Navigacija

dr Snežana Sinovec

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Otkrivanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti živine – zakonska regulativa
Autori Zoran Aleksić, Snežana Sinovec, Branislava Đukić i Vladimir Nešić
Časopis Nauka u živinarstvu
Godina 1999
Broj 1-2
Strana od 127
Strana do 133
Changes in rat liver affected by T-2 toxin
Autori Snežana Sinovec, Anđelija Škaro Milić, Milijan Jovanović i Vladimir Nešić
Časopis ARCHIVE OF ONCOLOGY
Godina 1998
Volumen 6
Strana od 49
Strana do 50
Forenzička procena nekih oboljenja organa za disanje konja
Autori Danilo Vicković, Zoran Aleksić, Snežana Sinovec i Vladimir Nešić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1994
Volumen 48
Broj 8
Strana od 669
Strana do 672
Development of pathomorphological alteations in the liver, kidny and heart of rats treated with T-2 toksin
Autori Snežana Sinovec i Milijan Jovanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1993
Volumen 43
Broj 2-3
Strana od 155
Strana do 164