Navigacija

prof. dr Slavoljub Jović

vanredni profesor

Katedra za fiziologiju i biohemiju
062/886 82 46

Naučno istraživački radovi

Knjige

Značaj slobodnih radikala u veterinarskoj medicini
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Blagoje Dimitrijević
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd i Naučna KMD, Beograd
ISBN 978-86-81043-65-3
Godina 2012
Tip knjige monografija
Broj strana 168

Radovi u časopisima

INFECTION WITH Strongyloides papillosus IN SHEEP: EFFECT OF PARASITIC INFECTION AND TREATMENT WITH ALBENDAZOLE ON BASIC HAEMATOLOGICAL PARAMETERS
Autori Blagoje Dimitrijević, Slavoljub Jović, Dušica Ostojić-Andrić, Mila Savić, Žolt Bečkei, Vesna Davidović i Mirjana Joksimović-Todorović
Časopis Biotechnology in Animal Husbandry
DOI 10.2298/ BAH1604369D
Godina 2016
Volumen 32
Broj 4
Strana od 369
Strana do 381
DOI 10.2298/ BAH1604369D
UTICAJ INDUKCIJE PRAŠENJA NA ŽIVOROĐENOST, TELESNU MASU, POJAVU DISTOCIJE, MORTALITET I PREŽIVLJAVANJE NEONATALNE PRASADI U LEGLU U PRVIH DESET DANA.
Autori Slavoljub Jović, Vitomir Ćupić, Gordana Ristić, Slobodanka Vakanjac, Blagoje Dimitrijević, Dejana Miladinović i Lada Živković
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL. 1602013J
Godina 2016
Volumen 70
Broj 1-2
Strana od 13
Strana do 29
DOI 10.2298/VETGL. 1602013J
Comparisson of m. semitendinosus morphometrz and structure in gilts and barrows at market age
Autori Ivana Božičković, Duško Vitorović, Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Slavoljub Jović, Marija Zdravković i Zlata Brkić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2016
Volumen 66
Broj 3
Strana od 132
Strana do 137
EFEKAT KOMBINOVANE PRIMENE PROSTAGLANDINA I OKSITOCINA NA DUŽINU TRAJANJA PARTUSA, BROJ PRASADI I VREME IZMEĐU EKSPULZIJE DVA PRASETA KOD KRMAČA.
Autori Vitomir Ćupić, Slavoljub Jović, Blagoje Dimitrijević, Gordana Ristić i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 3-4
Strana od 177
Strana do 193
Vaskularizacija bubrega kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Ivana Nešić, Zlata Brkić, Marija Zdravković, Milena Đorđević, Slavoljub Jović, Zoran Zorić i Dejana Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 31
Strana do 40
Lipid Status in Racehorses Following Physical Activity of Various Intensity and Duration
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Vladimir Dimitrijević i Miloš Blagojević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1303211J
Godina 2013
Volumen 63
Broj 2-3
Strana od 211
Strana do 226
DOI 10.2298/AVB1303211J
Useful and harmful effects of nitric oxide
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević, Svetlana Fišter i Jelena Aleksić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1304245J
Godina 2013
Volumen 67
Broj 3-4
Strana od 245
Strana do 257
DOI 10.2298/VETGL1304245J
Influence of oxidative stress on disease development
Autori Tatjana Božić, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Blagoje Dimitrijević i Igor Ignjatović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1302
Godina 2013
Volumen 67
Broj 1-2
Strana od 75
Strana do 85
DOI 10.2298/VETGL1302
The Effect of the Intensity of Parasitic Infection with Strongyloides papillosus and Albendazole Therapy on Biochemical Parameters in Sheep Blood
