Navigacija

prof. dr Svetlana Grdović

redovni profesor

Katedra za ishranu i botaniku
062/803 84 04

Naučno istraživački radovi

Knjige

Praktikum iz botanike
Autori Svetlana Grdović
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Centar za izdavačku delatnost i promet učila
ISBN 978-86-81043-83-7
Godina 2014
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 95
Praktikum iz botanike
Autori Svetlana Grdović
Izdavač Veterinarska komora Beograd
ISBN 978-86-82301-85-1
Godina 2012
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 95
Mahovine šireg područja Beograda i njihov bioindikatorski značaj
Autori Svetlana Grdović
Izdavač Zadužbina Andrejević
ISBN 86-7244-461-2
Godina 2005
Tip knjige monografija
Broj strana 130
Krmno bilje
Autori Živojin Blaženčić i Svetlana Grdović
Izdavač Veterinarska komora Srbije
ISBN 86-82301-49-0
Godina 2003
Tip knjige udžbenik
Broj strana 222

Radovi u časopisima

Aflatoxins in feed
Autori Dragoljub Jovanović, Radmila Marković, Stamen Radulović, Svetlana Grdović, Milena Krstić i Dragan Šefer
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2018
Volumen 72
Broj 1
Strana od 14
Strana do 21
Effects of housefly larvae (Musca domestica) dehydrated meal on production performances and sensory properties of broiler meat.
Autori Stamen Radulović, Marija Pavlović, Dragan Šefer, Shivani Katoch, Milan Hadži - Milić, Dragoljub Jovanović, Svetlana Grdović i Radmila Marković
Časopis THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE
Godina 2018
Volumen 48
Broj 1
Strana od 63
Strana do 70
RADIOECOLOGICAL INVESTIGATION IN THE ENVIRONMENT OF BELGRADE CITY, SERBIA
Autori Branislava Mitrović, Svetlana Grdović, Borjana Vranješ, Mihajlo Vićentijević, Jelena Ajtić i Darko Sarvan
Časopis Radiation&Applications
Godina 2016
Volumen 1
Broj 3
Strana od 199
Strana do 203
Primena biotehnologije u ishrani životinja
Autori Dragan Šefer, Svetlana Grdović, Radmila Marković, Jelena Needeljković-Trailović, Branko Petrujkić i Stamen Radulović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 127
Strana do 138
Primena biotehnologije u ishrani životinja
Autori Dragan Šefer, Radmila Marković, Jelena Nedeljković - Trailović, Branko Petrujkić, Stamen Radulović i Svetlana Grdović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 127
Strana do 137
New and interesting bryophyte records for the flora of Serbia
Autori Jovana Pantović, Svetlana Grdović, Aneta Sabovljević i Marko Sabovljević
Časopis ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCE
Godina 2014
Volumen 66
Broj 2
Strana od 701
Strana do 704
137Cs and 40K in some traditional herbal teas collected in the mountain regions of Serbia
Autori Branislava Mitrović, Svetlana Grdović, Gordana Vitorović, Duško Vitorović, Gordana Pantelić i Goran Grubić
Časopis ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES
DOI 10.1080/10256016.2014.964233
Godina 2014
Volumen 50
Broj 4
Strana od 538
Strana do 545
DOI 10.1080/10256016.2014.964233
Prirodni radionuklidi u mineralnim đubrivima i obradivom zemljištu
Autori Branislava Mitrović, Gordana Vitorović, Velibor Andrić, Mirjana Stojanović, Duško Vitorović, Svetlana Grdović i Mihajlo Vićentijević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2013
Volumen 67
Broj 5-6
Strana od 359
Strana do 367
Radioaktivnost mleka u Srbiji od Černobilja 1986. do Fukushime 2011. godine
Autori Gordana Vitorović, Branislava Mitrović, Gordana Pantelić, Duško Vitorović, Mirjana Stojanović i Svetlana Grdović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2013
Volumen 67
Broj 3-4
Strana od 237
Strana do 244
The nutritive value of Valjevac grassland - Zasavica reservation
Autori Svetlana Grdović, Branko Petrujkić, Dragan Šefer, Milorad Mirilović, Vladimir Dimitrijević i Zoran Stanimirović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1306699G
Godina 2013
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 699
Strana do 706
DOI 10.2298/AVB1306699G
Biodiversity and traditional sheep grazing in the South Banat region
Autori Svetlana Grdović, Mila Savić, Žolt Bečkei i Blagoje Dimitrijević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.2298/AVB1206709G
Godina 2012
Volumen 62
Broj 5-6
Strana od 709
Strana do 716
DOI DOI: 10.2298/AVB1206709G
Efekti upotrebe kreatina kao stimulatora rasta u ishrani živine
Autori Stamen Radulović, Dragan Šefer, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić i Svetlana Grdović
Časopis VETERINARY JOURNAL OF REPUBLIC OF SRPSKA
Godina 2012
Volumen 12
Broj 1
Strana od 66
Strana do 73
Hemijski sastav potpunih smeša za ishranu svinja analiziranih u periodu 2007-2009. godine
Autori Dragan Šefer, Branko Petrujkić, Radmila Marković, Svetlana Grdović, Stamen Radulović i Dragoljub Jovanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2012
