Navigacija

doc. dr Milan Jovanović

docent

062/803 84 26

Naučno istraživački radovi

Knjige

Radna sveska za bolesti malih životinja
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, 11000 Beograd, Bul Oslobođenja 18
ISBN 978-86-81043-91-2
Godina 2015
Tip knjige ostalo
Broj strana 73
Praktikum iz opšte kliničke dijagnostike
Autori Predrag Stepanović, Ivan Vujanac, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Blagoje Dimitrijević
Izdavač Pi Pres
ISBN 978-86-6023-272-6
Godina 2013
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 180
Dijagnostika i terapija oboljenja konja
Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić-Stevanović, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Izdavač Naučna KMD Beograd
ISBN 978-86-6021-020-5.
Godina 2009
Tip knjige udžbenik
Broj strana 430

Radovi u časopisima

Morphological features and KIT receptor expression in canine cutaneous mast cell tumor and systemic mastocytosis
Autori Darko Marinković, Natalija Milčić-Matić, Milan Jovanović, Ivana Vučićević, Slađan Nešić, Milan Aničić i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2015
Volumen 65
Broj 2
Strana od 226
Strana do 237
Farmakoterapija inflamatornog i postoperativnog bola kod životinja
Autori Mirjana Milovanović, Milanka Jezdimirović, Milan Jovanović i Saša Ivanović
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske,
Godina 2013
Volumen XIII
Broj 2
Strana od 143
Strana do 153
Retrospektivna analiza kliničko patološkog nalaza kod opstrukcije donjih mokraćnih puteva mačaka
Autori Jelena Francuski, Nenad Andrić, Vojislav Ilić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Vanja Krstić i Milica Kovačević - Filipović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1302117F
Godina 2013
Volumen 67
Broj 1-2
Strana od 117
Strana do 128
DOI 10.2298/VETGL1302117F
Osnovne procedure u dijagnostici malignih oboljenja kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Mirjana Milovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2013
Volumen 65
Broj 5-6
Strana od 427
Strana do 437
Osnovne terapeutske procedure u onkologiji pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Mirjana Milovanović, Vojislav Ilić i Vanja Krstić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2012
Volumen 65
Broj 5-6
Strana od 439
Strana do 447
Okularna manifestacija lajšmanioze pasa
Autori Marjan Ralić i Milan Jovanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2011
Volumen 65
Broj 3-4
Strana od 269
Strana do 276
The effect of the extract of rhizome and root of hellebore (Helleborus odorus W. E TK.) on parameters of white blood count and degree of phagocytosis in wistar rats
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović, Zoran Maksimović i Milan Jovanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1006605D
Godina 2010
Volumen 60
Broj 5-6
Strana od 605
Strana do 618
DOI 10.2298/AVB1006605D
Uticaj ekstrakta podzemnih organa Helleborus odorus W. et K. na crvenu krvnu sliku Wistar pacova
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović, Zoran Maksimović, Milan Jovanović i Niko Miljas
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2010
Volumen 64
Broj 3-4
Strana od 219
Strana do 229
FARMAKOTERAPIJA KANCERSKOG BOLA KOD PASA I MAČAKA
Autori Mirjana Milovanović, Milan Jovanović, Sonja Vučković i Milica Prostran
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2010
Volumen 64
Broj 3-4
Strana od 265
Strana do 275
UTICAJ EKSTRAKTA PODZEMNIH ORGANA HELLEBORUS ODORUS W ETK. NA CRVENU KRVNU SLIKU WISTAR PACOVA
Autori Davidović Vesna, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović, Zoran Maksimović, Milan Jovanović i N Miljas
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2010
Volumen 64
Broj 3-4
Strana od 219
Strana do 229
The influence of bovine thymic extract on the immune response in irradiated Wistar rats
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Danilo Vojvodić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0904331J
Godina 2009
Volumen 59
Broj 4
Strana od 331
Strana do 348
DOI 10.2298/AVB0904331J
Citološka dijagnostika pasa i mačaka
Autori Darko Marinković, Milan Jovanović, Vanja Krstić i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske (Veterinary Journal of Republic of Srpska)
Godina 2009
Volumen 9
Broj 1
Strana od 67
Strana do 73
Primena Helleborus L. i drugog bilja u profilaksi i terapiji bolesti životinja
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović, Milan Jovanović i Zoran Maksimović
Časopis Lekovite sirovine
Godina 2008
Volumen XXVIII
Broj 28
Strana od 63
Strana do 69
Parenteralna ishrana pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović i Nenad Andrić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2008
Volumen 62
Broj 3-4
Strana od 207
Strana do 216
The role of different iron preparations in the prevention of anemia in racing horses
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Dragiša Trailović i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2007
Volumen 57
Broj 4
Strana od 357
Strana do 368
Diagnostic methods for canine parvovirus
Autori Sara Savić-jevđević, Dragiša Trailović, Branka Vidić i Milan Jovanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2006
Volumen 56
Broj 5-6
Strana od 115
Strana do 127
The influence of thymic extract on hematological parameter values in irradiated rats
