Navigacija

prof. dr Snežana Bulajić

redovni profesor

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
062/802 50 35

Naučno istraživački radovi

Knjige

Higijena i tehnologija mleka
Autori Vera Katić i Snežana Bulajić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavačku delatnost i promet učila
ISBN 978-86-80446-22-6
Godina 2018
Tip knjige udžbenik
Broj strana 500

Radovi u časopisima

MALDI-TOF mass spectrometry for the identification of Serbian artisanal cheeses microbiota
Autori Tijana Ledina, Majda Golob, Jasna Djordjevic, Vladimir Magas, Svetlana Colovic i Snezana Bulajic
Časopis JOURNAL FUR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT-JOURNAL OF CONSUMER PROTECTION AND FOOD SAFETY
Godina 2018
Volumen 13
Broj 3
Strana od 309
Strana do 314
Tetracycline resistance in lactobacilli isolated from Serbian traditional raw milk cheeses
Autori Tijana Ledina, Petra Mohar-Lorbeg, Majda Golob, Jasna Djordjevic, Bojana Bogovič-Matijašić i Snezana Bulajic
Časopis JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE
DOI doi: 10.1007/s13197-018-3057-6.
Godina 2018
Volumen 55
Broj 4
Strana od 1426
Strana do 1434
DOI doi: 10.1007/s13197-018-3057-6.
Biopreservation of traditional raw milk cheeses with an emphasis on Serbian artisanal cheeses and their historical production
Autori Snezana Bulajic, Tijana Ledina, Jasna Djordjevic, Marija Boskovic, Violeta Matovic, Radmila Markovic i Milan Baltic
Časopis Meat Technology
Godina 2017
Volumen 58
Broj 1
Strana od 52
Strana do 61
Enterotoxin production and antimicrobial susceptibility in Staphylococci isolated from traditional raw milk cheeses in Serbia
Autori Snezana Bulajic, Svetlana Colovic, Dusan Misic, Jasna Djordjevic, Radoslava Savic-Radovanovic, Jelena Asanin i Tijana Ledina
Časopis JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH: PART B, PESTICIDES, FOOD CONTAMINANTS, AND AGRICULTURAL WASTES
DOI DOI: 10.1080/03601234.2017.1361764
Godina 2017
Volumen 52
Broj 12
Strana od 864
Strana do 870
DOI DOI: 10.1080/03601234.2017.1361764
Safety evaluation of Sjenica cheese with regard to coagulase-positive staphylococci and antibiotic resistance of Lactic Acid Bacteria and staphylococci
Autori Snežana Bulajić, Zora Mijačević, Tijana Ledina i Bojan Golić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.1515/acve-2015-0044
Godina 2015
Volumen 65
Broj 4
Strana od 518
Strana do 537
DOI DOI: 10.1515/acve-2015-0044
Characterization of antibiotic resistance phenotypes and resistance genes in Enterococcus spp. isolated from cheeses
Autori Snežana Bulajić
Časopis ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
DOI 10.2298/ABS140426016B
Godina 2015
Volumen 67
Broj 1
Strana od 139
Strana do 146
DOI 10.2298/ABS140426016B
Antimicrobial susceptibility of lactic acid bacteria isolated from Sombor cheese
Autori Snežana Bulajić i Zora Mijačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1103247B
Godina 2011
Volumen 61
Broj 2-3
Strana od 247
Strana do 258
DOI 10.2298/AVB1103247B
Sensory evaluation and microbiological characterization of autochthonous Somborski cheese
Autori Snežana Bulajić i Zora Mijačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0806531M
Godina 2008
Volumen 58
Broj 5-6
Strana od 531
Strana do 541
DOI 10.2298/AVB0806531M
Comparison of spontaneous antibiotic resistance frequency of Salmonella typhimurium growth in glucose amended continuous culture at slow and fast dilution rates
Autori WK Kim, Neđeljko Karabasil, Snežana Bulajić, Dunkley Callaway, Ricke Poole, Robin Anderson i J Nisbet
Časopis JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH: PART B, PESTICIDES, FOOD CONTAMINANTS, AND AGRICULTURAL WASTES
Godina 2005
Volumen 40
Broj 3
Strana od 475
Strana do 484
Toluene mediated oxidative stress and granulo-monocitopoiesis
Autori Tatjana Božić, Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Slavoljub Jović, Sunčica Borozan, Zora Mijačević, Milijana Knežević i Snežana Bulajić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0304201B
Godina 2003
Volumen 53
Broj 4
Strana od 201
Strana do 210
DOI 10.2298/AVB0304201B

Radovi sa skupova

Kvalitet mlijeka pri otkupu na području Kozarske Dubice
Autori Radoslava Savić-Radovanović, Snežana Bulajić, Jelena Aleksić, Saša Bošković, Drago Nedić i Mirko Borković
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 83
Strana do 86
Milk: Past and Present
Autori Snežana Bulajić, Jasna Đorđević, Tijana Ledina, Danijela Šarčević i Milan Baltić
Naučni skup 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017
DOI do i :10.1088/1755-1315/85/1/012031
Godina 2017
DOI do i :10.1088/1755-1315/85/1/012031
Uloga bakterija mlečne kiseline u prenosu gena rezistencije na antibiotike
Autori Snežana Bulajić i Tijana Ledina
Naučni skup „Bezbednost i kvalitet namirnica animalnog porekla“, 5. simpozijum
Publikacija Zbornik radova
Godina 2016
Strana od 43
Strana do 52
Da li prisustvo meticilin rezistentnih stafilokoka u hrani predstavlja razlog za brigu?
Autori Snežana Bulajić, Vera Katić, Tijana Ledina i Radoslava Savić-Radovanović
Naučni skup 27. Savetovanja veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2016
Strana od 50
Strana do 67