Navigacija

dr Vera Savić

Naučno istraživački radovi

Knjige

Dijagnostika i terapija oboljenja konja
Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić-Stevanović, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Izdavač Naučna KMD Beograd
ISBN 978-86-6021-020-5.
Godina 2009
Tip knjige udžbenik
Broj strana 430

Radovi u časopisima

The common iliac artery in the ground squirrel (Citellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Ninoslav Đelić, Slavoljub Jović, Milena Đorđević i Vera Savić-Stevanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 63
Broj 4
Strana od 463
Strana do 470