Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

ISHRANA PRASADI NAKON ZALUČENJA

Mesto odbrane

PREDAVAONICA KATEDRE ZA ISHRANU I BOTANIKU

Datum i vreme odbrane

12.07.2018 U 10:00h

Ime i Prezime kandidata

Đorđe Stanić

Članovi Komisije

Dr Stamen Radulović
Dr Branko Petrujkić
Dr Ivan Vujanac

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

"Primena kožnih kalemova"

Mesto odbrane

Predavaonica: ``Prof.dr Jovan Dimić`` , Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju

Datum i vreme odbrane

12.07.2018. u 11:00časova

Ime i Prezime kandidata

Marko Šmitran

Članovi Komisije

Doc. dr Milan Hadži Milić

Prof. dr.Vera Savić

Doc. dr Branislava Mitrović

Pristup slobodan

 

 

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE
 

NASLOV DISERTACIJE

Uticaj dodavanja neorganskog fosfora različitog porekla u ishrani brojlera na proizvodne rezultate i stepen mineralizacije koštanog sistema

Mesto odbrane

Katedra za Ishranu i botaniku Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

Datum i vreme odbrane

12.07.2018. u 12.00

Ime i Prezime kandidata

Marija S.Pavlović

Članovi Komisije

Dr Radmila Marković,
Dr Dragan Šefer

Dr Nikola Krstić
Dr Milan Ž. Baltić
Dr Ksenija Nešić

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE
 

NASLOV DISERTACIJE

Identifikacija i molekularna karakterizacija herpesvirusa konja

Mesto odbrane

Katedra za Mikrobiologiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

Datum i vreme odbrane

13.07.2018. 1000 h

Ime i Prezime kandidata

Andrea Radalj

Članovi Komisije

1. Dr Nenad Milić, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

2. Dr Jakov Nišavić, vanredni profesor, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

3. Dr Dejan Krnjaić, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

4. Dr Miroslav Valčić, redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

5. Dr Tanja Jovanović, redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

RADIJACIONI SINDROM SVINJA

Mesto odbrane

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Datum i vreme odbrane

13.07.2018. u 10 časova

Ime i Prezime kandidata

Veljko Sinđelić

Članovi Komisije

  1. dr Branislava Mitrović

  2. dr Ivan Vujanac

  3. dr Jovan Bojkovski

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

UROĐENE I NASLEDNE BOLESTI KONJA

Mesto odbrane

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Datum i vreme odbrane

13.07.2018. u 12.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Tanja Milinović

Članovi Komisije

Prof. dr Dragiša Trailović

Doc. dr Predrag Stepanović

   Doc. dr Stefan Đoković

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

kvalitet i bezbednost kuvanih kobasica

Mesto odbrane

Mala predavaonica Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Datum i vreme odbrane

13.07.2018. godine u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Igor Krnjaić

Članovi Komisije

Prof. dr Dragan Vasilev, Doc. dr Silvana Stajković, Prof. dr Neđeljko Karabasil

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE
 

NASLOV DISERTACIJE

rezistencija na tetraciklin bakterija mlečne kiseline izolovanih iz tradicionalnih sireva srbije

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla

Datum i vreme odbrane

13.07.2018. u 13 časova

Ime i Prezime kandidata

Tijana Ledina

Članovi Komisije

1.Dr Snežana Bulajić, vanredni profesor
2. Dr Vera Katić, redovni profesor u penziji
3. Dr Dejan Krnjaić, redovni profesor
4. Dr Irena Zdovc, vanredni profesor
5. Dr Jelena Miočinović, vanredni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE
 

NASLOV DISERTACIJE

Kliničko-epizootiološko ispitivanje piroplazmoze konja na prostoru centralnog Balkana i njen uticaj na oštećenje DNK domaćina

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Datum i vreme odbrane

16.07.2018. godine u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Darko Davitkov

Članovi Komisije

Dr Jevrosima Stevanović, vanredni profesor
Dr Vanja Krstić, redovni profesor
Dr Zoran Stanimirović
, redovni profesor
Dr
Sunčica Borozan, redovni profesor
Dr
Milanko Šekler, viši naučni saradnik

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Uzimanje sperme bikova

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

16. 07. 2018. u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Milan Jeremić

Članovi Komisije

  1. Prof. dr Slobodanka Vakanjac

  2. Doc. dr Vladimir Magaš

  3. Prof. dr Jovan Bojkovski

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Značaj selena u ishrani kod životinja u reprodukciji

Mesto odbrane

Katedra za Ishranu i botaniku

Datum i vreme odbrane

17.07.2018. u 12 sati

 Ime i Prezime kandidata

Jovanka N.Milićević

Članovi Komisije

Prof.dr Radmila Marković
Prof.dr Vanja Krstić
Doc.dr Milena Krstić

Pristup slobodan

 

 

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE
 

NASLOV DISERTACIJE

Disproteinemija i dislipoproteinemija tokom odgovora akutne faze kod pasa prirodno inficiranih sa Babesia canis

Mesto odbrane

Predavaonica za doktorske studije, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

Datum i vreme odbrane

18.07.2018. 12:00

Ime i Prezime kandidata

Zorana Milanović

Članovi Komisije

Profesor, dr Milica Kovačević Filipović

Profesor, dr Petar Ivanovski

Docent, dr Svetlana Milanović

Naučni saradnik, dr Anđelo Beletić

Pristup slobodan