Navigacija

doc. dr Marko Mitrović

docent

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu
062/886 82 36

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Spatial Subchondral Bone Density Reflecting Joint Loading of the Talus in Different Canidae
Autori Walter Dingemanse, Ingrid Gielen, Henri van Bree, Magdalena Muller-Gerbl, Nikola Krstić, Marko Mitrović, Duško Ćirović i Mirjana Lazarević Macanović
Časopis Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology
DOI 10.1055/s-0039-1685511.
Godina 2019
Volumen 32
Broj 03
Strana od 207
Strana do 214
DOI 10.1055/s-0039-1685511.
Influence of absorbed radiation dose following computed tomography on the antioxidative status in rabbit testicles
Autori Marko Mitrović, Nikola Tatalović, Aleksandra Nikolić Kokić, Olivera Ciraj Bjelac, Nikola Krstić, Zorana Oreščanin Dušić, Dragana Krstić, Zoran Jovanović, Duško Bagojević i Mirjana Lazarević Macanović
Časopis ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
DOI 10.2298/ABS180413029M
Godina 2018
Volumen 70
Broj 4
Strana od 675
Strana do 680
DOI 10.2298/ABS180413029M
Influence of radiation dose in computed tomography on antioxidant enzyme activity in rabbit erythrocytes
Autori Marko Mitrović, Olivera Ciraj Bjelac, Zorana Oreščanin Dušić, Duško Bagojević, Aleksandra Nikolić Kokić, Nikola Tatalović, Nikola Krstić i Mirjana Lazarević Macanović
Časopis NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
DOI 10.2298/NTRP1704342M
Godina 2017
Volumen 32
Broj 4
Strana od 342
Strana do 349
DOI 10.2298/NTRP1704342M
Kontrastna sredstva za mijelografiju i moguće komplikacije nakon njihove primene
Autori Mirjana Lazarević Macanović, Nikola Rakočević i Marko Mitrović
Časopis Veterinarska stanica
Godina 2017
Volumen 48
Broj 5
Strana od 365
Strana do 378
Incomplete Ossification of the Humeral Condyle (IOHC) in the three-year-old German Shepherd
Autori Marko Mitrović, Yves Samoy, Mirjana Lazarević Macanović, Henri van Bree i Ingrid Gielen
Časopis Veterinarski glasnik
Godina 2017
Volumen 71
Broj 1
Strana od 123
Strana do 133
Rendgenska dijagnostika najčešćih oboljenja periodoncijuma pasa i mačaka
Autori Nikola Krstić, Mirjana Lazarević Macanović, Branislava Mitrović i Marko Mitrović
Časopis Veterinarski glasnik
Godina 2015
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 101
Strana do 110
Manifestacije oboljenja zglobova domaćih mesojeda u rendgenskoj slici
Autori Mirjana Lazarević Macanović, Marko Mitrović, Nikola Krstić, Jugoslav Vasić, Jelena Francuski i Branislava Mitrović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL 1406349L
Godina 2014
Volumen 68
Broj 5-6
Strana od 349
Strana do 362
DOI 10.2298/VETGL 1406349L

Radovi sa skupova

Radiološka semiotika osteopatija pasa i mačaka prouzrokovanih neizbalansiranom ishranom
Autori Mirjana Lazarević Macanović, Nikola Krstić, Marko Mitrović i Nikola Atanasijević
Naučni skup 27. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2016
Strana od 115
Strana do 123
Kompjuterizovana tomografija viscerokranijuma i endokranijuma socijalnih životinja
Autori Nikola Krstić, Mirjana Lazarević Macanović, Branislava Mitrović i Marko Mitrović
Naučni skup 27. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2016
Strana od 103
Strana do 114
Efekti fizikalne terapije u tretiranju ankilozirajućeg spondiloartritisa pasa
Autori Milan Mitić, Marko Mitrović, Nikola Krstić i Mirjana Lazarević Macanović
Naučni skup 27. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2016
Strana od 217
Strana do 220
Rendgenski pregled medijastinalnog prostora pasa i mačaka
Autori Mirjana Lazarević Macanović, Nikola Krstić, Marko Mitrović i Branislava Mitrović
Naučni skup 36. seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja
Godina 2015
Strana od 99
Strana do 107
Effectiveness of different electrotherapeutic procedures in the treatment of canine ancylosing spondylitis
Autori Nikola Krstić, Dženita Hadžijunuzović Alagić, Mirjana Lazarević Macanović, Hrvoje Milošević, Marko Mitrović i Branislava Mitrović
Naučni skup Intrenational Congress „One world – One health – One vision“
Godina 2015
Strana od 176
Strana do 178
Rendgenski pregled pluća i srca pasa i mačaka
Autori Mirjana Lazarević Macanović i Marko Mitrović
Naučni skup III simpozij veterinara velike i male prakse Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik predavanja
Godina 2014
Strana od 1
Strana do 6
Rasipno zračenje u veterinarskoj rendgenologiji: biološki efekti, osnovni principi zaštite i zakonska regulativa
Autori Mirjana Lazarević Macanović, Branislava Mitrović, Nikola Krstić i Marko Mitrović
Naučni skup 35. seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik radova
Godina 2014
Strana od 125
Strana do 136
Rendgenska dijagnostika urgentnih stanja u gastroenterologiji
Autori Mirjana Lazarević Macanović, Branislava Mitrović i Marko Mitrović
Naučni skup 34. seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja
Godina 2013
Strana od 187
Strana do 194
Rendgenska dijagnostika elementarnih promena makrostrukture kostnog sistema
Autori Nikola Krstić, Mirjana Lazarević Macanović i Marko Mitrović
Naučni skup XIII regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja “Clinica veterinaria”
Publikacija Zbornik radova
Godina 2011
Strana od 156
Strana do 159