Navigacija

prof. dr Vanja Krstić

redovni profesor

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
062/803 83 90

Naučno istraživački radovi

Knjige

Radna sveska za bolesti malih životinja
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, 11000 Beograd, Bul Oslobođenja 18
ISBN 978-86-81043-91-2
Godina 2015
Tip knjige ostalo
Broj strana 73
Dijagnostika i terapija oboljenja konja
Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić-Stevanović, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Izdavač Naučna KMD Beograd
ISBN 978-86-6021-020-5.
Godina 2009
Tip knjige udžbenik
Broj strana 430

Radovi u časopisima

A short-term and long-term relationship between occurrence of acute canine babesiosis and meteorological parameters in Belgrade, Serbia
Autori Filip Janjić, Darko Sarvan, Snežana Tomanović, Jelena Ćuk, Vanja Krstić, Vladimir Radonjić, Milica Kovačević-Filipović i Jelena Ajtić
Časopis TICKS AND TICK-BORNE DISEASES
DOI 10.1016/j.ttbdis.2019.101273
Godina 2019
Volumen 10
Strana od 101273
Strana do 101273
DOI 10.1016/j.ttbdis.2019.101273
Intestinal lymphangiectasia in dogs, challenging diagnosis: four cases
Autori Darko Davitkov, Maja Vasiljević, Dajana Davitkov, Anja Ilić Božović, Milena Đorđević i Vanja Krstić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2017
Strana od 52
Strana do 57
Molecular detection and prevalence of Theileria equi and Babesia caballi in horses of central Balkan
Autori Darko Davitkov, Miloš Vučićević, Jevrosima Stevanovic, Vanja Krstić, Dajana Slijepčević, Uroš Glavinić i Zoran Stanimirović
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
DOI 10.1515/ap-2016-00
Godina 2016
Volumen 61
Broj 2
Strana od 337
Strana do 342
DOI 10.1515/ap-2016-00
Oxidative stress and DNA damage in horses naturally infected with Theileria equi
Autori Milena Radaković, Darko Davitkov, Sunčica Borozan, Srđan Stojanović, Jevrosima Stevanovic, Vanja Krstić i Zoran Stanimirović
Časopis THE VETERINARY JOURNAL
DOI 10.1016/j.tvjl.2016.10.003
Godina 2016
Volumen 217
Strana od 112
Strana do 118
DOI 10.1016/j.tvjl.2016.10.003
Clinical babesiosis and molecular identification of Babesia canis and Babesia gibsoni infections in dogs from Serbia
Autori Darko Davitkov, Miloš Vučićević, Jevrosima Stevanović, Vanja Krstić, Snežana Tomanović, Uroš Glavinić i Zoran Stanimirović
Časopis ACTA VETERINARIA HUNGARICA
Godina 2015
Volumen 63
Broj 2
Strana od 1
Strana do 7
AGE-RELATED STIFLE CARTILAGE CHANGES IN NON-WORKING AND WORKING GERMAN SHEPHERD DOGS
Autori Jelena V. Francuski, Anita Radovanović, Nenad Andrić, Vanja Krstić, Dragan Bogdanović, Vladimir Hadžić, Vera Todorović, Mirjana Lazarević Macanović, Sophie Sourice-Petit, Sarah Beck-Cormier, Jerome Guicheux, Olivier Gauthier i Milica Kovačević - Filipović
Časopis JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY
DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.jcpa.2014.09.002
Godina 2014
Volumen 151
Strana od 363
Strana do 374
DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.jcpa.2014.09.002
Osnovne procedure u dijagnostici malignih oboljenja kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Mirjana Milovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2013
Volumen 65
Broj 5-6
Strana od 427
Strana do 437
Retrospektivna analiza kliničko patološkog nalaza kod opstrukcije donjih mokraćnih puteva mačaka
Autori Jelena Francuski, Nenad Andrić, Vojislav Ilić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Vanja Krstić i Milica Kovačević - Filipović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1302117F
Godina 2013
Volumen 67
Broj 1-2
Strana od 117
Strana do 128
DOI 10.2298/VETGL1302117F
Morphological, Immunophenotypic and Clinical Characteristics of Dogs with Lymphocytic - Plasmacytic Duodenitis
Autori Milena Đorđević, Vanja Krstić, Nikola Krstić, Maja Vasiljević, Vojislav Ilić, Ivana Vučićević i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Volumen 62
Broj 4
Strana od 445
Strana do 454
Morphological findings in the cranial mesenteric artery of horses with verminous arteritis
Autori Darko Marinković, Sanja Aleksić-Kovačević, Vanja Krstić i Milijana Knežević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2009
Volumen 59
Broj 2-3
Strana od 231
Strana do 241
Citološka dijagnostika pasa i mačaka
Autori Darko Marinković, Milan Jovanović, Vanja Krstić i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske (Veterinary Journal of Republic of Srpska)
Godina 2009
Volumen 9
Broj 1
Strana od 67
Strana do 73
Rendgenska, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika određenih oboljenja želuca kod pasa
Autori Vanja Krstić, Nikola Krstić, Vojislav Ilić i Milena Đorđević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2008
Volumen 62
Strana od 197
Strana do 206
Helicobacter spp. in gastroscopic biopsies in dogs
Autori Vanja Krstić, Darko Marinković, Slobodanka Vakanjac, Dušan Lalošević i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2006
Volumen 56
Broj 4
Strana od 305
Strana do 314
Farmakoterapija oboljenja želuca pasa
Autori Saša Trailović, Milanka Jezdimirović i Vanja Krstić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2005
Volumen 59
Broj 1-2
Strana od 129
Strana do 141
Endoskopska, radiološka i patomorfološka dijagnostika prisustva stranog tela u jednjaku
Autori Vanja Krstić, Nikola Krstić, Milan Jovanović i Darko Marinković
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2001
Volumen 55
Broj 5-6
Strana od 299
Strana do 303
Endoskopska, radiološka i patomorfološka dijagnostika prisustva stranog tela u jednjaku
Autori Vanja Krstić, Nikola Krstić i Darko Marinković
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2001
Volumen 55
Broj 5-6
Strana od 299
Strana do 316

