Navigacija

prof. dr Jugoslav Vasić

redovni profesor

Naučno istraživački radovi

Knjige

Dijagnostika i terapija oboljenja konja
Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić-Stevanović, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Izdavač Naučna KMD Beograd
ISBN 978-86-6021-020-5.
Godina 2009
Tip knjige udžbenik
Broj strana 430

Radovi u časopisima

Manifestacije oboljenja zglobova domaćih mesojeda u rendgenskoj slici
Autori Mirjana Lazarević Macanović, Marko Mitrović, Nikola Krstić, Jugoslav Vasić, Jelena Francuski i Branislava Mitrović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL 1406349L
Godina 2014
Volumen 68
Broj 5-6
Strana od 349
Strana do 362
DOI 10.2298/VETGL 1406349L
Retrobulbar chondrosarcoma in a dog
Autori M. Ralić, Jugoslav Vasić, Milijan Jovanović i B. Cameron
Časopis Open Veterinary Journal
Godina 2014
Volumen 4
Broj 1
Strana od 51
Strana do 55
Upotreba translacionog režnja i ortopedskog pomagala kod mačke sa povredom kičmenog stuba
Autori Stanko Božinović, Nebojša Pavlović, Dragoslav Božinović, Jugoslav Vasić, Darko Marinković i Slobodanka Vakanjac
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2001
Volumen 55
Broj 3-4
Strana od 191
Strana do 195

Radovi sa skupova

Promene u vrednostima parametara crvene krvne slike posle reinplantacije slezine metodom omentalnog džepa
Autori Dragan Đurđević, Vojislav Ilić, Jugoslav Vasić i Miodrag Lazarević
Naučni skup Clinica Veterinaria VI međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja
Publikacija Zbornik radova
Godina 2004
Strana od 423
Strana do 423
Kanulacija parotidne žlezde govečeta
Autori Jugoslav Vasić, Nenad Milojković i Miodrag Lazarević
Naučni skup 8.. savetovanje veterinara Srbije
Godina 1995
Strana od 84
Strana do 85
Naša iskustva u primeni monitora "Plethysmograph - Cardiotach" pri izvođenju operativnih zahvata na malim životinjama
Autori Milorad Tadić, Nebojša Štaljonić, Miodrag Lazarević i Jugoslav Vasić
Naučni skup IV simpozijum Male životinje i urbana sredina
Publikacija Zbornik referata
Godina 1984
Strana od 204
Strana do 206
Greške u dijagnostici i terapiji preloma kostiju ekstremiteta pasa
Autori Miodrag Lazarević, Nebojša Štaljonić, Milorad Tadić i Jugoslav Vasić
Naučni skup XIII seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik radova
Godina 1984
Strana od 391
Strana do 395
Neke greške i propusti u terapiji lokomotornog sistema konja
Autori Milorad Tadić, Nebojša Štaljonić, Miodrag Lazarević i Jugoslav Vasić
Naučni skup I simpozijum o konjarstvu u Jugoslaviji
Publikacija Zbornik sadržaja
Godina 1984
Strana od 41
Strana do 41
Kritičko razmatranje terapoje oboljenja ekstremiteta konja
Autori Milorad Tadić, Nebojša Štaljonić, Jugoslav Vasić, Miodrag Lazarević i Slobodan Milojević
Naučni skup I simpozijum o konjarstvu u Jugoslaviji
Publikacija Zbornik sadržaja
Godina 1984
Strana od 41
Strana do 41