Navigacija

Katalog knjiga

Inv.broj AUTOR NASLOV Izdanje
18295 ... Bibliografija doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu 1977-1980 Zagreb, 1982
18296 ... Bibliografija doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu 1981-1984 Zagreb, 1986
18297 ... Bibliografija doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu 1975-1976 Zagreb, 1977
18298 ... Bibliografija doktorskih disertacija Sveučilišta u Zagrebu 1985-1986 Zagreb, 1987
18349 Kostić, Aleksandar Višejezični medicinski rečnik Tom I Beograd, 1987
18350 Kostić, Aleksandar Višejezični medicinski rečnik Tom II Beograd, 1987
18452 ... Balkan krajem osamdesetih godina Beograd, 1987
18659 Zimonjić, Dražen B. Genotoksični agensi Beograd, 1990
18675 ... Dictionary for veterinary science and biosciences (German-English, English-German) Berlin, 1988
18795 Đorđević, Bosiljka... Svojstva univerzitetskih nastavnika Beograd, 1992.
18818,18819,18820 ... Sto godina udruženja veterinara Srbije Beograd, 1990.
18822 ... Zbornik VI kongresa veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije Zagreb, 1987
18890 Vidović, Vitomir S. Principi i metodi oplemenjivanja životinja Novi Sad, 1993.
18911 Medić-Zamaklar, Miroslava Diabetes mellitus - odabrana poglavlja 1 Beograd, 1993
18912 Medić-Zamaklar, Miroslava Diabetes mellitus - odabrana poglavlja 2 Beograd, 1993
18945 Vujaklija, Milan Leksikon stranih reči i izraza Beograd, 1991.
18947, 18948 ... Nastavni planovi i programi osnovnih studija Veterinarskog fakulteta Beograd, 1995.
18950 ... Bibliografija 1950-1995 Naučnog instituta za veterinarstvo Novi Sad Novi Sad, 1995
18951 ... Monografija: Četrdeset pet godina Naučnog instituta za veterinarstvo u Novom Sadu Novi Sad, 1995.
18986.18987 Plavšić, Želimir... Imunološke metode Kraljevo, (1993)
18995.18996 Valčić, Jagoda Lekovi ad us vet i zakonska regulativa Beograd, 1995
19085 ... Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo-Zbornik-rezime naučne aktivnosti u periodu 1986-1996 Beograd, 1996
19089-19096 Đukić, Branislava Veterinarsko-medicinska etika Beograd, 1996
19100-19109 Miljković, Vasilije Veštačko osemenjivanje životinja Beograd, 1996.
19110 Babović, Mirjana Alfabetski katalog monografskih publikacija Beograd, 1991.
19117-19119 Maslić, Anđelko Otrovi prećutanih istina Beograd, 1995.
19144, 19145 ... Eurovet guide: A guide to veterinary Europe Maisons-Alfort, 1996-1997.
