Navigacija

doc. dr Radoslava Savić-Radovanović

docent

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
062/803 84 16

Naučno istraživački radovi

Knjige

Kontrola namirnica animalnog porekla - Praktikum
Autori Neđeljko Karabasil, Radoslava Savić-Radovanović, Silvana Stajković, Nikola Čobanović i Branko Suvajdžić
Izdavač Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Centar za izdavačku delatnost i promet učila
ISBN 978-86-80446-33-2
Godina 2020
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 169

Radovi u časopisima

Enterotoxin production and antimicrobial susceptibility in Staphylococci isolated from traditional raw milk cheeses in Serbia
Autori Snezana Bulajic, Svetlana Colovic, Dusan Misic, Jasna Djordjevic, Radoslava Savic-Radovanovic, Jelena Asanin i Tijana Ledina
Časopis JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH: PART B, PESTICIDES, FOOD CONTAMINANTS, AND AGRICULTURAL WASTES
DOI DOI: 10.1080/03601234.2017.1361764
Godina 2017
Volumen 52
Broj 12
Strana od 864
Strana do 870
DOI DOI: 10.1080/03601234.2017.1361764
Behavior of Salmonella typhimurium in pork minced meat and pork skin at different storage temperatures.
Autori Neđeljko Karabasil, Vlado Teodorović, Mirjana Dimitrijević, Nataša Pavlićević, Jasna Kureljušić, Spomenka Đurić, Ivan Sočo i Radoslava Savić-Radovanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 655
Strana do 663

Radovi sa skupova

Kvalitet mlijeka pri otkupu na području Kozarske Dubice
Autori Radoslava Savić-Radovanović, Snežana Bulajić, Jelena Aleksić, Saša Bošković, Drago Nedić i Mirko Borković
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 83
Strana do 86
Ispitivanje sposobnosti izolata kogulaza pozitivnih stafilokoka iz mleka da stvaraju biofilm
Autori Andreja Milosavljević, Nataša Rajić Savić, Nemanja Zdravković, Milijana Babić, Saša Bošković, Drago Nedić i Radoslava Savić-Radovanović
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 87
Strana do 90
Da li prisustvo meticilin rezistentnih stafilokoka u hrani predstavlja razlog za brigu?
Autori Snežana Bulajić, Vera Katić, Tijana Ledina i Radoslava Savić-Radovanović
Naučni skup 27. Savetovanja veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2016
Strana od 50
Strana do 67