Navigacija

Miloš Čalić

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
062/803 83 91

Naučno istraživački radovi

Radovi sa skupova

Use of pediatric transfusion bags for preservation of canine blood
Autori Milan Jovanović, Miloš Čalić i Miodrag Lazarević
Naučni skup World Congress WSAVA FECAVA CSAVA
Publikacija Book of Abstracts
Godina 2006
Strana od 852
Strana do 852
Promene u koncentraciji nekih biohemijskih parametara krvi tokom skladištenja
Autori Miloš Čalić, Milan Jovanović i Miodrag Lazarević
Naučni skup 12. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2006
Strana od 150
Strana do 151
Ispitivanje kompetibilnosti krvi pasa za transfuziju
Autori Miodrag Lazarević, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum Male životinje - život i zdravlje
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja radova
Godina 1995
Strana od 102
Strana do 104