Navigacija

prof. dr Vitomir Ćupić

redovni profesor

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Naučno istraživački radovi

Knjige

Farmakologija za studente veterinarske medicine
Autori Vitomir Ćupić, Mehmed Muminović, Silvestra Kobal i Romel Velev
Izdavač Autori
ISBN 978-86-910653-4-8
Godina 2019
Tip knjige udžbenik
Broj strana 930
BOJNI OTROVI
Autori Vitomir Ćupić i Saša Ivanović
Izdavač Izdanje autora
ISBN 978-86-910653-3-1
Godina 2017
Tip knjige ostalo
Broj strana 60
NAJČEŠĆA TROVANJA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač Izdanje autora
ISBN 978-86-910653-2-4
Godina 2015
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 367
FARMAKOLOGIJA za II razred srednje veterinarske škole
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač Zavod za udžbenike, Beograd
ISBN 978-86-17-18895-3
Godina 2014
Tip knjige udžbenik
Broj strana 245
FARMAKOLOGIJA za studente veterinarske medicine
Autori Vitomir Ćupić, Mehmed Muminović, Silvestra Kobal i Romel Velev
Izdavač Izdanje autora
ISBN 978-86-910653-1-7
Godina 2014
Tip knjige udžbenik
Broj strana 968
REMEDIA VETERINARIA SERBICA
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač Srpsko farmakološko društvo
ISBN 978-86-6233-013-0
Godina 2012
Tip knjige ostalo
Broj strana 1158
ANTIDOTI u veterinarskoj medicini
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Centar za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini
ISBN 978-86-6021-026-7
Godina 2010
Tip knjige ostalo
Broj strana 90
REAKCIJE IZMEĐU LEKOVA-Interakcije lekova
Autori Vitomir Ćupić i Dejana Ćupić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Centra za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini
ISBN 978-86-81043-45-5
Godina 2010
Tip knjige ostalo
Broj strana 440
ANTIMIKROBNI LEKOVI
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Centar za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini
ISBN 978-86-81043-39-4
Godina 2009
Tip knjige ostalo
Broj strana 101
TROVANJA U VETERINARSKOJ MEDICINI, Dijagnostika i terapija
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Centar za unapređenje obrazovanja u veterinarskoj medicini
ISBN 978-86-81043-41-7
Godina 2009
Tip knjige ostalo
Broj strana 22
FARMAKOLOGIJA za studente veterinarske medicine
Autori Vitomir Ćupić, Mehmed Muminović, Silvestra Kobal i Romel Velev
Izdavač Izdanje autora
ISBN 978-86-910653-0-0
Godina 2007
Tip knjige udžbenik
Broj strana 816
ATCvet Indeks
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač Stručna knjiga
ISBN 86-419-0187-6
Godina 2003
Tip knjige ostalo
Broj strana 563
EGZOTIČNI LJUBIMCI
Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski, Nikola Popović i Todor Palić
Izdavač Naučna KMD
ISBN 978-86-6021-056-4
Godina 2002
Tip knjige monografija
Broj strana 365
ATCvet Indeks
Autori Vitomir Ćupić i Gordana Mihajlović
Izdavač Stručna knjiga, Beograd
ISBN 86-419-0187-6
Godina 2002
Tip knjige ostalo
Broj strana 563
FARMAKOLOGIJA za drugi razred veterinarske škole
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač Zavod za udžbenike
ISBN 86-17-09615-2
Godina 2002
Tip knjige udžbenik
Broj strana 246
PRIMENA INFUZIJE FIZIOLOŠKOG RASTVORA U TERAPIJI HRONIČNOG OBSTRUKTIVNOG OBOLJENJA PLUĆA KONJA u D. Trailović: RESPIRATORNE BOLESTI KONJA
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač fakultet veterinarske medicine
ISBN ---
Godina 2000
Tip knjige ostalo
OSNOVI BIOLOGIJE, KLINIČKE PATOLOGIJE I TERAPIJE NEDOMESTIFIKOVANIH KUĆNIH LJUBIMACA
Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski, Nikola Popović i Todor Palić
Izdavač GIK Ljubostinja, Trstenik
ISBN 86-7406-006-4
Godina 1999
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 256
NAJČEŠĆA TROVANJA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač Stručna knjiga, Beograd
ISBN ---
Godina 1999
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 165
OSTACI LEKOVA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA
Autori Vitomir Ćupić, Vlado Teodorović i Ilija Simić
Izdavač Ilija Simić
ISBN 86-81043-02-1
Godina 1997
Tip knjige ostalo
Broj strana 101
ZAOSTACI LEKOVA U JESTIVIM TKIVIMA
Autori Vitomir Ćupić
Izdavač Izdanje autora
ISBN ID 56437516
Godina 1997
Tip knjige ostalo
Broj strana 220

Radovi u časopisima

UTICAJ TEMPERATURE NA REZIDUE ANTIMIKORBNIH LEKOVA U MESU KOKOŠAKA
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Saša Ivanović, Indira Mujezinović, Ivan Bošnjak i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2019
Volumen -
Broj -
Strana od 233
Strana do 234
OXIDATIVE STRESS AND DNA DAMAGE IN GOATS NATURALLY INFECTED STRONGYLOIDES PAPILLOSUS
Autori Sunčica Borozan, Saša Ivanović, Nevena Borozan, Sofija Katić-Radivojević, Dejana Ćupić Miladinović, Biljana Spremo Potparević i Vitomir Ćupić
Časopis Zbornik kratkih sadržaja, 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Godina 2019
Volumen -
Broj -
Strana od 229
Strana do 229
NEŽELJENI I TOKSIČNI EFEKTI POJEDINIH GRUPA ANTIMIKROBNIH LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Saša Ivanović, Indira Mujezinović, Gordana Žugić, Ivan Bošnjak i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis Zbornik kratkih sadržaja
DOI -
Godina 2019
Volumen -
Broj -
Strana od 241
Strana do 242
DOI -
UPOTREBA ANTIMIKROBNIH LEKOVA KOD KOKOŠAKA (TOVNIH PILIĆA)
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Indira Mujezinović, Romel Velev, Ivan Bošnjak i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis Zbornik kratkih sadržaja
DOI -
Godina 2019
Volumen -
Broj -
Strana od 239
Strana do 240
DOI -
EFEKAT MEBENDAZOLA NA MELANOM
Autori Saša Velev, Sait Vasilijević, Ivana Mitić, Ljiljana Sofronić-Milosavljević i Vitomir Ćupić
Časopis Zbornik kratkih sadržaja, 14. kongres farmakologa i 4. Kongres kliničke farmakologije Srbije
Godina 2019
Volumen -
Broj -
Strana od 205
Strana do 205
ZNAČAJ FARMAKOVIGILANCE U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Romel Velev, Saša Vasilev, Gordana Žugić, Ivan Bošnjak i Nevena Borozan
Časopis Zbornik kratkih sadržaja, 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Godina 2019
Volumen -
Broj -
Strana od 228
Strana do 228
ILEGALNI VETERINARSKI LEKOVI I ŠTA SVE ZNAMO O NJIMA
Autori Romel Velev, Vitomir Ćupić, Nataša Krleska Veleva, Dejana Ćupić Miladinović i Sait Saiti
Časopis Zbornik kratkih sadržaja, 14. Kohgres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Godina 2019
Volumen -
Broj -
Strana od 120
Strana do 120
NERACIONALNA PRIMENA VETERINARSKIH LEKOVA-RIZIK ZA JAVNO ZDRAVLJE
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Saša Ivanović, Saša Vasilev, Romel Velev i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis Zbornik kratkih sadržaja, 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Godina 2019
Volumen -
Broj -
Strana od 117
Strana do 117
REZIDUE VETERINARSKIH LEKOVA U JAJIMA I UTICAJ TEMPERATURE NA NJIHOVU STABILNOST
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Romel Velev, Saša Vasilev, Indira Mujezinović, Ivan Bošnjak i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis Zbornik kratkih sadržaja, 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Godina 2019
Volumen -
Broj -
Strana od 226
Strana do 227
TANINI PITOMOG KESTENA (Castanea sativa)
Autori Indira Mujezinović, Ahmed Smajlović, Almedina Zuko, Behija Dukić i Vitomir Ćupić
Časopis Veterinarska stanica
DOI -
Godina 2018
Volumen 49
Broj 5
Strana od 371
Strana do 377
DOI -
ZNAČENJE KLINIČKE PRIMJENE TIMOLA
Autori Indira Mujezinović, Almedina Zuko, Behija Dukić i Vitomir Ćupić
Časopis Veterinarska stanica
Godina 2018
Volumen 49
Broj 2
Strana od 123
Strana do 129
NOVI LEK U VETERINARSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI-OKLACITINIB MALEAT
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Gordana Žugić, Dejana Ćupić Miladinović i Miloš Blagojević
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
Godina 2017
Volumen XVII
Broj 1
Strana od 119
Strana do 129
DOWNREGULATION OF NICOTINIC AND MUSCARINIC RECEPTOR FUNCTION IN RATS AFTER SUBHRONIC EXPOSURE TO DIAZINON
Autori Saša Ivanović, Blagoje Dimitrijević, Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Sunčica Borozan, Mila Savić i Đorđe Savić
Časopis Toxicology Reports
Godina 2016
Volumen 3
Broj -
Strana od 523
Strana do 530
UTICAJ INDUKCIJE PRAŠENJA NA ŽIVOROĐENOST, TELESNU MASU, POJAVU DISTOCIJE, MORTALITET I PREŽIVLJAVANJE NEONATALNE PRASADI U LEGLU U PRVIH DESET DANA.
Autori Slavoljub Jović, Vitomir Ćupić, Gordana Ristić, Slobodanka Vakanjac, Blagoje Dimitrijević, Dejana Miladinović i Lada Živković
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL. 1602013J
Godina 2016
Volumen 70
Broj 1-2
Strana od 13
Strana do 29
DOI 10.2298/VETGL. 1602013J
WHITE POLYPHENOL RESVERATROL INHIBITS CONTRACTIONS OF ISOLATED RAT UTERUS BY ACTIVATION OF SMOOTH MUSCLE INWARDLY RECTIFYING POTASSIUM CHANNELS
Autori Radmila Novaković, Nebojša Radunović, Jovana Rajković, Vladimir Đokić, Aleksandar Petrović, Branka Ivković, Vitomir Ćupić, Vladimir Kanjuh, Helmut Henlev i Ljiljana Gojković-Bukarica
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL. 1604121N
Godina 2016
Volumen 70
Broj 3-4
Strana od 121
Strana do 129
DOI 10.2298/VETGL. 1604121N
BEZBEDNOST PRIMENE ANTIMIKROBNIH LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Silva Dobrić, Saša Ivanović i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL. 1602059C
Godina 2016
Volumen 70
Broj 1-2
Strana od 59
Strana do 73
DOI 10.2298/VETGL. 1602059C
EFEKAT KOMBINOVANE PRIMENE PROSTAGLANDINA I OKSITOCINA NA DUŽINU TRAJANJA PARTUSA, BROJ PRASADI I VREME IZMEĐU EKSPULZIJE DVA PRASETA KOD KRMAČA.
Autori Vitomir Ćupić, Slavoljub Jović, Blagoje Dimitrijević, Gordana Ristić i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 3-4
Strana od 177
Strana do 193
UTICAJ ACETILSALICILNE KISELINE I MELOKSIKAMA NA HEMATOLOŠKE PARAMETRE KOD PACOVA
Autori Vitomir Ćupić, Predrag Pejčić, Dragiša Trailović, Branislav Prokić, Saša Ivanović i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/vetgl.1506357C
Godina 2015
Volumen 69
Broj 5-6
Strana od 357
Strana do 374
DOI 10.2298/vetgl.1506357C
HOMEOPATIJA U HUMANOJ I VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Snežana Cupara, Olivera Milovanović, Ana Radovanović i Mihailo Kipić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 3-4
Strana od 283
Strana do 292
FAKTORI KOJI UTIČU NA TERAPIJSKU EFIKASNOST I BEZBEDNOST LEKOVA
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Blagoje Dimitrijević i Nemanja Jezdimirović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL.1506401J
Godina 2015
Volumen 69
Broj 5-6
Strana od 401
Strana do 415
DOI 10.2298/VETGL.1506401J
ISPITIVANJA ANTIARITMIJSKE AKTIVNOSTI NOVOSINTETISANIH DERIVATA PROPAFENONA U AKONITINSKOM MODELU SRČANE ARITMIJE KOD PACOVA.
