Navigacija

prof. dr Nikola Popović

redovni profesor

062/803 84 29

Naučno istraživački radovi

Knjige

Radna sveska za bolesti malih životinja
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, 11000 Beograd, Bul Oslobođenja 18
ISBN 978-86-81043-91-2
Godina 2015
Tip knjige ostalo
Broj strana 73
Bolesti kože malih životinja
Autori Nikola Popović i Miodrag Lazarević
Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd
ISBN 86-17-10391-4
Godina 2003
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 330
EGZOTIČNI LJUBIMCI
Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski, Nikola Popović i Todor Palić
Izdavač Naučna KMD
ISBN 978-86-6021-056-4
Godina 2002
Tip knjige monografija
Broj strana 365
Kućni ljubimci i vaše zdravlje
Autori Miodrag Lazarević i Nikola Popović
Izdavač Plato Beograd
ISBN 616.993
Godina 2000
Tip knjige ostalo
Broj strana 172
OSNOVI BIOLOGIJE, KLINIČKE PATOLOGIJE I TERAPIJE NEDOMESTIFIKOVANIH KUĆNIH LJUBIMACA
Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski, Nikola Popović i Todor Palić
Izdavač GIK Ljubostinja, Trstenik
ISBN 86-7406-006-4
Godina 1999
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 256

Radovi u časopisima

Evaluation of criteria for diagnosis of atopic dermatitis and detection of allergen specific ig E antibodies in dogs allergic to Ambrosia artemisifolia pollen
Autori Natalija Milcic Matic, Jana Ognjenovic, Lidija Burazer, Goran Blagojevic, Nikola Popović, Miodrag Lazarević i Dragana Stanic Vucinic
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1304437M
Godina 2013
Volumen 63
Broj 4
Strana od 437
Strana do 451
DOI 10.2298/AVB1304437M
The role of Ambrosia artemisiifolia allergen in canine atopic dermatitis
Autori Natalija Milčic Matić, Nikola Popović, Miodrag Lazarević i Ljiljana Medenica
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1003183M
Godina 2010
Volumen 60
Broj 2-3
Strana od 183
Strana do 196
DOI 10.2298/AVB1003183M
Biochemical changes in the blood serum of dogs treated with phenobarbital
Autori Nenad Andrić, Nikola Popović, Predrag Stepanović, Jelena Francuski i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1006573A
Godina 2010
Volumen 60
Broj 5-6
Strana od 573
Strana do 584
DOI 10.2298/AVB1006573A
The influence of bovine thymic extract on the immune response in irradiated Wistar rats
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Danilo Vojvodić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0904331J
Godina 2009
Volumen 59
Broj 4
Strana od 331
Strana do 348
DOI 10.2298/AVB0904331J
Lajšmanioza psa – prikaz slučaja
Autori Jelena Aleksić, Vladimir Kukolj i Nikola Popović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2009
Volumen 63
Broj 3-4
Strana od 251
Strana do 257
The influence of thymic extract on hematological parameter values in irradiated rats
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB06037J
Godina 2005
Volumen 56
Broj 2-3
Strana od 137
Strana do 148
DOI 10.2298/AVB06037J
The influence of levamisole on clinical signs and histopathological changes in the brains of DA rats with experimentally induced autoimmune encephalomyelitis
Autori Vojislav Ilić, Miodrag Lazarević, Aleksandra Rauški i Nikola Popović
Časopis Folia veterinaria
Godina 2001
Volumen 45
Broj 4
Strana od 20
Strana do 23
Levamisole modulatates experimental autoimmune encephalomyelytis (EAE) in DA rats
Autori Vojislav Ilić, Miodrag Lazarević, Aleksandra Rauški, Nikola Popović i Dušan Kosec
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2001
Volumen 51
Broj 2-3
Strana od 89
Strana do 100

