Navigacija

doc. dr Zoran Zorić

docent

062/803 97 03

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Uporedne karakteristike metakarpalnih kostiju (ossa metacarpi) i članaka prstiju (ossa digitorum manus seu phalanges digitorum) srne (Capreolus capreolus) i ovce (Ovis aries) u cilju utvrđivanja vrste životinja
Autori Miloš Blagojević, Zora Nikolić, Zoran Zorić, Bogomir Bolka Prokić i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1606205B
Godina 2016
Volumen 70
Broj 5-6
Strana od 205
Strana do 215
DOI 10.2298/VETGL1606205B
A Morphometric Analysis of the Postanatal Development of the Choroid Plexus Epithelium in the Male and Female Rat
Autori Slobodan Malobabić, Ivan Jovanović, Olivera Lozanče, Slađana Ugrenović, Zoran Zorić i Branislav Filipović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2014
Volumen 64
Broj 2
Strana od 179
Strana do 188
Proučavanje ćelija u kortikomedijalnom delu amigdala mužjaka i ženki pacova neonatalno tretiranih estrogenom i 3H-thimidinom
Autori Dmitar Drekić, Olivera Lozanče, Zoran Zorić i Marija Šimić
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
Godina 2010
Volumen X
Broj 2
Strana od 176
Strana do 179
Mikrovaskularizacija neokorteksa psa
Autori Zoran Zorić i Dmitar Drekić
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
Godina 2010
Volumen X
Broj 2
Strana od 172
Strana do 175
The effects of estrogen on the morphology of the pyramidal neurons of the parietal cortex of female rats
Autori Dmitar Drekić, Olivera Lozanče, Nenad Milovanović, Mirko Kerkez, Dejan Stefanović i Zoran Zorić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2006
Volumen 56
Broj 2-3
Strana od 215
Strana do 223
Study of dentate gyrus granule cells of female rats neonatally treated with sex hormone.
Autori Dmitar Drekić, Verica Mrvić, Olivera Lozanče, Mirko Kerkez, Miloš Blagojević i Zoran Zorić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2005
Volumen 55
Broj 5-6
Strana od 403
Strana do 412
The subclavian artery and its branches in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Zdenka Blagojević, Miloš Blagojević, Zora Nikolić, Dmitar Drekić, Verica Mrvić, Dijana Đelić i Zoran Zorić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2005
Volumen 55
Broj 2-3
Strana od 237
Strana do 244
The subclavian artery and its branches in the ground squirrel (Citellus citellus)
Autori Zora Nikolić, Dijana Đelić, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić, Dmitar Drekić i Zoran Zorić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2004
Volumen 54
Broj 2-3
Strana od 227
Strana do 237
Arterial vascularization of the brain of the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Zdenka Blagojević, Zora Nikolić, Dijana Đelić, Verica Mrvić, Dmitar Drekić, Zoran Zorić i Miloš Blagojević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2004
Volumen 54
Broj 4
Strana od 319
Strana do 324
Influence of LHRH on sex hormone receptors in the amygdala of the male rat
Autori Dmitar Drekić, Verica Mrvić, Zoran Zorić, Dijana Đelić, Zdenka Blagojević i Zora Nikolić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2004
Volumen 54
Broj 5-6
Strana od 347
Strana do 356
Changes in myelinisation of neurons in different brain regions in progesterone-treated rats
Autori Dijana Đelić, Olivera Lozanče, Zora Nikolić, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić, Zoran Zorić i Dmitar Drekić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2003
Volumen 53
Broj 5-6
Strana od 367
Strana do 375

