Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Etiologija i patogeneza zamašćenja jetre

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilite i veštačko osemeljavalje

Datum i vreme odbrane

 14.02.2018. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Nemalja Buljbašić

Članovi Komisije

 Prof dr Ivan Vujanac, doc dr Radiša  Prodanović,
 doc dr Vladimir Magaš

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

ZNAČAJ EIKOSANOIDA U REPRODUKCIJI  

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje

Datum i vreme odbrane

14.02.2018. u 13.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Marko Đorić

Članovi Komisije

Prof. dr Slavoljub Jović
Prof. dr Slobodanka Vakanjac
Doc. dr Vladimir Magaš

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Akutni radijacioni sindrom pasa

Mesto odbrane

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Datum i vreme odbrane

14.02.2018. u 14 časova

Ime i Prezime kandidata

Dejan Smiljanić

Članovi Komisije

  1. dr Branislava Mitrović, docent
  2. dr Dragiša Trailović, profesor
  3. dr Nikola Krstić, profesor

Pristup slobodan