Navigacija

Javne odbrane

 

 

 

 

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA
 

NASLOV DIPLOMSKOG RADA

Akutni radijacioni sindrom goveda

Mesto odbrane

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Datum i vreme odbrane

20.10.2017. u 13 č

Ime i Prezime kandidata

Nikola Avramović

Članovi Komisije

1. dr Branislava Mitrović, docent
2. dr Ivan Vujanac, vanredni profesor
3. dr Jelena Ajtić, vanredni profesor

Pristup slobodan