Radovi sa skupova

Dijagnostika hroničnih inflamatornih bolesti tankih creva kod malih životinja
Autori Milena Đorđević, Vanja Krstić i Maja Vasiljević
Naučni skup Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske/BiH sa međunarodnim učešćem
Godina 2016
Diagnosis chronic inflamatory bowel disease in small animal
Autori Vanja Krstić, Milena Đorđević i Maja Vasiljević
Naučni skup Clinica veterinaria 2013.
Godina 2013
Haws syndrome and suspected FIP - case report
Autori Jelena Francuski, Slađan Nešić, Vanja Krstić i Nenad Andrić
Naučni skup 15th Congress of the European Society and College of Veterinary Clinical Pathology ESVCP/ECVCP
Godina 2013
Strana od 289
Strana do 289
Dijagnostika babezioze pasa svetlosnom mikroskopijom
Autori Jelena Francuski, Nenad Andrić, Vanja Krstić, Milan Jovanović, Radmila Resanović i Milica Kovačević - Filipović
Naučni skup Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2012
Strana od 233
Strana do 237
Transfuzija krvi kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Miodrag Lazarević
Naučni skup VI simpozijum o aktuelnim bolestima kod malih životinja, Sarajevo BiH
Publikacija , Zbornik predavanja VI simpozijum o aktuelnim bolestima kod malih životinja, Sarajevo BiH
Godina 2011
Strana od 92
Strana do 94
Maligna oboljenja kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Naučni skup 21. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik referata i kratkih sadržaja 21. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2011
Strana od 352
Strana do 353
Diabetes mellitus kod psa - prikaz slučaja
Autori Jelena Francuski, Vladimir Hadžić, Olga Divnić, Milica Kovačević - Filipović i Vanja Krstić
Naučni skup Clinica veterinaria
Godina 2011
Strana od 195
Strana do 196
Etiopatogeneza i morfološke karakteristike rekurentne opstrukcije vazdušnih puteva konja
Autori Darko Marinković i Vanja Krstić
Naučni skup Ishrana i patologija konja - 2. međunarodni sajam konjarstva
Publikacija Zbornik - Ishrana i patologija konja - 2. međunarodni sajam konjarstva
Godina 2011
Strana od 126
Strana do 135
Maligna oboljenja pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Naučni skup XXX seminara za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja sa XXX seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2009
Strana od 105
Strana do 115
Bronhoskopija konja i pasa
Autori Vanja Krstić i Darko Marinković
Naučni skup 29. seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja - 29. seminar za inovacije znanja veterinara
Godina 2008
Strana od 109
Strana do 117
Limfocitno-plazmocitna bolest tankih creva pasa
Autori Nadežda Ćirić, Vanja Krstić, Nikola Krstić i Darko Marinković
Naučni skup 9. regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja "Clinica veterinaria 2007"
Publikacija Zbornik radova - 9. regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja "Clinica veterinaria 2007"
Godina 2007
Strana od 29
Strana do 41
Primena specijalnih dijeta u ishrani pasa obolelih od Diabetes Melitusa
Autori Vojislav Ilić, Milan Jovanović i Vanja Krstić
Naučni skup VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2006
Publikacija Zbornok predavanja VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2006 sa međunarodnim učešćem
Godina 2006
Diagnostics and surgical treatment of persistent right aortic arch in dogs – a case report
Autori Vanja Krstić, Nikola Krstić, Mirjana Lazarević Macanović, Vladimir Magaš, Dragan Ristanović, Radmila Srejić i Tatjana Stefanović
Naučni skup 31st World Small Animal Veterinary Congress WSAVA; 12th European Congress FECAVA; 14th Czech Small Animal Veterinary Association Congress CSAVA
Godina 2006
Strana od 860
Strana do 860
Endoskopska dijagnostika stranog tela u želucu i duodenumu pasa - Prikaz slučaja
Autori Vanja Krstić, Selma Filipović, Dragan Ristanović, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup 17. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkoh sadržaja 17. Savetovanje veterinara Srbije (sa međunarodnim učešćem).
Godina 2005
Strana od 214
Strana do 215
Endoskopska dijagnostika i hirurški tretman stranog tela u želucu i duodenumu psa – Prikaz slučaja
Autori Selma Filipović, Dragan Ristanović, Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Clinica Veterinaria 2005, AGR 20416
Publikacija Proceedings Workshop Clinica Veterinaria, AGR 20416
Godina 2005
Strana od 341
Osnovi ultrazvučnog pregleda abdomena malih životinja
Autori Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Milan Jovanović i Miloš Čalić
Naučni skup 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja. 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Godina 2005
Strana od 88
Strana do 89
Osnovi endoskopske dijagnostike oboljenja digestivnog trakta pasa
Autori Vanja Krstić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić i Miloš Čalić
Naučni skup 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja. 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Godina 2005
