Navigacija

14I6O04 - Zakonski propisi u veterinarskoj medicini

Specifikacija predmeta
Naziv Zakonski propisi u veterinarskoj medicini
Akronim 14I6O04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vladimir Nešić
 2. doc. dr Jelena Aleksić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Jelena Aleksić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslov
  Cilj predmeta Upoznavanje sa sadržajem propisa opšteg značaja i propisa iz oblasti veterinarstva koji su u neposrednoj vezi sa svakodnevnim stručnim aktivnostima u oblasti prakse i poslova organa državne uprave.
  Ishod Student treba da zna svoja prava, obaveze i dužnosti koje proističu iz veterinarske legislative, da razume organizaciju veterinarske službe i shvati svoje mesto u ulozi obavljanja poslova iz oblasti javnog veterinarskog zdravstva, da ume da koristi propise u konkretnim situacijama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u zakonodavstvo, značaj veterinarskih propisa, istorijski razvoj veterinarskog zakonodavstva i veterinarske službe u Srbiji (1). Pojam i vrste normativnih akata, postupak donošenja zakona, državno i ekonomsko uređenje RS (2). Organizacija veterinarske službe (1). Zakon o državnoj upravi, Zakon o javnim službama (1). Organizacija i rad organa uprave za poslove veterinarstva; Upravni postupak: pojam, značaj poznavanja, načela (2). Zakon o veterinarstvu (4). Pravilnici (4).
  Sadržaj praktične nastave Prati teorijsku nastavu – obuhvata interaktivno učenje u malim grupama i obradu pojedinih zakonskih propisa na primerima iz prakse (15).
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije), vežbe na primerima iz prakse.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari