Navigacija

prof. dr Verica Mrvić

redovni profesor

Katedra za anatomiju
062/802 50 41

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Histological and Immunological Changes in Uterus During the Different Reproductive Stages at Californian Rabbit (Oryctolagus cuniculus).
Autori Valentina Milanović, Božidar Milošević, Anita Radovanović, Saša Vasilijić i Verica Mrvić
Časopis KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
Godina 2017
Volumen 23
Broj 1
Strana od 137
Strana do 144
Endodontska terapija kao metod u sanaciji poremećene okluzije politraumatizovane gornje i donje vilice mačke
Autori Branislav Prokić, Đorđe Simić, Nikola Krstić, Verica Mrvić, Una Vasić, Bogomir Bolka Prokić i Hrvoje Milošević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2014
Volumen 1-2
Broj 68
Strana od 119
Strana do 129
Morphology investigation of the mink-s brain (Mustela Vision)
Autori Valentina Milanovic, Verica Mrvić, Vlado Teodorović, Petar Milosavljević, Branislav Prokić i R Avdic
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 63
Broj 2-3
Strana od 337
Strana do 345
Pseudohermafroditizam kod pasa
Autori Branislav Prokić, Dušan Milijević, Verica Mrvić i Bogomir Bolka Prokić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2011
Volumen 5-6
Broj 65
Strana od 443
Strana do 450
Study of dentate gyrus granule cells of female rats neonatally treated with sex hormone.
Autori Dmitar Drekić, Verica Mrvić, Olivera Lozanče, Mirko Kerkez, Miloš Blagojević i Zoran Zorić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2005
Volumen 55
Broj 5-6
Strana od 403
Strana do 412
The subclavian artery and its branches in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Zdenka Blagojević, Miloš Blagojević, Zora Nikolić, Dmitar Drekić, Verica Mrvić, Dijana Đelić i Zoran Zorić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2005
Volumen 55
Broj 2-3
Strana od 237
Strana do 244
The subclavian artery and its branches in the ground squirrel (Citellus citellus)
Autori Zora Nikolić, Dijana Đelić, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić, Dmitar Drekić i Zoran Zorić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2004
Volumen 54
Broj 2-3
Strana od 227
Strana do 237
Arterial vascularization of the brain of the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Zdenka Blagojević, Zora Nikolić, Dijana Đelić, Verica Mrvić, Dmitar Drekić, Zoran Zorić i Miloš Blagojević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2004
Volumen 54
Broj 4
Strana od 319
Strana do 324
Influence of LHRH on sex hormone receptors in the amygdala of the male rat
Autori Dmitar Drekić, Verica Mrvić, Zoran Zorić, Dijana Đelić, Zdenka Blagojević i Zora Nikolić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2004
Volumen 54
Broj 5-6
Strana od 347
Strana do 356
Changes in myelinisation of neurons in different brain regions in progesterone-treated rats
Autori Dijana Đelić, Olivera Lozanče, Zora Nikolić, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić, Zoran Zorić i Dmitar Drekić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2003
Volumen 53
Broj 5-6
Strana od 367
Strana do 375

