Navigacija

Javne odbrane

 

NAPOMENA:

zbog aktuelne epidemiološke situacije, broj prisutnih na pojedinačnoj odbrani je ograničen na 10

 

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

VIRUSNI ONKOGENI I MEHANIZMI ONKOGENEZE

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Datum i vreme odbrane

28. septembar 2020. godine u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

MILICA ILIĆ

Članovi Komisije

  1. Dr Jelena Francuski Andrić, docent, mentor

  2. Dr Milica Kovačević Filipović, redovni profesor

  3. Dr Ivana Vučićević, docent

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Dijagnostika i terapija oboljenja digestivnog sistema kunića

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Datum i vreme odbrane

28.09.2020. u 13 časova

Ime i Prezime kandidata

Milena Žutobradić

Članovi Komisije

Doc. dr Miloš Vučićević

Prof. dr Vojislav Ilić

Doc. dr Danica Bogunović

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

UTICAJ DODAVANJA LANA U HRANU ZA SVINJE U TOVU NA PROIZVODNE REZULTATE I MASNOKISELINSKI SASTAV MESA

Mesto odbrane

Katedra za ishranu i botaniku Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

Datum i vreme odbrane

29.09.2020. u 11.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Ana Joksimović

Članovi Komisije

Prof. dr Radmila Marković

Prof.dr Dragan Šefer

Prof. dr Vlado Teodorović

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Radiološka dijagnostika PATOLOŠKIH PROMENA NA KIČMENOM STUBU MESOJEDA

Mesto odbrane

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Datum i vreme odbrane

29.09.2020. godine u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Radica Vesković

Članovi Komisije

dr Marko Mitrović - docent

dr Mirjana Lazarević Macanović – redovni profesor

dr Nikola Krstić – redovni profesor

 

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

NASLOV SPEC. RADA

Uticaj odabranih parametara seminalne plazme na kvalitet ohlađenog semena nerastova

Mesto odbrane

Katedra za porodiljstvo, sterilitet i v.o.

Datum i vreme odbrane

29.09.2020. u 14 časova

Ime i Prezime kandidata

Svetlana Nedić

Članovi Komisije

  1. dr Slobodanka Vakanjac, redovni profesor

  2. dr Vladimir Magaš, vanredni profesor

  3. dr Ivan Vujanac, vanredni profesor

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Akutni respiratorni distres kod pasa

Mesto odbrane

Klinika za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači

Datum i vreme odbrane

30.09.2020 u 9 časova

Ime i Prezime kandidata

Jelena Ralević

Članovi Komisije

Mentor Prof.dr Vanja Krstić, članovi komisije: Prof.dr Vladimir Magaš,Prof dr Dragan Bacić


 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Radiološka dijagnostika oboljenja organa digestivnog sistema glodara

Mesto odbrane

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Datum i vreme odbrane

30.09.2020. godine u 10 časova

Ime i Prezime kandidata

Milica Isaković

Članovi Komisije

dr Marko Mitrović - docent

dr Mirjana Lazarević Macanović – redovni profesor

dr Miloš Vučićević - docent

 

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Radiološka i ultrazvučna dijagnostika oboljenja prostate pasa

Mesto odbrane

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu FVM

Datum i vreme odbrane

30.09.2020. u 13:00 časova

Ime i Prezime kandidata

Aleksandar Latifić

Članovi Komisije

Prof. dr Mirjana Lazarević Macanović

Prof. dr Nikola Krstić

Prof. dr Vladimir Magaš