Radovi sa skupova

Značaj kućnih grinja u kliničkoj praksi malih životinja
Autori Jelena Francuski, Natalija Milčić Matić i Nikola Popović
Naučni skup Clinica veterinaria
Godina 2010
Strana od 57
Strana do 58
Peto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) ¬ Clinica veterinaria
Autori Nikola Popović, Vojislav Ilić i Predrag Stepanović
Naučni skup Peto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) ¬ Clinica veterinaria
Publikacija Piodermije pasa
Godina 2003
Strana od 77
Strana do 86
Imunološke osnove alergijskih oboljenja kože
Autori Miodrag Lazarević, Vojislav Ilić i Nikola Popović
Naučni skup IV savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2002
Strana od 1
Strana do 8
Effects of the Phenobarbiton therapy with dogs with the presumed diagnosis of idiopathic epilepsy.
Autori Nenad Andrić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić i Nikola Popović
Naučni skup WSAVA-FECAVA World Congress
Publikacija Scientific Proceedings WSAVA-FECAVA World Congress, Amsterdam
Godina 2000
Strana od 525
SPECIFIČNOSTI PRIMENE LEKOVA KOD KAVEZNIH PTICA
Autori Vitomir Ćupić, Todor Palić i Nikola Popović
Naučni skup 1. Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja. Clinica veterinaria.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1999
Hematološki profil i neki biohemijski parametri u jelenske teladi Cervus elaphus
Autori Nikola Popović, Miodrag Lazarević, Vojislav Ilić i Nebojša Češljević
Naučni skup VII kongres veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova
Godina 1998
Strana od 485
Strana do 486
Intradermalno ispitivanje najčešćih uzroka alergijskih oboljenja kože pasa na području Beograda tokom perioda od jedne godine
Autori Nikola Popović, Natalija Milčić-Matić i Miodrag Lazarević
Naučni skup I kongres JUVMP
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja postera
Godina 1997
Strana od 184
Strana do 184
Trovanje pasa ”Kreozanom” - prikaz deset slučajeva
Autori Vanja Krstić, Nikola Popović, Snežana Voštinarov, Milan Jovanović i Milan Pejčić
Naučni skup I Jugoslovenski kongres veterinara male prakse
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja postera, I Jugoslovenski kongres veterinara male prakse
Godina 1997
Strana od 169
Strana do 170
PROBLEMI DRŽANJA MAJMUNA KAO KUĆNIH LJUBIMACA
Autori Nikola Popović, Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski i Todor Palić
Naučni skup Prvi Jugoslovenski Kongres male prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1997
Sistemske manifestacije heilecijeloze u humanog pacijenta
Autori Nikola Popović, Natalija Milčić-Matić i Miodrag Lazarević
Naučni skup I kongres JUVMP
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadžaja postera
Godina 1997
Strana od 185
Strana do 185
Slobodni i esterifikovani holesterol i masne kiseline u cerebrospinalnom likvoru pasa sa nervnim simptomima štenećaka
Autori Nikola Popović, Miodrag Lazarević i Jovanka Bodiroga
Naučni skup V Jugoslovenski simpozijum Male životinje i čovek u zajedničkom ambijentu
Publikacija Zbornik radova
Godina 1987
Strana od 50
Strana do 53
Naša iskustva u terapiji oboljenja starijih pasa
Autori Irena Stević, Nikola Popović, Dragiša Trailović i Miodrag Lazarević
Naučni skup XI savetovanje o dijagnostici, profilaksi i terapiji u svaremenoj stočarskoj proizvodnji
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 1986
Strana od 146
Strana do 146
Neki biohemijski parametri u cerebrospinalnom likvoru zdravih pasa i pasa obolelih od šttenećaka
Autori Nikola Popović, Miodrag Lazarević i Milena Maksimović
Naučni skup XI savetovanje o dijagnostici profilaksi i terapiji u savremenoj stočarskoj proizvodnji
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 1986
Strana od 90
Strana do 90
Nasledno oboljenje kunića splay leg
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Miodrag Lazarević, Olga Pavlović, Petrović Branislav i Miroslav Urošević
Naučni skup I simpozij o laboratorijskim životinjama
Godina 1984
Strana od C 4
Strana do C 4
Karakteristike EKGa zdravih pasa
Autori Miodrag Lazarević, Nikola Popović, Zorica Nikolovski-Stefanović i Dragiša Trailović
Naučni skup III simpozijum Male životinje i urbana sredina
Publikacija Zbornik sažetaka
Godina 1981
Strana od 12
Strana do 12