Navigacija

prof. dr Zorica Nikolovski-Stefanović

redovni profesor

062/803 83 97

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Acute phase response in Wistar rats after controlled hemorrhage.
Autori Predrag Stepanović, Živorad Malićević, Nenad Andrić i Zorica Nikolovski-Stefanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.2298/AVB1104391S
Godina 2011
Volumen 61
Broj 4
Strana od 391
Strana do 403
DOI DOI: 10.2298/AVB1104391S
Demodikoza pasa na teritoriji grada Niša
Autori Dragoslav Stojiljković, Nevenka Aleksić, Zoran Kulišić, Zorica Nikolovski-Stefanović i Zorana Mišić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2006
Volumen 60
Broj 5-6
Strana od 397
Strana do 405
HIPERTENZIJA KOD PASA I MAČAKA: UZROCI I POSLEDICE, (HYPERTENSION IN DOGS AND CATS: CAUSES AND EFFECTS)
Autori Predrag Stepanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL0502149S.
Godina 2005
Volumen 59
Broj (1-2)
Strana od 149
Strana do 154
DOI 10.2298/VETGL0502149S.
Način fiksacije i davanja lekova kod nekih vrsta laboratorijskih životinja
Autori Milanka Jezdimirović, Vitomir Ćupić, Saša Trailović, Zorica Nikolovski-Stefanović, Dragoljub Živanov i Đ. Stevanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1994
Volumen 48
Broj 1-2
Strana od 71
Strana do 77

Radovi sa skupova

Deveto regionalno savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja. Clinica veterinaria
Autori Predrag Stepanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup Deveto regionalno savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja. Clinica veterinaria
Publikacija Kardiološki biomarkeri u savremenoj dijagnostici
Godina 2007
Strana od 51
Strana do 58
Proceedings, Workshop " Clinica veterinaria "
Autori Predrag Stepanović, Zorica Nikolovski-Stefanović i Dragan Đurđević
Naučni skup Proceedings, Workshop " Clinica veterinaria "
Publikacija Klasifikacija oboljenja srca u odnosu na farmakološku terapiju
Godina 2005
Strana od 295
Strana do 297
Oštećenja bubrega, kompleksnost nastanka i posledice
Autori Predrag Stepanović, Darko Marinković i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup 11. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja - 11. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
Godina 2005
Strana od 115
Strana do 115
16 Savetovanja veterinara Srbije (sa međunarodnim učešćem)
Autori Predrag Stepanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup 16 Savetovanja veterinara Srbije (sa međunarodnim učešćem)
Publikacija Hipertenzija kod pasa i mačaka - uzroci i posledice
Godina 2004
Strana od 72
Šesto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Autori Predrag Stepanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup Šesto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Publikacija Infarkt miokarda kod psa - prikaz slučaja
Godina 2004
Strana od 333
Peto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Autori Branko Karanović, Predrag Stepanović, Zorica Nikolovski-Stefanović i Dušan Janković
Naučni skup Peto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Publikacija Homeopatija: osnovi, terapijske mogućnosti i granice
Godina 2003
Strana od 358
Strana do 361
Peto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Autori Branko Karanović, Predrag Stepanović, Zorica Nikolovski-Stefanović i Dušan Janković
Naučni skup Peto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Publikacija Endoskopija gastro¬intestinalnog trakta: tehnika izvođenja i dijagnostička vrednost
Godina 2003
Strana od 316
Strana do 319
Četvrto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Autori Predrag Stepanović, Zorica Nikolovski-Stefanović, Dragan Đurđević i Vojislav Ilić
Naučni skup Četvrto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Publikacija Novi pristup terapiji pasa trovanih dinitrofenolima
Godina 2002
Strana od 263
Strana do 266
Prikaz neželenih dejstava lekova registrovanih na Klinici za bolesti kopitara mesojeda, živine i divlači Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu,
Autori Milan Jovanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup XIII seminara za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja XIII seminara za inovacije znanja veterinara Beograd
Godina 2002
Strana od 71
Strana do 74
Treće Savetovanj iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Autori Vanja Krstić, Zorica Nikolovski-Stefanović, Predrag Stepanović i Siniša Stančetić
Naučni skup Treće Savetovanj iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Publikacija Infektivna anemija konja - prikaz slučaja
Godina 2001
Strana od 331
Dijareja: Etiologija Patogeneza i Terapija. Predavanje po pozivu
Autori Dragiša Trailović, Milan Jovanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup Treće savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2001
Publikacija Zbornik radova trećeg savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001
Godina 2001
Strana od 113
Strana do 120
Prikaz hematoloških nalaza kod konja obolelih od infektivne anemije
Autori Zorica Nikolovski-Stefanović, Milan Jovanović i Tamara Stanojević
Naučni skup Treće savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001
Publikacija Zbornik radova trećeg savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001,
Godina 2001
Strana od 330
Drugo Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Autori Vojislav Ilić, Zorica Nikolovski-Stefanović, Jovica Nikolovski i Predrag Stepanović
Naučni skup Drugo Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Publikacija Osnovni principi terapije urinarnog trakta pasa i mačaka
Godina 2000
Strana od 118
Strana do 124
Drugo savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Autori Predrag Stepanović, Zorica Nikolovski-Stefanović i Vojislav Ilić
Naučni skup Drugo savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Publikacija Kliničko laboratorijska dijagnostika oboljenja urinarnog trakta pasa i mačaka
Godina 2000
Strana od 84
Strana do 98
7 Savetovanje veterinara Srbije
Autori Dragiša Trailović, Zorica Nikolovski-Stefanović, Dragan Đurđević, Desanka Marjanović i Predrag Stepanović
Naučni skup 7 Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija nterpretacija krvne slike konja dobijene primenom različitih metoda ispitivanja uzoraka krvi koji su uzeti pod različitim okolnostima
Godina 1994
Strana od 85
Uporedno ispitivanje efekata treninga i opterećenja na neke hematološke vrednosti kod engleskog punokrvnjaka i jugoslovenskog kasača
Autori Dragiša Trailović, Ružica Didić, Miroslav Damjanović, Miodrag Lazarević i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup XI savetovanje o dijagnostici, profilaksi i terapiji u savremenoj stočarskoj proizvodnji
Publikacija Zbornik kratkoh sadržaja
Godina 1986
Strana od 135
Strana do 135
Karakteristike EKGa zdravih pasa
Autori Miodrag Lazarević, Nikola Popović, Zorica Nikolovski-Stefanović i Dragiša Trailović
Naučni skup III simpozijum Male životinje i urbana sredina
Publikacija Zbornik sažetaka
Godina 1981
Strana od 12
Strana do 12