Navigacija

prof. dr Branislav Prokić

redovni profesor

062/800 68 50

Naučno istraživački radovi

Knjige

Dijagnostika i terapija oboljenja konja
Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić-Stevanović, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Izdavač Naučna KMD Beograd
ISBN 978-86-6021-020-5.
Godina 2009
Tip knjige udžbenik
Broj strana 430

Radovi u časopisima

Histomorphometric evaluation of bone regeneration using autogenous bone and beta-tricalcium phosphate in diabetic rabbits
Autori Milka Živadinović, Miroslav Andrić, Verica Milošević, Milica Manojlović-Stojanoski, Branislav Prokić, Bogomir Bolka Prokić, Aleksandar Dimić, Dejan Ćalasan i Božidar Brković
Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
DOI 10.2298/VSP151125013Z
Godina 2016
Volumen 73
Broj 12
Strana od 1132
Strana do 1138
DOI 10.2298/VSP151125013Z
UTICAJ ACETILSALICILNE KISELINE I MELOKSIKAMA NA HEMATOLOŠKE PARAMETRE KOD PACOVA
Autori Vitomir Ćupić, Predrag Pejčić, Dragiša Trailović, Branislav Prokić, Saša Ivanović i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/vetgl.1506357C
Godina 2015
Volumen 69
Broj 5-6
Strana od 357
Strana do 374
DOI 10.2298/vetgl.1506357C
Direct Pulp Capping Using Biodentine
Autori Marijana Popović Bajić, Vesna Danilović, Branislav Prokić, Bogomir Bolka Prokić, Vukoman Jokanović i Slavoljub Živković
Časopis Serbian Dental Journal
Godina 2014
Volumen 2
Broj 61
Strana od 65
Strana do 74
Endodontska terapija kao metod u sanaciji poremećene okluzije politraumatizovane gornje i donje vilice mačke
Autori Branislav Prokić, Đorđe Simić, Nikola Krstić, Verica Mrvić, Una Vasić, Bogomir Bolka Prokić i Hrvoje Milošević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2014
Volumen 1-2
Broj 68
Strana od 119
Strana do 129
Histological evaluation of direct pulp capping with novel nanostructural materials based on active silicate cements and biodentine on pulp tissue
Autori Marijana Popović Bajić, Branislav Prokić, Bogomir Bolka Prokić, Vukoman Jokanović, Vesna Danilović i Slavoljub Živković
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 2-3
Broj 63
Strana od 347
Strana do 360
Morphology investigation of the mink-s brain (Mustela Vision)
Autori Valentina Milanovic, Verica Mrvić, Vlado Teodorović, Petar Milosavljević, Branislav Prokić i R Avdic
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 63
Broj 2-3
Strana od 337
Strana do 345
In vivo mri evaluation biocompatibility of functionalized carbon fiber in reaction with soft tissues
Autori Bogomir Bolka Prokić, Goran Bačić, Branislav Prokić, Ana Kalijadis, Vera Todorović, Nela Pušlaš, Mila Laušević i Zoran Laušević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Volumen 5-6
Broj 62
Strana od 683
Strana do 696
Pseudohermafroditizam kod pasa
Autori Branislav Prokić, Dušan Milijević, Verica Mrvić i Bogomir Bolka Prokić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2011
Volumen 5-6
Broj 65
Strana od 443
Strana do 450
Testing the effect of different electrotherapeutic procedures in the treatment of canine ankylosing spondylitis
Autori Nikola Krstić, Mirjana Lazarević Macanović, Branislav Prokić, Dušan Mustur i Dejana Stanisavljević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1006585K
Godina 2010
Volumen 60
Broj 5-6
Strana od 585
Strana do 595
DOI 10.2298/AVB1006585K
Sanacija otvorenog preloma ramene kosti sove
Autori Branislav Prokić, Mirjana Lazarević Macanović i Bogomir Bolka Prokić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2007
Volumen 61
Broj 5-6
Strana od 249
Strana do 370

Radovi sa skupova

Prilog poznavanju lobarne građe i vena jetre kod kunića (Oryctolagus cuniculus domesticus).
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Bogomir Bolka Prokić, Miloš Blagojević i Valentina Milanović
Naučni skup 17. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2012
Arterijska vaskularizacija i morfološke karakteristike karlične duplje ženke kanadske lasice (Mustela vison)
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Valentina Milanović, Miloš Blagojević i Dušan Milijević
Naučni skup 22. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2011
Činčila (Chinchilla lanigera) kao eksperimentalna životinja u veterinarskoj medicini
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Dragutin Matarugić, D Despotović, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 15. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
Innervation ovarial bursa of small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) with noradrenergic fibers
Autori Verica Mrvić, Branislav Prokić, Svetlana Grdović, Slavoljub Jović, Miloš Blagojević i Vlajko Plavšić
Naučni skup 8. Kongres veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Godina 2009
Strana od 157
Strana do 158
Kanadska lasica (Mistela vison) kao laboratorijska životinja sa ekološkog stanovišta i mogućnost umnožavanja broja ove životinje.
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup Eco world fest
Godina 2009
Sanacija preloma potkolenice japanske patke
Autori Branislav Prokić, Davor Đorđević, Bogomir Bolka Prokić i Nebojša Rakić
Naučni skup Deveto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja “ Clinica veterinaria”
Godina 2007
Surgical treatment of humeral fracture in the eagle
Autori Branislav Prokić, Mirjana Lazarević Macanović i Bogomir Bolka Prokić
Naučni skup 7th International Symposium in Aimal Clinical Pathology and Therapy “Clinica veterinaria”
Publikacija Proceedings
Godina 2005
Strana od 347
Strana do 348
Rendgenološka dijagnostika i hirurška sanacija preloma donje vilice psa
Autori Nikola Krstić, Branislav Prokić, Mirjana Macanović i Branislav Stanković
Naučni skup I jugoslovenski kongres veterinara male prakse
Publikacija Zbornik radova
Godina 1997
Strana od 189
Strana do 190
Idiopatska hipertrofija debelog creva
Autori Branislav Prokić, Nikola Krstić, Mirjana Macanović, Branislav Stanković i Vladimir Ćirković
Naučni skup IX savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova
Godina 1996
Strana od 71
Strana do 72
Prikaz slučaja povećanog broja prstiju (polidaktilija) kod ždrebeta
Autori Nikola Krstić, Mirjana Macanović, Branislav Prokić, Vladimir Ćirković i Anica Janković-Zagorčić
Naučni skup VIII savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova
Godina 1995
Strana od 86
Strana do 88