Autori Branka Ivković, Ljiljana Gojković-Bukarica, Radmila Novaković, Vitomir Ćupić, Sote Vladimirov, Vladimir Živanović i Radisav Šćepanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2014
Volumen 68
Broj 5-6
Strana od 281
Strana do 290
THE NOVEL ORTHO-CHLORO DERIVATE PROPAFENONE INDUCED RELAXATION IN ISOLATED RAT AORTA
Autori Branka Ivković, Sote Vladimirov, Ljiljana Gojković-Bukarica, Radmila Novaković, Vitomir Ćupić, Aleksandar Lešić, Marko Bumbaširević i Radisav Šćepanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 63
Broj 4
Strana od 363
Strana do 371
KLINIČKE MANIFESTACIJE I MEHANIZMI TOKSIČNOG DELOVANJA HEMIJSKIH SUPSTANCIJA
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Vesna Matović, Zorica Bulat i Saša Vasilev
Časopis VETERINARSKI ŽURNAL R. SRPSKE
DOI 10.7251/VJRS1302117C
Godina 2013
Volumen 13
Broj 2
Strana od 117
Strana do 130
DOI 10.7251/VJRS1302117C
ISPITIVANJE UTICAJA MAGNEZIJUMA, CINKA I BAKRA NA IZLUČIVANJE KADMIJUMA
Autori Zorica Bulat, Danijela Đukić-Ćosić, Aleksandra Buha, Vitomir Ćupić, Zoran Pavlović i Vesna Matović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2012
Volumen 66
Broj 5-6
Strana od 395
Strana do 407
PROTECTIVE EFFECT OF HI-6 AND TRIMEDOXIME COMBINATION IN MICE ACUTELY POISONED WITH TABUN, DICHLORVOS OR HEPTENOPHOS.
Autori Biljana Antonijević, Slavica Vučinić i Vitomir Ćupić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Volumen 62
Broj 2-3
Strana od 123
Strana do 135
THE NOVEL PHENYLPROPIOPHENONE DERIVATES INDUCED RELAXATION OF ISOLATED RAT AORTA.
Autori Branka Ivković, Sote Vladimirov, Radmila Novaković, Vitomir Ćupić, Helmut Hajnle i Ljiljana Gojković-Bukarica
Časopis ARZNEIMITTEL-FORSCHUNG-DRUG RESEARCH
Godina 2012
Volumen 62
Broj 7
Strana od 345
Strana do 350
ISTRAŽIVANJE DEGRADACIJE AFLATOKSINA M1 U MLIJEKU.
Autori Ahmed Smajlović, Mehmed Muminović, Indira Mujezinović i Vitomir Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2012
Volumen 66
Broj 5-6
Strana od 377
Strana do 387
REZIDUE NITROFURANA U NAMIRNICAMA ANIMALNOG POREKLA
Autori Ahmed Smajlović, Indira Mujezinović, Vitomir Ćupić i Mehmed Muminović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2011
Volumen 65
Broj 3-4
Strana od 215
Strana do 222
POTASSIUM CHANNELS OPENER PINACIDIL HAVE MULTIPLE EFFECTS ON KCl-ELICITED CONTRACTIONS OF ISOLATED NON+PREGNANT RAT UTERUS
Autori Radmila Novaković, Slobodan Milovanović, Vitomir Ćupić i Ljiljana Gojković-Bukarica
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2011
Volumen 61
Broj 2-3
Strana od 133
Strana do 144
IDENTIFICATION OF SEROTONINERGIC 5HT1A-TYPE RECEPTORS IN BROILER SMALL INTESTINE BY APPLICATION OF SEROTONIN AND ITS AGONISTS AND ANTAGONISTS
Autori Indira Mujezinović, Vitomir Ćupić, Ahmed Smajlović i Mehmed Muminović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2011
Volumen 65
Broj 1-2
Strana od 51
Strana do 61
CHARACTERISTICS OF THE ANTI-VASOCONSTRICTOR EFFECT OF PINACIDIL ON ISOLATED RADIAL ARTERY.
Autori Ljiljana Gojković-Bukarica, Nataša Stojnić, Milan Perić, Jelena Cvejić, Marko Bumbaširević, Aleksandar Lešić, Vitomir Ćupić, Ivana Milošević i Vladimir Kanjuh
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2010
Volumen 60
Broj 2-3
Strana od 145
Strana do 154
IDENTIFICATION OF HISTAMINE (H1-Type) RECEPTORS IN SMALL INTESTINE OF BROILERS BY APPLICATION OF HISTAMINE AND SOME OF ITS AGONISTS AND ANTAGONISTS
Autori Indira Mujezinović, Vitomir Ćupić, Ahmed Smajlović i Mehmed Muminović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2010
Volumen 64
Broj 3-4
Strana od 169
Strana do 176
TROVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA TEŠKIM METALIMA
Autori Romel Velev, Nataša-Veleva Krleska i Vitomir Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2009
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 393
Strana do 405
THE EFFECTS OF A NEW NITRO-ASPIRINE ON APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES.
Autori Saša Vasilev, Dragana Vučević, Ivana Majstorović, Sonja Gašić, Saša Vasilijević, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2008
Volumen 58
Broj 5-6
Strana od 449
Strana do 457
ZNAČAJ ISPITIVANJA LEKOVA KOJI SE KORISTE U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Silvestra Kobal i Vitomir Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2008
Volumen 61
Broj 5-6
Strana od 325
Strana do 335
NERACIONALNA PRIMENA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI KAO ZNAČAJAN FAKTOR UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI HRANE
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dragiša Trailović i Silvestra Kobal
Časopis VETERINARSKI ŽURNAL R. Srpske
Godina 2007
Volumen 7
Broj 2
Strana od 101
Strana do 106
THE EFFECTS OF A NITRO-ASPIRINE ON APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES.
Autori Saša Vasilev, Dragana Vučević, Sonja Gašić, Ivana Majstorović, Saša Vasilijević, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2007
Volumen 57
Broj 5-6
Strana od 403
Strana do 412
THE EFFECTS OF ASPIRIN ON APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES.
Autori Saša Vasilev, Ivana Majstorović, Sonja Gašić, Dragana Vučević, Saša Vasilijević, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2006
Volumen 56
Broj 5-6
Strana od 413
Strana do 422
NERACIONALNA POTROŠNJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI: OPASNOST PO ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I LJUDI.
Autori Vitomir Ćupić, Dragiša Trailović, Silva Dobrić i Silvestra Kobal
Časopis SAVREMENA POLJOPRIVREDA
Godina 2006
Volumen 63
Broj 3-4
Strana od 64
Strana do 70
RESIDUES OF ENROFLOXACIN AND ITS MAIN METABOLITE CIPROFLOXACIN IN BROILER CHIKENS.
Autori Jelena Petrović, Milan Baltić, Vitomir Ćupić, Srđan Stefanović i Dragica Stojanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2006
Volumen 56
Broj 5-6
Strana od 497
Strana do 506
MOGUĆNOST PRIMENE DODICIN-HIDROHLORIDA U PREVENIRANJU MASTITISA KOD KRAVA
Autori Svetlana Joksović, Vitomir Ćupić i Vera Katić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2006
Volumen 60
Broj 3-4
Strana od 207
Strana do 221
SAVREMENA FARMAKOTERAPIJA I JATROGENA PATOLOGIJA
Autori Dragiša Trailović i Vitomir Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2005
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 15
Strana do 28
SAVREMENI PRAVCI RAZVOJA I UPOTREBE ANTIMIKROBNIH LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dragiša Trailović i Zorica Pejčić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2004
Volumen 8
Broj 5-6
Strana od 569
Strana do 573
“XYLAZINE AN 2-ADRENERGIC AGONIST, INDUCES APOPTOSIS OF RAT THYMOCYTES AND A THYMOCYTE HYBRIDOMA LINE “IN VITRO.
Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Dušan Jandrić, Branislav Milojsković i Vladislav V.M. Varagić
Časopis Methods Find Exp Clin Pharmacol
Godina 2003
Volumen 25
Broj 1
Strana od 5
Strana do 10
PROTIMIKROBNA ZDRAVILA NJIHOVA RACIONALNA UPORABA IN RAZVOJ
Autori Vitomir Ćupić i Silva Dobrić
Časopis Veterinarske novice
Godina 2003
Volumen 29
Broj 3
Strana od 127
Strana do 134
SADAŠNJE STANJE I PERSPEKTIVE U RAZVOJU NOVIH ANTIMIKROBNIH LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić i Silva Dobrić
Časopis Veterinarski žurnal R. Srpske
Godina 2002
Volumen 2
Broj 1-2
Strana od 36
Strana do 42
GASTROTOXIC EFFECTS OF NIMESULIDE IN RATS: HISTOPATHOLOCICAL ANALYSIS
Autori Vesna Jaćević, Silva Dobrić, Zoran Milovanović, Dubravko Bokonjić, Romel Velev i Vitomir Ćupić
Časopis Archive of Oncology
Godina 2002
Volumen 10
Broj 3
Strana od 115
Strana do 118
IMMUNOMODULATORY EFFECT OF XYLAZINE, AN 2-ADRENERGIC AGONIST, ON RAT SPLEEN CELLS IN CULTURE
Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Ljiljana Pavičić, Dragana Vučević i Vladislav V.M. Varagić
Časopis Journal of Neuroimmunology
Godina 2001
Volumen 113
Broj 1
Strana od 19
Strana do 29
COMBINED EFFECTS OF PLANT EXTRACTS AND XENOBIOTICS ON LIPOSOMAL LIPID PEROXIDATION. PART IV. DANDELION EXTRACT-CIPROFLOXACIN/PYRALEN.
Autori Mira Popović, Biljana Kaurinović, Neda Mimica-Dukić, Mira Vojnović-Miloradov i Vitomir Ćupić
Časopis OXIDATION COMMUNICATIONS
Godina 2001
Volumen 24
Broj 3
Strana od 344
Strana do 351
Examination of Carbadox genotoxicity in vitro and in vivo
Autori Biljana Marković, Zoran Stanimirović, Marijana Vučinić i Vitomir Ćupić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2000
Volumen 50
Broj 5-6
Strana od 387
Strana do 396
XYLAZINE AN 2-ADRENERGIC AGONIST, MODULATES PROLIFERATION OF RAT THYMOCYTES IN VIVO AND IN VITRO.
Autori Miodrag Čolić, Vitomir Ćupić, Ljilja Pavičić, Dragana Vučević i Vladislav V.M. Varagić
Časopis Methods Find Exp Clin Pharmacol
Godina 2000
Volumen 22
Broj 7
Strana od 557
Strana do 562
EXAMINATION OF CARBADOX GENOTOXICITY IN VITRO AND IN VIVO.
Autori Biljana Marković, Zoran Stanimirović, Marijana Vučinić i Vitomir Ćupić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2000
Volumen 50
Broj 5-6
Strana od 387
Strana do 396
Novi nesteroidni antiinflamatorni lekovi u veterinarskoj praksi
Autori Milanka Jezdimirović, Zorica Pejčić, Vitomir Ćupić i Zorica Novaković
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1999
Volumen 53
Broj 3-4
Strana od 135
Strana do 145
NOVI NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI LEKOVI U VETERINARSKOJ PRAKSI
Autori Milanka Jezdimirović, Zorica Pejčić, Vitomir Ćupić i Zorica Novaković
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1999
Volumen 53
Broj 3-4
Strana od 101
Strana do 106
COMBINED EFFECTS OF PLANT EXTRACTS AND XENOBIOTICS ON LIPOSOMAL LIPID PEROXIDATION. PART I. MARIGOLD EXTRACT-CIPROFLOXACIN/PYRALENE
Autori Mira Popović, Biljana Kaurinović, Neda Mimica-Dukić, Mira Vojnović-Miloradov i Vitomir Ćupić
Časopis OXIDATION COMMUNICATIONS
Godina 1999
Volumen 22
Broj 4
Strana od 487
Strana do 494
IMUNOMODULACIJA POD DEJSTVOM LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1998
Volumen 52
Broj 1-2
Strana od 57
Strana do 69
UTICAJ JOHIMBINA NA BIHEVIORALNI EFEKT AMITRAZA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dubravko Bokonjić, Milanka Jezdimirović i Dragan Jeremić
Časopis Arch Toxicol Kinet Xenobiot
Godina 1998
Volumen 6
Broj 3
Strana od 277
Strana do 279
UTICAJ JOHIMBINA NA BIHEVIORALNI EFEKT AMITRAZA
Autori Vitomir Ćupić
Časopis Arch Toxicol Kinet Xenobiot
Godina 1998
Volumen 6
Broj 3
Strana od 277
Strana do 279
BIORASPOLOŽIVOST I BIOEKVIVALENCIJA LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić, Zorica Pejčić i Silva Dobrić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1998
Volumen 52
Broj 3-4
Strana od 165
Strana do 174
Uticaj uskraćivanja vode za piće na neke biohemijske parametre krvi u pacova tretiranih neomicinom
Autori Milanka Jezdimirović, Petar Milosavljević, Vitomir Ćupić, Saša Trailović i D. Đurđević
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Godina 1998
Volumen 6
Broj 3
Strana od 285
Strana do 285
THE SIGNIFICANCE OF NEUROTRANSMITTERS IN THE REGULATION OF IMMUNE PROCESSES
Autori Vitomir Ćupić
Časopis IUGOSLAVICA PHYSIOLOGICA ET PHARMACOLOGICA ACTA
Godina 1998
Volumen 34
Broj 3
Strana od 531
Strana do 544
PESTICIDI KAO UZROČNICI EPIDEMIJSKIH TROVANJA
Autori Vitomir Ćupić
Časopis Arch Toxicol Kinet Xenobiot
Godina 1998
Volumen 6
Broj 3
Strana od 667
Strana do 674
ALFA-2-ADRENERGIČKI AGONISTI I ANTAGONISTI U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1997
Volumen 51
Broj 9-10
Strana od 463
Strana do 471
OPIOIDI I NJIHOVE KOMBINACIJE SA DRUGIM LEKOVIMA U VETERINARSKOJ ANESTEZIJI
Autori Vitomir Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1997
Volumen 51
Broj 11-12
Strana od 589
Strana do 599
NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI LEKOVI U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Milanka Jezdimirović, Vladislav V.M. Varagić, Vitomir Ćupić i Zorica Jeftić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1996
Volumen 50
Broj 9-10
Strana od 679
Strana do 687
L-ARGININE-NO SYSTEM AND THE HUMORAL IMMUNE RESPONSE IN THE RATS
Autori Vitomir Ćupić, Aleksandra Rauški i Vladislav V.M. Varagić
Časopis IUGOSLAVICA PHYSIOLOGICA ET PHARMACOLOGICA ACTA
Godina 1996
Volumen 32
Broj 3
Strana od 183
Strana do 187
Farmakoterapija oboljenja gastrointestinalnog trakta prasadi
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Trailović i Mirjana Milovanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1996
Volumen 50
Broj 1-2
Strana od 33
Strana do 39
THE EFFECT OF 6-HYDROXYDOPAMINE ON EXPERIMENTAL ALERGIC ENCEPHALOMYELITIS IN THE RAT.
