Navigacija

14S1O01 - Metodologija istraživačkog rada

Specifikacija predmeta
Naziv Metodologija istraživačkog rada
Akronim 14S1O01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vlado Teodorović
 2. prof. dr Miodrag Lazarević
 3. prof. dr Vitomir Ćupić
 4. prof. dr Milorad Mirilović
 5. prof. dr Dragiša Trailović
 6. prof. dr Miroslav Valčić
 7. prof. dr Vojislav Ilić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan
   Uslov Upisane specijalističke akademske studije
   Cilj predmeta Da obezbedi osnovna znanja o savremenim istraživačkim metodama, kako bi studenti na što brži i jednostavniji način došli do rešenja nekog stručnog problema, planirali i realizovali neophodna istraživanja, a zatim prezentovali rezultate i objavili rad.
   Ishod Studenti treba budu osposobljeni da samostalno da kreiraju i učestvuju u izvođenju ispitivanja i istraživačkih eksperimenata, samostalno objašnjavaju dobijene rezultate i pripremaju ih za prezentaciju na skupovima ili objavljivanje u stručnim i naučnim časopisima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Odabir teme, problema za istraživački rad, Eksperiment i ispitivanje, Stručni i naučni problem – definicija i vrste. Primena računara u istraživačkom radu. Osnovi naučne i stručne informatike, internet pretraživači, baze naučnih i stručnih podataka, pristup bazama i preuzimanje dokumenata. Uvod u statistiku. Načini prikupljanja podataka. Elementi statistike, deskriptivni statistički parametri, značajnost razlika i osnovne metode njihovog izračunavanja . Istraživački rad u kliničkoj patologiji i terapiji životinja. Osnovne kliničke discipline. Vrste kliničkih istraživanja. Kompatibilnost životinjskih vrsta. Planiranje i realizacija kliničkih ispitivanja. Farmakološka istraživanja. Epizootiološka istraživanja. Klasični – standardni izvori naučnih i stručnih informacije. Sudbina stručne i naučne informacije. Objavljivanje radova. Elementi stručnih radova i specijalističkog rada. Pisanje stručnih izveštaja. Elementi unosa i obrade teksta, čuvanje dokumenata. Načini navođenja literature. Lektorska obrada teksta i korektura – korekturni znaci. Najčešće greške pri pisanju stručnih radova. Izrada PP prezentacije i odbrana rada.
   Sadržaj praktične nastave Interaktivna nastava na primerima ogleda – priprema i dizajniranje istraživanja, statistička obrada rezultata, pisanje izveštaja, obrada teksta i priprema prezentacija.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije i filmovi), praktičan rad na primerima iz konkretnih projekata u koje su kandidati bili uključeni.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari