Navigacija

prof. dr Marija Šimić

redovni profesor

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Effects of maternal hypothyroidism on the ovaries of pubertal rats
Autori Anita Radovanović, Dragutin Roksandić, Marija Šimić, Danica Marković i Dušan Gledić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Strana od 483
Strana do 493
Proučavanje ćelija u kortikomedijalnom delu amigdala mužjaka i ženki pacova neonatalno tretiranih estrogenom i 3H-thimidinom
Autori Dmitar Drekić, Olivera Lozanče, Zoran Zorić i Marija Šimić
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
Godina 2010
Volumen X
Broj 2
Strana od 176
Strana do 179
Telesna masa, masa slezine i nivo tireoidnih hormona kod juvenilnih hipotireoidnih pacova
Autori Dragutin Roksandić, Marija Šimić, Anita Radovanović i Dušan Gledić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2006
Volumen 60
Strana od 153
Strana do 161
Uticaj hipotireoidizma na razvoj mozga pacova.
Autori Marija Šimić, Dušan Gledić, Anita Radovanović, Dragutin Roksandić i Dmitar Drekić
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
Godina 2001
Volumen 1
Strana od 196
Strana do 198
The rete ovarii of hypothyroid juvenile rats
Autori Dragutin Roksandić, Anita Radovanović, Marija Šimić i Dmitar Drekić
Časopis Folia anatomica
Godina 1998
Volumen 26
Strana od 37
Strana do 38

Radovi sa skupova

Polni dimorfizam i tipovi neurona subregiona klaustruma pacova
Autori Olivera Lozanče, Dmitar Drekić, Zoran Zorić, Marija Šimić i Branislav Donfrid
Naučni skup 14. godišnje savjetovanje veterinara republike Srpske
Godina 2009
Strana od 191
Strana do 192
Pročavanje uticaja estrogena na diferencijaciju neurona u granularnom sloju girusa dentatusa
Autori Marija Šimić, Dmitar Drekić, Olivera Lozanče, Dragutin Roksandić i Zoran Zorić
Naučni skup 14. godišnje savjetovanje veterinara republike Srpske
Godina 2009
Strana od 177
Strana do 178
Uticaj estrogena na dendrognezu amigdale kod neonatalno tretiranih mužjaka pacova
Autori Zoran Zorić, Dmitar Drekić, Marija Šimić i Olivera Lozanče
Naučni skup 14. godišnje savjetovanje veterinara republike Srpske
Godina 2009
Strana od 181
Strana do 182

Ostali radovi

Some neuroendocrine aspects of hypothyreoidism in juvenile rats. Basic and clinical aspects of the theory of functional systems.
Autori Marija Šimić, Dušan Gledić i Anita Radovanović
Izdavač Medical Faculty University of Novi Sad and P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology RAM Moscow, Novi Sad
Godina 1998
Strana od 233
Strana do 241