Navigacija

Svetlana Nedić

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje
062/803 97 02

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Morphological characteristics and expression of estrogen and progesterone receptors in the canine endometrium during the estrus cycle, cystic endometrial hyperplasia and pyometra
Autori Darko Marinković, Milan Aničić, Slobodanka Vakanjac, Svetlana Nedić i Vladimir Magaš
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2018
Volumen 68
Broj 3
Strana od 239
Strana do 250

Radovi sa skupova

Hirurški tretman tumora mlečne žlezde
Autori Vladimir Magaš, Darko Marinković, Slobodanka Vakanjac i Svetlana Nedić
Naučni skup 9. naučni skup Reprodukcija domaćih životinja
Publikacija Zbornik predavanja 9. naučnog skupa Reprodukcija domaćih životinja, Divčibare
Godina 2018
Strana od 175
Strana do 182