Navigacija

Javne odbrane

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

ANEMIJE KOD KONJA: ETIOPATOGENEZA, DIJAGNOZA I TERAPIJA

Mesto odbrane

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Datum i vreme odbrane

27.04.2017. u 12.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Sonja V. Mrdak

Članovi Komisije

   Prof. dr Dragiša Trailović
   Prof. dr Nikola Popović
   Prof . dr Vojislav Ilić

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Interpretacija elektrokardiograma kod pasa i mačaka

Mesto odbrane

Sala za predavanja Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači FVM

Datum i vreme odbrane

27.04.2017 u 13 časova

Ime i Prezime kandidata

Ana Jeremić

Članovi Komisije

Mentor; Doc dr Predrag Stepanović

Prof dr Vanja Krstić

Prof dr Nenad Andrić

Pristup slobodan

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Paratuberkuloza goveda

Mesto odbrane

Katedra za bolesti papkara

Datum i vreme odbrane

28.4.2017

Ime i Prezime kandidata

MihailoGrbić

Članovi Komisije

Doc dr Ivan Vujanac, Prof dr Jovan Bojkovski, prof dr Jakov Nišavić

Pristup slobodan