Navigacija

prof. dr Zora Mijačević

redovni profesor

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Safety evaluation of Sjenica cheese with regard to coagulase-positive staphylococci and antibiotic resistance of Lactic Acid Bacteria and staphylococci
Autori Snežana Bulajić, Zora Mijačević, Tijana Ledina i Bojan Golić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.1515/acve-2015-0044
Godina 2015
Volumen 65
Broj 4
Strana od 518
Strana do 537
DOI DOI: 10.1515/acve-2015-0044
Serum amyloid A isoforms in serum and milk from cows with Staphylococcus aureus subclinical mastitis
Autori Milica Kovačević - Filipović, Zoran Vujcic, Vesna Ilic, Biljana Dojnov, Marija Stevanov-Pavlovic, Zora Mijačević i Tatjana Božić
Časopis VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY
Godina 2012
Volumen 145
Broj 1-2
Strana od 120
Strana do 128
Antimicrobial susceptibility of lactic acid bacteria isolated from Sombor cheese
Autori Snežana Bulajić i Zora Mijačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1103247B
Godina 2011
Volumen 61
Broj 2-3
Strana od 247
Strana do 258
DOI 10.2298/AVB1103247B
Sensory evaluation and microbiological characterization of autochthonous Somborski cheese
Autori Snežana Bulajić i Zora Mijačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0806531M
Godina 2008
Volumen 58
Broj 5-6
Strana od 531
Strana do 541
DOI 10.2298/AVB0806531M
Toluene mediated oxidative stress and granulo-monocitopoiesis
Autori Tatjana Božić, Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Slavoljub Jović, Sunčica Borozan, Zora Mijačević, Milijana Knežević i Snežana Bulajić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0304201B
Godina 2003
Volumen 53
Broj 4
Strana od 201
Strana do 210
DOI 10.2298/AVB0304201B
Acute phase proteins in cows
Autori Tatjana Božić, Danica Obradović, Zora Mijačević i Dragan Gvozdić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1994
Volumen 44
Broj 1
Strana od 15
Strana do 20

Radovi sa skupova

Održiva proizvodnja tradicionalnih sireva na Balkanu od mleka autohtonih ovaca – SEE-ERA-NET plus projekt
Autori Miodrag Lazarević, Zora Mijačević, Juraj Grizelj, Lidija Kozačinski, Toni Dovenski, Pavle Sekulovski, Ekaterini Theodosiadou, Antonios Zdragas, Foteini Samartzi i Aleksandar Milovanović
Naučni skup II naučni simpozijum Reprodukcija domaaćih životinja
Publikacija Zbornik radova
Godina 2011
Strana od 175
Strana do 179