Radovi sa skupova

A. brachialis superficialis kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić, Ivana Nešić i Marko Nadaškić
Naučni skup 18. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2013
Aa. intercostales dorsales kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić, Ivana Nešić i Marko Nadaškić
Naučni skup 23. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2012
A. coronaria dextra kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić, Ivana Nešić i Marko Nadaškić
Naučni skup 17. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2012
Morfološke karakteristike srce kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Ivana Nešić i Verica Mrvić
Naučni skup 17. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2012
Prilog poznavanju lobarne građe i vena jetre kod kunića (Oryctolagus cuniculus domesticus).
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Bogomir Bolka Prokić, Miloš Blagojević i Valentina Milanović
Naučni skup 17. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2012
V. cordis magna kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić i Ivana Nešić
Naučni skup 22. Savetovanje veterinara Republike Srbije
Godina 2011
Arterijska vaskularizacija i morfološke karakteristike karlične duplje ženke kanadske lasice (Mustela vison)
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Valentina Milanović, Miloš Blagojević i Dušan Milijević
Naučni skup 22. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2011
A. thoracica interna kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Ivana Nešić i Verica Mrvić
Naučni skup 16. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2011
A. broncho-esophagea sinistra kod slepog kučeta (Spalax leucodon)-
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Ivana Nešić i Verica Mrvić
Naučni skup 21. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2010
Činčila (Chinchilla lanigera) kao eksperimentalna životinja u veterinarskoj medicini
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Dragutin Matarugić, D Despotović, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 15. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
V. azygos dextra kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Zdenka Blagojević, Miloš Blagojević, Verica Mrvić i Ivana Nešić
Naučni skup 15. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
Srčane vene kod slepog kučeta (Spalax leucodon)
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić i Ivana Nešić
Naučni skup 15. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
A. thoracica interna kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethios sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić i Ivana Nešić
Naučni skup 15. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
Innervation ovarial bursa of small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) with noradrenergic fibers
Autori Verica Mrvić, Branislav Prokić, Svetlana Grdović, Slavoljub Jović, Miloš Blagojević i Vlajko Plavšić
Naučni skup 8. Kongres veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Godina 2009
Strana od 157
Strana do 158
A. pudenda interna kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Ivana Nešić, Verica Mrvić, Zoran Zorić i Radojica Đoković
Naučni skup 8. Kongres veterinara Srbije
Godina 2009
A. mediana kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Zdenka Blagojević, Miloš Blagojević, Dmitar Drekić, Verica Mrvić, Ivana Nešić i Zoran Zorić
Naučni skup 14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2009
Pelvimetrijske karakteristike i bursa ovarii malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Milenko Šarić, Dragutin Matarugić, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 14. godišnje Savjetovanje vetrinara Republike Srpske
Godina 2009
A. lienalis kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethios sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Verica Mrvić, Zoran Zorić, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Gorana Radisavljević
Naučni skup 14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2009
Kanadska lasica (Mistela vison) kao laboratorijska životinja sa ekološkog stanovišta i mogućnost umnožavanja broja ove životinje.
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup Eco world fest
Godina 2009
Morfološke karakteristike ženskih polnih organa malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 26. naučno stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
Godina 2009
Ovarial inervation in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) trough noradrenergic fibers
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Svetlana Grdović, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 20. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Godina 2008
Strana od 455
Strana do 456
Innervation of uterus and cervix in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) through adrenergic fibers
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Svetlana Grdović i Miloš Blagojević
Naučni skup 13. Godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
Godina 2008
Strana od 71
Strana do 72
A. sacralis mediana u slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Marko Nadaškić, Slobodan Perić, Verica Mrvić i Zdenka Blagojević
Naučni skup 20. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2008
A. carotis interna u malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Verica Mrvić, Slobodan Perić, Marko Nadaškić i Zdenka Blagojević
Naučni skup 13. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2008
Mink's ovarial morphology and arterial vascularisation
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Svetlana Grdović, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 19. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Godina 2007
Strana od 209
Strana do 209
A. vertebralis u malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Dmitar Drekić, Verica Mrvić i Radojica Đoković
Naučni skup 19. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2007
Izučavanje girus dentatusa pomoću akridin oranž mužjaka pacova tretiranih estrogenom.
Autori Dmitar Drekić, Miloš Blagojević, Zoran Zorić, Verica Mrvić, Zdenka Blagojević i Zora Nikolić
Naučni skup 18. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2006
Inervacija jajovoda malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus).
Autori Verica Mrvić, Zdenka Blagojević, Dmitar Drekić, Zoran Zorić, Uroš Davidović i Miloš Blagojević
Naučni skup 18. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2006
A. renalis slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Dmitar Drekić, Zora Nikolić, Verica Mrvić, Zoran Zorić i Ivana Nešić
Naučni skup 18. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2006
A. intercostalis suprema slepog kučeta (Spalax leucodon)
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Dijana Đelić, Verica Mrvić i Zora Nikolić
Naučni skup 17. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2005
Efekat estrogena na gustinu spina dendrita neurona hipokampusa tretiranih mužjaka pacova
Autori Dmitar Drekić, Olivera Lozanče, Verica Mrvić, Zoran Zorić i Slavoljub Jović
Naučni skup 17. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2005
Strana od 261
Strana do 262
Topografija i arterijska vaskularizacija ovarijuma malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Verica Mrvić, Zdenka Blagojević, Dmitar Drekić, Zoran Zorić, Uroš Davidović i Miloš Blagojević
Naučni skup 17. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2005
Strana od 263
Strana do 264
Morfološke karakteristike i arterijska vaskularizacija jajnika i slepog creva slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Verica Mrvić, Zdenka Blagojević, Zora Nikolić, Dijana Đelić, Dmitar Drekić, Zoran Zorić, Miloš Blagojević i Vlajko Plavšić
Naučni skup 15. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2003