Volumen 66
Broj 3-4
Strana od 311
Strana do 323
Effect of phytase supplementation on health status and performance of growing pigs
Autori Dragan Šefer, Branko Petrujkić, Radmila Marković, Svetlana Grdović, Branislav Nestorović, Vojislav Bogosavljević, Nenad Kokoškov i Dragan Milić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Volumen 62
Broj 5-6
Strana od 627
Strana do 639
The Use of Modified Clay in Reduction of 137Cs Deposition in Artificially Contaminated Broilers
Autori Gordana Vitorović, Branislava Mitrović, Đorđe Janaćković, Velibor Andrić, Mirjana Stojanović, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Svetlana Grdović i Branko Petrujkić
Časopis BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA. VETERINARY MEDICINE
Godina 2011
Volumen 68
Broj 1
Strana od 376
Strana do 381
Possibilities of organic production in Vojvodina
Autori Svetlana Grdović, Gordana Vitorović, Branko Petrujkić, Branislava Mitrović i Jelena Nedeljković - Trailović
Časopis BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY
Godina 2011
Volumen 27
Broj 3
Strana od 1357
Strana do 1365
Mogućnost korišćenja biljnih ekstrakata dodatih u hranu za preživare u cilju poboljšanja prinosa i kvaliteta proizvoda
Autori Svetlana Grdović, Dragan Šefer i Branko Petrujkić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2010
Volumen 64
Broj 3-4
Strana od 207
Strana do 218
The analysis of forage quality for organic milk production in Fruška Gora region
Autori Svetlana Grdović, Mila Savić, Slobodan Jovanović, Anka Popović-Vranješ, Branko Petrujkić i Dejan Bosančić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2010
Volumen 60
Broj 4
Strana od 425
Strana do 433
Effect of feeding buffering mineral mixture on subacute rumen acidosis and some production traits in dairy cows
Autori Branko Petrujkić, Horea Šamanc, Milan Adamović, Velibor Stojić, Tihomir Petrujkić, Svetlana Grdović, Dragan Šefer i Radmila Marković
Časopis JAPANESE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH
Godina 2010
Volumen 58
Broj 3-4
Strana od 171
Strana do 177
Radioaktivnost namirnica na području grada Beograda
Autori Gordana Vitorović, Branislava Mitrović, Svetlana Grdović, Branko Petrujkić i Duško Vitorović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2010
Volumen 64
Broj 5-6
Strana od 385
Strana do 392
Natural and anthropogenic radioactivity of feedstuffs, mosses and soil in the Belgrade environment, Serbia
Autori Svetlana Grdović, Gordana Vitorović, Branislava Mitrović, Velibor Andrić, Branko Petrujkić i Milan Obradović
Časopis ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
DOI 10.2298/ABS1002301G
Godina 2010
Volumen 62
Broj 2
Strana od 301
Strana do 307
DOI 10.2298/ABS1002301G
Radioecological investigation of food of animal origin in Belgrade environment
Autori Gordana Vitorović, Svetlana Grdović, Branislava Mitrović, Milan Obradović i Branko Petrujkić
Časopis JAPANESE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH
Godina 2009
Volumen 57
Broj 3
Strana od 169
Strana do 173
Ecological and Distributional consideration of the Bryophyte Vegetation of Urban Areas: Case Study on Belgrade Bryophytes
Autori Svetlana Grdović, Marko Sabovljević i Gordana Vitorović
Časopis JOURNAL OF APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES
Godina 2009
Volumen 3
Broj 2
Strana od 46
Strana do 52
Bryophyte diversity within urban areas: case study of the city of Belgrade (Serbia)
Autori Svetlana Grdović i Marko Sabovljević
Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF BOTANY
Godina 2009
Volumen 5
Broj 1
Strana od 85
Strana do 92
An ecological approach to bryophytes of beehive yards: is there a bee-moss relationship?
Autori Svetlana Grdović i Marko Sabovljević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2008
Volumen 58
Broj 2-3
Strana od 287
Strana do 294
The moss flora in the central urban area of Belgrade
Autori Svetlana Grdović i Vladimir Stevanović
Časopis ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES-BEOGRAD
Godina 2006
Volumen 58
Broj 1
Strana od 55
Strana do 59
Mosses like weed in grass area
Autori Svetlana Grdović i Nenad Stavretović
Časopis ACTA HERBOLOGICA-BEOGRAD
Godina 2004
Volumen 13
Broj 1
Strana od 235
Strana do 242
Sisymbrium irio L. (Brassicaceae) - a new ruderal species in flora of Serbia
Autori Zoran Krivošej, Lidija Amidžić, Svetlana Grdović, Živojin Blaženčić i Predrag Lazarević
Časopis ZAŠTITA PRIRODE
Godina 2002
Broj 53/2
Strana od 63
Strana do 68
Diversity and threat status of the Yugoslav bryoflora
Autori Svetlana Grdović, Marko Sabovljević i Vladimir Stevanović
Časopis LINDBERGIA
Godina 1998
Volumen 23
Strana od 38
Strana do 44

