Navigacija

Javne odbrane

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Značaj probiotika u ishrani nepreživara

Mesto odbrane

Katedra za ishranu i botaniku, FVM

Datum i vreme odbrane

19.02.2019., u 11 časova

Ime i Prezime kandidata

Dragan Burić

Članovi Komisije

Prof dr Radmila Marković

Prof.dr Dragan Šefer

Prof.dr Ivan Vujanac

Pristup slobodan