Navigacija

prof. dr Drago Nedić

redovni profesor

Katedra za ekonomiku i statistiku

Naučno istraživački radovi

Knjige

EKONOMIKA VETERINARSTVA
Autori Milan Tešić i Drago Nedić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine
ISBN 978-86-81043-94-3
Godina 2015
Tip knjige udžbenik
Broj strana 356
Ekonomika veterinarstva - praktikum
Autori Milan Tešić, Drago Nedić i Nada Tajdić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine
ISBN 978-86-81043-67-7
Godina 2013
Tip knjige udžbenik
Broj strana 210
Menadžment veterinarske prakse
Autori Milan Tešić i Drago Nedić
Izdavač Fakultet veterinarske medicine
ISBN 978‐86‐81043‐54‐7
Godina 2011
Tip knjige udžbenik
Broj strana 286

Radovi u časopisima

ICT sistemi za praćenje i zaštitu divljih životinja u njihovom prirodnom okruženju
Autori Branko Marković, Drago Nedić i Savo Minić
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
DOI 10.7251/VETJ1801132M
Godina 2018
Volumen XVIII
Broj 1
Strana od 132
Strana do 181
DOI 10.7251/VETJ1801132M
Kapaciteti akreditovanih ispitnih laboratorija za hranu u Bosni i Hercegovini u 2017. godini u odnosu na područja akreditacije
Autori Bojan Golić, Drago Nedić i Slobodan Dojčinović
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
DOI 10.7251/VETJ1801004G
Godina 2018
Volumen XVIII
Broj 1
Strana od 4
Strana do 37
DOI 10.7251/VETJ1801004G
Kapaciteti akreditovanih ispitnih dijagnostičkih veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini u 2017. godini, sa stanovišta dijagnostičkih ispitivanja u veterinarstvu, u odnosu na područja akreditacije
Autori Bojan Golić, Drago Nedić i Slobodan Dojčinović
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
DOI 10.7251/VETJ1801095G
Godina 2018
Volumen XVIII
Broj 1
Strana od 95
Strana do 131
DOI 10.7251/VETJ1801095G
Mikrobiološki kriterijumi u hrani za životinje – osvrt na legislativu u BiH i Republici Srpskoj
Autori Bojan Golić i Drago Nedić
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
DOI 10.7251/VETJ1702146G
Godina 2017
Volumen XVII
Broj 2
Strana od 146
Strana do 169
DOI 10.7251/VETJ1702146G
Cortisol concentrations in hair, blood and milk of Holstein and Busha cattle.
Autori Sreten Nedić, Marija Pantelić, Sanja Vranješ-Đurić, Drago Nedić, Ljubomir Jovanović, Nina Čebulj-Kadunc, Silvestra Kobal, Tomaž Snoj i Danijela Kirovski
Časopis SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH
DOI 10.26873/SVR-398-2017
Godina 2017
Volumen 54
Broj 4
Strana od 163
Strana do 172
DOI 10.26873/SVR-398-2017
Uporedne karakteristike potkolenih kostiju (Ossa cruris) srne (Capreolus capreolus) i ovce (Ovis aries) u cilju utvrđivanja pripadnosti životinjskoj vrsti
Autori Ivana Nešić, Zdenka Blagojević, Ivana Božičković, Drago Nedić, Spomenka Đurić, Milena Đorđević i Alekdsandra Nikolić
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
DOI 10.7251/VETJ1701056N
Godina 2017
Volumen XVII
Broj 1
Strana od 56
Strana do 66
DOI 10.7251/VETJ1701056N
Cortisol concentration in hair, blood and milk in Holstein and Busha Cows
Autori Sreten Nedić, Marija Pantelić, Sanja Vranješ-Đurić, Drago Nedić, LJubomir Jovanović, Nina Cebulj-Kadunc, Silvestra Kobal, Tomaž Snoj i Danijela Kirovski
Časopis SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH
Godina 2017
Strana od 163
Strana do 172
Management and control program for suppression and eradikation of classical swine fever in Serbia
Autori Drago Nedić, Milan Tešić, Milan Baltić, Budimir Plavšić, Nada Tajdić, Milorad Mirilović i Miodrag Rajković
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2011
Volumen 61
Broj 2-3
Strana od 295
Strana do 307

