Navigacija

dr Jelka Stevanović

Naučno istraživački radovi

Knjige

Značaj slobodnih radikala u veterinarskoj medicini
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Blagoje Dimitrijević
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd i Naučna KMD, Beograd
ISBN 978-86-81043-65-3
Godina 2012
Tip knjige monografija
Broj strana 168
Značaj slobodnih radikala u veterinarskoj medicini
Autori Jelka Stevanović i Sunčica Borozan
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Naučna KMD, Beograd,
ISBN 978-86-81043-65-3 (FVM)
Godina 2012
Tip knjige monografija
Broj strana 167
Patološka fiziologija domaćih životinja
Autori Tatjana Božić, Dragan Gvozdić, Milica Kovačević - Filipović, Ivan Jovanović, Jelka Stevanović, Danijela Kirovski, Anita Radovanović, Nenad Andrić i Dragiša Trailović
Izdavač Naučna KMD
ISBN 978-86-6021-051-9
Godina 2012
Tip knjige udžbenik
Broj strana 707
Veterinarska fiziologija
Autori Velibor Stojić, Vlastimir Savić, Momčilo Mihajlović, Dušan Gledić, Miodrag Lazarević i Jelka Stevanović
Izdavač ITP Naučna
ISBN 86-23-63027-0
Godina 1999
Tip knjige udžbenik
Broj strana 750

Radovi u časopisima

Lipid Status in Racehorses Following Physical Activity of Various Intensity and Duration
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Vladimir Dimitrijević i Miloš Blagojević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1303211J
Godina 2013
Volumen 63
Broj 2-3
Strana od 211
Strana do 226
DOI 10.2298/AVB1303211J
Useful and harmful effects of nitric oxide
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević, Svetlana Fišter i Jelena Aleksić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1304245J
Godina 2013
Volumen 67
Broj 3-4
Strana od 245
Strana do 257
DOI 10.2298/VETGL1304245J
Influence of oxidative stress on disease development
Autori Tatjana Božić, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Blagoje Dimitrijević i Igor Ignjatović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1302
Godina 2013
Volumen 67
Broj 1-2
Strana od 75
Strana do 85
DOI 10.2298/VETGL1302
Influence of physical activity of racehorses on lactate dehydrogenase and creatine kinase activities, and protein synthesis
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević i Petar Milosavljević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1306549J
Godina 2013
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 549
Strana do 568
DOI 10.2298/AVB1306549J
Oxidative stress
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Tatjana Đekić i Blagoje Dimitrijević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1204273S
Godina 2012
Volumen 66
Broj 3-4
Strana od 273
Strana do 283
DOI 10.2298/VETGL1204273S
PHYSIOLOGY OF FREE RADICALS
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Ivan Ignjatović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1102095S
Godina 2011
Volumen 65
Broj 1-2
Strana od 95
Strana do 107
DOI 10.2298/VETGL1102095S
Antioxidative defense
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Igor Ignjatović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1104247S
Godina 2011
Volumen 2011 65(3-4):247
Broj 3-4
Strana od 247
Strana do 256
DOI 10.2298/VETGL1104247S
Concentration of trace elements in blood and feed of homebred animals in Southern Serbia
Autori Dragana Popovic, Tatjana Bozic, Jelka Stevanovic, Marina Frontasyeva, Dragana Todorovc, Jelena Ajtic i Vesna Spasic Jokic
Časopis ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
DOI 10.1007/s11356-009-0274-6
Godina 2010
Volumen 17
Broj 5
Strana od 1119
Strana do 1128
DOI 10.1007/s11356-009-0274-6
A study on oxidative stress and complete blood count of sheep bred in the area exposed to depleted uranium (DU) ammunition
Autori Slavoljub Jović, Jelena Aleksić, Aleksandra Krstić, Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Sunčica Borozan, Tatjana Božić i Dragana Popović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0906481J
Godina 2009
Volumen 59
Broj 5-6
Strana od 481
Strana do 488
DOI 10.2298/AVB0906481J
A study on oxidative stress and peripheral blood parameters of cows bred in the area exposed to depleted uranium ammunition
Autori Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Marija Vlaški, Dragana Popović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Tatjana Božić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0504269S
Godina 2005
Volumen 55
Broj 4
Strana od 269
Strana do 278
DOI 10.2298/AVB0504269S
Apoptoza kao način prirodnog odumiranja ćelija jajnika
Autori Anita Radovanović, Jelka Stevanović i Dušan Gledić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2004
Strana od 43
Strana do 54
Toluene mediated oxidative stress and granulo-monocitopoiesis
Autori Tatjana Božić, Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Slavoljub Jović, Sunčica Borozan, Zora Mijačević, Milijana Knežević i Snežana Bulajić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0304201B
Godina 2003
Volumen 53
Broj 4
Strana od 201
Strana do 210
DOI 10.2298/AVB0304201B
Thyroid gland function in the laboratory (b/b) rat
Autori Dragan Gvozdić, Tatjana Božić, Zoran Ivanović, Jelka Stevanović i W Jelkmann
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1997
Volumen 47
Broj 5-6
Strana od 277
Strana do 282
Some protein, lipoprotein and lipid alterations in serum of show jumping horses
Autori Jelka Stevanović, Jelena Vitić, Ružica Trailović, Dragiša Trailović i Negoslava Mijatović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1996
Volumen 46
Broj 1
Strana od 81
Strana do 87

Radovi sa skupova

Koncentacija proteina, lipoprotein, holesterola i fosfolipida u semenim plazmama kvalitetnih, oligospermatičnih i nekrospermatičnih ejakulata
Autori Jelka Stevanović, Velibor Stojić, Jelena Vitić i Miodrag Lazarević
Naučni skup 7. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkoh sadžaja
Godina 1994
Strana od 69
Strana do 69
Kvalitet ejakulata i inunomodulatorna svojstva semene plazme bika
Autori Miodrag Lazarević, Jelka Stevanović, Nenad Milojković i Vojin Hudina
Naučni skup 7. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 1994
Strana od 64
Strana do 64