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB06037J
Godina 2005
Volumen 56
Broj 2-3
Strana od 137
Strana do 148
DOI 10.2298/AVB06037J
Endoskopska, radiološka i patomorfološka dijagnostika prisustva stranog tela u jednjaku
Autori Vanja Krstić, Nikola Krstić, Milan Jovanović i Darko Marinković
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2001
Volumen 55
Broj 5-6
Strana od 299
Strana do 303

Radovi sa skupova

Laboratorijsko ispitivanje funkcije jetre kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović i Vojislav Ilić
Naučni skup Šesnaesto regionalno savetovane iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2014
Publikacija Zbornik radova šesnaesto regionalno savetovane iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2014
Godina 2014
Strana od 133
Strana do 148
Kr i krvni proizvodi u terapiji oboljenja pasa
Autori Milan Jovanović i Zoran Cvetković
Naučni skup XXXV seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja XXXV seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2014
Strana od 21
Strana do 35
ULOGA LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U RADU MALE KLINIČKE PRAKSE
Autori Milan Jovanović, Jelena Francuski i Miloš Vučićević
Naučni skup Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2014
Strana od 287
Strana do 292
Dijagnostičke procedure u onkologiji pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović i Darko Marinković
Naučni skup 15. regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja "Clinica veterinaria 2013"
Publikacija Zbornik radova - 15. regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja "Clinica veterinaria 2013"
Godina 2013
Strana od 87
Strana do 94
Doping i antidoping kontrola konja
Autori Natalija Matić-Milčić, Darko Marinković, Nebojša Popović, Milan Maletić, Mirna Jovanović, Marijana Kiricojević, Milan Jovanović i Vladimir Nikolajević
Naučni skup Uzgoj i reprodukcija konja - 4. sajam konjarstva i sersana
Publikacija Zbornik radova - Uzgoj i reprodukcija konja - 4. sajam konjarstva i sersana
Godina 2013
Strana od 160
Strana do 165
Dijagnostički principi parvoviroze pasa
Autori Nataša Prokić, Milan Jovanović i Bosiljka Đuričić
Naučni skup Epizotološki dani Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja XIV epizootiološki dani srbije
Godina 2012
Strana od 266
Strana do 267
Dijagnostika babezioze pasa svetlosnom mikroskopijom
Autori Jelena Francuski, Nenad Andrić, Vanja Krstić, Milan Jovanović, Radmila Resanović i Milica Kovačević - Filipović
Naučni skup Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2012
Strana od 233
Strana do 237
Vektorske bolesti pasa i mačaka Buve krpelji i komarci – Šta nam se dešava i šta nam je činiti
Autori Nikola Popović i Milan Jovanović
Naučni skup 23 Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova 23 Savetovanje veterinara srbije, Zlatibor
Godina 2012
Strana od 181
Strana do 192
Doping kontrola u Srbiji 2008-2012
Autori Darko Marinković, Nebojša Popović, Milan Maletić, Mirna Jovanović, Marijana Kiricojević, Milan Jovanović, Vladimir Nikolajević i Natalija Matić-Milčić
Naučni skup Ishrana i patologija konja - 3. međunarodni sajam konjarstva
Publikacija Zbornik - Ishrana i patologija konja - 3. međunarodni sajam konjarstva
Godina 2012
Strana od 91
Strana do 97
Oboljenja vratnog dela kičmene moždine kod pasa i mačaka
Autori Nenad Andrić, Milan Jovanović i Slađan Nešić
Naučni skup Trinaesto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2011
Publikacija Zbornik radova trinaestog regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2011
Godina 2011
Transfuzija krvi kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Miodrag Lazarević
Naučni skup VI simpozijum o aktuelnim bolestima kod malih životinja, Sarajevo BiH
Publikacija , Zbornik predavanja VI simpozijum o aktuelnim bolestima kod malih životinja, Sarajevo BiH
Godina 2011
Strana od 92
Strana do 94
Laparascopic diagnosis and biopsy of the liver diseased in dogs – Case repor
Autori Vanja Krstić, Milan Jovanović, Dragan Ristanović i Maja Vasiljević
Naučni skup 17th FECAVA Eurocongress and 6th TSAVA Congress Modern Veterinary Practices
Publikacija Congres book 17th FECAVA Eurocongress and 6th TSAVA Congress Modern Veterinary Practices,
Godina 2011
Strana od 493
Maligna oboljenja kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Naučni skup 21. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik referata i kratkih sadržaja 21. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2011
Strana od 352
Strana do 353
Značaj hematoloških, biohemijskih i citoloških ispitivanja u dijagnostici respiratornih bolesti konja, predavanje po pozivu
Autori Milan Jovanović
Naučni skup Ishrana i patologija konja, Horseville
Publikacija Zbornik radova Ishrana i patologija konja, Horseville
Godina 2011
Strana od 119
Strana do 125
Poremećaj crvene krvne loze kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić i Radmila Resanović
Naučni skup Trinaesto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2011
Publikacija Zbornik radova trinaestog regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2011
Godina 2011
Strana od 121
Strana do 126
Transfuzija krvi kod pasa
Autori Miodrag Lazarević, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Naučni skup XXXII seminara za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja XXXII seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2011