Autori Blagoje Dimitrijević, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Dragan Bacić, Sofija Katić - Radivojević, Srđan Stojanović i Mila Savić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/ avb 1306581D
Godina 2013
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 581
Strana do 600
DOI 10.2298/ avb 1306581D
Influence of physical activity of racehorses on lactate dehydrogenase and creatine kinase activities, and protein synthesis
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević i Petar Milosavljević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1306549J
Godina 2013
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 549
Strana do 568
DOI 10.2298/AVB1306549J
The common iliac artery in the ground squirrel (Citellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Ninoslav Đelić, Slavoljub Jović, Milena Đorđević i Vera Savić-Stevanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 63
Broj 4
Strana od 463
Strana do 470
Oxidative stress
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović, Tatjana Đekić i Blagoje Dimitrijević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1204273S
Godina 2012
Volumen 66
Broj 3-4
Strana od 273
Strana do 283
DOI 10.2298/VETGL1204273S
PHYSIOLOGY OF FREE RADICALS
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Ivan Ignjatović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1102095S
Godina 2011
Volumen 65
Broj 1-2
Strana od 95
Strana do 107
DOI 10.2298/VETGL1102095S
Antioxidative defense
Autori Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Igor Ignjatović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1104247S
Godina 2011
Volumen 2011 65(3-4):247
Broj 3-4
Strana od 247
Strana do 256
DOI 10.2298/VETGL1104247S
A study on oxidative stress and complete blood count of sheep bred in the area exposed to depleted uranium (DU) ammunition
Autori Slavoljub Jović, Jelena Aleksić, Aleksandra Krstić, Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Sunčica Borozan, Tatjana Božić i Dragana Popović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0906481J
Godina 2009
Volumen 59
Broj 5-6
Strana od 481
Strana do 488
DOI 10.2298/AVB0906481J
Morphological and immunohistochemical assays of surgically removed mammary gland tumors in bitches
Autori Vladimir Magaš, Slavoljub Jović, Vladimir Nešić, Dragoljub Bačetić i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2007
Volumen 7
Broj 1
Strana od 37
Strana do 45
Co-expriession of vimentin and cytokeratin in bitch mammary gland tumors
Autori Slavoljub Jović, Vladimir Magaš i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2007
Volumen 57
Broj 2-3
Strana od 247
Strana do 255
A study on oxidative stress and peripheral blood parameters of cows bred in the area exposed to depleted uranium ammunition
Autori Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Marija Vlaški, Dragana Popović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Tatjana Božić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0504269S
Godina 2005
Volumen 55
Broj 4
Strana od 269
Strana do 278
DOI 10.2298/AVB0504269S
Toluene mediated oxidative stress and granulo-monocitopoiesis
Autori Tatjana Božić, Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Slavoljub Jović, Sunčica Borozan, Zora Mijačević, Milijana Knežević i Snežana Bulajić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0304201B
Godina 2003
Volumen 53
Broj 4
Strana od 201
Strana do 210
DOI 10.2298/AVB0304201B