Strana od 113
Strana do 114
Endoskopska dijagnostika gastrointestinalnog trakta pasa i mačaka
Autori Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Zbornik predavanja sa XXVI seminara za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja sa XXVI seminara za inovacije znanja veterinara. Fakultet veterinarske medicine, Beograd
Godina 2005
Strana od 81
Strana do 88
Endoscopic and radiological diagnostics of alimentary canal diseases in dogs
Autori Vanja Krstić i Mirjana Lazarević Macanović
Naučni skup 7th International Symposium in Aimal Clinical Pathology and Therapy “Clinica veterinaria”
Publikacija Proceedings
Godina 2005
Strana od 84
Strana do 90
Megakariocitna leukemija pasa, prikaz slučaja
Autori Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Ivana Vučićević i Dragan Ristanović
Naučni skup 17. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja – 17. savetovanje veterinara Srbije
Godina 2005
Ultrazvučna dijagnostika i hirurški tretman hemangiosarkoma slezine kod pasa – prikaz slučaja
Autori Dragan Ristanović, Vanja Krstić, Radmila Srejić, Andrija Daković i Darko Marinković
Naučni skup 7. simpozijum iz kliničke patologije i terapije životinja «Clinica veterinaria» (Workshop «Clinica veterinaria», AGR 20416)
Publikacija Zbornik radova - 7. simpozijum iz kliničke patologije i terapije životinja «Clinica veterinaria» (Workshop «Clinica veterinaria», AGR 20416)
Godina 2005
Strana od 340
Strana do 340
Endoscopic diagnostics of esophagus diseases caused by extraneous bodies in dogs
Autori Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 10th European Congress-FECAVA, 7th Hellenic Congress-HVMS
Publikacija Free Communications Proceedings, Poster presentations, 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 10th European Congress-FECAVA, 7th Hellenic Congress-HVMS
Godina 2004
Strana od 94
Endoscopical and radiological diagnostics of stomac and large bowel diseases in dogs
Autori Vanja Krstić i Mirjana Lazarević Macanović
Naučni skup 6th International Symposium in Aimal Clinical Pathology and Therapy “Clinica veterinaria”
Publikacija Proceedings
Godina 2004
Strana od 273
Strana do 278
Research of the influence of different iron preparations on the racing anemia in horses
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Dragiša Trailović
Naučni skup “BALNIMALCON-2003” associated with the 32nd annual session of scientific communications of the Bucharest faculty of animal science.
Publikacija The Abstracts of departments of animal science second joint meeting of the Balkan countries “BALNIMALCON-2003” associated with the 32nd annual session of scientific communications of the Bucharest faculty of animal science
Godina 2003
Strana od 59
Radiološka i endoskopska dijagnostika oboljenja jednjaka pasa
Autori Vanja Krstić, Mirjana Lazarević Macanović i Milan Jovanović
Naučni skup V savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem " Clinica veterinaria"
Publikacija Zbornik radova petog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2003,
Godina 2003
Strana od 142
Strana do 146
Peto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Autori Predrag Stepanović, Nenad Andrić i Vanja Krstić
Naučni skup Peto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Publikacija Perikardiocenteza - prikaz slučaja
Godina 2003
Strana od 309
Strana do 310
Mogućnost endoskopije u maloj praksi
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup 14. Savetovanje Veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja 14. Savetovanje Veterinara Srbije
Godina 2002
Strana od 237
Strana do 238
Četvrto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) ¬ Clinica veterinaria
Autori Dejan Krnjaić, Dušan Mišić, Vanja Krstić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Naučni skup Četvrto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) ¬ Clinica veterinaria
Publikacija Prevalencije rezistencije sojeva Pseudomonas aeruginosa i Proteus spp izolovanih kod pasa i mačaka
Godina 2002
Strana od 237
Strana do 238
Endoskopska dijagnostika u gastroenterologiji pasa: metodološki pristup
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Godina 2002
Strana od 227
Strana do 228
Endoskopska dijagnostika trovanja pasa antikoagulantnim rodenticidima - prikaz slučaja
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Miloš Čalić
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002, Budva 2002
Godina 2002
Strana od 228
Prevalencije rezistencije sojeva Pseudomonas aeriuginosa i Proteus Spp. Izolovanih kod pasa i mačaka
Autori Dejan Krnjaić, Dušan Mišić, Vanja Krstić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Ružica Ašanin
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Godina 2002
Strana od 237
Strana do 238
Treće Savetovanj iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Autori Vanja Krstić, Zorica Nikolovski-Stefanović, Predrag Stepanović i Siniša Stančetić
