Navigacija

doc. dr Bogomir Bolka Prokić

docent

Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
062/800 68 50

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

IN VIVO INVESTIGATION OF SOFT TISSUE RESPONSE OF NOVEL SILVER/POLY(VINYL ALCOHOL)/ GRAPHENE AND SILVER/POLY(VINYL ALCOHOL)/CHITOSAN/GRAPHENE HYDROGELS AIMED FOR MEDICAL APPLICATIONS – THE FIRST EXPERIENCE
Autori Tijana Lužajić Božinovski, Danica Marković, Vera Todorović, Bogomir Bolka Prokić, Ivan Milošević, Neda Drndarević, Nešović Katarina, Rhee Yop Kyong i Vesna Mišković Stanković
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2478/acve-2018-0027
Godina 2018
Volumen 68
Broj 3
Strana od 321
Strana do 339
DOI 10.2478/acve-2018-0027
Uporedne karakteristike metakarpalnih kostiju (ossa metacarpi) i članaka prstiju (ossa digitorum manus seu phalanges digitorum) srne (Capreolus capreolus) i ovce (Ovis aries) u cilju utvrđivanja vrste životinja
Autori Miloš Blagojević, Zora Nikolić, Zoran Zorić, Bogomir Bolka Prokić i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1606205B
Godina 2016
Volumen 70
Broj 5-6
Strana od 205
Strana do 215
DOI 10.2298/VETGL1606205B
Histomorphometric evaluation of bone regeneration using autogenous bone and beta-tricalcium phosphate in diabetic rabbits
Autori Milka Živadinović, Miroslav Andrić, Verica Milošević, Milica Manojlović-Stojanoski, Branislav Prokić, Bogomir Bolka Prokić, Aleksandar Dimić, Dejan Ćalasan i Božidar Brković
Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
DOI 10.2298/VSP151125013Z
Godina 2016
Volumen 73
Broj 12
Strana od 1132
Strana do 1138
DOI 10.2298/VSP151125013Z
A. hepatica kod tekunice (Citellus citellus) u poređenju sa drugim eksperimentalnim životinjama
Autori Miloš Blagojević, Bogomir Bolka Prokić i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10,2298/VETGL1602031B
Godina 2016
Volumen 70
Broj 1-2
Strana od 31
Strana do 39
DOI 10,2298/VETGL1602031B
Uporedne karakteristike lopatice (scapula) i ramene kosti (humerus) srne (Capreolus capreolus) i ovce (Ovis aries) u cilju utvrđivanja pripadnosti životinjskoj vrsti
Autori Miloš Blagojević, Zora Nikolić, Bogomir Bolka Prokić i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10,2298/VETGL1602041B
Godina 2016
Volumen 70
Broj 1-2
Strana od 41
Strana do 50
DOI 10,2298/VETGL1602041B
Direct Pulp Capping Using Biodentine
Autori Marijana Popović Bajić, Vesna Danilović, Branislav Prokić, Bogomir Bolka Prokić, Vukoman Jokanović i Slavoljub Živković
Časopis Serbian Dental Journal
Godina 2014
Volumen 2
Broj 61
Strana od 65
Strana do 74
Endodontska terapija kao metod u sanaciji poremećene okluzije politraumatizovane gornje i donje vilice mačke
Autori Branislav Prokić, Đorđe Simić, Nikola Krstić, Verica Mrvić, Una Vasić, Bogomir Bolka Prokić i Hrvoje Milošević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2014
Volumen 1-2
Broj 68
Strana od 119
Strana do 129
Histological evaluation of direct pulp capping with novel nanostructural materials based on active silicate cements and biodentine on pulp tissue
Autori Marijana Popović Bajić, Branislav Prokić, Bogomir Bolka Prokić, Vukoman Jokanović, Vesna Danilović i Slavoljub Živković
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 2-3
Broj 63
Strana od 347
Strana do 360
In vivo mri evaluation biocompatibility of functionalized carbon fiber in reaction with soft tissues
Autori Bogomir Bolka Prokić, Goran Bačić, Branislav Prokić, Ana Kalijadis, Vera Todorović, Nela Pušlaš, Mila Laušević i Zoran Laušević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Volumen 5-6
Broj 62
Strana od 683
Strana do 696
Pseudohermafroditizam kod pasa
Autori Branislav Prokić, Dušan Milijević, Verica Mrvić i Bogomir Bolka Prokić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2011
Volumen 5-6
Broj 65
Strana od 443
Strana do 450
Sanacija otvorenog preloma ramene kosti sove
Autori Branislav Prokić, Mirjana Lazarević Macanović i Bogomir Bolka Prokić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2007
Volumen 61
Broj 5-6
Strana od 249
Strana do 370

Radovi sa skupova

Rendgenska dijagnostika i hirurška terapija nekih poremećaja morfologije, funkcije i prohodnosti lumena jednjaka
Autori Bogomir Bolka Prokić, Nikola Rokvić i Nikola Krstić
Naučni skup 27. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2016
A. temporalis superficialis kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Bogomir Bolka Prokić, Zoran Zorić i Milena Đorđević
Naučni skup 21.godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2016
A. brachialis kod tekunice (Citellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Marija Zdravković i Bogomir Bolka Prokić
Naučni skup 26. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2015
Regenerativna medicina u sanaciji koštanih defekata
Autori Danica Marković, Vesna Danilović i Bogomir Bolka Prokić
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO
Godina 2014
Strana od 147
Strana do 161
PRILOG POZNAVANJU OSNOVNIH HEMATOLOŠKIH I BIOHEMIJSKIH PARAMETARA KRVI KOD DOMAĆEG BRDSKOG KONJA NA STAROJ PLANINI
Autori Bogomir Bolka Prokić
Naučni skup Horseville
Godina 2012
Prilog poznavanju lobarne građe i vena jetre kod kunića (Oryctolagus cuniculus domesticus).
Autori Verica Mrvić, Rizah Avdić, Branislav Prokić, Bogomir Bolka Prokić, Miloš Blagojević i Valentina Milanović
Naučni skup 17. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2012
Osnovne vrednosti parametara krvi za vreme operativnog zahvata
Autori Bogomir Bolka Prokić, Ana Samokovlija, Jelena Francuski i Vladimir Purić
Naučni skup Clinica veterinaria
Godina 2007
Sanacija preloma potkolenice japanske patke
Autori Branislav Prokić, Davor Đorđević, Bogomir Bolka Prokić i Nebojša Rakić
Naučni skup Deveto regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja “ Clinica veterinaria”
Godina 2007
Surgical treatment of humeral fracture in the eagle
Autori Branislav Prokić, Mirjana Lazarević Macanović i Bogomir Bolka Prokić
Naučni skup 7th International Symposium in Aimal Clinical Pathology and Therapy “Clinica veterinaria”
Publikacija Proceedings
Godina 2005
Strana od 347
Strana do 348