Navigacija

Petar Milosavljević

Redovni profesor

Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
062/800 68 44

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Influence of physical activity of racehorses on lactate dehydrogenase and creatine kinase activities, and protein synthesis
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević i Petar Milosavljević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1306549J
Godina 2013
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 549
Strana do 568
DOI 10.2298/AVB1306549J
Morphology investigation of the mink-s brain (Mustela Vision)
Autori Valentina Milanovic, Verica Mrvić, Vlado Teodorović, Petar Milosavljević, Branislav Prokić i R Avdic
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 63
Broj 2-3
Strana od 337
Strana do 345
Histopathological changes in kidneys of dogs with gentamicin induced acute renal failure
Autori Mirjana Macanović, Petar Milosavljević i Anica Janković-Zagorčić
Časopis ARCHIVES OF TOXICOLOGY
Godina 2000
Volumen 8
Broj 1-2
Strana od 7
Strana do 14
Uticaj uskraćivanja vode za piće na neke biohemijske parametre krvi u pacova tretiranih neomicinom
Autori Milanka Jezdimirović, Petar Milosavljević, Vitomir Ćupić, Saša Trailović i D. Đurđević
Časopis Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism
Godina 1998
Volumen 6
Broj 3
Strana od 285
Strana do 285
Savremene metode dijagnostike dirofilarioze pasa
Autori Zoran Kulišić i Petar Milosavljević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1992
Volumen 46
Broj 9
Strana od 745
Strana do 749
Najnovija dostignuća u lečenju i preveniranju dirofilarioze pasa
Autori Zoran Kulišić i Petar Milosavljević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1992
Volumen 46
Broj 9
Strana od 481
Strana do 484
Prvi slučajevi dirofilarioze pasa u Jugoslaviji
Autori Zoran Kulišić i Petar Milosavljević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1989
Volumen 43
Broj 1
Strana od 71
Strana do 76