Autori Vitomir Ćupić, Vladislav V.M. Varagić i Jelena Radulović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1995
Volumen 45
Broj 1
Strana od 19
Strana do 24
KOMBINOVANJE ANTIMIKROBNIH LEKOVA”. II KLINIČKI ZNAČAJ
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i Vladislav V.M. Varagić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1995
Volumen 49
Broj 5-6
Strana od 305
Strana do 310
FARMAKOPROFILAKSA POSTPARTALNE PAREZE KRAVA.
Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1995
Volumen 49
Broj 9-10
Strana od 589
Strana do 593
FARMAKOTERAPIJA METABOLIČKIH BOLESTI PREŽIVARA, S POSEBNIM OSVRTOM NA POSTPARTALNU PAREZU
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Vladislav V.M. Varagić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1995
Volumen 49
Broj 11-12
Strana od 715
Strana do 721
Kombinovanje antimikrobnih lekova II - klinički značaj
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i V. M. Varagić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1995
Volumen 49
Strana od 305
Strana do 310
KOMBINOVANJE ANTIMIKROBNIH LEKOVA I MEHANIZMI INTERAKCIJE
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i Vladislav V.M. Varagić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1995
Volumen 49
Broj 3-4
Strana od 247
Strana do 251
POTENTION OF IMMUNE RESPONSIVENESS IN AGING BY STATIC MAGNETIC FIELD APPLIED TO THE BRAIN: ROLE OF THE PINEAL GLAND
Autori Branislav Janković, Predrag Nikolić, Vitomir Ćupić i Katarina Hladni
Časopis Annales of the New York Academy of Sciences
Godina 1994
Volumen 719
Strana od 410
Strana do 418
UTICAJ DIMETOATA NA BRZINU PASAŽE CREVNOG SADRŽAJA U MIŠA.
Autori Dragoljub Živanov, Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Časopis Arhiv za farmaciju
Godina 1994
Volumen 44
Broj 1-2
Strana od 304
Strana do 305
The effect of tabun and soman on the rate gastrointestinal passage in mice
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i Dragoljub Živanov
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Godina 1994
Volumen 2
Broj 2
Strana od 463
Strana do 464
The effect of anticholinergics and oximes on the rate of gastrointestinal passage in mice
Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Godina 1994
Volumen 2
Broj 2
Strana od 461
Strana do 462
JATROGENE BOLESTI
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Vladislav V.M. Varagić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1994
Volumen 48
Broj 3-4
Strana od 769
Strana do 776
THE EFFECT OF 6-HYDROXYDOPAMINE ON PLAQUE FORMING-CELL RESPONSE HAEMAGGLUTININ PRODUCTION IN THE RAT
Autori Vitomir Ćupić, Vladislav V.M. Varagić i Jelena Radulović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1994
Volumen 44
Broj 1
Strana od 9
Strana do 14
Način fiksacije i davanja lekova kod nekih vrsta laboratorijskih životinja
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Trailović, Zorica Nikolovski-Stefanović, Dragoljub Živanov i Đ. Stevanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1994
Volumen 48
Broj 1-2
Strana od 71
Strana do 77
Jatrogene bolesti
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i V. M. Varagić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1994
Volumen 48
Broj 9
Strana od 769
Strana do 776
THE EFFECT OF ANTICHOLINERGICS AND OXIMES ON THE RATE OF GASTROINTESTINAL PASSAGE IN MICE
Autori Vitomir Ćupić, Dragoljub Živanov i Milanka Jezdimirović
Časopis Arch Toxicol Kinet Xenobiot
Godina 1994
Volumen 2
Broj 2
Strana od 461
Strana do 462
”IMMUNOMODULATION INDUCED BY INTRAPERITONEAL AND INTRACEREBROVENTRICULAR INJECTIONS OF ENKEPHALINASE INHIBITOR DESTYROSINE METHIONINE-ENKEPHALIN, AND ABROGATION OF THE EFFECT BY OPIOID ANTAGONISTS NALOXONE AND NALTREXONE.
Autori Vitomir Ćupić, Gordana Pešić, Jelena Radulović i Branisla Janković
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1994
Volumen 44
Broj 2-3
Strana od 71
Strana do 80
THE EFFECT OF TABUN AND SOMAN ON THE RATE GASTROINTESTINAL PASSAGE IN MICE
Autori Dragoljub Živanov, Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Časopis Arch Toxicol Kinet Xenobiot
Godina 1994
Volumen 2
Broj 2
Strana od 463
Strana do 464
THE EFFECT OF 6-HYDROXYDOPAMINE ON ARTHUS PHENOMENON AND DELAYED SKIN HYPERSENSITIVITY REACTIONS TO BOVINE SERUM ALBUMIN.
Autori Vitomir Ćupić, Vladislav V.M. Varagić i Jelena Radulović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1993
Volumen 43
Broj 5-6
Strana od 303
Strana do 308
KRITIČKI OSVRT NA TERAPIJU KOLIČNIH OBOLJENJA KONJA.
Autori Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1993
Volumen 47
Broj 3-4
Strana od 129
Strana do 133
EFFECT OF DECONTAMINATION AND PARENTERAL THERAPY WITH PAM-2CL AND HI-6 ON SURVIVAL RATE AND CHOLINESTERAZE ACTIVITY IN RATS PERCUTANEOUSLY POISONED BY VX AND SOMAN.
Autori Dragan Knežević, Vladimir Tadić i Vitomir Ćupić
Časopis Arch Toxicol Kinet Xenobiot
Godina 1993
Volumen 1
Broj 3
Strana od 179
Strana do 188
IMMUNOMODULATION INDUCED BY PRETREATMENT WITH 6-HYDROXYDOPAMINE IN THE RAT.
Autori Vitomir Ćupić i Branislav Janković B.D.
Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
Godina 1993
Volumen 51
Broj 3-4
Strana od 13
Strana do 16
CRITERIA FOR FAST EVALUATION OF RADIONUCLIDE CONTAINTS IN MEAT.
Autori Gordana Đurić, Željko Ćupić, Dragana Popović, Šmelcerović Miodrag i Vitomir Ćupić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1991
Volumen 41
Broj 5-6
Strana od 329
Strana do 334
SUPPRESSION OF THYMOCYTE PROLIFERATION BY COCCIDIOSTATIC SALINOMYCIN AND DERIVATIVES OF PENICILLIN.
Autori Sanda Dimitrijević, Natalija Pujić, Vitomir Ćupić, Bogomir Dimitrijević i Kiril Savovski
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1990
Volumen 42
Broj 5-6
Strana od 291
Strana do 298
SPOREDNA I NEŽELJENA DEJSTVA LEKOVA.
Autori Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1990
Volumen 46
Broj 3-4
Strana od 513
Strana do 516

Radovi sa skupova

PRIMENA LEKOVA KOD KOZA.
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Gordana Žugić, Indira Mujezinović i Romel Velev
Naučni skup 25. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2020
Strana od 208
Strana do 209
FARMAKOLOŠKO-TOKSIKOLOŠKI PROFIL FLORFENIKOLA
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Sunčica Borozan, Andrea Prevendar Crnić, Indira Mujezinović, Gordana Žugić, Romel Velev i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 31. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova
Godina 2020
Strana od -
Strana do -
PRIMENA ANTIMIKROBNIH LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI.
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Gordana Žugić, Indira Mujezinović i Saša Vasilev
Naučni skup 25. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2020
Strana od 194
Strana do 197
FARMAKOLOŠKO-TOKSIKOLOŠKI PROFIL LEVAMIZOLA
Autori Saša Ivanović, Vitomir Ćupić, Sunčica Borozan, Silva Dobrić, Dejana Ćupić Miladinović, Mila Savić, Žolt Bečkei i Nevena Borozan
Naučni skup 31. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova
Godina 2020
Strana od -
Strana do -
INTERAKCIJE LEKOVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ANTIMIKROBNE LEKOVE.
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Gordana Žugić, Indira Mujezinović i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 25. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2020
Strana od 190
Strana do 193
OXIDATIVE STRESS AND DNA DAMAGE IN GOATS NATURALLY INFECTED STRONGYLOIDES PAPILLOSUS AND ALBENDAZOLE TREATMENT
Autori Sunčica Borozan, Saša Ivanović, Nevena Borozan, Sofija Katić-Radivojević, Dejana Ćupić Miladinović, Biljana Spremo Potparević, Vitomir Ćupić i Lada Živković
Naučni skup 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2019
Strana od 229
Strana do 229
REZIDUE VETERINARSKIH LEKOVA U JAJIMA I UTICAJ TEMPERATURE NA NJIHOVU STABILNOST
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Romel Velev, Saša Vasilev, Indira Mujezinović, Ivan Bošnjak i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2019
Strana od 226
Strana do 227
ILEGALNI VETERINARSKI LEKOVI I ŠTA SVE ZNAMO O NJIMA
Autori Romel Velev, Vitomir Ćupić, Nataša Krleska-Veleva, Dejana Ćupić Miladinović i Sait Saiti
Naučni skup 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2019
Strana od 120
Strana do 120
UTICAJ TEMPERATURE NA REZIDUE ANTIMIKROBNIH LEKOVA U MESU KOKOŠAKA.
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Saša Ivanović, Indira Mujezinović, Ivan Bošnjk i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 24. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)
Godina 2019
Strana od 233
Strana do 234
NERACIONALNA PRIMENA VETERINARSKIH LEKOVA - RIZIK ZA JAVNO ZDRAVLJE
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Saša Ivanović, Saša Vasilev, Romel Velev i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2019
Strana od 117
Strana do 117
ZNAČAJ FARMAKOVIGILANCE U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Romel Velev, Saša Vasilev, Gordana Žugić, Ivan Bošnjak i Ivana Borozan
Naučni skup 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2019
Strana od 228
Strana do 228
UPOTREBA ANTIMIKROBNIH LEKOVA KOD KOKOŠAKA (TOVNIH PILIĆA).
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Indira Mujezinović, Romel Velev, Ivan Bošnjk i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 24. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) ,
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2019
Strana od 239
Strana do 240
NEŽELJENI I TOKSIČNI EFEKTI POJEDINIH GRUPA ANTIMIKROBNIH LEKOVA.
