Navigacija

14S1I11 - Opšta epizootiologija

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta epizootiologija
Akronim 14S1I11
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Miroslav Valčić
 2. prof. dr Sonja Radojičić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Sonja Obrenović
 2. prof. dr Dragan Bacić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
  Uslov Odslušana nastava iz obaveznih predmeta i iz dva izborna predmeta po slobodnom izboru
  Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama epizootiologije zaraznih i parazitskih oboljenja životinja kao i epizootiološkim principima kojima se analizuju poremećaji zdravstvenog stanja koja ugrožavaju zdravstveno stanje, proizvodne karakteristike i dobrobit životinja.
  Ishod Posle završenog kursa "Opšta epizootiologija" specijalizant bi trebalo da detaljno poznaje osnove epizootiologije, pravilno da proceni i definiše načine i postupke sakupljanja podataka, razume principe obrade podataka u cilju anlizovanja i donošenja zaljjučaka koji se odnose na epizootiologiju zaraznih i parazitskih oboljenja životinja kao i poremećaja zdravlja koja dovode do smanjenja proizvodnih karakteristika i/ili negativno utiču na dobrobit životinja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Istorijski razvoj epizootiološke misli (3), pojam epizootiologije i definicije koje se koriste u epizootiološkom radu (4), vrste epizootioloških ispitivanja (5), komponente epizootiologije (4), prikazivanje učestalosti poremećaja zdravlja i proizvodnih karakteristika (6), ekologija poremećaja zdravlja životinja (5), prostorna i vremenska distribucija oboljenja životisa (6), sakupljanje podataka (6), studije posmatranja (6), uporedna epizootiologija (4), sheme zdravlja u veterinarskoj medicini (5), analiza rizika (6).
  Sadržaj praktične nastave Istorijski razvoj epizootiološke misli (1), pojam epizootiologije i definicije koje se koriste u epizootiološkom radu (2), vrste epizootioloških ispitivanja (2), komponente epizootiologije (2), prikazivanje učestalosti poremećaja zdravlja i proizvodnih karakteristika (3), ekologija poremećaja zdravlja životinja (3), prostorna i vremenska distribucija oboljenja životisa (3), sakupljanje podataka (3), studije posmatranja (3), uporedna epizootiologija (4), sheme zdravlja u veterinarskoj medicini (2), analiza rizika (2).
  Literatura
  1. Veterinary epidemiology, Thrusfield MI, Blackwell, 1995
  2. Opšta epizootiologija, autorsko iizdanje, Valčić M. 1998.
  3. Veterinary epidemiology, principles and methods. Martin WS. Iowa St. Univ. USA, 1987
  4. Veteerinary epidemiology research. Dahoo I. AVC Inc. Charlettotown, Canada, 2003.
  5. Infektivne bolesti životinja - specijalni deo. Autorsko izdanje. Radojičić S, Valčić M i Đuričić B. 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2 4
  Metode izvođenja nastave Teorijska (60 časova) i praktična nastava (30 časova) u prostorijama Katedre za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela, Studijski istraživački rad u veterinarskim specijalističkim, dijagnostičkim i naučnim institutima kao i u Upravi za veterinu R. Srbije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20