Strana od 163
Strana do 178
Epilepsija malih životinja-terapija i razlozi za nezadovoljavajući odgovor na terapiju
Autori Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Jelena Francuski
Naučni skup Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2010
Strana od 350
Strana do 351
Limfom mačaka – prikaz slučaja
Autori Jelena Francuski, Milan Jovanović i Mirjana Lazarević Macanović
Naučni skup XII regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja „Clinica veterinaria“
Publikacija Zbornik radova
Godina 2010
Strana od 151
Strana do 152
Imunomodulatorno delovanje ekstrakta podzemnih organa kukureka (HELLEBORUS ODORUS W. ET K.) kod Wistar pacova
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović i Milan Jovanović
Naučni skup XV savetovanje o biotehnologij
Publikacija Zbornik radova XV savetovanje o biotehnologiji
Godina 2010
Strana od 547
Strana do 552
Doping kontrola konja u 2008. godini
Autori Natalija Milčić Matić, Nenad Andrić, Milan Jovanović, Mirna Trivić i Nebojša Popović
Naučni skup Jedanaesto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2009
Publikacija Zbornik radova jedanaesto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2009
Godina 2009
Strana od 90
Strana do 91
Maligna oboljenja pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Naučni skup XXX seminara za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja sa XXX seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2009
Strana od 105
Strana do 115
Biopsija kostne srži kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić i Miloš Čalić
Naučni skup 14. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, 14. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Godina 2009
Strana od 210
Strana do 211
Primena brzih testova u dijagnostici pojedinih oboljenja pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić i Radmila Resanović
Naučni skup 14. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, 14. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Godina 2009
Strana od 212
Strana do 213
Uticaj ekstrakta kukureka (Helleborus odorus W. ET K.) na neke parametre krvne slike wistar pacova
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović i Milan Jovanović
Naučni skup Jedanaesto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2009
Publikacija Zbornik radova jedanaesto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2009
Godina 2009
Strana od 127
Strana do 128
Zašto mala praksa ne može bez laboratorijske dijagnostike?
Autori Milan Jovanović
Naučni skup 8 Kongres veterinara Srbije
Publikacija Zbornik referata Veterinarska medicina život i zdravlje, 8 Kongres veterinara Srbije
Godina 2009
Strana od 523
Strana do 531
Leukoencephalomyelopathy in a Rottweiler dogs – two case report
Autori Nenad Andrić, Darko Marinković i Milan Jovanović
Naučni skup Southern European Veterinary Conference
Publikacija Proceedings of the Southern European Veterinary Conference
Godina 2009
Uticaj ekstrakta kukureka Helleborus odorus W et K na neke parametre krvne slike pacova
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović i Milan Jovanović
Naučni skup XI savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2009
Strana od 127
Strana do 128
Primena HELLEBORUS L. i drugog bilja u profilaksi i terapiji bolesti životinja
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović, Zoran Maksimović i Milan Jovanović
Naučni skup Lekovite sirovine
Publikacija Lekovite sirovine, Zbornik radova
Godina 2008
Strana od 63
Strana do 69
Neurološki pregled malih životinja
Autori Nenad Andrić i Milan Jovanović
Naučni skup X regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2008
Publikacija Zbornik radova X regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2008
Godina 2008
Strana od 126
Strana do 131
Paraneoplastični sindrom kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović i Nenad Andrić
Naučni skup X regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2008,
Publikacija Zbornik radova X regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2008
Godina 2008
Strana od 20
Strana do 25
Hronična bubrežna insuficijencija kod mačaka
Autori Vojislav Ilić, Milan Jovanović i Miloš Čalić
Naučni skup 13. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, 13. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Godina 2008
Strana od 49
Strana do 52
Perinealna uretrostoma, jedan od načina rešavanja opstruktivnog FLUTD-a –naša iskustva
Autori Dragan Ristanović, Radmila Srejić i Milan Jovanović
Naučni skup 13. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, 13. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Godina 2008
Strana od 47
Strana do 49
Parenteralna ishrana u kliničkoj praksi pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović i Vojislav Ilić
Naučni skup 13. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, 13. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Godina 2008
Strana od 59
Strana do 61
Hematološka dijagnostika i interpretacija dobijenih rezultata kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović
Naučni skup X regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2008
Publikacija Zbornik radova X regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2008
Godina 2008
Strana od 138
Strana do 146
Phytotherapy in folk veterinary medicine
