Navigacija

doc. dr Nevena Grković

docent

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
062/886 82 40

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Identifying Physiological Stress Biomarkers for Prediction of Pork Quality Variation
Autori Nikola Čobanović, Sanja Stanković, Mirjana Dimitrijević, Branko Suvajdžić, Nevena Grković, Dragan Vasilev i Neđeljko Karabasil
Časopis Animals
DOI https://doi.org/10.3390/ani10040614
Godina 2020
Volumen 10
Broj 4
Strana od 1
Strana do 18
DOI https://doi.org/10.3390/ani10040614
Inhibition of Listeria monocytogenes growth on vacuum packaged rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with carvacrol and eugenol.
Autori Mirjana Dimitrijević, Nevena Grkovic, Milan Baltić, Neđeljko Karabasil, Dragan Vasilev i Vlado Teodorović
Časopis Journal of Food Safety.
DOI DOI:10.1111/jfs.12553
Godina 2018
Strana od 22
Strana do 31
DOI DOI:10.1111/jfs.12553
Influence of Environmental Conditions on Norovirus Presence in Mussels Harvested in Montenegro
Autori Nevena Ilić, Branko Velebit, Vlado Teodorović, Vesna Đorđević, Neđeljko Karabasil, Dragan Vasilev, Spomenka Đurić, Bojan Adžić i Mirjana Dimitrijević
Časopis FOOD AND ENVIRONMENTAL VIROLOGY
DOI 10.1007/s12560-017-9298-0
Godina 2017
Strana od 1
Strana do 9
DOI 10.1007/s12560-017-9298-0
THE INFLUENCE OF PRE-MORTEM CONDITIONS ON PALE, SOFT AND EXUDATIVE (PSE) AND DARK, FIRM AND DRY (DFD) PORK MEAT
Autori Nikola Čobanović, Neđeljko Karabasil, Silvana Stajkovic, Nevena Ilić, Branko Suvajdžić, Miloš Petrović i Vlado Teodorović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 0.1515/acve-2016-0015
Godina 2016
Volumen 66
Broj 2
Strana od 172
Strana do 186
DOI 0.1515/acve-2016-0015
UPLC-MS/MS determination of histamine levels in canned fish collected from Belgrade retail markets
Autori Mirjana Dimitrijević, Srđan Stefanović, Neđeljko Karabasil, Dragan Vasilev, Nikola Čobanović, Nevena Ilić i Vesna Đorđević
Časopis TEHNOLOGIJA MESA
Godina 2016
Volumen 57
Broj 1
Strana od 47
Strana do 56
Food hygiene – flexibility in traditional and small meat establishments.
Autori Neđeljko Karabasil, Tamara Boskovic, Mirjana Dimitrijević, Dragan Vasilev, Vlado Teodorović, Nevena Ilić i Vesna Đorđević
Časopis Procedia Food Science
Godina 2015
Volumen 5
Broj iii–v
Strana od 140
Strana do 143
Uticaj vakuum-pakovanja i pakovanja sa modifikovanom atmosferom na sadržaj ukupnog isparljivog azota i senzornu ocenu mlevenog mesa
Autori Jasna Đorđević, Nikola Čobanović, Marija Bošković, Marija Dokmanović, Nevena Ilić, Biljana Pećanac i Milan Baltić
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
DOI 10.7251/VETJ1402257DJ
Godina 2014
Volumen 14
Broj 2
Strana od 257
Strana do 265
DOI 10.7251/VETJ1402257DJ

Radovi sa skupova

Effects of RYR1 gene mutation on the health, welfare, carcass and meat quality in slaughter pigs
Autori Nikola Čobanović, Silvana Stajkovic, Nevena Grković, Branko Suvajdžić, Dragan Vasilev i Neđeljko Karabasil
Naučni skup The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019
DOI doi:10.1088/1755-1315/333/1/012051
Publikacija IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012051
Godina 2019
Strana od 1
Strana do 8
DOI doi:10.1088/1755-1315/333/1/012051
Ispitivanje kvaliteta dagnji (Mytilus galloprovincialis) biometrijskom, nutritivnom i senzornom analizom
Autori Nevena Grkovic
Naučni skup 23. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem
Godina 2018
Senzorne karakteristike i parametri boje sremskog kulena
Autori Branko Suvajdžić, Nenad Parunović, Mirjana Dimitrijević, Neđeljko Karabasil, Nikola Čobanović, Nevena Grković i Dragan Vasilev
Naučni skup 23. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem
Publikacija JU Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ Banja Luka
Godina 2018
Strana od 101
Strana do 102
Ispitivanje kvaliteta dagnji (Mytilus galloprovincialis) biometrijskom, nutritivnom i senzornom analizom
Autori Nevena Grković, Mirjana Dimitrijević, Vlado Teodorović, Neđeljko Karabasil, Dragan Vasilev, Nikola Čobanović i Branko Suvajdžić
Naučni skup 23. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem
Publikacija JU Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ Banja Luka
Godina 2018
Senzorne osobine i parametri boje sremskog kulena, tradicionalne fermentisane kobasice. Zbornik kratkih sadržaja
Autori Branko Suvajdžić, Nenad Parunović, Neđeljko Karabasil, Mirjana Dimitrijević, Nevena Ilić, Nikola Čobanović i Dragan Vasilev
Naučni skup 28. Savetovanje veterinara sa međunarodnim učešćem
Godina 2017
Strana od 259
Strana do 260
Some risk factors that affect contamination of mussels (Mytilus galloprovincialis) from the Bay of Kotor, Montenegro
Autori Nevena Grkovic
Naučni skup the 59th international meat industry conference "better food-better life"
Godina 2017
Primena dobre higijenske prakse i kontrola opasnosti u uslovim tradicionalne proizvodnje
Autori Neđeljko Karabasil, Vlado Teodorović, Mirjana Dimitrijević, Dragan Vasilev, Nikola Čobanović i Nevena Ilić
Naučni skup 20. Jubilarno Savetovanje doktora veterinanrske medicine Republike Srpske (BiH) sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2015
Strana od 45
Campylobacter spp. – vodeći alimentarni patogen
Autori Mirjana Dimitrijević, Vlado Teodorović, Neđeljko Karabasil, Dragan Vasilev, Nikola Čobanović i Nevena Ilić
Naučni skup 20. Jubilarno Savetovanje doktora veterinanrske medicine Republike Srpske (BiH) sa međunarodnim učešćem
Godina 2015
Pig welfare assessment based on presence of skin lesions on carcass and pathological findings in organs.
Autori Nikola Čobanović, Neđeljko Karabasil, Nevena Ilić, Mirjana Dimitrijević, Dragan Vasilev, A Cojkic i Ljiljana Janković
Naučni skup International Congress on Animal Hygiene
Godina 2015
Strana od 26
Strana do 29
Upotreba aditiva u proizvodima od mesa – problemi i moguće zloupotrebe
Autori Dragan Vasilev, Vlado Teodorović, Mirjana Dimitrijević, Neđeljko Karabasil, Nikola Čobanović i Nevena Ilić
Naučni skup 20. Jubilarno Savetovanje doktora veterinanrske medicine Republike Srpske (BiH) sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2015
Strana od 41
Strana do 42