Navigacija

doc. dr Miloje Đurić

docent

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje
062/802 50 71

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Influence of different seasons during late gestation on Holstein cows colostrum and postnatal adaptive capability of their calves
Autori Julijana Trifković, LJubomir Jovanović, Miloje Đurić, Snežana Stevanović-Đorđević, Svetlana Milanović, Miodrag Lazarević, Željko Sladojević i Danijela Kirovski
Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY
Godina 2018
Strana od 1097
Strana do 1108
The impact of the chromium supplementation on insulin signalling pathway in different tissues and milk yield in dairy cows
Autori Marija Pantelić, Ljubomir Jovanović, Radiša Prodanović, Ivan Vujanac, Miloje Đurić, Tijana Ćulafić, Sanja Vranješ-Đurić, Goran Korićanac i Danijela Kirovski
Časopis JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION
DOI 10.1111/jpn.12655
Godina 2017
Strana od 1
Strana do 15
DOI 10.1111/jpn.12655
Effect of peroral administration of chromium on insulin signaling pathway in skeletal muscle tissue of Holstein calves
Autori LJubomir Jovanović, Marija Pantelić, Radiša Prodanović, Ivan Vujanac, Miloje Đurić, Snežana Tepavčević, Sanja Vranješ-Đurić, Goran Korićanac i Danijela Kirovski
Časopis BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH
DOI DOI: ‚0.1007/s12011-017-1007-1
Godina 2017
Volumen 180
Broj 2
Strana od 223
Strana do 232
DOI DOI: ‚0.1007/s12011-017-1007-1
Efficiency Evaluation of a Bivalent Vaccine in the Prophylaxis of Mastitis in Cows
Autori Vladimir Magaš, Slobodanka Vakanjac, Vojislav Pavlović, Branko Velebit, Milorad Mirilović, Milan Maletić, Miloje Đurić i Svetlana Nedić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.2298/AVB1306525M
Godina 2013
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 525
Strana do 536
DOI DOI: 10.2298/AVB1306525M
Prikaz slučaja insuficijencije desnog srca kod krave prouzrokovanog traumatskim perikarditisom
Autori Ivan Vujanac, Radiša Prodanović, Goran Džmura, Miloje Đurić, Darko Marinković i Danijela Kirovski
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2013
Volumen 67
Broj 3-4
Strana od 289
Strana do 297

Radovi sa skupova

Cirkovirusne infekcije na komercijalnim farmama
Autori Jovan Bojkovski, Jasna Prodanov-Radulović, Slobodanka Vakanjac, Sonja Obrenović, Žolt Bečkei, Ljubodrag Stanišić, Milan Maletić, Miloje Đurić i Ivan Dobrosavljević
Naučni skup IX naučni simpozijum „Reprodukcija domaćih životinja“
DOI -
Publikacija Zbornik predavanja IX naučnog simpozijuma „Reprodukcija domaćih životinja“
Godina 2018
Strana od 131
Strana do 137
DOI -
Procena energetskog i reproduktivnog statusa u uslovima intenzivne proizvodnje mleka, radionica
Autori Radiša Prodanović, Miloje Đurić, Ivan Vujanac, Sreten Nedić i Danijela Kirovski
Naučni skup Zbornik XXXVIII Seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2017
Strana od 131
Strana do 142
Breed differences in blood biochemical parameter concentrations between lactating Busha and Holstein cows.
Autori Sreten Nedić, Oliver Stevanović, Ljubomir Jovanović, Snežana Stevanović-Đorđević, Miloje Đurić, Drago Nedić i Danijela Kirovski
Naučni skup 5th International symposium on agricultural science
Publikacija Book of Abstracts
Godina 2016
Strana od 76
Breed diferences in blood biochemical parameter concentrations between lactating Busha and Holstein cows
Autori Miloje Đurić, Drago Nedić i Danijela Kirovski
Naučni skup 5th International Symposium in Agriculture Sciences „AgroRes 2016“,
Godina 2016
Strana od 74
Strana do 74