Radovi sa skupova

HEALTH CARE AND MEDICATION USE IN ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
Autori Saša Ivanović, Vitomir Ćupić, Mila Savić, Dejana Ćupić Miladinović, Slavoljub Jović, Jelena Aleksić, A. Xexaki i Žolt Bečkei
Naučni skup INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE (ISAS) 2017
DOI -
Publikacija Proceedings
Godina 2017
Strana od 323
Strana do 330
DOI -
PRIMENA PROSTAGLANDINA I OKSITOCINA U REPRODUKCIJI SVINJA
Autori Vitomir Ćupić, Gordana Ristić, Slavoljub Jović, Saša Ivanović, Dejana Ćupić Miladinović i Jelena Aleksić
Naučni skup 22. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
DOI -
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2017
Strana od 141
Strana do 143
DOI -
PRIMENA ANTIPARAZITSKIH LEKOVA U ORGANSKOM UZGOJU OVACA
Autori Saša Ivanović, Vitomir Ćupić, Mila Savić, Žolt Bečkei, Dejana Ćupić Miladinović, Slavoljub Jović i Jelena Aleksić
Naučni skup 22. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
DOI -
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2017
Strana od 143
Strana do 145
DOI -
THE EFFECT OF COMBINED USE OF PROSTAGLANDIN AND OXYTOCIN IN SOWS, ON THE LENGHT OF THE DURATION OF PARTUS AND NUMBER OF NEWBORN PIGLETS
Autori Vitomir Ćupić, Slavoljub Jović, Mila Savić, Gordana Ristić, Saša Ivanović, Indira Mujezinović i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE (ISAS) 2017
DOI -
Publikacija Proceedings
Godina 2017
Strana od 64
Strana do 70
DOI -
EEFECT OF COMBINED APPLICATION OF PROSTAGLANDINS AND OXYTOCIN ON THE DURATION OF PARTURITION AND NUMBER OF NEWBORN PIGLETS
Autori Vitomir Ćupić, Slavoljub Jović, Gordana Ristić, Slobodanka Vakanjac, Romel Velev i Dejana Ćupić Miladinović
Naučni skup 13th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Therapeutics., EAVPT, 2015.
Publikacija Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
Godina 2015
Strana od 151
Strana do 151
A. poplitea kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Ivana Nešić, Miloš Blagojević, Zoran Zorić, Milena Đorđević, Slavoljub Jović i Zdenka Blagojević
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2014
Pluća pacova (Rattus norvegicus).
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Milena Đorđević, Zoran Zorić i Slavoljub Jović
Naučni skup 19. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2014
Luk aorte kod nekih eksperimentalnih životinja.
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Zoran Zorić, Milena Đorđević i Slavoljub Jović
Naučni skup 19. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2014
Horses naturally infected with Strongylidae and Ascaridae: Evaluation of hematological and some biochemical parameters
Autori Sunčica Borozan, Ivan Bošnjak, Sofija Katić - Radivojević, Slavoljub Jović, Milena Krstić i Srđan Stojanović
Naučni skup International Meeting on Emerging Diseases and Surverillance
Godina 2014
Strana od 160
Strana do 160
Examination of neurons and glial cells of external and internal pyramidal layer in cortex parietalis of rats both genders in neonatal period treated with estrogen
Autori Zoran Zorić, Slavoljub Jović, Bojana Petrović, Milena Đorđević, Svetlana Cvijanović i Dmitar Drekić
Naučni skup 13th Serbian congress of farmacologists and 3rd Serbian congress of clinical pharmacology with international participation
Godina 2011
Strana od 178
Strana do 179
Examination of neurons and glial cells of external and internal pyramidal layer in cortex parietalis of rats both genders in neonatal period treated with estrogen
Autori Zoran Zorić, Slavoljub Jović, Bojana Petrović, Milena Đorđević, Svetlana Cvijanović i Dmitar Drekić
Naučni skup 13th Serbian congress of farmacologist and 3rd Serbian congress of clinical pharmacology - with international participation
Godina 2011
Microvascularisation of the neocortex in dogs
Autori Zoran Zorić, Dmitar Drekić, Olivera Lozanče i Slavoljub Jović
Naučni skup 15. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
Strana od 150
Strana do 151
Činčila (Chinchilla lanigera) kao eksperimentalna životinja u veterinarskoj medicini
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Dragutin Matarugić, D Despotović, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 15. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
Morfometrijska analiza polnih razlika tokom posnatalnog razvoja Plexus choroideusa pacova
Autori Slavoljub Jović, Jelena Aleksić, Zoran Zorić i Dmitar Drekić
Naučni skup 15. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
Strana od 124
Strana do 125
Innervation ovarial bursa of small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) with noradrenergic fibers
Autori Verica Mrvić, Branislav Prokić, Svetlana Grdović, Slavoljub Jović, Miloš Blagojević i Vlajko Plavšić
Naučni skup 8. Kongres veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Godina 2009
Strana od 157
Strana do 158
Pelvimetrijske karakteristike i bursa ovarii malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Milenko Šarić, Dragutin Matarugić, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 14. godišnje Savjetovanje vetrinara Republike Srpske
Godina 2009
Kanadska lasica (Mistela vison) kao laboratorijska životinja sa ekološkog stanovišta i mogućnost umnožavanja broja ove životinje.
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup Eco world fest
Godina 2009
Morfološke karakteristike ženskih polnih organa malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 26. naučno stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
Godina 2009
Significance of lactate dehydrogenase markers of tissue damage with xenobiotics
Autori Sunčica Borozan, Kristina Gopčević, Marija Zicari, Slavoljub Jović, Gordana Gojgić-Cvijović i Milena Krstić
Naučni skup 2th Symposium of Chemistry and Environment
Godina 2009
Strana od 68
Strana do 68
Ovarial inervation in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus) trough noradrenergic fibers
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Svetlana Grdović, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 20. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Godina 2008
Strana od 455
Strana do 456
Mink's ovarial morphology and arterial vascularisation
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Svetlana Grdović, Slavoljub Jović i Miloš Blagojević
Naučni skup 19. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Godina 2007
Strana od 209
Strana do 209
Efekat estrogena na gustinu spina dendrita neurona hipokampusa tretiranih mužjaka pacova
Autori Dmitar Drekić, Olivera Lozanče, Verica Mrvić, Zoran Zorić i Slavoljub Jović
Naučni skup 17. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2005
Strana od 261
Strana do 262