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Saša Ivanović, Indira Mujezinović, Gordana Žugić, Ivan Bošnjak i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 24. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2019
Strana od 241
Strana do 242
EFEKAT MEBENDAZOLA NA MELANOM
Autori Saša Vasilev, Saša Vasilijević, Ivana Mitić, Ljiljana Sofronić-Milosavljević i Vitomir Ćupić
Naučni skup 14. Kongres farmakologa Srbije i 4. Kongres kliničkih farmakologa Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2019
Strana od 205
Strana do 205
3D printing and the future of development of animal health
Autori Romel Velev, F Trajkovski, Natasa Krleska Veleva, Vitomir Ćupić i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 14th International Congressof the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
Godina 2018
Strana od 60
Strana do 61
HEMIKALIJE ZA ODRŽAVANJE KUĆNE I LIČNE HIGIJENE KAO MOGUĆI UZROČNICI TROVANJA
Autori Vitomir Ćupić, Slavica Vučinić, Saša Ivanović, Gordana Žugić, Indira Mujezinović i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup Zbornik radova, XXIX Savetovanje Dezinfekcija, Dezinsekcija, deratizacija
Publikacija Zbornik radova
Godina 2018
Strana od 43
Strana do 58
TOKSIČNE KARAKTERISTIKE PESTICIDA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Saša Ivanović, Gordana Žugić i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup Zbornik radova, XXIX Savetovanje Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Publikacija Zbornik radova
Godina 2018
Strana od 32
Strana do 42
The effect of Thiamine on Activity of Enzymes (with a special emphasis on MAPK) in the Brain of Japanese Quails Treated with Chlorpyrifos
Autori Dejana Ćupić Miladinović, Sunčica Borozan, Sanja Peković, Sanja Dacić, Danijela Đukić-Ćosić, Vitomir Ćupić i Saša Ivanović
Naučni skup 10th Congress of Toxicoloogy in Developing Countries; 12th Congress of the Serbian Society of Toxicology
Publikacija Book of Abstracts
Godina 2018
Strana od 152
Strana do 152
Primena psihotropnh lekova kod pasa i mačaka
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup 2. Kongres o zaštiti životinja u Srbiji
Publikacija Zbornik radova
Godina 2018
Strana od 33
Strana do 37
THE EFFECT OF THIAMINE ON OXIDATIVE STRESS AND APOPTOSIS IN THE LIVER OF JAPANESE QUAILS TREATED WITH CHLORPYRIFOS
Autori Dejana Ćupić Miladinović, Sunčica Borozan, Sanja Peković, Sanja Dacić, Danijela Đukić-Ćosić i Vitomir Ćupić
Naučni skup Eurotox
Publikacija Toxicology Letters
Godina 2018
Strana od S264
Strana do S264
FARMAKOVIGILANCA
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović, Gordana Žugić, Indira Mujezinović i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 23. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2018
Strana od 171
Strana do 171
PRIMENA PROSTAGLANDINA I OKSITOCINA U REPRODUKCIJI SVINJA
Autori Vitomir Ćupić, Gordana Ristić, Slavoljub Jović, Saša Ivanović, Dejana Ćupić Miladinović i Jelena Aleksić
Naučni skup 22. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
DOI -
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2017
Strana od 141
Strana do 143
DOI -
PRIMENA ANTIPARAZITSKIH LEKOVA U ORGANSKOM UZGOJU OVACA
Autori Saša Ivanović, Vitomir Ćupić, Mila Savić, Žolt Bečkei, Dejana Ćupić Miladinović, Slavoljub Jović i Jelena Aleksić
Naučni skup 22. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
DOI -
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2017
Strana od 143
Strana do 145
DOI -
HEALTH CARE AND MEDICATION USE IN ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
Autori Saša Ivanović, Vitomir Ćupić, Mila Savić, Dejana Ćupić Miladinović, Slavoljub Jović, Jelena Aleksić, A. Xexaki i Žolt Bečkei
Naučni skup INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE (ISAS) 2017
DOI -
Publikacija Proceedings
Godina 2017
Strana od 323
Strana do 330
DOI -
FARMAKOKINETIKA ANTIPARAZITSKIH LEKOVA KOD KOKA NOSILJA I ZADRŽAVANJE REZIDUA U JAJIMA
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Saša Ivanović, Gordana Žugić, Indira Mujezinović, Dejana Ćupić Miladinović i Jelena Aleksić
Naučni skup 22. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
DOI -
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2017
Strana od 101
Strana do 102
DOI -
THE EFFECT OF COMBINED USE OF PROSTAGLANDIN AND OXYTOCIN IN SOWS, ON THE LENGHT OF THE DURATION OF PARTUS AND NUMBER OF NEWBORN PIGLETS
Autori Vitomir Ćupić, Slavoljub Jović, Mila Savić, Gordana Ristić, Saša Ivanović, Indira Mujezinović i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE (ISAS) 2017
DOI -
Publikacija Proceedings
Godina 2017
Strana od 64
Strana do 70
DOI -
USE OF ANTIMICROBIAL AGENTS IN LAYING HENS
Autori Vitomir Ćupić, Saša Ivanović i Biljana Antonijević
Naučni skup 7th International Congress Veterinary Science and Profession
Publikacija Book of Abstracts
Godina 2017
Strana od 61
Strana do 61
FARMAKOKINETIKA ANTIMIKROBNIH LEKOVA KOD KOKA NOSILJA I ZADRŽAVANJE REZIDUA U JAJIMA
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Saša Ivanović, Gordana Žugić, Indira Mujezinović i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 22. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
DOI -
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2017
Strana od 97
Strana do 100
DOI -
BEZBEDNOST PRIMENE ANTIMIKROBNIH LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Silva Dobrić, Saša Ivanović i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 21. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2016
Strana od 44
Strana do 45
NOVI LEK U VETERINARSKOJ KLINIČKOJ PRAKSI - OKLACITINIB MALEAT
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Saša Ivanović, Dejana Ćupić Miladinović i Miloš Blagojević
Naučni skup 21. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2016
Strana od 46
Strana do 47
BEZBEDNOST PRIMENE ANTIMIKROBNIH LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Silva Dobrić, Saša Ivanović i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 26. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova
Godina 2015
Strana od 263
Strana do 272
EEFECT OF COMBINED APPLICATION OF PROSTAGLANDINS AND OXYTOCIN ON THE DURATION OF PARTURITION AND NUMBER OF NEWBORN PIGLETS
Autori Vitomir Ćupić, Slavoljub Jović, Gordana Ristić, Slobodanka Vakanjac, Romel Velev i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 13th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Therapeutics., EAVPT, 2015.
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
Godina 2015
Strana od 151
Strana do 151
ZABRANJENI ANTIMIKROBNI LEKOVI ZA PRIMENU KOD ŽIVOTINJA ČIJI SE PROIZVODI KORISTE ZA ISHRANU LJUDI.
Autori Vitomir Ćupić, Željko Huljev, Marija M. Stojanović, Sanja Čelebićanin i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 20. Jubilarno godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine R. Srpske/BIH.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2015
Strana od 46
Strana do 46
MOGUĆE POSLEDICE MEŠANJA PARENTERALNIH PREPARATA U INFUZIONIM RASTVORIMA I BRIZGALICAMA
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Ivanović i Gordana Žugić
Naučni skup XXXVI Seminar za inovaciju znanja veterinara
Publikacija Zbornik radova
Godina 2015
EFIKASNOST I BEZBEDNOST PRIMENE ANTIHELMINTIKA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Saša Ivanović, Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Blagoje Dimitrijević
Naučni skup 26. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova
Godina 2015
Strana od 253
Strana do 262
THE INFLUENCE OF CHLORPYRIFOS ON THE ACTIVITY OF BUTYRYLCHOLINESTERASE AND CATALASE, AS WELL AS CONCENTRATION OF MALONDIALDEHYDE IN PLASMA OF Japanese quail
Autori Dejana Ćupić, Sunčica Borozan, Zoran Popović, Vitomir Ćupić, Romel Velev i Biljana Antonijević
Naučni skup 51st Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX)
Publikacija Toxicology Letters
Godina 2015
Strana od 111
Strana do 111
MOGUĆE POSLEDICE MEŠANJA PARENTERALNIH PREPARATA U INFUZIONIM RASTVORIMA I BRIZGALICI
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Ivanović i Gordana Žugić
Naučni skup XXXVI Seminar za inovacije znanja veterinara
Godina 2015
LEGAL STATUS REGARDING DISTRIBUTION/DISPENSING AND ADMINISTRATION OF VETERINARY MEDICINES IN REPUBLIC MACEDONIA
Autori Romel Velev, Nataša Krleska Veleva, Vitomir Ćupić i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 13th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Therapeutics
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
Godina 2015
Strana od 151
Strana do 151
VETERINARY DRUGS AS POSSIBLE CAUSES OF TOXIC EFFECTS IN HUMANS – VETERINARY DRUGS AS POSSIBLE SOURCES OF HUMAN POISONINGS
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Vesna Matović, Biljana Antonijević i Ljilja Gojković-Bukarica
Naučni skup 11th Serbian Congress of Toxicology
Publikacija Abstract Book
Godina 2014
Hormonalna indukcija laktacije kod junice - prikaz slučaja
Autori Aleksandar Milovanović, Tomislav Barna, Miodrag Lazarević, Vitomir Ćupić i Branko Milovanović
Naučni skup IV naučni simpozijum Reprodukcija domaćih životinja
Publikacija Zbornik radova
Godina 2013
Strana od 153
Strana do 154
NEONIKOTINOIDNI INSEKTICIDI
Autori Dejana Ćupić i Vitomir Ćupić
Naučni skup XXIV Savetovanje dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Publikacija Zbornik radova
Godina 2013
Strana od 85
Strana do 92
MOGUĆI ISHODI TOKSIČNOG DELOVANJA HEMIJSKIH SUPSTANCIJA – MEHANIZMI NASTAJANJA TROVANJA
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Silva Dobrić, Romel Velev i Dejana Ćupić
Naučni skup XXIV Savetovanje dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija - Jedan svet, jedno zdravlje
Publikacija Zbornik radova
Godina 2013
Strana od 165
Strana do 175
TOKSIKOLOŠKI PROFIL KREOZANA
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Slavica Vučinić, Dragica Brkić, Jelena Aleksić i Dejana Ćupić
Naučni skup XXIV Savetovanje dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija-jedan svet, jedno zdravlje
Publikacija Zbornik radova
Godina 2013
Strana od 93
Strana do 106
NOVEL ALTERNATIVES TO ANTIBIOTICS
Autori Romel Velev, Vitomir Ćupić i Nataša Krleska-Veleva
Naučni skup 4th International Scientific Meeting
Publikacija Proceedings
Godina 2013
Strana od 40
Strana do 40
KLINIČKE MANIFESTACIJE I MEHANIZMI TOKSIČNOG DELOVANJA HEMIJSKIH SUPSTANCIJA
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Vesna Matović, Zorica Bulat i Saša Vasilev
Naučni skup 18-godisnje Savetovanje doktora veterinarske medicine R. Srpske sa međunarodnim ucescem. Teslic, 05.-08. 06. 2013. str. 56
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2013
Strana od 56
Strana do 56
HORMONALNA IDUKCIJA LAKTACIJE KOD JUNICE-PRIKAZ SLUČAJA
Autori Aleksandar Milovanović, Tomislav Barna, Miodrag Lazarević, Vitomir Ćupić i Branko Milovanović
Naučni skup Naučni Simpozijum, Reprodukcija domaćih životinja
Publikacija Zbornik predavanja
Godina 2013
Strana od 153
Strana do 155
DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA TROVANJA ŽIVOTINJA BIOCIDIMA
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup XXIII Savetovanje dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija - Jedan svet jedno zdravlje
Publikacija Zbornik radova
Godina 2012
DA LI SU PREPARATI KOJI SADRŽE PESTICIDE-BIOCIDE UVEK OTROVI
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić i Dubravko Bokonjić
Naučni skup XIII Savetovanje dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija - Jedan svet - jedno zdravlje
Publikacija Zbornik radova
Godina 2012
THE SIGNIFICANCE OF RATIONAL USE OF DRUGS IN VETERINARY MEDICINE FOR FOOD SAFETY
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Biljana Antonijević i Sanja Čelebićanin
Naučni skup International 56th meat industry conference
Publikacija Meat technology
Godina 2011
Strana od 74
Strana do 80
KOKCIDIOSTATICI U NEMEDICINIRANOJ HRANI ZA ŽIVINU
Autori Srđan Stefanović, Saša Janković, Vitomir Ćupić, Dragan Nikolić i Tatjana Bošković
Naučni skup 13. Kongres farmakologa i 3. Kongres kliničke farmakologije Srbije
Publikacija Zbornik sažetaka radova
Godina 2011
EFEKAT MEBENDAZOLA NA PROLIFERACIJU MELANOMSKIH ĆELIJA
Autori Saša Vasilev, Zorica Juranić, Vitomir Ćupić i Ljiljana Sofronić-Milosavljević
Naučni skup 13. Kongres farmakologa i 3. Kongres kliničke farmakologije Srbije
Publikacija Zbornik sažetaka radova
Godina 2011
ASSESMENT OF MERCURY INTAKE ASSOCIATED WITH FISH CONSUMPTION IN SERBIA.
Autori Saša Janković, Biljana Antonijević, Marijana Ćurčić, Vitomir Ćupić i Dragica Brkić
Naučni skup International 56th meat industry conference
Publikacija Abstract Book
Godina 2011
Strana od 31
Strana do 34
NOVE PREPORUKE O ZABRANI KORIŠĆENJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Biljana Antonijević i Sanja Čelebićanin
Naučni skup 13. Kongres farmakologa i 3. Kongres kliničke farmakologije Srbije
Publikacija Zbornik sažetaka radova
Godina 2011
PARAOXONASE ACTIVITY, OXIDATIVE STRESS AND TOXIC EFFECTS OF DIAZINON IN RATS
Autori Sunčica Borozan, Saša Ivanović, Mileva Mićič, Blagoje Dimitrijević, Marija Zicari, Sofija Katić - Radivojević i Vitomir Ćupić
Naučni skup 47th Congress of the European Societies of Toxicology - EUROTOX
Godina 2011
Strana od 205
Strana do 205
PARAOXONASE ACTIVITY, OXIDATIVE STRESS AND TOXIC EFFECTS OF DIAZINON IN RATS
Autori Sunčica Borozan, Saša Ivanović, M Mićić, B Dimitrijević, Z Žičari, Sofija Katić-Radivojević i Vitomir Ćupić
Naučni skup Congress of European Societies of toxicology, EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters
Godina 2011
Strana od 219
Strana do 219
NAJČEŠCI PROUZROKOVAČI TROVANJA KOD DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup X Kongres toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2010
ANTIMICROBIAL DRUGS IN VETERINARY MEDICINE
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Mila Savić i Savo Vučković
Naučni skup 11th Bennial Mediterranean Symposium- Animal Farming and Environment Interactions in Mediterranean Regions
Publikacija Abstract Book
Godina 2010
HRONICNO TROVANJE TEŠKIM METALIMA –TIHI UBICA ŽIVOTINJA
Autori Nataša Krleska-Veleva, Romel Velev i Vitomir Ćupić
Naučni skup X Kongres toksikologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2010
REZIDUE FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCIJA U TKIVIMA JESTIVIH ŽIVOTINJA
Autori Vitomir Ćupić i Arturo Anadon
Naučni skup VIII Kongres veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2009
EFIKASNOST PRIMENE DONORA AZOTNOG-OKSIDA U PREVENIRANJU I LEČENJU ULKUSA ŽELUCA IZAZVANOG NESTEROIDNIM ANTIINFLAMATORNIM LEKOVIMA KOD PACOVA
Autori Romel Velev, Vitomir Ćupić, Silva Dobrić i Nataša Krleska-Veleva
Naučni skup VIII Kongres veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2009
THE EFFECT OF NITRO-ASPIRINS (NCX4016 and NCX4040) ON THE APOPTOSIS OF RAT NEUTROPHILS IN VIVO.