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović, Zoran Maksimović i Milan Jovanović
Naučni skup II Simpozijum za stočarstvo so megunarodno učestvo
Publikacija Zbornik na trudovi II Simpozijum za stočarstvo so megunarodno učestvo
Godina 2008
Strana od 315
Strana do 318
Biohemijski parametri krvi u dijagnostici unutrašnjih bolesti pasa i mačaka
Autori Dragiša Trailović, Milan Jovanović i Ramiz Ćutuk
Naučni skup IX regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2007
Publikacija Zbornik radova IX regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 20
Godina 2007
Biohemijski parametri krvi u dijagmostici unutrašnjih bolesti pasa i mačaka
Autori Dragiša Trailović i Milan Jovanović
Naučni skup XXVIII seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja XXVIII seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2007
Strana od 137
Strana do 145
Klinički znaci vestibularne disfunkcije kod pasa i mačaka sa prikazom slučaja,
Autori Nenad Andrić i Milan Jovanović
Naučni skup IX regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2007
Publikacija Zbornik radova IX regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2007
Godina 2007
Phytotherapy in folk veterinary medicine
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović, Zoran Maksimović i Milan Jovanović
Naučni skup II symposium of Livestock Production with International Participation
Publikacija Zbornik radova
Godina 2007
Strana od 315
Strana do 318
Cases of Poisoning in our clinical practice
Autori Ivana Vučićević i Milan Jovanović
Naučni skup 31st World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 12th European Congress-FECAVA, 14th Czech Small Animal Veterinary Association Congress-CSAWA
Publikacija Proceedings, poster presentations, 31st World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 12th European Congress-FECAVA, 14th Czech Small Animal Veterinary Association Congress-CSAWA
Godina 2006
Strana od 890
Najčešće komplikacije babezioze pasa registrovane u prijemnoj ambulanti Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu
Autori Milan Jovanović i Miloš Čalić
Naučni skup 12. godišnje savetovanje veterinaras Republike Srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, 12. godišnje savetovanje veterinaras Republike Srpske
Godina 2006
Strana od 144
Promene u koncentraciji nekih biohemijskih parametara krvi pasa tokom skladištenja
Autori Miloš Čalić, Milan Jovanović i Miodrag Lazarević
Naučni skup 12. godišnje savetovanje veterinaras Republike Srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, 12. godišnje savetovanje veterinaras Republike Srpske
Godina 2006
Strana od 150
Primena specijalnih dijeta u ishrani pasa obolelih od Diabetes Melitusa
Autori Vojislav Ilić, Milan Jovanović i Vanja Krstić
Naučni skup VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2006
Publikacija Zbornok predavanja VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2006 sa međunarodnim učešćem
Godina 2006
Tumori hematopoeznog tkiva pasa i mačaka
Autori Sanja Aleksić-Kovačević i Milan Jovanović
Naučni skup VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2006
Publikacija Zbornok predavanja VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2006 sa međunarodnim učešćem
Godina 2006
Primena ekstrakta rizoma i korena kukureka (H. ODORUS WALDST. ET KIT.) kao egzogenog imunomodulatora:
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović, Zoran Maksimović i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum sa međunarodnim učešćem Unapređenje poljprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije.
Publikacija Zbornik Abstrakata Simpozijum sa međunarodnim učešćem Unapređenje poljprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije
Godina 2006
Strana od 116
Promene u koncentraciji nekih biohemijskih parametara krvi tokom skladištenja
Autori Miloš Čalić, Milan Jovanović i Miodrag Lazarević
Naučni skup 12. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2006
Strana od 150
Strana do 151
Gojaznost mačaka: Neumereno unošenje hrane, pogrešna ishrana, ili nešto treće.
Autori Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup 18. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja 18. Savetovanje veterinara Srbije, (sa međunarodnim učešćem).
Godina 2006
Strana od 151
Strana do 161
Use a pediatric transfusion bags for preservation of canine blood
Autori Milan Jovanović, Miloš Čalić i Miodrag Lazarević
Naučni skup 31st World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 12th European Congress-FECAVA, 14th Czech Small Animal Veterinary Association Congress-CSAWA
Publikacija Proceedings, poster presentations, 31st World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 12th European Congress-FECAVA, 14th Czech Small Animal Veterinary Association Congress-CSAWA
Godina 2006
Strana od 852
Frequency and common complications of babesiosis in dog
Autori Milan Jovanović, Miloš Čalić i Radmila Resanović
Naučni skup 31st World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 12th European Congress-FECAVA, 14th Czech Small Animal Veterinary Association Congress-CSAWA
Publikacija Proceedings, poster presentations, 31st World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 12th European Congress-FECAVA, 14th Czech Small Animal Veterinary Association Congress-CSAWA. Prague, Czech Republic.