Radovi sa skupova

Sadržaj radionuklida u mahovinama na području prigradskih opština grada Beograda
Autori Branislava Mitrović, Jelena Ajtić, Svetlana Grdović i Borjana Vranješ
Naučni skup XXX Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
Publikacija Zbornik radova
Godina 2019
Strana od 53
Strana do 57
Radionuklidi u lancu ishrane na području Opštine Grocka
Autori Branislava Mitrović, Velibor Andrić, Borjana Vranješ, Jelena Ajtić, Svetlana Grdović i Mihajlo Vićentijević
Naučni skup XXIX Simpozijum društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
Publikacija Zbornik radova
Godina 2017
Strana od 45
Strana do 50
Radiocezijum u životnoj sredini planinskih regiona na teritoriji Republike Srbije
Autori Branislava Mitrović, Jelena Ajtić, Svetlana Grdović, Velibor Andrić, Marko Lazić i Borjana Vranješ
Naučni skup Černobilj – 30 godina posle
Godina 2016
Radioecological investigation in the environment of Belgrade city, Serbia
Autori Branislava Mitrović, Svetlana Grdović, Borjana Vranješ, Mihajlo Vićentijević, Jelena Ajtić i Darko Sarvan
Naučni skup The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research
Publikacija Book of Abstracts of The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research
Godina 2016
Strana od 404
Primena biotehnologije u ishrani životinja
Autori Dragan Šefer, Svetlana Grdović, Radmila Marković, Jelena Nedeljković - Trailović, Branko Petrujkić i Stamen Radulović
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2014
Strana od 37
Strana do 37
Activity concentration of radionuclides in various game meat species in Serbia
Autori Branislava Mitrović, Gordana Vitorović, Mirjana Lazarević Macanović, Velibor Andrić, Svetlana Grdović, Nikola Krstić i Duško Vitorović
Naučni skup 2nd International Symposium on Hunting “Modern Aspects of Sustainable Menagement of Gaim“
Godina 2013
Strana od 236
Strana do 238
Aktivnost 137Cs i 40K u lekovitom bilju sa područja Zlatibora
Autori Branislava Mitrović, Gordana Vitorović, Gordana Pantelić, Duško Vitorović, Velibor Andrić i Svetlana Grdović
Naučni skup 27. Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne gore
Godina 2013
Strana od 61
Strana do 64
Gamma-spectrometry analysis of honey
Autori Branislava Mitrović, Gordana Vitorović, Jevrosima Stevanović, Zoran Stanimirović, Velibor Andrić i Svetlana Grdović
Naučni skup Apimondia Symposium Apiecotech Serbia
Godina 2012
Strana od 75
Strana do 79
Radionuklidi u bioindikatorima na području grada Beograda
Autori Branislava Mitrović, Gordana Vitorović, Mirjana Lazarević Macanović, Nikola Krstić, Duško Vitorović i Svetlana Grdović
Naučni skup 23. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2012
Strana od 227
Strana do 230
Radionuklidi u bioindikatorima na području grada Beograda
Autori Branislava Mitrović, Gordana Vitorović, Mirjana Lazarević Macanović, Nikola Krstić, Duško Vitorović i Svetana Grdović
Naučni skup 23. savetovanje veterinara Srbije
Godina 2012
Strana od 227
Strana do 230
Presence of aflatoxins in the feed for lactating cows in Macva district
Autori Dragan Šefer, Predrag Stanivuk, Radmila Marković, Dobrila Jakić-Dimić, Svetlana Grdović i Stamen Radulović
Naučni skup 4th International Congress on Food and Nutrition
Godina 2011
Strana od 237
Strana do 237
Bezbednost hrane animalnog porekla sa radioekološkog aspekta u životnoj sredini grada Beograda
Autori Gordana Vitorović, Branislava Mitrović, Duško Vitorović, Svetlana Grdović, Branko Petrujkić i Milan Obradović
Naučni skup 21. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2010
Strana od 260
Strana do 261
Medicinal and toxic plants in equine diet and the influence on reproductive performance
Autori Branko Petrujkić, Jelena Nedeljković - Trailović, Tihomir Petrujkić, Ružica Trailović i Svetlana Grdović
Naučni skup 1st Regional Symposium of Equine Breeding, Reproduction and Health Protection - Horseville
Godina 2010
Strana od 144
Strana do 151
Bryophyte ecology in urban habitats of the Belgrade metropolitan area (Serbia)
