Navigacija

doc. dr Jelena Aleksić

docent

Katedra za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise
062/800 68 43

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Capillaria plica in Red Foxes (Vulpes vulpes) from Serbia: Epidemiology and Diagnostic Approaches to Urinary Capillariosis in Domestic Carnivores
Autori Jelena Aleksić, Predrag Stepanović, Sanda Dimitrijević, Bojan Gajić, Danica Bogunović, Ivana Davidov, Aleksandra Aleksić Angelidis i Tamara Ilić
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
DOI 10.1007/s11686-020-00244-9
Godina 2020
Strana od 1851
Strana do 1896
DOI 10.1007/s11686-020-00244-9
Useful and harmful effects of nitric oxide
Autori Slavoljub Jović, Jelka Stevanović, Sunčica Borozan, Blagoje Dimitrijević, Svetlana Fišter i Jelena Aleksić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1304245J
Godina 2013
Volumen 67
Broj 3-4
Strana od 245
Strana do 257
DOI 10.2298/VETGL1304245J
Investigation oh the efficacy immunocastration aimed at the prevention of sex odour in boar meat,
Autori Jelena Aleksić, Marija Dokmanovic, Zoran Aleksić, Vlado Teodorović, Velibor Stojić, Dejana Trbovic i Milan Baltić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Volumen 62
Broj 5-6
Strana od 653
Strana do 663
Forenzička analiza kostiju u Regio antebrachii srne (Capreolus capreolus).
Autori Miloš Blagojević i Jelena Aleksić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2012
Volumen 66
Broj 3-4
Strana od 325
Strana do 331
Blood serum free amino acids pattern in the newborn calves on colostral diet oraly treated with zeolite
Autori Dragan Gvozdić, Jelena Aleksić, Natalija Fratrić, Velibor Stojić, Vojislav Pavlović, Miloš Pavlović, Slobodanka Vakanjac i Slobodan Rajčić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1004411G
Godina 2010
Volumen 60
Broj 4
Strana od 411
Strana do 423
DOI 10.2298/AVB1004411G
A study on oxidative stress and complete blood count of sheep bred in the area exposed to depleted uranium (DU) ammunition
Autori Slavoljub Jović, Jelena Aleksić, Aleksandra Krstić, Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Sunčica Borozan, Tatjana Božić i Dragana Popović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0906481J
Godina 2009
Volumen 59
Broj 5-6
Strana od 481
Strana do 488
DOI 10.2298/AVB0906481J
Lajšmanioza psa – prikaz slučaja
Autori Jelena Aleksić, Vladimir Kukolj i Nikola Popović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2009
Volumen 63
Broj 3-4
Strana od 251
Strana do 257
Živinarstvo i sudska veterinarska praksa
Autori Zoran Aleksić, Vladimir Nešić i Jelena Aleksić
Časopis Živinarstvo
Godina 2006
Broj 8-9
Strana od 25
Strana do 32

Radovi sa skupova

Kvalitet mlijeka pri otkupu na području Kozarske Dubice
Autori Radoslava Savić-Radovanović, Snežana Bulajić, Jelena Aleksić, Saša Bošković, Drago Nedić i Mirko Borković
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 83
Strana do 86
HEALTH CARE AND MEDICATION USE IN ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
Autori Saša Ivanović, Vitomir Ćupić, Mila Savić, Dejana Ćupić Miladinović, Slavoljub Jović, Jelena Aleksić, A. Xexaki i Žolt Bečkei
Naučni skup INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE (ISAS) 2017
DOI -
Publikacija Proceedings
Godina 2017
Strana od 323
Strana do 330
DOI -
PRIMENA PROSTAGLANDINA I OKSITOCINA U REPRODUKCIJI SVINJA
Autori Vitomir Ćupić, Gordana Ristić, Slavoljub Jović, Saša Ivanović, Dejana Ćupić Miladinović i Jelena Aleksić
Naučni skup 22. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
DOI -
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2017
Strana od 141
Strana do 143
DOI -
PRIMENA ANTIPARAZITSKIH LEKOVA U ORGANSKOM UZGOJU OVACA
Autori Saša Ivanović, Vitomir Ćupić, Mila Savić, Žolt Bečkei, Dejana Ćupić Miladinović, Slavoljub Jović i Jelena Aleksić
Naučni skup 22. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
DOI -
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2017
Strana od 143
Strana do 145
DOI -
FARMAKOKINETIKA ANTIPARAZITSKIH LEKOVA KOD KOKA NOSILJA I ZADRŽAVANJE REZIDUA U JAJIMA
Autori Vitomir Ćupić, Biljana Antonijević, Saša Ivanović, Gordana Žugić, Indira Mujezinović, Dejana Ćupić Miladinović i Jelena Aleksić
Naučni skup 22. Godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BIH) sa međunarodnim učešćem
DOI -
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2017
Strana od 101
Strana do 102
DOI -
The importance of immunocastration in preventing boar taint
Autori Jelena Aleksić, Marija Dokmanović, Aleksandra Agelidis Aleksić, Vlado Teodorović, Dejana Trbovic i Milan Baltić
Naučni skup Biological Food Safety & Quality
Godina 2012
Strana od 140
Strana do 142
Mogućnost procene bola kod domaćih životinja
Autori Katarina Radisavljević, Jelena Aleksić, Milica Elezović, Ana Samokovlija i Žolt Bečkei
Naučni skup 22. savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
DOI -
Publikacija Zbornik referata i kratkih sadržaja, 22. savetovanje veterinara Srbije
Godina 2011
Strana od 14
Strana do 17
DOI -
Oral zeolite treatment in the newborn calves and blood serum free amino acids
Autori Dragan Gvozdić, Jelena Aleksić, Natalija Fratrić, Vojislav Pavlović i Velibor Stojić
Naučni skup XIth Middle European Buiatrics Congress
Publikacija Veterinářství Supplement LX, 1
Godina 2010
Strana od 18
Strana do 18
The concentration of essential aminoacids in calves blood sera during neonatal period
Autori Natalija Fratrić, Jelena Aleksić, Dragan Gvozdić i Dejan Vuković
Naučni skup X. MIDDLE-EUROPEAN CONGRESS FOR BUIATRICS
Publikacija Folia Veterinaria 53, 1: SUPPLEMENTUM LIII
Godina 2009
Strana od 77
Strana do 81
Karakteristike rane izazvane projektilom iz vatrenog oružja (vulnus sclopetarium)
Autori Jelena Aleksić, Vladimir Nešić i Darko Marinković
Naučni skup 17. savetovanje veterinara Srbije (sa međunarodnim učešćem)
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja - 17. savetovanje veterinara Srbije (sa međunarodnim učešćem)
Godina 2005
Strana od 267
Strana do 267