Naučni skup Treće Savetovanj iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) Clinica veterinaria
Publikacija Infektivna anemija konja - prikaz slučaja
Godina 2001
Strana od 331
Nervne forma štenećaka s posebnim osvrtom na patogenezu i terapiju
Autori Nenad Andrić, Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup Drugo savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja-Clinica veterinaria 2000,
Publikacija Zbornik radova drugog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja-Clinica veterinaria 2000
Godina 2000
Strana od 139
Strana do 144
Effects of the Phenobarbiton therapy with dogs with the presumed diagnosis of idiopathic epilepsy.
Autori Nenad Andrić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić i Nikola Popović
Naučni skup WSAVA-FECAVA World Congress
Publikacija Scientific Proceedings WSAVA-FECAVA World Congress, Amsterdam
Godina 2000
Strana od 525
Prvi Simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Autori Vanja Krstić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Naučni skup Prvi Simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Kongenitalne anomalije kardiovaskularnog sistema pasa
Godina 1999
Strana od 31
Prvi Simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Autori Predrag Stepanović, Dragan Đurđević, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Naučni skup Prvi Simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Uticaj terapije dojnih kuja kortikosteroidima na jetru štenadi na sisi
Godina 1999
Strana od 32
Efikasnost pojedinih hematinika u terapiji trkačke anemije konja
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Dragan Đurđević i Dragiša Trailović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Godina 1999
Strana od 23
Kongenitalne anomalije kardiovaskularnog sistema pasa
Autori Vanja Krstić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Strana od 31
Uticaj terapije dojnih kuja kortikisteroidima na jetru štenadi na sisi
Autori Predrag Stepanović, Dragan Đurđević, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Godina 1999
Strana od 32
VII kongres veterinara Jugoslavije
Autori Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Naučni skup VII kongres veterinara Jugoslavije
Publikacija Veterinarski pregled konja pre trke: najčešći razlozi za isključivanje - brisanje konja iz trke na beogradskom hipodromu za poslednjih pet godina
Godina 1998
Strana od 535
Strana do 536
Veterinarski pregled konja pre trke: najčešći razlozi za isključivanje - brisanje konja iz trke na beogradskom hipodromu za poslednjih pet godina
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Dragiša Trailović, Predrag Stepanović i Vanja Krstić
Naučni skup VII kongres veterinara Jugoslavije
Publikacija Zbornik radova VII kongresa veterinara Jugoslavije
Godina 1998
Strana od 535
Strana do 536
Trovanje pasa ”Kreozanom” - prikaz deset slučajeva
Autori Vanja Krstić, Nikola Popović, Snežana Voštinarov, Milan Jovanović i Milan Pejčić
Naučni skup I Jugoslovenski kongres veterinara male prakse
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja postera, I Jugoslovenski kongres veterinara male prakse
Godina 1997
Strana od 169
Strana do 170
Prilog ispitivanju etiopatogeneze megaezofagusa pasa, prikaz slučajeva registrovanih tokom poslednjih pet godina
Autori Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nikola Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Deseto savetovanja veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova desetog savetovanja veterinara Srbije
Godina 1997
Diseminovana intravaskularna koagulacija
Autori Milan Jovanović i Vanja Krstić
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Godina 1996
Strana od 134
Strana do 136
Won Vilenbardova bolest
Autori Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Siumpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radova siumpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1996
Strana od 132
Strana do 134
Patološko - fiziološke osnove pruritusa.
Autori Vojislav Ilić, Irena Stević-Lazarević, Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Strana od 124
Strana do 126
Imunološke osnove zapaljenja kože
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Strana od 126
Strana do 130
: Eutanazija u kliničkoj praksi.
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Strana od 201
Strana do 203
Osvrt na Epizootologiju Babezioze u pasa na području Beograda
Autori Vanja Krstić, Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Naučni skup 7. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija . Zbornik radova 7. savetovanja veterinara Srbije
Godina 1994
Strana od 25
Strana do 26
Prvi simpozijum o sportskoj medicini konja
Autori Vanja Krstić i Predrag Stepanović
Naučni skup Prvi simpozijum o sportskoj medicini konja
Publikacija Hronično opstruktivno oboljenje pluća
Godina 1992
Strana od 100
Strana do 101