Navigacija

Sonja Obrenović

Vanredni profesor

062/802 50 30

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Seroprevalence of IgG antibodies against Borrelia burgdorferi in Belgrade area
Autori Sonja Obrenović, Elizabeta Ristanović, Radovan Čekanac, Željko Radulović i Vesna Ilić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 102478/acve-2015-0008
Godina 2015
Volumen 65
Broj 1
Strana od 99
Strana do 110
DOI 102478/acve-2015-0008
Seroprevalence of cat leptospirosis in Belgrade (Serbia)
Autori Sonja Obrenović, Sonja Radojičić, Nataša Stević, Danica Bogunović, Slobodanka Vakanjac i Miroslav Valčić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2478/acve-2014-0047
Godina 2014
Volumen 64
Broj 4
Strana od 510
Strana do 518
DOI 10.2478/acve-2014-0047
A Study on the inactivated bivalent vaccine prepared from serotypes 1/2a and 4b Listeria monocytogenes for the control of listeriosis in sheep
Autori Dragan Bacić, Sonja Obrenović, Blagoje Dimitrijević, Branko Jonić, Jadranka Žutić i Nikola Ašanin
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1265318
Godina 2012
Volumen 62
Broj 5-6
Strana od 531
Strana do 541
DOI 10.2298/AVB1265318
Lyme Neuroborreliosis
Autori A. Milovanović, J. Milovanović, Sonja Obrenović, Anđela Milovanović, P. Simonović, D. Čemerikić, Z. Tačević, Ivana Petronić, M. Grajić, Divna Kekuš i M. Popević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1101089M
Godina 2011
Volumen 61
Broj 1
Strana od 89
Strana do 98
DOI 10.2298/AVB1101089M
Immunoprophylaxis of Staphylococcus aureus mastitis in diary cows
Autori Slobodanka Vakanjac, Miloš Pavlović, Vojislav Pavlović i Sonja Obrenović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 102298/AVB0803221V
Godina 2008
Volumen 58
Broj 2-3
Strana od 221
Strana do 230
DOI 102298/AVB0803221V
Sarcocystiosis in dogs in several regions of Serbia
Autori Sonja Obrenović, Sofija Katić - Radivojević, Branislav Stanković i Dragan Bacić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2003
Volumen 53
Broj 1
Strana od 19
Strana do 26

Radovi sa skupova

Cirkovirusne infekcije na komercijalnim farmama
Autori Jovan Bojkovski, Jasna Prodanov-Radulović, Slobodanka Vakanjac, Sonja Obrenović, Žolt Bečkei, Ljubodrag Stanišić, Milan Maletić, Miloje Đurić i Ivan Dobrosavljević
Naučni skup IX naučni simpozijum „Reprodukcija domaćih životinja“
DOI -
Publikacija Zbornik predavanja IX naučnog simpozijuma „Reprodukcija domaćih životinja“
Godina 2018
Strana od 131
Strana do 137
DOI -
Epizootiološke karakteristike afričke kuge svinja - stanje u Evropi i okruženju
Autori Sonja Radojičić, Milena Živojinović, Miroslav Valčić, Sonja Obrenović, Nataša Stević i Danica Bogunović
Naučni skup XXV Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja, XXV Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, Srbija, 11-14. septembar, 2014
Godina 2014
Strana od 45
Strana do 45