19176 Penčić, Viktorija O. Bibliografija o bolestima kukuruza i mikotoksikozama u Jugoslaviji Beograd-Zemun, 1995.
19248 Person, Ron... Vodič kroz Windows 95 Beograd, 1996
19252 Barać, Dragan Komentar zakona o bibliotečkoj delatnosti sa pratećim propisima Beograd, 1995
19253 Person, Ron Vodič kroz Word za Windows 95 Beograd,1997
19254 Bjelica, Nevenka Veterinarski rečnik Beograd, 1992.
19266 Vuković, Ilija K. Osnove tehnologije mesa Beograd, 1998
19267 Pantić, Vladimir R. Biliogija ćelije Beograd, 1997
19268, 19544-19546 Šijački, Nestor... Morfologija domaćih životinja Beograd, 1997
19269 Case, Linda P... Canine and feline nutrition St.Louis, 1995
19270 Case, Linda P... Ernahrung von hund und katze Stuttgart, 1997
19271 Carey, Daniel P... Recent advances in canine and feline nutrition research Wilmington,1996
19272-19276 Stevanović, Đorđe Oligoelement bakar kod životinja Beograd, 1997
19277 ... The science of meat and meat products New York, 1960
19278 Levie, Albert The meat handbook Westport, 1970
19279 Oluški, Velimir Prerada mesa Beograd, 1973
19280 Herschdoerfer,S.M. Quality control in the food industry, vol II London, 1968
19281 ... Meat hygiene Geneva, 1957
19282 Gerrard, Frank Meat technology London, 1971
19283 Rahelić, Svetomir Salamurenje mesa Novi Sad, 1974
19284 ... Specifications for identity and purity of food additives, vol II Rome, 1963
19285 Joslyn, Maynard A. Food processing operations Westport, 1963
19286 Rodin, A. Ambalaža kao element marketinga Ludbreg, 1977
19287 Svendsen, Elisabeth D. The professional handbook of the donkey London, 1997
19330 ... Eurovet guide, 1998-1999 Alfort, 1998
19340 Aničin, Ivan Radioaktivnost Beograd, 1978
19383 Aleksić-Kovačević, Sanja Retrovirusne infekcije mačaka Beograd, 1999
19404, ‚19405 Petričević, Saša Gajenje domaće živine Kruševac, 1996
19406, 19407, 19694, 20154, 20155 Petričević, Saša M. Gotovi lekovi za živinu sa osnovama medikacije Kruševac, 1998
19409 Rusov, Čedomir Marekova bolest Beograd, 1997
19410 Rusov, Čedomir Osnovi hematologije životinja Beograd, 1984
19411 Rusov, Čedomir Leukoze goveda Beograd, 1991.
19412 Rusov, Čedomir Virusne bolesti životinja Beograd, 1998
19417 Radović, Ivica Raznovrsnost života I Beograd, 1999
19423-19427 Dimitrijević, Sanda Dijagnostika parazitskih bolesti Beograd, 1999
19441-19443 Vuković, Dragan Klinička primena hormona u reprodukciji ženki domaćih životinja Beograd, 2000
19455-19460 Knežević, Milijana Opšta patologija Beograd, 1999
19461-19465 Knežević, Milijana Praktikum iz patohistoloških vežbi Beograd, 1994
19466,19467,19468 ... Histološka građa organa Niš, 2001
19469, 19470 ... Osnovi biologije, kliničke patologije i terapije nedomestifikovanih kućnih ljubimaca Trstenik , 1999
19471-19475, 20507 Ćupić, Vitomir Zaostaci lekova u jestivim tkivima životinja Beograd, 1997
19476-19480, 20506 Ćupić, Vitomir Najčešća trovanja u veterinarskoj medicini Beograd, 1999
19481-19485 Jezdimirović, Milanka B. Osnovi farmakoterapije i gotovi lekovi u veterinarskoj praksi Beograd, 1999
19486-19490 Jezdimirović, Milanka B. Veterinarska farmakologija Beograd, 2000
19491 Romčević, Ljubomir Simentalska goveda u Srbiji Beograd, 1999
