Navigacija

14S1I01 - Biotehnologija u veterinarskoj medicini

Specifikacija predmeta
Naziv Biotehnologija u veterinarskoj medicini
Akronim 14S1I01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vladimir Dimitrijević
 2. prof. dr Mila Savić
 3. prof. dr Miloš Pavlović
 4. prof. dr Zoran Stanimirović
 5. prof. dr Ružica Trailović
 6. prof. dr Jevrosima Stevanović
 7. prof. dr Anita Radovanović
 8. prof. dr Dragan Šefer
 9. prof. dr Radmila Marković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Vladimir Dimitrijević
 2. prof. dr Mila Savić
 3. prof. dr Miloš Pavlović
 4. prof. dr Zoran Stanimirović
 5. prof. dr Ružica Trailović
 6. prof. dr Jevrosima Stevanović
 7. prof. dr Anita Radovanović
 8. prof. dr Radmila Marković
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 8.0 Status predmeta izborni
  Uslov Upisan prvi semestar
  Cilj predmeta Da studente osposobi da na osnovu poznatih prirodnih zakonitosti i rešenja koja postoje u prirodi,rešava probleme u gajenju i zaštiti zdravlja životinja i u proizvodnji namirnica animalnog porekla kao i zaštiti životne sredine
  Ishod Student treba da razume prirodne procese na kojima se zaniva biotehnologija, da zna kako se ovi procesi na racionalan način mogu i skoristiti i da ova znanja primeni u praksi. Student mora da razume etičke implikacije primenjene biotehnologije u stočarstvu i veterinarskoj medicini.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u biotehnologiju i istorijski razvoj biotehnologije. Primena biotehnologije u stočarstvu i veterinarskoj medicini. Genetička varijabilnost, izvori, vrste i metode utvrđivanja. Primena genetičkih markera u identifikaciji i kontroli porekla. Genska dijagnostika i terapija. Markerima asistirana selekcija kvantitativnih osobina. Genetički inženjering, osnovni principi. Genetički modifikovani organizmi, metode dobijanja. Transgene životinje kao bioreaktori u farmaceutskoj industriji. Biotehnologija u reprodukciji domaćih životinja: VO MOET, klonirenje embriona, seksiranje semena i embriona. Genetičko unapređenje rase. Efekti ukrštanja. Biotehnološke metode u procesu očuvanja biodiverziteta. Biotehnološke alternative u stimulaciji rasta životinja (probiotici, prebiotici, fitobiotici, zakišeljivači). Biotehnološki dodaci hrani za životinje u cilju očuvanja životne sredine (enzimi, sintetske aminokiseline). Biotehnološka rešenja u ishrani koja utiču povoljno na kvalitet namirnica animalnog porekla (organske forme mikroelemenata, esencijalne masne kiseline).Socijalni i etički aspekti primene biotehnologije.
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa radom laboratorija za genetičke manipulacije. Upoznavanje sa genetičkim implikacijama primene reproduktivne tehnologije. Upoznavanje sa molekularno genetičkim metodama za identifikaciju i kontrolu porekla. Upoznavanje sa molekularno genetičkim metodama u dijagnostici i terapiji. Savremene metode za utvrđivanje priplodne vrednosti domaćih životinja. Sticanje znanja iz monitoringa hrane za životinje u akreditovanoj laboratoriji za ispitivanje hrane za životinje. Upotreba biotehnoloških dodataka u optimalizaciji obroka za životinje. Upoznavanje sa molekularnim metodama kontrole zdarvlja jedinki koje služe u asistiranoj reprodukciji (poseta farmama i centrima za VO i EM)
  Literatura
  1. Savić M, Jovanović S, Vegara M: Stočarstvo-farmske i socijalne životinje, FVM, Beograd, 2007.
  2. B Singh, S K Gautam, and M S Chauhan Textbook of animal biotechnology, T.E.R.I Press, 2012
  3. Đelić N: Principi genetike, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2006.
  4. Stančić B: Biotehnologija, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2006.
  5. Marković R, Petrujkić T, Šefer D: Bezbednost hrane za životinje, FVM, Beograd, 2010.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 2
  Metode izvođenja nastave Teoretska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audiovizuelnih metoda; praktična nastava u molekularno genetičkim laboratorijama, rad u centrima za VO, mentorska nastava.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 25
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari 5