Autori Saša Vasilev, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Naučni skup 11th International Congress of The European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT)
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, vol. 32, supplement 1
Godina 2009
Strana od 121
Strana do 121
IDENTIFICATION OF HISTAMINE (H1-type) RECEPTORS IN BROILERS SMALL INTESTINE BY APPLICATION OF HISTAMINE AND SOME OF ITS AGONISTS AND ANTAGONISTS
Autori Indira Mujezinović, Vitomir Ćupić, Ahmed Smajlović, Mehmed Muminović i Romel Velev
Naučni skup 11th International Congress of The European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT).
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, vol. 32, supplement 1,
Godina 2009
Strana od 150
Strana do 150
EFFECTS OF FLUNIXIN-MEGLUMINE AND L-NAME ON THE CARRAGEENAN-INDUCED HYPERALGESIA IN RATS
Autori Sonja Vučković, Milica Prostran, Milanka Jezdimirović i Vitomir Ćupić
Naučni skup 9th Congress of The European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics
Publikacija Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology vol. 105, Supplement 1
Godina 2009
UTICAJ FORMULACIJE NA FARMAKOKINETIČKE KARAKTERISTIKE LEKOVA NAMENJENIH ZA ORALNU PRIMENU
Autori Saša Petričević, S Ristić, Vitomir Ćupić, Aleksandar Petrović, Milan Jokanović i S Simić
Naučni skup VIII Kongres veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2009
EFEKAT NITRO-ASPIRINA NA APOPTOZU NEUTROFILNIH GRANULOCITA
Autori Saša Vasilev, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Naučni skup VIII Kongres veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2009
ULOGA NO-SISTEMA U IMUNOMODULACIJI, UBLAŽAVANJU BOLA I ZAŠTITI GASTRIČNE MUKOZE OSNOVA ZA RAZVOJ NOVIH NESTEROIDNIH ANTIINFLAMATORNIH LEKOVA (NAL)
Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Silva Dobrić, Saša Vasilev, Romel Velev i Silvestra Kobal
Naučni skup Osmi Kongres veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2009
COMPARISON BETWEEN PHARMACOKINETIC PARAMETERS OF SUSTAINED-RELEASE AMINOPHYLLINE TABLETS IN RABBITS
Autori Vitomir Ćupić, Saša Petričević, Siniša Ristić, Snežana Simić, Sonja Petrović i Katarina Vučićević
Naučni skup 11th International Congress of The European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT)
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, vol. 32, supplement 1
Godina 2009
Strana od 154
Strana do 154
ANTIMICROBIAL DRUGS IN VETERINARY MEDICINE - RISKS AND BENEFITS
Autori Vitomir Ćupić, Arturo Anadon, Silva Dobrić i Silvestra Kobal
Naučni skup 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop in Balkan Countries
Publikacija European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. Special Issue. vol. 33
Godina 2008
PRETREATMENT WITH FLUNIKSIN MEGLUMINE AND Nω-NITRO –L-ARGININE METHYL ESTER (L-NAME) ON THE INFLAMMATORY HYPERALGESIA IN RATS
Autori Mirjana Milovanović, Sonja Vučković, Milica Prostran, Milanka Jezdimirović i Vitomir Ćupić
Naučni skup 12th World Congress on Pain
Publikacija Abstract Book
Godina 2008
PRAĆENJE NEŽELJENIH EFEKATA U TOKU PRETKLINIČKIH ISPITIVANJA LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Mirjana Milovanović i Saša Ivanović
Naučni skup Clinica veterinaria
Godina 2007
PRAĆENJE NEŽELJENIH EFEKATA U TOKU PRETKLINIČKIH I KLINIČKIH ISPITIVANJA LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Zoran Milovanović i Saša Ivanović
Naučni skup Clinica veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2007
ISPITIVANJE I PRAĆENJE NEŽELJENIH EFEKATA U TOKU RAZVOJA LEKA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Silvestra Kobal, Mirjana Milovanović i Saša Ivanović
Naučni skup 19. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem.
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2007
NERACIONALNA PRIMENA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI KAO ZNAČAJAN FAKTOR UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI HRANE
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dragiša Trailović i Silvestra Kobal
Naučni skup 2. Kongres veterinara Republike Srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2007
EFEKT NITRO-ASPIRINA (NCX4016) NA APOPTOZU NEUTROFILNIH GRANULOCITA IN VITRO
Autori Saša Vasilev, Dragana Vučević, Sonja Gašić, Saša Vasilijić, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Naučni skup 12. Kongres farmakologa Srbije i 2. Kongres kliničke farmakologije Srbije, sa međunarodnim učešćem.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2007
NERACIONALNA POTROŠNJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI KAO POTENCIJALNI RIZIK ZA ZDRAVLJE LJUDI
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dragiša Trailović i Zorica Pejčić
Naučni skup 12. Kongres farmakologa Srbije i 2. Kongres kliničke farmakologije Srbije, sa međunarodnim učešćem.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2007
TERAPIJSKA PRIMENA ENROFLOKSACINA U ŽIVINARSTVU KAO POTENCIJALNI RIZIK ZA BEZBEDNOST HRANE NAMENJENE ZA ISHRANU LJUDI
Autori Jelena Petrović, Milan Baltić, Vitomir Ćupić i Srđan Stefanović
Naučni skup 12. Kongres farmakologa Srbije i 2. Kongres kliničke farmakologije Srbije, sa međunarodnim učešćem.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2007
THE EFFECT OF ASPIRIN AND ITS NITRO DERIVATIVE ON THE NUMBER OF INFLAMMATORY CELLS IN VIVO
Autori Saša Vasilev, Ivana Majstorović, Dragana Vučević, Sonja Gašić, Sonja Vasilijić, Biljana Bufan, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Naučni skup 44th Congress of European Societies of toxicology - EUROTOX,
Publikacija Vasilev s., Majstorovic Ivana, Vucevic Dragana, Gasic Sonja, Vasilijic S., Bufan Biljana, Cupic V, Colic M:
Godina 2007
ISPITIVANJE I PRAĆENJE NEŽELJENIH EFEKATA U TOKU RAZVOJA LEKA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Silvestra Kobal, Mirjana Milovanović i Saša Ivanović
Naučni skup 19. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2007
Strana od 169
Strana do 182
UTICAJ L-NAME NA HIPERNOCICEPCIJU PROUZROKOVANU KARAGENINOM
Autori Mirjana Milovanović, Sonja Vučković, Milica Prostran, Milanka Jezdimirović i Vitomir Ćupić
Naučni skup 12. Kongres farmakologa Srbije i 2. Kongres kliničke farmakologije Srbije, sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2007
UPOREDNO ISPITIVANJE DODECIL BENZEN SULFONSKE KISELINE, HLORHEKSIDINA I DODICIN HIDROHLORIDA U PREVENIRANJU MASTITISA KOD KRAVA
Autori Svetlana Joksović, Vitomir Ćupić, Vera Katić, Milanka Jezdimirović, Aleksandra Marković i G Baki
Naučni skup XVII Savetovanja DDD u zaštiti životne sredine
Publikacija Zbornik radova
Godina 2006
UTICAJ PERORALNE PRIMENE DIKLOFENAKA NA KONCENTRACIJU AZOTNOG OKSIDA U PLAZMI PACOVA
Autori Zorica Pejčić, Silva Dobrić, Vitomir Ćupić i Sunčica Borozan
Naučni skup IV Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2006
TOKSIČNI EFEKTI HEMIJSKIH SUPSTANCIJA
Autori Vitomir Ćupić, Milan Jokanović, Silva Dobrić, Dubravko Bokonjić i Dragan Ršumović
Naučni skup IX Kongres toksikologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik rezimea sa uvodnim izlaganjima
Godina 2006
TROVANJA DOMAČIH ŽIVOTINJA PESTICIDIMA, OTROVNIM BILJKAMA I MIKOTOKSINIMA
Autori Vitomir Ćupić, Mehmed Muminović i Dragiša Trailović
Naučni skup VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik radova
Godina 2006
ISPITIVANJE INSEKTICIDNE AKTIVNOSTI AZAMETIFOSA I METOMILA U SUZBIJANJU DOMAĆE MUVE
Autori Aleksandar Pižurica, Vitomir Ćupić, Novica Stajković, Brana Radenković i Dragiša Trailović
Naučni skup XVII Savetovanje DDD u zaštiti životne sredine.
Publikacija Zbornik radova
Godina 2006
TROVANJA LEKOVIMA U KLINIČKOJ PRAKSI MALIH ŽIVOTINJA I KONJA
Autori Dragiša Trailović, Mehmed Muminović i Vitomir Ćupić
Naučni skup VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik Radova
Godina 2006
STANJE I PERSPEKTIVA VETERINARSKE TOKSIKOLOGIJE
Autori Miroslav Marković i Vitomir Ćupić
Naučni skup IX Kongres toksikologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik rezimea sa uvodnim izlaganjima
Godina 2006
ISPITIVANJE INSEKTICIDNE AKTIVNOSTI AZAMETIFOSA U SUZBIJANJU DOMAĆE MUVE
Autori Vitomir Ćupić, Aleksandra Pižurica, Novica Stajković i Dejana Ćupić
Naučni skup XVII Savetovanje DDD u zaštiti životne sredine.
Publikacija Zbornik radova
Godina 2006
RIZICI I KORISTI OD PRIMENE ANTIMIKROBNIH LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić i Zorica Pejčić
Naučni skup IV Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem.
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2006
COMPARISSON OF ANTI-INFLAMMATORY AND ULCEROGENIC ACTIVITY OF NON-SELECTIVE AND SELECTIVE NSAID“.
Autori Jovana Knežević, Vitomir Ćupić, Silva Dobrić i Romel Velev
Naučni skup 10th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Vol. , Supplement
Godina 2006
Strana od D-24
MECHANISM OF GASTROPROTECTIVE EFFICACY OF NO-GENERATING COMPOUNDS IN RATS TREATED WITH INDOMETHACIN“
Autori Romel Velev, Vitomir Ćupić, Silva Dobrić i Nataša Krleska-Veleva
Naučni skup 10th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Supplement
Godina 2006
MODULATION OF SPONTANEOUS AND NITRO-ASPIRIN INDUCED APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES
Autori Saša Vasilev, Miodrag Čolić i Vitomir Ćupić
Naučni skup 10th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Therapeutics
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Supplement
Godina 2006
NOVE FORMULACIJE AVERMEKTINSKIH ANTIPARAZITIKA-EPRINOMEKTIN
Autori Vitomir Ćupić, Zorica Pejčić, Silva Dobrić, Saša Ivanović i Dragan Ršumović
Naučni skup XVI Savetovanje DDD U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
Publikacija Zbornik radova
Godina 2005
NOVE FORMULACIJE AVERMEKTINSKIH ANTIPARAZITIKA - EPRINOMEKTIN
Autori Vitomir Ćupić, Zorica Pejčić, Silva Dobrić, Saša Ivanović i Dragan Ršumović
Naučni skup XVI Savetovanje DDD u zaštiti životne sredine
Godina 2005
Strana od 102
Strana do 108
NERACIONALNA POTROŠNJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI OPASNOST O ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I LJUDI
Autori Vitomir Ćupić i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijum „Stočarstvo, Veterinarstvo i Agroekonomija u tranzicionim procesima"
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2005
COMPARISON OF ANTIINFLAMMATORY, ANALGESIC AND ULCEROGENIC ACTIVITY OF FLURBIPROFEN AND ITS NO-RELEASING DERIVATIVE NCX 2216 IN RATS
Autori Zorica Pejčić, Silva Dobrić, Vitomir Ćupić i Zoran Milovanović
Naučni skup 42nd Congess of European Societies of Toxicology-EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters, vol 158, Supplement 1
Godina 2005
NOVI DOLAZEĆI LEKOVI ZA VETERINARSKU PRAKSU
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Ivanović i Mirjana Milovanović
Naučni skup Clinica Veterinaria
Publikacija Abstract Book
Godina 2005
NOVEL DRUGS FOR VETERINARY PRACTICE
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Ivanović i Mirjana Milovanović
Naučni skup Symposium on Veterinary Clinical Pathology and Therapy - CLINICA VETERINARIA
Godina 2005
Strana od 278
Strana do 280
EFIKASNOST METOMILA U SUZBIJANJU MUVA
Autori Aleksandar Pižurica, Vitomir Ćupić, Novica Stajković, Milanka Jezdimirović, Brana Radenković-Damnjanović i Miroslav Katrinka
Naučni skup XVI Savetovanje DDD u zaštiti životne sredine
Publikacija Zbornik radova
Godina 2005
THE EFFECT OF NCX 4016 AND NCX 4040, TWO NITRIC OXIDE-DONATING ASPIRIN DERIVATIVES, ON APOPTOSIS OF NEUTROPHIL GRANULOCYTES IN VITRO
Autori Ivana Majstorović, Saša Vasilev, Dragana Vučević, Sonja Gašić, Biljana Bufan, Saša Vasilijić, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Naučni skup 42nd Congress of European Societies of Toxicology-EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters, vol. 158, Supplement 1
Godina 2005
NOVIJI EKTOANTIPARAZITICI U SUZBIJANJU BABEZIOZE PASA.