Autori Svetlana Grdović, Gordana Vitorović i Marko Sabovljević
Naučni skup 5th Balkan Botanical Congress
Godina 2009
Strana od 85
Strana do 85
Influence of Osimol® supplementation on productive and reproductive parameters of high producing dairy cows
Autori Branko Petrujkić, Ivan Jeremić, Tihomir Petrujkić, Dragan Šefer, Svetlana Grdović i Radmila Marković
Naučni skup 8th Congress of Veterinarians of Serbia
Godina 2009
Strana od 45
Strana do 53
Innervation ovarial bursa of small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) with noradrenergic fibers
Autori Verica Mrvić, Branislav Prokić, Svetlana Grdović, Slavoljub Jović, Miloš Blagojević i Vlajko Plavšić
Naučni skup 8. Kongres veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Godina 2009
Strana od 157
Strana do 158
Ovarial inervation in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) trough noradrenergic fibers
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Svetlana Grdović, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 20. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Godina 2008
Strana od 455
Strana do 456
Innervation of uterus and cervix in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) through adrenergic fibers
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Svetlana Grdović i Miloš Blagojević
Naučni skup 13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
Godina 2008
Strana od 71
Strana do 72
Biljni ekstrakti – novi stimulatori rasta
Autori Radmila Marković, Branko Petrujkić, Svetlana Grdović, Milena Krstić i Dragan Šefer
Naučni skup XXVIII Savetovanje o lekovitim i aromatičnim biljkama
Godina 2008
Strana od 143
Strana do 143
Mink's ovarial morphology and arterial vascularisation
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Svetlana Grdović, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 19. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Godina 2007
Strana od 209
Strana do 209
Moss flora in the greater area of Belgrade
Autori Svetlana Grdović
Naučni skup XVII International Botanical Congress
Godina 2005
Strana od 452
Strana do 452
The most widely spread weeds-medicinal for men, toxic for domestic animals
Autori Svetlana Grdović
Naučni skup 7th Clinica veterinaria, 8th Symposium on Animal Reproduction
Godina 2005
Strana od 272
Strana do 273
Prilog poznavanju mahovina rezervata "Zasavica"
Autori Svetlana Grdović i Živojin Blaženčić
Naučni skup Zasavica 2001
Godina 2001
Strana od 35
Strana do 41
Bioindikatorski značaj vrsta i mikrocenotičkih kompleksa mahovina urbanih staništa na primeru grada Beograda
Autori Svetlana Grdović
Naučni skup 5. Kongres ekologa Jugoslavije
Godina 1996
Strana od 108
Strana do 108
Uporedna analiza vodnih odnosa poikilohidričnih mahovina (Tortula muralis Hedw.) i cvetnica (Ramonda serbica Panč. i Ramonda nathaliae Panč. et Petrov.)
Autori Branka Stevanović, Olivera Glišić, Jasmina Šinžar i Svetlana Grdović
Naučni skup XI Simpozijum fiziologije biljaka
Godina 1995
Strana od 24
Strana do 24
Pregled i ekološko-fitogeografska kodifikacija globalno značajnih vrsta vaskularne flore Srbije
Autori Vladimir Stevanović, Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović, Svetlana Grdović i Snežana Vukojičić
Naučni skup II Simpozijum o flori Srbije
Godina 1995
Strana od 24
Strana do 24
The stenoendemism of highmountain flora of Yugoslavia (Serbia and Montenegro)
Autori Vladimir Stevanović, Svetlana Grdović i Snežana Vukojičić
Naučni skup 7th European Ecological Congress
Godina 1995
Strana od 67
Strana do 67

Ostali radovi

Radiocezijum u životnoj sredini planinskih regiona na teritoriji Republike Srbije
Autori Branislava Mitrović, Jelena Ajtić, Svetlana Grdović, Velibor Andrić, Marko Lazić i Borjana Vranješ
Izdavač Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Laboratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine „Zaštita“ i Društvo za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
ISSN/ISBN 978-86-7306-138-2
Godina 2017
Strana od 127
Strana do 135