Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

PROTOZOE PASA KOJE SE PRENOSE KRPELJIMA

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za parazitologiju i Katedre za mikrobiologiju

Datum i vreme odbrane

16.10.2019. u 12.00 časova

Ime i Prezime kandidata

Jovana Belča

Članovi Komisije

Dr Tamara Ilić, vanredni profesor

Dr Sanda Dimitrijević, redovni profesor

Dr Dragiša Trailović, redovni profesor

Pristup slobodan

 

 

 

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

NASLOV DISERTACIJE

Uticaj različitih antimikrobnih preparata i aditiva na ekspresiju gena značajnih za imunitet, oksidativni stres i preživljavanje pčela Apis mellifera inficiranih mikrosporidijom

Nosema ceranae

Mesto odbrane

Sala Katedre za biologiju i Katedre za histologiju Fakultet veterinarske medicine Unverziteta u Beogradu, Bulevar oslobođenja 18, Beograd

Datum i vreme odbrane

25. 10. 2019. godine u 12 časova

Ime i Prezime kandidata

Uroš M. Glavinić

Članovi Komisije

Dr Zoran Stanimirović, redovni profesor

Dr Tamaš Petrović, naučni savetnik

Dr Jevrosima Stevanović, vanredni profesor

Dr Dušan Mišić, vanredni profesor

Dr Miroslav Valčić, redovni profesor

Pristup slobodan