Radovi sa skupova

Zoonoze u Republici Srpskoj u 2017. godini u konceptu „Jedno zdravlje“
Autori Drago Nedić, Janja Bojanić, Oliver Stevanović, Jelena Marić, Violeta Santrač, Bojan Golić, Radmila Čojo, Kristina Šević, Sonja Nikolić, Zoran Brkić, Dragan Kasagić i Željko Sladojević
Naučni skup 29. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 42
Strana do 53
Borba sa stočnim zarazama – stalna aktivnost veterinarske službe
Autori Miroslav Valčić, Sonja Radojičić, Nataša Stević, Milovan Milovanović, Drago Nedić i Ana Vasić
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 17
Strana do 20
Zoonozni patogeni u 2017. godini u Republici Srpskoj (Zoonos Pathogens In 2017 In Republic Of Srpska). Zbornik kratkih sadržaja
Autori Drago Nedić, Bojan Golić, Slobodan Dojčinović, Vesna Kalaba, Tanja Ilić, Zoran Brkić, Dragan Knežević, Dragan Kasagić, Željko Sladojević, Violeta Santrač, Jelena Marić i Oliver Stevanović
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 47
Strana do 48
Epidemiologija bolesti plavog jezika kod ovaca: rezultati sistematskog nadzora u Republici Srpskoj
Autori Oliver Stevanović, Kristina Šević, Jelena Marić, Dejana Krneta, Dragan Kasagić, Drago Nedić i Željko Sladojević
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 53
Strana do 54
Uloga i pravci razvoja veterinarskih laboratorija u Bosni i Hercegovini u odnosu na sistem akreditovanja
Autori Bojan Golić, Drago Nedić i Slobodan Dojčinović
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 59
Strana do 62
MALDI TOF masena spektrometrija u dokazu bakterijskih izolata Salmonella sp., Campylobacter sp., Paenibacillus sp.-nova laboratorijska tehnonologija i neophodna mogućnost konfirmacija
Autori Violeta Santrač, Marica Lugovski, Barbara Zdajsek, Andrej Rojnik, Sonja Nikolić, Oliver Stevanović, Drago Nedić i Željko Sladojević
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 63
Strana do 66
Bezbednost hrane – infrastruktura, sistem i resursi
Autori Neđeljko Karabasil, Mirjana Dimitrijević, Dragan Vasilev, Drago Nedić i Vlado Teodorović
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 73
Strana do 74
Kvalitet mlijeka pri otkupu na području Kozarske Dubice
Autori Radoslava Savić-Radovanović, Snežana Bulajić, Jelena Aleksić, Saša Bošković, Drago Nedić i Mirko Borković
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 83
Strana do 86
Ispitivanje sposobnosti izolata kogulaza pozitivnih stafilokoka iz mleka da stvaraju biofilm
Autori Andreja Milosavljević, Nataša Rajić Savić, Nemanja Zdravković, Milijana Babić, Saša Bošković, Drago Nedić i Radoslava Savić-Radovanović
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 87
Strana do 90
Kvalitet semberskog pršuta i njegova uloga u zdravoj ishrani
Autori Drago Nedić, Bojan Golić, Biljana Pećanac, Slobodan Dojčinović i Dragan Kasagić
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 109
Strana do 110
Monitoring utvrćivanja prisustva aflatoksina u sirovom mlijeku i hrani za životinje u 2017. godini
Autori Slobodan Dojčinović, Saša Lovrić, Drago Nedić, Biljana Pećanac, Milijana Golić, Jelena Aničić i Željko Sladojević
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 121
Strana do 122
Klinička prezentacija i dijagnoza bolesti plavog jezika, zaraznog ektima i fotosenzitizacije ovaca u Republici Srpskoj
Autori Oliver Stevanović, Dane Ernaut, Branislav Galić, Neven Šarenac, Zoran Damjanac, Sonja Nikolić, Jelena Marić, Dragan Kasagić, Drago Nedić i Željko Sladojević
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 147
Strana do 148
Jetrene vene (vv. hepaticae seu vv. revehentes) kod evropske tekunice (Spermophilus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Drago Nedić, Marija Zdravković i Borislav Tošković
Naučni skup 23. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2018
Breed differences in blood biochemical parameter concentrations between lactating Busha and Holstein cows.
Autori Sreten Nedić, Oliver Stevanović, Ljubomir Jovanović, Snežana Stevanović-Đorđević, Miloje Đurić, Drago Nedić i Danijela Kirovski
Naučni skup 5th International symposium on agricultural science
Publikacija Book of Abstracts
Godina 2016
Strana od 76
Breed diferences in blood biochemical parameter concentrations between lactating Busha and Holstein cows
Autori Miloje Đurić, Drago Nedić i Danijela Kirovski
Naučni skup 5th International Symposium in Agriculture Sciences „AgroRes 2016“,
Godina 2016
Strana od 74
Strana do 74