Godina 2006
Strana od 852
Strana do 853
Primena ekstrakta rizoma i korena kukureka Helleborus odorus Waldst et Kit kao egzogenog imunomodulstora
Autori Vesna Davidović, Miodrag Lazarević, Mirjana Joksimović Todorović i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Kosova i Metohije
Publikacija Zbornik abstrakata
Godina 2006
Strana od 116
Strana do 116
Use of pediatric transfusion bags for preservation of canine blood
Autori Milan Jovanović, Miloš Čalić i Miodrag Lazarević
Naučni skup World Congress WSAVA FECAVA CSAVA
Publikacija Book of Abstracts
Godina 2006
Strana od 852
Strana do 852
Prikaz dejstva različitih doza zračenja na hematološke parametre pacova soja Wistar
Autori Milan Jovanović, Milorad Mirilović, Dragan Đurđević i Vojislav Ilić
Naučni skup Clinica Veterinaria 2005, AGR 20416
Publikacija Proceedings Workshop Clinica Veterinaria, AGR 20416
Godina 2005
Strana od 355
Novi putevi male prakse
Autori Milan Jovanović
Naučni skup 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja. 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Godina 2005
Strana od 86
Strana do 87
Osnovi ultrazvučnog pregleda abdomena malih životinja
Autori Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Milan Jovanović i Miloš Čalić
Naučni skup 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja. 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Godina 2005
Strana od 88
Strana do 89
Radijacijske promene u perifernoj krvi pacova
Autori Milan Jovanović, Dragan Đurđević, Milorad Mirilović i Vojislav Ilić
Naučni skup 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja. 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Godina 2005
Strana od 110
Osnovi endoskopske dijagnostike oboljenja digestivnog trakta pasa
Autori Vanja Krstić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić i Miloš Čalić
Naučni skup 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja. 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Godina 2005
Strana od 113
Strana do 114
Endoskopska dijagnostika gastrointestinalnog trakta pasa i mačaka
Autori Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Zbornik predavanja sa XXVI seminara za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja sa XXVI seminara za inovacije znanja veterinara. Fakultet veterinarske medicine, Beograd
Godina 2005
Strana od 81
Strana do 88
Hematološka dijagnostika oboljenja pasa i mačaka, Predavanje po pozivu
Autori Milan Jovanović i Miodrag Lazarević
Naučni skup Clinica Veterinaria 2005, AGR 20416
Publikacija Proceedings Workshop Clinica Veterinaria, AGR 20416
Godina 2005
Strana od 163
Strana do 166
Endoskopska dijagnostika stranog tela u želucu i duodenumu pasa - Prikaz slučaja
Autori Vanja Krstić, Selma Filipović, Dragan Ristanović, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup 17. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkoh sadržaja 17. Savetovanje veterinara Srbije (sa međunarodnim učešćem).
Godina 2005
Strana od 214
Strana do 215
Primena kliničkih i laboratorijskih metoda u proceni imunskog statusa pasa i mačaka. Predavanje po pozivu.
Autori Miodrag Lazarević i Milan Jovanović
Naučni skup Clinica Veterinaria 2005, AGR 20416
Publikacija Proceedings Workshop Clinica Veterinaria, AGR 20416,
Godina 2005
Strana od 167
Strana do 169
Endoskopska dijagnostika i hirurški tretman stranog tela u želucu i duodenumu psa – Prikaz slučaja
Autori Selma Filipović, Dragan Ristanović, Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Clinica Veterinaria 2005, AGR 20416
Publikacija Proceedings Workshop Clinica Veterinaria, AGR 20416
Godina 2005
Strana od 341
Uticaj ekstrakta korena kukureka- Helleborus odorus na broj ukupnih leukocita i granulocita kod Wistar pacova.
Autori Svetlana Milanović, Miodrag Lazarević i Milan Jovanović
Naučni skup Šesto savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2004
Publikacija Zbornik radova šestog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2004
Godina 2004
Strana od 355
Strana do 357
Endoscopic diagnostics of esophagus diseases caused by extraneous bodies in dogs
Autori Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 10th European Congress-FECAVA, 7th Hellenic Congress-HVMS
Publikacija Free Communications Proceedings, Poster presentations, 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 10th European Congress-FECAVA, 7th Hellenic Congress-HVMS
Godina 2004
Strana od 94
Uticaj ekstrakta korena kukurerka – Helleborus odorus na broj ukupnih leukocita i granulocita kod Wistar pacova
Autori Svetlana Milanović, Miodrag Lazarević i Milan Jovanović
Naučni skup Clinica Veterinaria, VI međunarodno savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja
Publikacija Zbornik radova
Godina 2004
Strana od 355
Strana do 357
Virusne bolesti respiratornog trakta mačaka
Autori Nenad Andrić i Milan Jovanović
Naučni skup Šesto savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2004
Publikacija Zbornik radova šestog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2004
Godina 2004
Strana od 46
Strana do 51
Retrovirusne infekcije mačaka
Autori Sanja Aleksić-Kovačević i Milan Jovanović
Naučni skup Šesto savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2004
Publikacija Zbornik radova šestog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2004
Godina 2004
Strana od 33
Strana do 40
Research of the influence of different iron preparations on the racing anemia in horses
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Dragiša Trailović
Naučni skup “BALNIMALCON-2003” associated with the 32nd annual session of scientific communications of the Bucharest faculty of animal science.
