Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

NASLOV SPEC. RADA

AFRIČKA KUGA SVINJA – MERE PREVENCIJE I KONTROLE BOLESTI

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela

Datum i vreme odbrane

24.10.2018. godine u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Dragana Veselinović - Crnomarković

Članovi Komisije

dr Sonja Obrenović, vanredni profesor,

dr Dragan Bacić, vanredni profesor,

dr Jakov Nišavić, vanredni profesor.

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Infekcije pasa i mačaka izazvane rikecijama

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za Mikrobiologiju Fakulteta veterinarske medicine

Datum i vreme odbrane

26.10.2018.godine u 11.30 časova

Ime i Prezime kandidata

Angelina Maksimović

Članovi Komisije

Dr Jakov Nišavić, van.prof., dr Dragiša Trailović, red.prof., doc dr Bojan Gajić

Pristup slobodan