Navigacija

14I4O01 - Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika

Specifikacija predmeta
Naziv Radiološka, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika
Akronim 14I4O01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nikola Krstić
 2. prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović
 3. doc. dr Marko Mitrović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Marko Mitrović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Položeni ispiti iz anatomije, patološke fiziologije, opšte i specijalne patologije. Upisan sedmi semestar
  Cilj predmeta Tokom nastave iz ovog predmeta, studenti se uče veštini analiziranja i tumačenja dobijene slike unutrašnjosti organizma na rendgenskom filmu ili ekranu, u cilju otkrivanja patoloških procesa i postavljanje egzaktne dijagnoze bolesti.
  Ishod Savladavanje tehnike rendgenskog snimanja i osnova tehnološke obrade rendgenskog filma. Savladavanje razlikovanja tkivnih senki na rendgenogramu i prepoznavanje projekcionih efekata. Savladavanje rendgenske topografske anatomije i rendgenske fiziologije. Prepoznavanje i analiziranje patoloških promena na rendgenogramu i samostalno dijagnostikovanje pojedinih oboljenja. Savladavanje tehnike ultrazvučnog pregleda. Interpretacija ultrazvučne slike. Savladavanje tehnike endoskopskog pregleda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Rendgenski kabinet i rendgenski uređaj (1). Rendgenski zraci: nastanak i interakcija sa materijom (1). Nastanak rendgenske slike, tkivne senke i projekcioni efekti (1). Rendgenoskopija: princip nastajanja rendgenske slike (1). Rendgenski filmovi, folije, kasete, antirasipne rešetke. Proces razvijanja filmova (1). Nativno i kontrastno snimanje (1). Digestivni trakt: metodika pregleda, rendgenska anatomija (1) i dijagnostika oboljenja metodom nativne (1) i specijalne rendgenografije (1). Respiratorni trakt, srce i veliki krvni sudovi toraksa: metodika pregleda, rendgenska anatomija (1) i dijagnostika oboljenja (1). Urogenitalni trakt: metodika pregleda, rendgenska anatomija (1) i dijagnostika oboljenja (1). Metodika pregleda koštano-zglobnog sistema, dijagnostika promena položaja i prekida kontinuiteta kostiju (1). Rendgenska dijagnostika promena u koštanoj strukturi: poremećaji makrostrukture prvog reda, promena oblika i veličine kostiju (1). Osteoartropatije glave, kičmenog stuba i ekstremiteta (1). Metabolopatije, nasledne bolesti i oboljenja koštano-zglobnog sistema životinja u zapatu (1). Forenzička rendgenska dijagnostika (1). Fizičke karakteristike, atenuacija i refrakcija ultrazvuka (1). Ultrazvučni aparati i vrste ultrazvučnih sondi (1). Kvalitet ultrazvučne slike i interpretacija (1). Ultrasonografija jetre, pankreasa i slezine (2). Ultrasonografija bubrega i mokraćne bešike (2). Ultrasonografija srca (2). Endoskopski uređaj (1). Endoskopija gastrointestinalnog trakta (1).
  Sadržaj praktične nastave Rendgenski aparat i režim rada u rendgenskom kabinetu (2). Rendgenoskopija: vrste tkiva i projekcioni efekti (2). Rendgenografija: tehnika snimanja, pribor, uticaj jačine i napona struje na kvalitet rendgenske slike. Tehnologija obrade rendgenskog filma (2). Opisivanje rendgenograma alimentarnog tubusa metodom nativne (2) i specijalne rendgenografije (2).Opisivanje rendgenograma respiratornog trakta, srca i velikih krvnih sudova toraksa (2). Opisivanje rendgenograma urogenitalnog trakta (2). Opisivanje rendgenograma promena položaja i prekida kontinuiteta kostiju (2). Opisivanje rendgenograma promena u strukturi kostiju (2). Opisivanje rendgenograma koštanih oboljenja nastalih usled poremećaja u ishrani, naslednih bolesti koštano-zglobnog sistema i oboljenja koštano-zglobnog sistema životinja u zapatu (2). Ultrasonografija bubrega i mokraćne bešike (2). Ultrasonografija srca (2). Endoskopija gastrointestinalnog trakta (2). Kolokvijum (2).
  Literatura
  1. Gligorijević, J., Petrović, B., Osnovi radiologije, Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke republike Srbije, Beograd, 1970.
  2. Petrović, B., Janković-Zagorčić, A., Veterinarska radiologija, Veterinarski fakultet i Savez veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije, Beograd, 1985.
  3. Krstić, N., Lazarević-Macanović, M., Praktikum iz rendgenologije za studente veterinarske medicine, izdavači autori, Beograd, 2002.
  4. Krstić, N., Krstić, V., Rendgenološka i endoskopska dijagnostika oboljenja digestivnog i respiratornog sistema pasa i mačaka, izdavači autori, Beograd, 2007.
  5. Krstić N., Lazarević Macanović M,, Milošević H.,Fizički principi radiološke i ultrazvučne dijagnostike, izdavači autori, Beograd, 2014.
  6. Šehić M: Klinička rentgenologija u veterinarskoj medicini, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb, 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Power Point prezentacije za svako predavanje. Kolekcija od nekoliko stotina rendgenograma za izvođenje praktične nastave, kao i rad sa bolesnim životinjama u Kabinetu za ultrazvučnu i endoskopsku dijagnostiku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 7 Usmeni ispit 40
  Projekti 0
  Kolokvijumi 23
  Seminari 0