Publikacija The Abstracts of departments of animal science second joint meeting of the Balkan countries “BALNIMALCON-2003” associated with the 32nd annual session of scientific communications of the Bucharest faculty of animal science
Godina 2003
Strana od 59
Radiološka i endoskopska dijagnostika oboljenja jednjaka pasa
Autori Vanja Krstić, Mirjana Lazarević Macanović i Milan Jovanović
Naučni skup V savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem " Clinica veterinaria"
Publikacija Zbornik radova petog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2003,
Godina 2003
Strana od 142
Strana do 146
Važnije bolesti kože konja
Autori Dragiša Trailović, Milan Jovanović i Nebojša Popović
Naučni skup Peto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2003
Publikacija Zbornik radova petog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2003
Godina 2003
Strana od 91
Strana do 96
Poremećaj transfera kolostralnih imunoglobulina kod novorođene ždrebadi
Autori Dragiša Trailović, Miodrag Lazarević, Miroslav Urošević, Milan Jovanović, Grga Tikvicki i Miša Pražić
Naučni skup Peto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2003
Publikacija Zbornik radova petog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2003
Godina 2003
Strana od 335
Poremećaj transfera kolostralnih imunoglobulina kod novorođene ždrebadi
Autori Dragiša Trailović, Miodrag Lazarević, Miroslav Urošević, Milan Jovanović, Grga Tikvicki i Milan Pražić
Naučni skup V savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2003
Strana od 335
Strana do 335
Efekat kombinovane terapije (kalijum-bromid i fenobarbiton) kod pasa sa epilepsijom koji su prethodno bili na terapiji sa fenobarbitonom
Autori Nenad Andrić i Milan Jovanović
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Godina 2002
Strana od 212
Strana do 214
Virusni abortus kobila i rinopneumonitis: etiopatogeneza, dijagnostika i profilaksa
Autori Dragiša Trailović, Gordana Jermolenko, Nenad Andrić i Milan Jovanović
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Godina 2002
Strana od 82
Strana do 86
Prikaz neželenih dejstava lekova registrovanih na Klinici za bolesti kopitara mesojeda, živine i divlači Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu,
Autori Milan Jovanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup XIII seminara za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja XIII seminara za inovacije znanja veterinara Beograd
Godina 2002
Strana od 71
Strana do 74
Endoskopska dijagnostika trovanja pasa antikoagulantnim rodenticidima - prikaz slučaja
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Miloš Čalić
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002, Budva 2002
Godina 2002
Strana od 228
Prevalencije rezistencije sojeva Pseudomonas aeriuginosa i Proteus Spp. Izolovanih kod pasa i mačaka
Autori Dejan Krnjaić, Dušan Mišić, Vanja Krstić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Ružica Ašanin
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Godina 2002
Strana od 237
Strana do 238
Endoskopska dijagnostika u gastroenterologiji pasa: metodološki pristup
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Godina 2002
Strana od 227
Strana do 228
Četvrto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) ¬ Clinica veterinaria
Autori Dejan Krnjaić, Dušan Mišić, Vanja Krstić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Naučni skup Četvrto Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja (sa međunarodnim učešćem) ¬ Clinica veterinaria
Publikacija Prevalencije rezistencije sojeva Pseudomonas aeruginosa i Proteus spp izolovanih kod pasa i mačaka
Godina 2002
Strana od 237
Strana do 238
Mogućnost endoskopije u maloj praksi
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup 14. Savetovanje Veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja 14. Savetovanje Veterinara Srbije
Godina 2002
Strana od 237
Strana do 238
Osnovni principi terapije dijareje konja. Predavanje po pozivu
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović i Predrag Stepanović
Naučni skup Treće savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001
Publikacija Zbornik radova trećeg savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001
Godina 2001
Strana od 133
Strana do 136
Dijareja: Etiologija Patogeneza i Terapija. Predavanje po pozivu
Autori Dragiša Trailović, Milan Jovanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup Treće savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2001
Publikacija Zbornik radova trećeg savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001
Godina 2001
Strana od 113
Strana do 120
Treće savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović i Predrag Stepanović
Naučni skup Treće savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria
Publikacija Osnovni principi terapije dijareje konja
Godina 2001
Strana od 133
Strana do 136
Prikaz hematoloških nalaza kod konja obolelih od infektivne anemije
Autori Zorica Nikolovski-Stefanović, Milan Jovanović i Tamara Stanojević
Naučni skup Treće savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001
Publikacija Zbornik radova trećeg savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001,
Godina 2001
Strana od 330
Research of the influence of some hematinics on the racing anaemia oh horcses
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović, Vojislav Ilić i Milorad Mirilović
Naučni skup MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCE - EURÓPSKA INTEGRÁCIOA VETERINÁRNYCCH LEKÁROV V PROBLEMTIKE CHORÔB MALÝCH ZVIERAT, HYDINY, KONÍ A HISTÓRIE VETERINÁRNEJ MEDICÍNY,
Publikacija MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCE - EURÓPSKA INTEGRÁCIOA VETERINÁRNYCCH LEKÁROV V PROBLEMTIKE CHORÔB MALÝCH ZVIERAT, HYDINY, KONÍ A HISTÓRIE VETERINÁRNEJ MEDICÍNY
Godina 2001
Nervne forma štenećaka s posebnim osvrtom na patogenezu i terapiju