Autori Zorica Pejčić, Mirjana Milovanović, Ivan Pavlović, Milanka Jezdimirović i Vitomir Ćupić
Naučni skup XVI Savetovanje DDD u zaštiti životne sredine
Publikacija Zbornik radova
Godina 2005
THE EFFECT OF NITRO ASPIRINS ON RAT GRANULOCYTES IN VITRO
Autori Saša Vasilev, Dragana Vučević, Sonja Gašić, Saša Vasilijić, Biljana Bufan, Ivana Majstorović, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Naučni skup The first Congress of Phisiological Sciences of Serbia and Montenegro with International Participation
Publikacija Abstract Book
Godina 2005
GASTROTOXIC EFFECTS OF NSAIDS AND THE ROLE OF NO-DONORS IN GASTROPROTECTION
Autori Romel Velev, Vitomir Ćupić, Silva Dobrić i Nataša Krleska-Veleva
Naučni skup 42nd Congress of European Societies of Toxicology-EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters, vol 158, Supplemet 1
Godina 2005
ZNAČAJ RACIONALNE PRIMENE LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Dragiša Trailović, Svetlana Dobrić i Romel Velev
Naučni skup Clinica Veterinaria
Godina 2005
POTENTIAL NEW INDICATIONS OF AMIFOSTINE
Autori Silva Dobrić, Dubravko Bokonjić, Viktorija Simić, Vitomir Ćupić i Zorica Pejčić
Naučni skup 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics
Publikacija Abstract Book. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology
Godina 2005
SAVREMENA FARMAKOTERAPIJA: PRO ET CONTRA
Autori Vitomir Ćupić i Dragiša Trailović
Naučni skup 6th International Symposium in Animal Clinical Pathology and Therapy-Clinica Veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2004
GASTROTOXIC EFFECTS OF CYCLOOXYGENASE NON-SELECTIVE AND SELECTIVE NSAIDs AFTER ACUTE OVERDOSAGE IN RATS
Autori Silva Dobrić, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović, Vesna Jaćević i Dubravko Bokonjić
Naučni skup XXIV International Congress of European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, EAPCCT
Godina 2004
PREPARATIONS CONTAINING PESTICIDES-ARE THEY ALWAYS POISONS
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 4th International Symposium on Biocides in Public Health and Environemental Protection
Publikacija Abstract Book
Godina 2004
THE INFLUENCE OF NO-SINTHASE INHIBITORS ON EARLY PHASE OF INFLAMMATION IN RATS".
Autori Danijel Savić, Ivana Majstorović, Saša Vasilev, Miodrag Čolić i Vitomir Ćupić
Naučni skup 6th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
Publikacija The Proceedings
Godina 2004
THE EFFICACY OF KLINOPTILOLITE IN PROTECTION OF ANHIMALS POISONED WITH BROMADIOLONE.
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Zorica Pejčić, Zoran Milovanović, Dubravko Bokonjić i Romel Velev
Naučni skup 6th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
Publikacija Proceedings
Godina 2004
"THE EFFECT OF ASPIRIN AND TWO NITRO-ASPIRINS ON APOPTOSIS OF RAT NEUTROPHIL GRANULOCYTES IN VITRO
Autori Saša Vasilev, Ivana Majstorović, Sonja Gašić, Dragana Vučević, Saša Vasilijić, Vitomir Ćupić i Miodrag Čolić
Naučni skup 4th Balkan Congress of Immunology
Publikacija Turkish Journal of Immunology, vol. 9. No 2
Godina 2004
Strana od 123
Strana do 123
"PREPARATI ZA DDD AD US. VET. – OTROVI ILI LEKOVI".
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Milanka Jezdimirović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup XV Savetovanje. “DDD u zaštiti životine sredine”.
Publikacija Zbornik radova
Godina 2004
Strana od 9
Strana do 14
SAVREMENA FARMAKOTERAPIJA I JATROGENA PATOLOGIJA
Autori Dragiša Trailović i Vitomir Ćupić
Naučni skup 16. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2004
NERACIONALNA PRIMENA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI - RIZIK PO ZDRAVLJE LJUDI
Autori Vitomir Ćupić i Dragiša Trailović
Naučni skup 16. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sdaržaja radova
Godina 2004
ANTIMIKROBNI LEKOVI U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Dragiša Trailović, Silva Dobrić i Zorica Pejčić
Naučni skup II Simpozij Poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije
Publikacija Zbornik radova
Godina 2004
TROVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup XIV Savetovanje. “DDD u zaštiti životine sredine"
Publikacija Zbornik radova
Godina 2003
Strana od 109
Strana do 115
LEČENJE VAROOZE
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup II Savetovanje o biologiji i zdravstvenoj zaštiti pčela
Publikacija Zbornik radova
Godina 2003
INFLUENCE OF GLYCERYL TRINITRATE ON ANTIINFLAMATORY AND ULCEROGENIC ACTIONS OF INDOMETHACIN IN RATS”
Autori Silva Dobrić, Romel Velev, Vitomir Ćupić, Zoran Majstorović, Vesna Jaćević i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 6th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics
Publikacija The Proceedings
Godina 2003
Strana od 172
Strana do 172
EVALUATION OF ANTISECRETORY EFFECT OF GLYCERYL TRINITRATE IN RATS TREATED WITH CYCLOOXYGENASE NON-SELECTIVE AND SELECTIVE NSAIDs”
Autori Romel Velev, Silva Dobrić, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 41th Congress of European Societies of Toxicology - EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters
Godina 2003
UPOREDNO ISPITIVANJE EFIKASNOSTI JEDNOKRATNE PRIMENE BROMADIOLONA, AKTIVNE SUPSTANCIJE DVA RODENTICIDNA PREPARATA-BROMACHEM I LANIRAT
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Vladimir Popović, Zorica Pejčić, Zoran Milovanović i Surinem Husinec
Naučni skup VI Beogradska konferencija. Kontrola štetnih organizama u urbanoj sredini
Publikacija Zbornik radova
Godina 2003
Strana od 193
Strana do 198
KONTROLA PRIMENE LEKOVA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽIVOTINJA ČIJI SE PROIZVODI KORISTE ZA ISHRANU LJUDI
Autori Vitomir Ćupić i Dragiša Trailović
Naučni skup Seminar za edukaciju veterinara
Publikacija Zbornik radova
Godina 2003
THE EFFICACY OF ADSORBENT’S MIXTURE IN PROTECTION OF ANIMALS POISONED WITH BROMADIOLONE”.
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 6th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics
Publikacija Abstract Book
Godina 2003
THE EFFICACY OF ACTIVATED CHARCOAL IN PROTECTION OF ANIMALS POISONED WITH BROMADIOLONE
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 9th Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology
Publikacija Proceedings
Godina 2003
“EFFICACY OF GLYCERYLTRINITRATE IN THE PROTECTION OF GASTROTOXICITY INDUCED BY CYCLOOXYGENASE NONSELECTIVE AND SELECTIVE NSAID IN RATS”.
Autori Romel Velev, Silva Dobrić, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 9th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics vol. 26, Supplement
Godina 2003
Strana od 232
Strana do 232
THE EFFICACY OF ACTIVATED CHARCOAL AND CLINOPTILOLITE IN PROTECTION OF ANIMALS POISONED WITH BROMADIOLONE”
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 41th Congress of European Societies of Toxicology-EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters
Godina 2003
“THE ASSESMENT OF GASTROTOXIC EFFECTS OF NIMESULIDE, A COX2 SELECTIVE NSAID, AFTER SINGLE AND MULTIPLE OVERDOSAGE IN RATS”
Autori Silva Dobrić, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović, Vesna Jaćević, Romel Velev i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 41th Congress of European Societies of Toxicology - EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters
Godina 2003
EFIKASNOST JEDNOKRATNE PRIMENE ADSORBENTNIH SREDSTAVA U SMANJENJU AKUTNE TOKSIČNOSTI BROMADIOLONA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Vladimir Popović, Zorica Pejčić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup VI Beogradska konferencija. Kontrola štetnih organizama u urbanoj sredini
Publikacija Zbornik radova
Godina 2003
Strana od 171
Strana do 179
ANTIMIKROBNI LEKOVI-SADAŠNJE STANJE, RAZVOJ I RACIONALNOST PRIMENE
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić i Zorica Pejčić
Naučni skup V Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem, Clinica veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2003
ZNAČAJ KONTROLE PRIMENE LEKOVA KOD ŽIVOTINJA
Autori Vitomir Ćupić, Dragiša Trailović, Silva Dobrić i Zorica Pejčić
Naučni skup XV Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova
Godina 2003
THE ROLE OF NO-SYSTEM IN IMMUNOMODULATION AND GASTROPROTECTION
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup 40th Congress of European Societies of Toxicology - EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters. Vol. 135, Supplement 1
Godina 2002
Strana od 134
Strana do 134
KLINIČKE MANIFESTACIJE TOKSIČNOG DELOVANJA HEMIJSKIH SUPSTANCIJA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Milanka Jezdimirović i Silvestra Kobal
Naučni skup IV Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem. Clinica Veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2002
SAVREMENI PRISTUP PROCENI TOKSIČNOSTI HEMIJSKIH JEDINJENJA I LEČENJU AKUTNIH TROVANJA
Autori Silva Dobrić, Vitomir Ćupić i Dubravko Bokonjić
Naučni skup IV Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem. Clinica Veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2002
NAJČEŠĆA TROVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup 8th Yugoslav Congress of Toxicology with international participation
Publikacija Proceedings
Godina 2002
Strana od 201
Strana do 211
SREDSTVA ZA DDD KAO MOGUĆI UZROČNICI TROVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Autori Vitomir Ćupić i Silva Dobrić
Naučni skup IX Simpozijum: DDD u zaštiti zdravlja ljudi
Publikacija Zbornik radova
Godina 2002
DONORS OF NITRIC OXIDE AS POTENTIAL ANTIULCER DRUGS
Autori Silva Dobrić, Romel Velev, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović, Vesna Jaćević i Dubravko Bokonjić
Naučni skup Congress of Yugoslav Pharmacy
Publikacija Arh.farm. vol. 4
Godina 2002
Strana od 632
Strana do 633
EFFICACY OF GlYCERYL TRINITRATE AGAINST ETHANOL AND NSAID INDUCED ULCEROGENESIS.
Autori Silva Dobrić, Romel Velev, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 62th World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Publikacija Abstract Book
Godina 2002
PARENTERAL VERSUS ORAL GLYCERYL TRNITRATE IN PROTECTION OF RAT GASTRIC MUCOSA AGAINST INDOMETHACIN-INDUCED ULCEROGENESIS”.
Autori Romel Velev, Silva Dobrić, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 40th Congress of European Societies of Toxicology - EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters. Vol. 135, Supplement 1
Godina 2002
TOXIC EFFECT OF XYLAZINE ON MITOGEN STIMULATED SPLENOCYTES AND THYMOCYTES
Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Ljilja Pavičić, Dragana Vučević i Vladislav Varagić
Naučni skup 5th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
Publikacija Terapeutica Farmacologie si Toxicologie Clinica. Vol. VI, Supliment
Godina 2002
NOVIJI ANTIMIKROBNI LEKOVI U MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i Silva Dobrić
Naučni skup Inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik radova
Godina 2002
COMPARISON OF THE ANTIINFLAMMATORY ACTIVITY AND GASTROINTESTINAL TOXICITY OF INDOMETHACIN AND NIMESULID IN RATS
Autori Romel Velev, Silva Dobrić, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 5th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
Publikacija Terapeutica Farmacologie si Toxicologie Clinica. Vol. VI, Supliment
Godina 2002
ULOGA GASTRIČNOG ACIDITETA U ULCEROGENEZI IZAZVANOJ NESTEROIDNIM ANTIINFLAMATORNIM LEKOVIMA
Autori Romel Velev, Silva Dobrić, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 8th Yugoslav Congress of toxicology with international participation
Publikacija Proceedings
Godina 2002
VETERINARSKA TOKSIKOLOGIJA-STANJE I PERSPEKTIVE (plenarni referat)
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Trailović i Zorica Pejčić
Naučni skup IV Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem-Clinica veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2002
GASTROPROTECTIVE MECHANISM OF GLYCERYL TRINITRATE IN INDOMETHACIN -TREATED RATS
Autori Silva Dobrić, Romel Velev, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 39th Congress of European Societies of Toxicology-EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters, vol. 123, Supplemet
Godina 2001
GASTROPROTECTIVE MECHANISM OF GLYCERYL TRINITRATE IN INDOMETHACIN-TREATED RATS
Autori Silva Dobrić, Romel Velev, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 39th Congress of European Societies of Toxicology-EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters vol. 123, Supplement
Godina 2001
EFFECT OF XYLAZINE ON APOPTOSIS OF THYMOCYTES AND THYMOCYTE HYBRIDOMA CELLS
Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Branislav Milojković, Dušan Jandrić i Vladislav Varagić
Naučni skup 3rd Balkan Congress of Immunology
Publikacija Abstract Book
Godina 2001
THE EFFECT OF XYLAZINE ON THYMOCYTE PROLIFERATION
Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Ljilja Pavičić, Dragana Vučević i Vladislav Varagić
Naučni skup 39th Congress of European Societies of Toxicology - Eurotox
Publikacija Toxicology Letters, vol 123, Supplement
Godina 2001
EFFICACY OF NO-DONORS IN PROTECTION OF INDOMETHACIN-INDUCED GASTROTOXICITY IN RATS
Autori Romel Velev, Silva Dobrić, Vitomir Ćupić, Zoran Milovanović i Dubravko Bokonjić
Naučni skup 39th Congress of European Societies of Toxicology-EUROTOX
Publikacija Toxicology Letters, vpl. 123, Supplement
Godina 2001
TROVANJA PESTICIDIMA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Milanka Jezdimirović i Nikola Torbica
Naučni skup 12. Savetovanje o DDDDD
Publikacija Zbornik radova
Godina 2001
KONTAMINACIJA HRANE PESTICIDIMA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Milanka Jezdimirović i Nikola Torbica
Naučni skup 13. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2001
NAJČEŠĆA TROVANJA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup 11. Savetovanje o DDDDD
Publikacija Zbornik radova
Godina 2000
STUDY OF ANTIINFLAMATORY ACTION OF AMIFOSTINE IN RATS
Autori Silva Dobrić, Dubravko Bokonjić, Viktorija Dragojević-Simić i Vitomir Ćupić
Naučni skup 4rd Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
Publikacija Abstract Book
Godina 2000
Strana od P-066
IMMUNOMODULATORY EFFECT OF XYLAZINE ON RAT SPLEEN CELLS IN CULTURE
Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Ljilja Pavičić i Vladislav Varagić
Naučni skup 8th International Congress of the European Association of Veterinary Pharmacology and Toxicology
Publikacija Abstract Book
Godina 2000
IN VIVO EFFECT OF XYLAZINE ON RAT SPLEEN T-CELL
Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Ljilja Pavičić i Vladislav Varagić
Naučni skup 7th World Congress of Veterinary Anaesthesia
Godina 2000
NITRIC OXIDE (NO) AS A MEDIATOR IN THE APOPTOSIS-INDUCING EFFECT OF XYLAZINE IN MITOGEN STIMULATED SPLEEN CELL CULTURES
Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Ljilja Pavičić i Vladislav Varagić
Naučni skup 4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
Publikacija Abstract Book
Godina 2000
Strana od P-061
SPECIFIČNOSTI PRIMENE LEKOVA KOD KAVEZNIH PTICA
Autori Vitomir Ćupić, Todor Palić i Nikola Popović
Naučni skup 1. Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja. Clinica veterinaria.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1999
UTICAJ AMITRAZA NA MOTORNU AKTIVNOST KOD PACOVA
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dubravko Bokonjić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup 10. Jubilarno Savetovanje o DDDDD
Publikacija Zbornik radova
Godina 1999
MITOGEN STIMULATED PROLIFERATION OF THYMOCYTES AND SPLENOCYTES AND ITS MODULATION BY XYLAZINE
Autori Vitomir Ćupić, Miodrag Čolić, Ljilja Popović, Vladislav Varagić i Aleksandra Rauški
Naučni skup 2nd European Congress of Pharmacology
Publikacija Fundamental and Clinical Pharmacology
Godina 1999
PESTICIDI KAO UZROČNICI EPIDEMIJSKIH TROVANJA - (uvodno predavanje)
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup 7th Congress of the Toxicologists of Yugoslavia
Publikacija Proceedings
Godina 1998
Strana od 667
Strana do 674
MOLEKULARNA BIOLOGIJA REZISTENCIJE PREMA INSEKTICIDIMA
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i Zorica Pejčić
Naučni skup IX Savetovanje DDDDD u zaštiti životne sredine, sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik radova
Godina 1998
DEJSTVO NEUROTRANSMITERA I LEKOVA NA IMUNI SISTEM (uvodno predavanje)
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup 7 Kongres Veterinara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1998
THE INFLUENCE OF YOHIMBINE ON BEHAVIORAL EFFECTS OF AMITRAZ
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dubravko Bokonjić, Milanka Jezdimirović i Dragan Jeremić
Naučni skup 7th Congress of the Toxicologists of Yugoslavia
Publikacija Proceedings
Godina 1998
“INFLUENCE OF DRINKING WATER RESTRICTION ON SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS IN BLOOD OF NEOMYCIN TREATED RATS
Autori Milanka Jezdimirović, Petar Milosavljević, Vitomir Ćupić, Saša Trailović i Dragan Đurđević
Naučni skup 7th Congress of the Toxicologists of Yugoslavia
Publikacija Proceedings
Godina 1998
BIORASPOLOŽIVOST I BIOEKVIVALENCIJA LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić, Zorica Pejčić i Silva Dobrić
Naučni skup Jugoslovensko udruženje stručnjaka iz oblasti proizvodnje, ispitivanja, kontrole i prometa lekova za upotrebu u veterini (SLUV)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1998
GABA-RECEPTORNI KANALI KAO CILJNO MESTO ZA OTROVE IZ ČOVEKOVE SREDINE
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup IX Savetovanje DDDDD u zaštiti životne sredine, sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik radova
Godina 1998
THE EFFECT OF XYLAZINE ON THE MITOGEN-STIMULATED PROLIFERATIVE ABILITY OF THYMUS AND SPLEEN CELLS IN CULTURE IN VITRO”
Autori Vitomir Ćupić, Aleksandra Rauški i Vladislav Varagić
Naučni skup XIII International Congress of Pharmacology
Publikacija Naunyn-Schmiedeberg,s Archives of Pharmacology
Godina 1998
Strana od 751
Strana do 751
PRIMENA PROPOKSURA U VETERINARSKOJ MEDICINI
Autori Milanka Jezdimirović, Saša Trailović, Vitomir Ćupić i Mirjana Milovanović
Naučni skup IX Savetovanje DDDDD u zaštiti životne sredine, sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik radova
Godina 1998
TOKSIKOLOŠKE KARAKTERISTIKE LEKOVA KOJI SE KORISTE U VETERINARSKOJ MEDICINI – NITROFURANI
Autori Vitomir Ćupić, Đorđe Stevanović i Zorica Novaković
Naučni skup Jugoslovensko udruženje stručnjaka iz oblasti proizvodnje, ispitivanja, kontrole i prometa lekova za upotrebu u veterini (SLUV)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1998
TOKSIKOLOŠKE KARAKTERISTIKE LEKOVA KOJI SE KORISTE U VETERINARSKOJ MEDICINI – KARBADOKS
Autori Vitomir Ćupić, Zorica Pejčić i Akoš Budinčević
Naučni skup Jugoslovensko udruženje stručnjaka iz oblasti proizvodnje, ispitivanja, kontrole i prometa lekova za upotrebu u veterini (SLUV)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1998
THE EFFECT OF CIPROFLOXACIN AS AND MARIGOLD CALENDULA OFFICINALIS L. ASTERACAEAE ON LIPID PEROXIDATION IN LIPOSOMES
Autori Biljana Kaurinović, Mira Popović, Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Neda Mimica-Dukić
Naučni skup 3rd Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
Publikacija Abstract Book
Godina 1997
NEŽELJENA DEJSTVA AMITRAZA I LEČENJE
Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup VIII Savetovanje DDDDD u zaštiti životne sredine, sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik radova
Godina 1997
PROBLEMI DRŽANJA MAJMUNA KAO KUĆNIH LJUBIMACA
Autori Nikola Popović, Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski i Todor Palić
Naučni skup Prvi Jugoslovenski Kongres male prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1997
NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI LEKOVI
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup X Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja radova (Plenarni referat stampan u celosti)
Godina 1997
IMMUNOMODULATION BY XYLAZINE
Autori Vitomir Ćupić, Aleksandra Rauški i Vladislav Varagić
Naučni skup 6th International Congress of Veterinary Anaeshesiology
Publikacija Proceedings
Godina 1997
Strana od 171
Strana do 171
EFFECT OF INTERACTION ENKEPHALINASE INHIBITOR DES-TYROSINE-METHIONINE-ENKEPHALIN AND OPIOID ANTAGONISTS NALOXONE AND NALTREXONE ON THE HUMORAL IMMUNE RESPONSE IN THE RAT
Autori Vitomir Ćupić, Gordana Pešić, Jelena Radulović i Zorica Mančev
Naučni skup 3rd Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
Publikacija Abstract Book
Godina 1997
“THE IMMUNOMODULATING EFFECTS OF SPECIFIC OPIOID ANTAGONISTS AFTER THEIR INTRACEREBROVENTRICULARLY APPLICATION
Autori Zorica Mančev, Gordana Pešić, Stanoje Stanojević, Jelena Radulović i Vitomir Ćupić
Naučni skup 3rd Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
Publikacija Abstract Book
Godina 1997
MOGUĆNOSTI UPOTREBE PROPILEN-GLIKOLA U PREVENIRANJU I LEČENJU POREMEĆAJA PROMETA ENERGIJE U VISOKOMLEČNIH KRAVA
Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup II Simpozijum o ishrani, reprodukciji i zaštiti zdravlja goveda
Publikacija Zbornik radova
Godina 1996
FARMAKOTERAPIJA OBOLJENJA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA PRASADI
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Trailović i Mirjana Milovanović
Naučni skup 2. Simpozijum “Uzgoj i zaštita zdravlja svinja"
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1996
BOLESTI KORNJAČA
Autori Vitomir Ćupić, Todor Palić i Dragan Kataranovski
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - život i zdravlje Beograd
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1996
PRIMENA NESTEROIDNIH ANTIINFLAMATORNIH LEKOVA (NSAIL) U VETERINARSKOJ MEDICINI”
Autori Milanka Jezdimirović, Vladislav Varagić, Vitomir Ćupić i Jeftić Zorica
Naučni skup 9. Savetovanje Veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1996
PRAĆENJE NEŽELJENIH EFEKATA LEKOVA
Autori Saša Trailović, Milanka Jezdimirović i Vitomir Ćupić
Naučni skup 9. Savetovanje veterinara Srbije.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1996
ZA ILI PROTIV PRIMENE KARBADOKSA
Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup 2. Simpozijum “Uzgoj i zaštita zdravlja svinja”.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1996
METODE ZA ODREĐIVANJE LD50 I LD100 I PROCENU BROJNOSTI POPULACIJE GLODARA U FUNKCIJI TOKSIKOLOŠKE OCENE I BIOLOŠKE EFIKASNOSTI RODENTICIDA”.
Autori Vitomir Ćupić, Saša Trailović, Olivera Vukićević, Zoran Stanimirović i Mirjana Milovanović
Naučni skup VII Savetovanje o DDDDD u zaštiti životne sredine
Publikacija Zbornik radova
Godina 1996
ANTIBIOTICI - MONO ILI KOMBINOVANA TERAPIJA
Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup 9. Savetovanje Veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1996
IMUNOMODULATORNI EFEKT BENZODIAZEPINA
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup 9. Savetovanje Veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1996
L-ARGININE-NO SYSTEM AND THE HUMORAL IMMUNE RESPONSE IN THE RAT
Autori Vitomir Ćupić, Aleksandra Rauški i Vladislav Varagić
Naučni skup 11. Kongres farmakologa Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem
Publikacija Abstract Book
Godina 1996
BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE KORNJAČA
Autori Dragan Kataranovski, Vitomir Ćupić i Todor Palić
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - život i zdravlje"
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1996
POBOLJŠANJE DIUREZE U TERAPIJI INSUFICIJENCIJE BUBREGA
Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - život i zdravlja"
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1996
INTERAKCIJE PESTICIDA
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Trailović i Mirjana Milovanović
Naučni skup VII savetovanje o DDDDD u zaštiti životne sredine
Publikacija Zbornik radova
Godina 1996
UTICAJ L-ARGININA NA HUMORALNI IMUNI ODGOVOR U PACOVA
Autori Aleksandra Rauški, Predrag Nikolić, Vitomir Ćupić i Vladislav Varagić
Naučni skup X Kongres alergologa i kliničkih patologa Jugoslavije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1996
DOZIRANJE LEKOVA U LEČENJU NEDOMESTIFICIRANIH ŽIVOTINJA KAO KUĆNIH LJUBIMACA
Autori Vitomir Ćupić i Todor Palić
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - život i zdravlje” sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja radova
Godina 1995
Strana od 79
Strana do 82
THE INFLUENCE OF L-ARGININE ON PLAQUE - FORMING CELL RESPONSE IN THE RAT
Autori Predrag Nikolić, Aleksandra Rauški, Branislav Marković, Vitomir Ćupić, Vladislav Varagić i Katica Jovanova-Nešić
Naučni skup I Kongres imunologa Balkana
Publikacija Zbornik radova
Godina 1995
PRIKAZ BIOLOGIJE, PATOLOGIJE I TERAPIJE U HRČKA
Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski i Todor Palić
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - život i zdravlje” sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja radova
Godina 1995
Strana od 193
Strana do 194
ZNAČAJ ORGANOFOSFORNIH JEDINJENJA KAO INSEKTICIDA
Autori Piljo Dakić i Vitomir Ćupić
Naučni skup VI Simpozijum o DDD-u
Publikacija Zbornik radova
Godina 1995
ANTIDOTI I ANTAGONISTI U TERAPIJI TROVANJA
Autori Milanka Jezdimirović, Saša Trailović, Vitomir Ćupić i Brana Radenković
Naučni skup VI Simpozijum o DDD-u.