19492-19501 Pavlović, Vojislav Dijagnostika graviditeta domaćih životinja Beograd, 2000
19502-19506 Lazarević, Miodrag Kućni ljubimci i naše zdravlje Beograd, 2000
19509-19511 ... Zbornik radova I Savetovanja o biologiji i zdravstvenoj zaštiti pčela Beograd, 2001
19512-19513 Urošević, Milivoje Balkanski pastirski psi Beograd-Zemun, 2002
19514 Boden, E. Canine practice 2 London, 1997
19521-19525 Krstić, Nikola Praktikum iz rentgenologije Beograd, 2002
19529, 20511 Čanadanović-Brunet, Jasna Kiseonikovi slobodni radikali i prirodni antioksidanti Beograd, 1998
10530, 20510 Mandić, Radomir Č. Zaštita prirode i faune kičmenjaka u Srbiji Beograd, 2000
10531, 20509 Čakar, Mira Antidotski oksimi Beograd, 2000
19532, 19533 ... Zbornik 110 godina Srpskog veterinarskog društva Beograd, 2000
19541-19543 Bjelica, Nevenka The pocket veterinary combinatory dictionary of English Beograd, 1998
19547 Ćupić, Vitomir ATC vet Index Beograd, 2002
19550, 20518 ... Decenija stradanja srpskog naroda Novi Sad, 2000
19551 ... Žrtve demokratije-NATO zločini u SRJ Novi Sad, 2000
19552 Jevtić, Miloš O mikrokosmosu Beograd, 2003
19553 Odavić, Miodrag R. Enciklopedijski latinsko-srpski rečnik Beograd, 2002
19577, 19578 Aleksić, Zoran V. Ezofagogastrični ulkus kod svinja Novi Sad, 1999
19579-19582 Dimitrijević, Sanda Kokcidioza živine Beograd, 2003
19586, 21470, 21471 Rusov, Čedomir Hematologija ptica Beograd, 2002
19588 ... Život i delo srpskih naučnika, knj. 6 Beograd, 2002
19589 ... Život i delo srpskih naučnika, knj. 7 Beograd, 2002
19590 ... Život i delo srpskih naučnika, knj. 8 Beograd, 2002
19591 Dimitrijević, Vesna Istorijsko na poštanskim markama Beograd, 1999
19592 Stojiljković, Miloš P. Profilaksa trovanja somanom Beograd, 1997
19593 Jovičić, Vilma Savremena dijagnostika lajmske borelioze Beograd, 2001
19594 ... Naučnici Jugoslavije sv.3 Beograd, 2002
19595 Jokić, Slobodan Veterinarska djelatnost Republike Srpske Banja Luka, 2001
19596 ... Legende Beogradskog Univerziteta: Mihailo Petrović Alas Beograd, 2003
19597 Rusov, Čedomir Bibliografija 1958-2002 Beograd, 2002
19599 ... Život i delo srpskih naučnika, knj. 3 Beograd, 1998
19600 ... Život i delo srpskih naučnika, knj. 4 Beograd, 998
19601 ... Život i delo srpskih naučnika, knj. 5 Beograd, 1999
19602, 19603, 20231-20235 Stevanović, Jelka Fiziologija nervnog sistema Beograd, 2004
19604, 19605, 20226-20230 Stevanović, Jelka Fiziologija organa za varenje kod domaćih životinja Beograd, 2004
19606 Čamprag, Dušan Agrotehnikom: protiv štetočina sa osvrtom na integralnu zaštitu bilja Novi Sad, 2002
19639, 21211-21213 Mrvić, Verica Atlas komparativne anatomije domaćih životinja Beograd, 2006
19642, 19643 Popović, Dragana Praktikum iz fizike Beograd, 2003
19646 Komatina, Dejan Otvoreni tokovi gustih mešavina Beograd, 1997
19647 Taški, Ksenija Rezervni proteini insekata Beograd, 2003
19648 Veličković, Dragan T. Vrste roda žalfija-hemijski sastav i antimikrobno delovanje Beograd, 2003
19649 Torbica, Nikola Riznice informacija u biomedicini Beograd, 2002
19650 Đorđević, Snežana Zloupotreba kanabisa i načini detekcije u biološkom materijalu Beograd, 2006
