Navigacija

as. dr Nataša Stević

asistent

Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela
062/803 66 79

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Molecular evidence of Q fever agent Coxiella burnetii in ixodid ticks collected from stray dogs in Belgrade (Serbia)
Autori Danica Bogunović, Nataša Stević, Karim Sidi-Boumedine, Dušan Mišić, Snežana Tomanović, Zoran Kulišić, Vladimir Magaš i Sonja Radojičić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2478/acve-2018-0023
Godina 2018
Volumen 68
Broj 3
Strana od 257
Strana do 268
DOI 10.2478/acve-2018-0023
Examining the posibility of detecting Brucella canis from tisue samples using Bruce-ladder multiplex PCR assay
Autori Nataša Stević, Dušan Mišić, Danica Bogunović, Kazimir Matović, Miroslav Valčić, Milovan Milovanović i Sonja Radojičić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.1515/acve-2017-0046
Godina 2017
Volumen 67
Broj 7
Strana od 551
Strana do 561
DOI 10.1515/acve-2017-0046
Seroprevalence of cat leptospirosis in Belgrade (Serbia)
Autori Sonja Obrenović, Sonja Radojičić, Nataša Stević, Danica Bogunović, Slobodanka Vakanjac i Miroslav Valčić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2478/acve-2014-0047
Godina 2014
Volumen 64
Broj 4
Strana od 510
Strana do 518
DOI 10.2478/acve-2014-0047
Bruceloza pasa na teritoriji Republike Srbije u periodu od 2004. do 2011. godine
Autori Nataša Stević, Danica Bogunović, Sonja Radojičić i Miroslav Valčić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1306395S
Godina 2013
Volumen 67
Broj 5-6
Strana od 395
Strana do 404
DOI 10.2298/VETGL1306395S

Radovi sa skupova

Borba sa stočnim zarazama – stalna aktivnost veterinarske službe
Autori Miroslav Valčić, Sonja Radojičić, Nataša Stević, Milovan Milovanović, Drago Nedić i Ana Vasić
Naučni skup 23. Godišnje savjetovanja doktora veterinarske medicine Republike Srpske (BiH)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2018
Strana od 17
Strana do 20
Kontrola egzotičnih zaraznih bolesti – značaj imunoprofilakse
Autori Sonja Radojičić, Miroslav Valčić, Nataša Stević, Danica Bogunović i Milovan Milovanović
Naučni skup XXVII Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja, XXVII Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, Srbija, 08-11. septembar
Godina 2016
Strana od 28
Strana do 28
Seroepidemiološke karakteristike leptospiroze mačaka i pasa u urbanim sredinama Srbije
Autori Miroslav Valčić, Ana Vasić, Sonja Radojičić, Sonja Obrenović, Nataša Stević, Danica Bogunović, Marija Manić i Dragica Vojinović
Naučni skup XVII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa Srbije (XVII Epizootiološki dani)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, XVII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa Srbije (XVII Epizootiološki dani), Niš, Srbija, 23-24. april
Godina 2015
Strana od 80
Strana do 81
Epizootiološke karakteristike afričke kuge svinja - stanje u Evropi i okruženju
Autori Sonja Radojičić, Milena Živojinović, Miroslav Valčić, Sonja Obrenović, Nataša Stević i Danica Bogunović
Naučni skup XXV Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja, XXV Savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor, Srbija, 11-14. septembar, 2014
Godina 2014
Strana od 45
Strana do 45
Klinička slika kod bruceloze, tuberkuloze i leukoze goveda
Autori Sonja Radojičić, Miroslav Valčić, Dragan Bacić, Nataša Stević i Danica Bogunović
Naučni skup XIV regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria
Publikacija Zbornik predavanja XIV regionalnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria, Subotica, Srbija, 14-16. jun
Godina 2012
Strana od 11
Strana do 14