Publikacija Zbornik radova
Godina 1995
MOGUĆNOST PRIMENE HEMIOSTERILANATA U DERATIZACIJI
Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup VI Simpozijum o DDD-u
Publikacija Zbornik radova
Godina 1995
ANTIKOAGULANTNI RODENTICIDI - MEHANIZAM DEJSTVA I TOKSIČNOST
Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup VI Simpozijum o DDD-u
Publikacija Zbornik radova
Godina 1995
PRIKAZ BIOLOGIJE, PATOLOGIJE I TERAPIJE U KUNIĆA
Autori Todor Palić, Dragan Kataranovski i Vitomir Ćupić
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - život i zdravlje” sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja radova
Godina 1995
Strana od 191
Strana do 193
PRIKAZ BIOLOGIJE, PATOLOGIJE I TERAPIJE U ZAMORČIĆA
Autori Dragan Kataranovski, Vitomir Ćupić, Todor Palić i Rade Cakić
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - život i zdravlje” sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja radova
Godina 1995
FARMAKOPROFILAKSA POSTPARTALNE PAREZE U KRAVA
Autori Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup VIII Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1995
THE EFFECT OF 6-HYDROXYDOPAMINE ON THE IMMUNE RESPONSIVENESS IN THE RATS
Autori Vitomir Ćupić, Vladislav Varagić, Jelena Radulović i Aleksandra Rauški
Naučni skup 2nd Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
Publikacija Abstract Book
Godina 1995
GENETIKA I AUTOIMUNE BOLESTI: OSETLJIVOST I OTPORNOST RAZNIH SOJEVA PACOVA NA INDUKCIJU EKSPERIMENTALNOG ALERGIJSKOG ENCEFALOMIJELITISA
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Dragoljub Živanov i Saša Trailović
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - život i zdravlje”.
Publikacija Zbronik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
HEPATOPROTEKTIVI - STANJE U POSLEDNJIH PET GODINA. KRITIČKI PRIKAZ
Autori Vitomir Ćupić, Vladislav Varagić, Milanka Jezdimirović i Dragoljub Živanov
Naučni skup Simpozijuma. Male životinje - život i zdravlje
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
PRIMENA HIPERINFUZIJE FIZIOLOŠKOG RASTVORA U TERAPIJI HRONIČNOG OBSTRUKTIVNOG OBOLJENJA PLUĆA KONJA
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup Simpozijum “Uzgoj i patologija konja"
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
NAČINI FIKSACIJE I DAVANJA LEKOVA KOD NEKIH VRSTA LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - život i zdravlje"
Godina 1994
NEUROLEPTIČKI LEKOVI
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović i Vladislav Varagić
Naučni skup VII Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
THE EFFECT OF TABUN AND SOMAN ON THE RATE OF GASTROINTESTINAL PASSAGE IN MICE
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup VI Kongres Toksikologa Jugoslavije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
THE EEFFECT OF ANTICHOLINERGICS AND OXIMES ON THE RATE OF GASTROINTESTINAL PASSAGE IN MICE
Autori Vitomir Ćupić, Dragoljub Živanov i Milanka Jezdimirović
Naučni skup VI Kongres Toksikologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
UTICAJ 6-HIDROKSIDOPAMINA NA STVARANJE HEMOLITIČKIH PLAKA I PRODUKCIJU HEMAGLUTININA U PACOVA
Autori Vitomir Ćupić, Vladislav Varagić, Jelena Radulović i Branislav Janković
Naučni skup Simpozijum Značaj transmitera i modulatora neurohumoralne transmisije za regulaciju ćelijske aktivnosti
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
UTICAJ L-ARGININA I METIL-ESTRA N6 NITRO-L-ARGININA (L-NAME) NA HUMORALNI IMUNI ODGOVOR U PACOVA
Autori Branislav Janković, Vitomir Ćupić, Vladislav Varagić i Aleksandra Rauški
Naučni skup Simpozijum “Značaj transmitera i modulatora neurohumoralne transmisije za regulaciju ćelijske aktivnosti”
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
UTICAJ STIMULACIJE I INHIBICIJE ENZIMA SINTAZE AZOTNOG OKSIDA NA IMUNOLOŠKU REAKTIVNOST U PACOVA
Autori Branislav Janković, Vladislav Varagić, Vitomir Ćupić i Aleksandra Rauški
Naučni skup VII Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
JATROGENE BOLESTI
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Vladislav Varagić
Naučni skup VII Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
EFIKASNOST I TOKSIČNOST DIAZINONA
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Naučni skup V Simpozijum za DDD u zaštiti životne sredine
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
UTICAJ DIMETOATA NA BRZINU PASAŽE CREVNOG SADRŽAJA U MIŠA
Autori Dragoljub Živanov, Vitomir Ćupić i Milanka Jezdimirović
Naučni skup I Kongres farmaceuta Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
DAVANJE HEMIJSKIH SUPSTANCIJA MALIM LABORATORIJSKIM ŽIVOTINJAMA U HRANI
Autori Saša Trailović, Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Naučni skup Simpozijum “Male životinje-život i zdravlje"
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
NAJVAŽNIJI LEKOVI KOJI SE KORISTE U TERAPIJI NEDOMESTIFIKOVANIH KUĆNIH LJUBIMACA
Autori Vitomir Ćupić, Milanka Jezdimirović, Dragoljub Živanov i Đorđe Stevanović
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - zdravlje
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1994
FARMAKOKINETIČKO ISPITIVANJE LEKA
Autori Vitomir Ćupić, Vladislav Varagić, Milanka Jezdimirović i Dragoljub Živanov
Naučni skup VI Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1993
UTICAJ 6-HIDROKSIDOPAMINA (6-0HDA) NA IMUNI ODGOVOR PACOVA
Autori Vitomir Ćupić i Branislav Janković
Naučni skup Naučni sastanak imunologa Jugoslavije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1993
FARMAKODINAMSKA ISPITIVANJA LEKOVA
Autori Milanka Jezdimirović, Dragoljub Živanov, Vladislav Varagić i Vitomir Ćupić
Naučni skup VI Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1993
UTICAJ ANTIBIOTIKA NA IMUNOLOŠKI ODGOVOR
Autori Vitomir Ćupić, Dragoljub Živanov i Božidar Marković
Naučni skup VI Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1993
KLINIČKO ISPITIVANJE NOVIH LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić, Dragiša Živanov i Vladislav Varagić
Naučni skup VI Savetovanje veterinara Srbije
Godina 1993
UTICAJ 6-HIDROKSIDOPAMINA (6-0HDA) NA IMUNE REAKCIJE U PACOVA
Autori Vitomir Ćupić, Vladislav Varagić i Branislav Janković
Naučni skup III Kongres imunologa Jugoslavije i I Kongresa Jugoslovenskog društva za neuronauke.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1993
NITRIC OXIDE AND IMMUNE RESPONSE: IMMUNOMODULATION INDUCED BY L-ARGININE AND INHIBITOR OF NITRIC OXIDE SYNTHESIS
Autori Branislav Janković D., Vladislav Varagić, Vitomir Ćupić i Aleksandra Rauški
Naučni skup ISNIM
Publikacija Abstract Book
Godina 1993
POTENTIATION OF IMMUNE RESPONSIVENESS IN AGING BY STATIC MAGNETIC FIELDS APPLIED TO THE BRAIN. ROLE OF THE PINEAL GLAND
Autori Branislav Janković D., Predrag Nikolić, Vitomir Ćupić i Katarina Hladni
Naučni skup 3rd. Stromboli International Conference on Pineal Gland Aging and Cancer,
Publikacija Abstract of the 3rd. Stromboli International Conference on Pineal Gland Aging and Cancer,
Godina 1993
SPECIFIČNOSTI TERAPIJE NEDOMESTIFICIRANIH KUĆNIH LJUBIMACA
Autori Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Naučni skup Simpozijum “Male životinje - život i zdravlje”.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1993
KRITIČKI OSVRT NA TERAPIJU KOLIČNIH OBOLJENJA KONJA
Autori Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Naučni skup I Simpozijum o sportskoj medicini konja
Godina 1992
SPOPREDNA I NEŽELJENA DEJSTVA LEKOVA
Autori Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Naučni skup Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1992
CENTRALLY MEDIATED IMMUNOMODULATION BY METHIONINE-ENKEPHALIN: EFFECT OF ANTAGONISTS
Autori Jelena Veljić, Vitomir Ćupić, Branka Karapetrović i Branislav Janković B.D.
Naučni skup 11th European immunology meeting
Publikacija Abstract book
Godina 1991
Strana od P 42
Strana do 43
SPOREDNA I NEŽELJENA DEJSTVA ANTIBIOTIKA”. I PENICILINI
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup XIV Savetovanje veterinara Jugoslavije
Godina 1990
ODREĐIVANJE BIOLOŠKI ZNAČAJNIH RADIONUKLIDA U MESU KOMPARATIVNIM RADIOMETRIJSKIM METODAMA U TERENSKIM USLOVIMA RADA
Autori Željko Ćupić, Gordana Đurić, Dragana Popović, Branislav Petrović i Vitomir Ćupić
Naučni skup XIV Savetovanje veterinara Jugoslavije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1990
SPOREDNA I NEŽELJENA DEJSTVA ANTIBIOTIKA. II STREPTOMICIN I DIHIDROSTREPTOMICIN
Autori Vitomir Ćupić
Naučni skup XIV Savetovanje veterinara Jugoslavije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1990
NEŽELJENI EFEKTI ANTIBIOTIKA
Autori Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Naučni skup XIII Savetovanje veterinara Jugoslavije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1989
Zbornik kratkih sadržaja radova
Autori Vitomir Ćupić i Dragoljub Živanov
Naučni skup XXXI Naučni sastanak mikrobiologa, epidemiologa, infektologa Jugoslavije
Publikacija UTICAJ PENICILINA NA RAZVOJ IMUNITETA U KUNIĆA POSLE VAKCINACIJE VAKCINOM PROTIV SALMONELOZE
Godina 1989
UTICAJ SOLI BENZIL-PENICILINA I HLORAMFENIKOLA NA AKTIVNOST ALKALNE FOSFATAZE I TRANSAMINAZA (ALT,AST) U PLAZMI PACOVA
Autori Dragoljub Živanov, Gordana Gađanski - Omerović i Vitomir Ćupić
Naučni skup X Kongres Saveza društava farmakologa Jugoslavije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1988
ANTIPARAZITIK KLOSANTEL
Autori Dragoljub Živanov i Vitomir Ćupić
Naučni skup Inovacije znanja veterinara
Godina 1987
SAVREMENI PRISTUP TERAPIJI TROVANJA MALIH ŽIVOTINJA
Autori Dragoljub Živanov i Vitomir Ćupić
Naučni skup V Jugoslovenski simpozijum “Male životinje i čovek u zajedničkom ambijentu”
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1987
Strana od 73
Strana do 73
THE EFFECT OF CHLORPROMAZINE - CHLORIDE ON THE COURSE AND RESULTS OF THERMICK CHOCK IN THE MOUSE
Autori Dragoljub Živanov, Milanka Jezdimirović i Vitomir Ćupić
Naučni skup 9th Congress of the Yugoslav Pharmacological Society and 4th Congress of the Yugoslav Toxicological Society.
Publikacija Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 1985, 21(Suppl.)
Godina 1985
Strana od 190
Strana do 190
THE EFFECT OF ATROPINE -SULFATE ON TRANSIT TIME IN THE GASTROINTESTINAL TRACT
Autori Dragoljub Živanov, Milanka Jezdimirović i Vitomir Ćupić
Naučni skup 9th Congress of the Yugoslav Pharmacological Society and 4th Congress of the Yugoslav Toxicological Society
Publikacija Abstract Book
Godina 1985
Strana od 73
Strana do 73