Autori Nenad Andrić, Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup Drugo savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja-Clinica veterinaria 2000,
Publikacija Zbornik radova drugog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja-Clinica veterinaria 2000
Godina 2000
Strana od 139
Strana do 144
Biopsija kostne srži mesojeda
Autori Milan Jovanović i Sanja Aleksić-Kovačević
Naučni skup Drugo savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja-Clinica veterinaria 2000,
Publikacija Zbornik radova drugog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja-Clinica veterinaria 2000
Godina 2000
Strana od 276
Strana do 281
Effects of the Phenobarbiton therapy with dogs with the presumed diagnosis of idiopathic epilepsy.
Autori Nenad Andrić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić i Nikola Popović
Naučni skup WSAVA-FECAVA World Congress
Publikacija Scientific Proceedings WSAVA-FECAVA World Congress, Amsterdam
Godina 2000
Strana od 525
Efikasnost pojedinih hematinika u terapiji trkačke anemije konja
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Dragan Đurđević i Dragiša Trailović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Godina 1999
Strana od 23
Pristup terapiji obolelih od epilepsije
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Vojislav Ilić i Predrag Stepanović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Strana od 29
Strana do 30
Kongenitalne anomalije kardiovaskularnog sistema pasa
Autori Vanja Krstić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Strana od 31
Uticaj terapije dojnih kuja kortikisteroidima na jetru štenadi na sisi
Autori Predrag Stepanović, Dragan Đurđević, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Godina 1999
Strana od 32
Uticaj fizičkog opterećenja na bilans tečnosti i elektrolita kod trkačkih konja
Autori Dragiša Trailović, Dragan Đurđević, Milan Jovanović, Predrag Stepanović i Veljko Savić
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Strana od 56
Strana do 60
Limfosarkomi pasa i mačaka
Autori Sanja Aleksić-Kovačević i Milan Jovanović
Naučni skup Prvo savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja-Clinica veterinaria 99
Publikacija Zbornik radova prvog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja-Clinica veterinaria 99
Godina 1999
Strana od 34
Strana do 42
Prvi Simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Autori Nenad Andrić, Vojislav Ilić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Naučni skup Prvi Simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Pristup terapiji pasa obolelih od epilepsije
Godina 1999
Strana od 29
Strana do 30
Prvi Simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Autori Predrag Stepanović, Dragan Đurđević, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Naučni skup Prvi Simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Uticaj terapije dojnih kuja kortikosteroidima na jetru štenadi na sisi
Godina 1999
Strana od 32
Prvi Simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Autori Vanja Krstić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Naučni skup Prvi Simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Kongenitalne anomalije kardiovaskularnog sistema pasa
Godina 1999
Strana od 31
VII kongres veterinara Jugoslavije
Autori Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Naučni skup VII kongres veterinara Jugoslavije
Publikacija Veterinarski pregled konja pre trke: najčešći razlozi za isključivanje - brisanje konja iz trke na beogradskom hipodromu za poslednjih pet godina
Godina 1998
Strana od 535
Strana do 536
Osvrt na efikasnost pojedinih preparata gvožđa u preveniranju trkačke anemije kod sportskih konja
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Dragan Đurđević i Dragiša Trailović
Naučni skup VII kongresa veterinara Jugoslavije
Publikacija Zbornik radova VII kongresa veterinara Jugoslavije
Godina 1998
Strana od 529
Strana do 530
Veterinarski pregled konja pre trke: najčešći razlozi za isključivanje - brisanje konja iz trke na beogradskom hipodromu za poslednjih pet godina
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Dragiša Trailović, Predrag Stepanović i Vanja Krstić
Naučni skup VII kongres veterinara Jugoslavije
Publikacija Zbornik radova VII kongresa veterinara Jugoslavije
Godina 1998
Strana od 535
Strana do 536
Osvrt na neka neželjena dejstva gvožđa kod trkačkih konja
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović, Dragan Đurđević i Nenad Andrić
Naučni skup III savetovanja o lekovima za upotrebu u veterini
Publikacija Zbornik radova III savetovanja o lekovima za upotrebu u veterini. Igalo
Godina 1997
Strana od 153
Strana do 156
Trovanje pasa ”Kreozanom” - prikaz deset slučajeva
Autori Vanja Krstić, Nikola Popović, Snežana Voštinarov, Milan Jovanović i Milan Pejčić
Naučni skup I Jugoslovenski kongres veterinara male prakse
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja postera, I Jugoslovenski kongres veterinara male prakse
Godina 1997
Strana od 169
Strana do 170
Prilog ispitivanju etiopatogeneze megaezofagusa pasa, prikaz slučajeva registrovanih tokom poslednjih pet godina
Autori Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nikola Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Deseto savetovanja veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova desetog savetovanja veterinara Srbije
Godina 1997
Diseminovana intravaskularna koagulacija
Autori Milan Jovanović i Vanja Krstić
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Godina 1996
Strana od 134
Strana do 136
Won Vilenbardova bolest
Autori Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Siumpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radova siumpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1996
Strana od 132
Strana do 134
: Eutanazija u kliničkoj praksi.
