Navigacija

14S1I03 - Infekcija i mehanizmi odbrane organizma od infektivnih agenasa

Specifikacija predmeta
Naziv Infekcija i mehanizmi odbrane organizma od infektivnih agenasa
Akronim 14S1I03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nenad Milić
 2. prof. dr Zoran Kulišić
 3. prof. dr Dejan Krnjaić
 4. prof. dr Nevenka Aleksić
 5. prof. dr Sonja Radojičić
 6. prof. dr Dušan Mišić
 7. prof. dr Jakov Nišavić
 8. prof. dr Marina Radojičić
 9. prof. dr Tamara Ilić
 10. prof. dr Dragan Bacić
 11. prof. dr Sonja Obrenović
 12. doc. dr Andrea Radalj
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Nenad Milić
 2. prof. dr Zoran Kulišić
 3. prof. dr Dejan Krnjaić
 4. prof. dr Nevenka Aleksić
 5. prof. dr Sonja Radojičić
 6. prof. dr Dušan Mišić
 7. prof. dr Jakov Nišavić
 8. prof. dr Marina Radojičić
 9. prof. dr Tamara Ilić
 10. prof. dr Dragan Bacić
 11. prof. dr Sonja Obrenović
 12. doc. dr Danica Bogunović
 13. doc. dr Andrea Radalj
 14. as. dr Nataša Stević
Nastavnik/saradnik (DON)
 1. doc. dr Andrea Radalj
Broj ESPB 8.0 Status predmeta izborni
Uslov Završene osnovne studije fakulteta iz medicinske grupacije
Cilj predmeta Sticanje znanja o procesu infekcije, etiopatogenezi i mehanizmima odbrane organizma od bakterijskih, virusnih, gljivičnih i parazitskih infekcija
Ishod Student treba da razume ulogu patogenih mikroorganizama i parazita u etiopatogenezi infekcija kod životinja,imunološkim reakcijama organizma na antigene mikroorganizama i parazita tokom infekcije i posle vakcinacije i da upozna odgovarajuće dijagnostičke metode za identifikaciju infektivnih agenasa.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Infekcije životinja izazvane različitim patogenima;Prirodna otpornost organizma prema infekciji i faktori nespecifične otpornosti organizma; Imunitet, stečena (specifična) otpornost organizma prema infekciji;Imunološka reaktivnost organizma kod bakterijskih, virusnih, gljivičnih i parazitskih infekcija;Metode laboratorijske dijagnostike i imunoprofilakse infektivnih oboljenja životinja.
Sadržaj praktične nastave Serološke reakcije i biološki ogled u dijagnostici infektivnih oboljenja životinja,determinacija infektivnih agenasa primenom lančane reakcije polimeraze.
Literatura
 1. Milić N., Krnjaić D., Mišić D., Nišavić J., Radojičić M. (2017) Mikrobiologija sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd.
 2. Ružica Ašanin, Krnjaić D., Milić N. (2014) Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd
 3. Nišavić J.,Milić N.,Knežević Aleksandra (2013) Laboratorijska dijagnostika virusnih infekcija. Naučna KMD, Beograd.
 4. Mišić D. (2013) Metode mikrobiološke dijagnostike – ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike. Elit Medica, Beograd.
 5. Kulišić Z. (2001) Helmintologija. Veterinarska komora Srbije, Beograd.
 6. Quinn P.J., Markey B.K., Carter M.E., Donnelly W.J.C., Leonard F.C. (2002) Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Science, Oxford, UK.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 2
Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda. Rad u laboratoriji.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 20 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari