Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

ORHITISI KOD DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Mesto odbrane

FVM, Katedra za patološku morfologiju

Datum i vreme odbrane

11.06.2019. u 11:00 časova

Ime i Prezime kandidata

Noemi Božaković

Članovi Komisije

Prof. dr Vladimir Kukolj

Prof. dr Slobodanka Vakanjac

Prof. dr Vladimir Magaš

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

 

NASLOV SPEC. RADA

Značaj pre-mortem uslova za obezbeđivanje kvaliteta mesa

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za higijenu i tehnologiju namirnica, Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu

Datum i vreme odbrane

11.06.2019. godine u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Igor Vukomanović

Članovi Komisije

1. dr Mirjana Dimitrijević, redovni profesor

2. dr Neđeljko Karabasil, redovni profesor

3. dr Ivan Vujanac, vanredni profesor

Pristup slobodan