Navigacija

prof. dr Bosiljka Đuričić

redovni profesor

Naučno istraživački radovi

Radovi sa skupova

Dijagnostički principi parvoviroze pasa
Autori Nataša Prokić, Milan Jovanović i Bosiljka Đuričić
Naučni skup Epizotološki dani Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja XIV epizootiološki dani srbije
Godina 2012
Strana od 266
Strana do 267
Aktuelna zdravstvena problematika ovaca i koza
Autori Zoran Kulišić, Bosiljka Đuričić i Biljana Radojičić
Naučni skup 4. savetovanje veterinara Republike Srpske
Publikacija Zbornik radova
Godina 1997
Strana od 195
Strana do 199
Simpozijum "Male životinje - život i zdravlje"
Autori Predrag Stepanović i Bosiljka Đuričić
Naučni skup Simpozijum "Male životinje - život i zdravlje"
Publikacija Pojava leptospiroze u pasa i ljudi u ratnim uslovima u regionu Istočne Slavonije u periodu 1992-1993. godine
Godina 1995
Strana od 116
Strana do 119