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Strana od 201
Strana do 203
Imunološke osnove zapaljenja kože
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Strana od 126
Strana do 130
Ispitivanje kompetibilnosti krvi pasa za transfuziju
Autori Miodrag Lazarević, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum Male životinje - život i zdravlje
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja radova
Godina 1995
Strana od 102
Strana do 104
Patološko - fiziološke osnove pruritusa.
Autori Vojislav Ilić, Irena Stević-Lazarević, Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Strana od 124
Strana do 126
Parvoviroza pasa - naša iskustva.
Autori Milan Jovanović i Nenad Andrić
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Strana od 114
Strana do 116
Štenećak - klinička slika, dijagnoza i terapija
Autori Nenad Andrić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Strana od 112
Strana do 114
Ispitivanje kompatibilnosti krvi pasa za transfuziju
Autori Miodrag Lazarević, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “Male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum ”male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Strana od 102
Strana do 104
Dejstvo metoklopromida (Klometol - Galenika) u lečenju gastrointestinalnih oboljenja pasa.
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Dejan Knežević, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radov simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1994
Strana od 33
Strana do 34
Colitis chronica Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika
Autori Vladimir Terzin, Milan Jovanović, Dragiša Trailović i Dragana Terzin
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje “
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje “
Godina 1994
Strana od 34
Strana do 35
Osvrt na Epizootologiju Babezioze u pasa na području Beograda
Autori Vanja Krstić, Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Naučni skup 7. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija . Zbornik radova 7. savetovanja veterinara Srbije
Godina 1994
Strana od 25
Strana do 26
Prilog ispitivanju uticaja peroralnog tretmana furosemidom (Edovet - Zdravlje) na pojavu plućnih krvarenja kod sportskih konja
Autori Dragiša Trailović, Milan Jovanović, D Milčić, D Rašić i Tatijana Veljović
Naučni skup Simpozijum Patologija i uzgoj konja
Publikacija Zbornik radova sa simpozijuma Patologija i uzgoj konja
Godina 1994
Osvrt na epizootiju zaraznog kašlja u Srbiji tokom 1994 god.
Autori Marija Milutinović, Milan Jovanović, Tatijana Veljović i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijumu Patologija i uzgoj konja
Publikacija Zbornik radova sa simpozijuma Patologija i uzgoj konja
Godina 1994
Simpozijum "Male životinje - život i zdravlje
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Duško Knežević, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup Simpozijum "Male životinje - život i zdravlje",
Publikacija Primena metoklopramida (Klometol-Galenika) u lečenju gastrointestinalnih oboljenja pasa
Godina 1994
Strana od 33
Torzija želuca u pasa.
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Gordana Andrić i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1994
Strana od 32
Strana do 33
7 Savetovanje veterinara Srbije
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup 7 Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Jonofor i njegova primena u lečenju hipovolemičnih stanja pasa i mačaka
Godina 1994
Strana od 84
Jonofor i njegova primena u lečenju hipovolemičnih stanja pasa i mačaka.
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup 7. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova 7. savetovanja veterinara Srbije
Godina 1994
Strana od 84
Strana do 85
Primena infuzionih rastvora u urgentnim slučajevima kod “malih” životinja.
Autori Milan Jovanović, Mirjana Matijević i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1993
Strana od 8
Strana do 9
Parenteralni način ishrane kod “malih” životinja.
Autori Mirjana Matijević, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1993
Strana od 7
Strana do 8
Kozmetički zahvati kod egzotičnih ptica.
Autori Radmila Resanović, Todor Palić, Mirjana Matijević i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1993
Strana od 45
Distrofija kljuna i perja papagaja.
Autori Todor Palić, Radmila Resanović, Mirjana Matijević i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1993
Strana od 46
Strana do 47