Navigacija

Javne odbrane

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

TUBERKULOZA PASA I MAČAKA – UČESTALOST, ZNAČAJ I LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Mesto odbrane

Predavaonica Katedre za mikrobiologiju Fakulteta veterinarske medicine

Datum i vreme odbrane

Utorak 28.03. 2017. U 13 časova

Ime i Prezime kandidata

Miloš Palibrk

Članovi Komisije

Dr Dušan Mišić, vanredni profesor, mentor; Dr Dragiša Trailović redovni profesor; Dr Marina Radojičić, docent

Pristup slobodan