Radovi sa skupova

Inervacija prednjih i zadnjih ekstremiteta konja: topografska anatomija
Autori Milena Đorđević i Zoran Zorić
Naučni skup Treće regionalno savetovanje: Uzgoj, reprodukcija i zdravstvena zaštita konja - Horseville, Science and profession, Novi Sad
Godina 2012
Strana od 198
Strana do 205
Examination of neurons and glial cells of external and internal pyramidal layer in cortex parietalis of rats both genders in neonatal period treated with estrogen
Autori Zoran Zorić, Slavoljub Jović, Bojana Petrović, Milena Đorđević, Svetlana Cvijanović i Dmitar Drekić
Naučni skup 13th Serbian congress of farmacologists and 3rd Serbian congress of clinical pharmacology with international participation
Godina 2011
Strana od 178
Strana do 179
Examination of neurons and glial cells of external and internal pyramidal layer in cortex parietalis of rats both genders in neonatal period treated with estrogen
Autori Zoran Zorić, Slavoljub Jović, Bojana Petrović, Milena Đorđević, Svetlana Cvijanović i Dmitar Drekić
Naučni skup 13th Serbian congress of farmacologist and 3rd Serbian congress of clinical pharmacology - with international participation
Godina 2011
Influence of LHRH on sex hormone receptors in the CA3 of hippocampi of the male rat
Autori Bojana Petrović, Zoran Zorić i Dmitar Drekić
Naučni skup 16th World Congress on Basic and Clinical Pharmacology
Godina 2010
Silvergold-cyankali methods for staned glial cells
Autori Bojana Petrović, Zoran Zorić i Dmitar Drekić
Naučni skup 16th World Congress on Basic and Clinical Pharmacology
Godina 2010
Microvascularisation of the neocortex in dogs
Autori Zoran Zorić, Dmitar Drekić, Olivera Lozanče i Slavoljub Jović
Naučni skup 15. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
Strana od 150
Strana do 151
Morfometrijska analiza polnih razlika tokom posnatalnog razvoja Plexus choroideusa pacova
Autori Slavoljub Jović, Jelena Aleksić, Zoran Zorić i Dmitar Drekić
Naučni skup 15. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
Strana od 124
Strana do 125
Efekat selena i tokoferola na koru malog mozga ženki pacova tretiranih u adultnom periodu života
Autori Zoran Zorić, Dmitar Drekić, Olivera Valčić i Svetlana Milanović
Naučni skup 15. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
Strana od 138
Strana do 139
Polni dimorfizam i tipovi neurona subregiona klaustruma pacova
Autori Olivera Lozanče, Dmitar Drekić, Zoran Zorić, Marija Šimić i Branislav Donfrid
Naučni skup 14. godišnje savjetovanje veterinara republike Srpske
Godina 2009
Strana od 191
Strana do 192
Pročavanje uticaja estrogena na diferencijaciju neurona u granularnom sloju girusa dentatusa
Autori Marija Šimić, Dmitar Drekić, Olivera Lozanče, Dragutin Roksandić i Zoran Zorić
Naučni skup 14. godišnje savjetovanje veterinara republike Srpske
Godina 2009
Strana od 177
Strana do 178
Uticaj estrogena na dendrognezu amigdale kod neonatalno tretiranih mužjaka pacova
Autori Zoran Zorić, Dmitar Drekić, Marija Šimić i Olivera Lozanče
Naučni skup 14. godišnje savjetovanje veterinara republike Srpske
Godina 2009
Strana od 181
Strana do 182
Efekat estrogena na gustinu spina dendrita neurona hipokampusa tretiranih mužjaka pacova
Autori Dmitar Drekić, Olivera Lozanče, Verica Mrvić, Zoran Zorić i Slavoljub Jović
Naučni skup 17. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2005
Strana od 261
Strana do 262
Topografija i arterijska vaskularizacija ovarijuma malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Verica Mrvić, Zdenka Blagojević, Dmitar Drekić, Zoran Zorić, Uroš Davidović i Miloš Blagojević
Naučni skup 17. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2005
Strana od 263
Strana do 264
Uticaj progesterona na oligodendroglija amigdaloidnog kompleksa mozga pacova
Autori Olivera Lozanče, Dmitar Drekić, Dijana Đelić i Zoran Zorić
Naučni skup 17. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2005
Strana od 255
Strana do 256

Ostali radovi

Morfološka i stereološka ispitivanja jedara bazolateralnog dela amigdaloidnog kompleksa pacova neonatalno tretiranih estrogenom
Autori Zoran Zorić
Godina 2014
Strana od 1
Strana do 132