19659, 19660 Rusov, Čedomir... Leksikon veterinarske medicine Beograd, 2004
19661, 19662 Čuperlović, Kosta... Trihinela i trihineloza Beograd, 2003
19663, 19664, 20156 Miljković, Vasilije... Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje domaćih životinja Beograd, 2005
19665-19667, 20403,20404 Radenković-Damnjanović, Brana Praktikum iz zoohigijene Beograd, 2004
19668 Viljaisan, Havier Kako da razumete, vaspitate i negujete vašu mačku Beograd, 2006
19669 Viljaisan, Havier Kako da razumete, vaspitate i negujete vašeg psa Beograd, 2006
19670, 19671 Ivanc, Aleksandar Fiziologija domaćih životinja-praktikum Beograd, 2007
19672, 19673 Đurica, Gojko... Anatomija domaćih životinja Beograd, 2006
19674, 19675 Đurašević, Siniša... Eksperimentalna fiziologija životinja i čoveka Beograd2007
19676 ... Mikotoksikoze svinja Beograd, 2007
19677 Mitrović, Sreten Konjarstvo: praktikum Zemun, 2005
19678 Petrović, Miodrag Medved i njegova staništa na Tari Bajina Bašta, 2005
19679 Grdović, Svetlana... Praktikum iz botanike sa radnom sveskom Beograd, 2006
19680 Petrov, Brigita Opšta i sistematska zoologija: praktikum sa radnom sveskom Beograd, 2005
19681 Romčević, Ljubomir Govedarstvo Srbije Beograd, 2006
19682, 19683 Ivanović, Snežana Campylobacter spp. Između životinja i ljudi Beograd, 2005
19684, 19685 Takač, Vladislav Ishrana domaćih životinja: praktikum Beograd, 2006
19686 Maćej, Ognjen Proteini mleka Beograd, 2006
19687 Savić, Mila... Stočarstvo : farmske i socijalne životinje Beograd, 2007
19688, 19689, 20452 Vuković, Vujadin Rezidue antibiotika u mleku krava posle intrauterine aplikacije Beograd, 2005
19690 Labudović, Danilo... Veterinarstvo na području Beograda od 1717 do 1975 Beograd, 1979
19691 Aleksić-Kovačević, Sanja Limfomi pasa i mačaka Beograd, 2005
19692 Boboš, Stanko Mlečna žlezda preživara Novi Sad, 2005
19693 Stojković, Jovan S. Mineralne materije u ishrani domaćih životinja Priština, 2006
19695 ... Primena savremenih tehnologija u živinarstvu Beograd, 2006
19696, 19697 ... Pravilnik o radu pasa jamara Beograd, 2005
19698, 19699 ... Pravilnik o radu pasa jazavičara Beograd, 2005
19700 Jovanović, Rade Tehnologija pripremanja stočne hrane i ishrana visokomlečnih krava: praktikum Beograd, 2006
19701 ... Pravni informator- Zakon o veterinarstvu Beograd, 2005
19704 Sinovec, Zlatan... Mikotoksini Beograd, 2006
19705 ... Zbornik radova "Unapređenje zdravstvene zaštite životinja i proizvodnja zdravstveno ispravnih namirnica animalnog porekla i hrane za životinje" Novi Sad, 2000
19707 Kljajić, Ranko Bibliografija 2000-2005 Novi Sad, 2005
19714-19718 Tešić, Milan M. Menadžment veterinarske prakse Beograd, 2007
19719 - 20008 Pantić, Vladimir R. Biologija ćelija bubrega Beograd, 1999
20009 - 20144 Bjelica, Nevenka Engleski za studente veterinarske medicine Beograd, 1996
20145-20150 Jovanović, Ivan B., ... Praktikum iz biohemije Beograd, 2006
20152, 20153 Petrović, B., ... Traumatske neuropatije lokomotornog aparata Beograd, 2004
20157 Stojić, Velibor Veterinarska fiziologija Beograd, 1996
18693, 20158 Đukić, Branislava Sudska veterinarska medicina Beograd, 1991.
20159, 20160 Panjević, Đorđe Zarazne bolesti životinja virusne etiologije Beograd, 1991.
