bolesti ovih životinja.
  Ishod Student treba da zna etiologiju i patogenezu oboljenja riba obuhvaćenih programom, kako da postavi dijagnozu, da odredi odgovarajuću terapiju, kako da postupi u slučaju sumnje na pojavu zaraznih oboljenja, razume mehanizme nastanka bolesti, ume da uradi klinički pregled i aplikuje lek na odgovarajući način.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Bolesti riba i njihove karakteristike (1); Bakterijske bolesti riba (3); Virusne bolesti riba (2); Gljivične bolesti riba (1); Parazitske bolesti riba (4); Bolesti nejasne etiologije (1); Bolesti usled grešaka u ishrani (1); Bolesti i trovanja usled nepovoljnih uslova sredine (1); Mere sprečavanja pojave i suzbijanja zaraznih bolesti riba (1).
  Sadržaj praktične nastave Šaranski ribnjaci (1), Pastrmski ribnjaci (1), Anatomsko-fiziološke osobine riba (1), Ekonomski značajne vrste slatkovodnih riba (2), Ekonomski značajne vrste morskih riba (2), Vađenje krvi kod riba, Obdukcija riba (3), Uzimanje i slanje materijala na laboratorijski pregled, Laboratorijska dijagnostika (2), Primena lekova kod riba (1), Zdravstvena zaštita riba (1), Poseta ribnjaku (1).
  Literatura
  1. Stojković – Atanacković Milica, Matejić Milanka: Bolesti riba, rakova i školjki, Fakultet Vveterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, Beograd 1989.
  2. Marković, Aksentijević, Praktikum Bolesti riba, 2011
  3. Soldatović B., Zimonjić D.: Biologija i gajenje riba, Naučna knjiga, Beograd 1988
  4. OIE: Diagnostic manual for Aquatic Animal Diseases, 2006
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije, filmovi), praktične vežbe (uzimanja krvi riba, pravljenje krvnih razmaza i mikroskopiranje, obdukcija riba, uzimanje materijala za laboratorijski pregled, laboratorijska diojagnostika) u vežbaonici Katedre za mikrobiologiju i na ribnjacima (uzimanje anamnestičkih podataka, uzorkovanje, pisanje propratnog akta).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari