Navigacija

doc. dr Milena Đorđević

docent

Katedra za anatomiju
062/803 96 87

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Anatomical and histological characteristics of the lungs in the ground squirrel (Spermophilus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Božičković, Gordana Ušćebrka, Olivera Lozanče, Milena Đorđević, Zoran Zorić i Ivana Nešić
Časopis ACTA VETERINARIA HUNGARICA
Godina 2018
Volumen 66
Broj 2
Strana od 165
Strana do 176
Skull bone anatomy of the young common hippopotamus (Hippopotamus amphibius)
Autori Zoran Zorić, Olivera Lozanče, Darko Marinković, Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Natalija Demus i Milena Đorđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2018
Volumen 68
Broj 3
Strana od 239
Strana do 250
Intestinal lymphangiectasia in dogs, challenging diagnosis: four cases
Autori Darko Davitkov, Maja Vasiljević, Dajana Davitkov, Anja Ilić Božović, Milena Đorđević i Vanja Krstić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2017
Strana od 52
Strana do 57
Vaskularizacija bubrega kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Ivana Nešić, Zlata Brkić, Marija Zdravković, Milena Đorđević, Slavoljub Jović, Zoran Zorić i Dejana Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 31
Strana do 40
The common iliac artery in the ground squirrel (Citellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Ninoslav Đelić, Slavoljub Jović, Milena Đorđević i Vera Savić-Stevanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 63
Broj 4
Strana od 463
Strana do 470
Morphological, Immunophenotypic and Clinical Characteristics of Dogs with Lymphocytic - Plasmacytic Duodenitis
Autori Milena Đorđević, Vanja Krstić, Nikola Krstić, Maja Vasiljević, Vojislav Ilić, Ivana Vučićević i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Volumen 62
Broj 4
Strana od 445
Strana do 454
Histopatološka procena najčešćih oboljenja jetre kod mačaka
Autori Branislav Kureljušić, Darko Marinković, Jelena Obadović, Milena Đorđević i Vladimir Kukolj
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2009
Volumen 63
Broj 1-2
Strana od 103
Strana do 112
Rendgenska, ultrazvučna i endoskopska dijagnostika određenih oboljenja želuca kod pasa
Autori Vanja Krstić, Nikola Krstić, Vojislav Ilić i Milena Đorđević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2008
Volumen 62
Strana od 197
Strana do 206

Radovi sa skupova

Poređenje anatomskih karakteristika želuca svaštojeda, mesojeda i biljojeda
Autori Milena Đorđević, Zoran Zorić, Milan Aksić, Ivana Nešić, Olivera Lozanče i Miloš Blagojević
Naučni skup VI Kongres anatomskog društva
Godina 2018
Vene organa i zidova karlične duplje kod tekunice (Citellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Marija Zdravković, Zoran Zorić, Milena Đorđević, Borislav Tošković i Norbert Hos
Naučni skup 28. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2017
Dijagnostika hroničnih inflamatornih bolesti tankih creva kod malih životinja
Autori Milena Đorđević, Vanja Krstić i Maja Vasiljević
Naučni skup Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske/BiH sa međunarodnim učešćem
Godina 2016
V.iliaca interna kod tekunice (Cilellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Zoran Zorić, Ivana Božičković, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Zdenka Blagojević
Naučni skup 27. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2016
A. temporalis superficialis kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Bogomir Bolka Prokić, Zoran Zorić i Milena Đorđević
Naučni skup 21.godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2016
A. lienalis kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Ivana Nešić, Miloš Blagojević, Zoran Zorić, Milena Đorđević i Dejana Ćupić
Naučni skup 20. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2015
A. renalis kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Zdenka Blagojević
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2014
A. poplitea kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Ivana Nešić, Miloš Blagojević, Zoran Zorić, Milena Đorđević, Slavoljub Jović i Zdenka Blagojević
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2014
Pluća pacova (Rattus norvegicus).
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Milena Đorđević, Zoran Zorić i Slavoljub Jović
Naučni skup 19. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2014
Luk aorte kod nekih eksperimentalnih životinja.
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Zoran Zorić, Milena Đorđević i Slavoljub Jović
Naučni skup 19. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2014
Diagnosis chronic inflamatory bowel disease in small animal
Autori Vanja Krstić, Milena Đorđević i Maja Vasiljević
Naučni skup Clinica veterinaria 2013.
Godina 2013
Inervacija prednjih i zadnjih ekstremiteta konja: topografska anatomija
Autori Milena Đorđević i Zoran Zorić
Naučni skup Treće regionalno savetovanje: Uzgoj, reprodukcija i zdravstvena zaštita konja - Horseville, Science and profession, Novi Sad
Godina 2012
Strana od 198
Strana do 205
Examination of neurons and glial cells of external and internal pyramidal layer in cortex parietalis of rats both genders in neonatal period treated with estrogen
Autori Zoran Zorić, Slavoljub Jović, Bojana Petrović, Milena Đorđević, Svetlana Cvijanović i Dmitar Drekić
Naučni skup 13th Serbian congress of farmacologists and 3rd Serbian congress of clinical pharmacology with international participation
Godina 2011
Strana od 178
Strana do 179
Anatomske specifičnosti digestivnog sistema konja i pojava kolika
Autori Milena Đorđević
Naučni skup Drugo regionalno savetovanje: Uzgoj, reprodukcija i zdravstvena zaštita konja - Horseville, Science and profession, Novi Sad
Godina 2011
Strana od 28
Strana do 32
Examination of neurons and glial cells of external and internal pyramidal layer in cortex parietalis of rats both genders in neonatal period treated with estrogen
Autori Zoran Zorić, Slavoljub Jović, Bojana Petrović, Milena Đorđević, Svetlana Cvijanović i Dmitar Drekić
Naučni skup 13th Serbian congress of farmacologist and 3rd Serbian congress of clinical pharmacology - with international participation
Godina 2011
A. lienalis kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethios sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Verica Mrvić, Zoran Zorić, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Gorana Radisavljević
Naučni skup 14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2009