20161 Kostić, Nada Regulatorni peptidi Beograd, 1999
20162 Simić, Vladeta Nervni sistem i čula domaćih sisara Beograd, 1991.
20163, 20164 Popov, Čedomir Velika Srbija: stvarnost i mit Sremski Karlovci, 2008
20165-20169 Stojić, Velibor Veterinarska fiziologija Beograd, 2007
20170 ... Život i delo srpskih naučnika, knj.2 Beograd, 1997
20171 ... Život i delo srpskih naučnika, knj.9 Beograd, 2004
20179-20183, 20416-20418 Baltić, Milan Ž.,... Higijena mesa riba, rakova i školjki Beograd, 1997
20185-20189 Teodorović, Vlado Trichinella-trichinellosis Beograd, 2007
20190-20199 Teodorović, Vlado Higijena mesa divljači i egzotičnih životinja Beograd, 2007
20203-20207, 20458 Ajtić, Jelena... Praktikum iz biofizike Beograd, 2007
19640, 19641, 20208-20212 Popović, Dragana Fizika sa osnovama biofizike Beograd, 2004
20213-20217, 20441-20445 Radojičić, Biljana Opšta klinička dijagnostika kod domaćih papkara Beograd, 2007
20236-20240 Jovanović, Slobodan Stočarstvo: farmske životinje Beograd, 2005
20241-20260 Teodorović, Vlado Nojevi i druge egzotične životinje na domaćoj trpezi Beograd, 2002
20261-20265 Božić, Tatjana Patološka fiziologija domaćih životinja Beograd, 2007
19654, 19655, 20266-20268 Krstić, Nikola... Rentgenološka i endoskopska dijagnostika oboljenja digestivnog i respiratornog sistema pasa i mačaka Beograd, 2007
20315-20319 Stanimirović, Zoran... Rečnik pčelarstva Beograd, 2006
20320-20322 Đelić, Ninoslav... Principi genetike Beograd, 2004
20323-20327, 21620 Avakumović, Đorđe Primena savremenih naučnih i praktičnih dostignuća u zdravstvenoj zaštiti i reprodukciji svinja Beograd, 2006
20328-20331 Radetić, Petar Sirove kobasice Beograd, 1997
20332-20340 Miljković, Vasilije Veterinarska akupunktura Beograd, 1998
20341-20349 Miljković, Vasilije Primena akupunkture u lečenju pasa i mačaka Beograd, 1998
20350-20357 Popović, Nikola... Bolesti kože malih životinja Beograd, 1999
20358-20359 Jukes, Nick... From guinea pig to computer mouse Leicester, 2003
20360-20364 Radojičić, Biljana... Zarazna šepavost ovaca: profilaksa i terapija Beograd, 2007
20375-20380 Stanimirović, Zoran... Praktikum iz zoologije Beograd, 2006
20381 Budras 7Friche / Richter Atlas der Anatomie des Hundes Hannover, 2000
20382 Budras/ Rock Atlas der Anatomie des Pferdes Hannover, 2000
20383 Kees, J.Dik... Atlas der Rontgendiagnostik beim Pferd Hannover, 2002
20384 Kees, J.Dik... Atlas of diagnostic radiology of the horse Hannover, 2002
20385 ... Anatomy of the dog Hannover, 2002
20386 ... Anatomy of the horse Hannover, 2001
20387 David, Thomas... Atlas der kleintierchirurgie Hannover. 2000
20388 Fries, Reinhard... Praxis der geflugeifleischunterschung Hannover, 2001
20389 Hedlund, Cheryl... Farbatlas der hals-nasen-ohren-erkranungen bei kleintieren Hannover, 2002
20390 Hedlund, Cheryl... Clinical atlas of ear, nose and throat diseases in small animals Hannover, 2002
20399-20401, 20825-20829 Šefer, Dragan S,... Opšta ishrana Beograd, 2008
20402 Stanimirović, Zoran... Biologija pčela Beograd, 2000
20405, 20406 Vučinić, Marijana... Bioklimatologija i biometeorologija Beograd, 2006
20407 Ristić, Milutin... Neškodljivo uklanjanje uginulih životinja i nejestivih proizvoda zaklanih životinja Beograd, 2001
20408, 20409 Ristić, Milutin... Tehnologija proizvodnje proteinsko-energetskih hraniva od nejestivih sporednih proizvoda zaklane živine Novi Sad, 1996
20412 Trailović, Saša... Veterinarska receptura Beograd, 2005
20413 Grdović, Svetlana Mahovine šireg područja Beograda i njihov bioindikatorski značaj Beograd, 2005
20419-20421 Kleut, Marija Naučno delo od istraživanja do štampe Novi Sad, 2008
20422 ... 1.Simpozijum: Bezbednost namirnica animalnog porekla Beograd, 2008
20424 Dobranić, Tomislav... Rasplođivanje svinja Zagreb, 2008
20426 Umeljić, Veroljub Pčelarstvo Kragujevac, 2006
20429 Umeljić, Veroljub Enciklopedija pčelarstva Kragujevac, 2008
20430 Thrall, Donald E. Textbook of veterinary diagnostic radiology Philadelphia, 1996
20431 Upson, Dan W. Handbook of clinical veterinary pharmacology Manhattan, 1982
20432 McCurnin, Dennis M... Smal animal physical diagnisis: and clinical procedures Philadelphia, 1991
20433 Cohn, Peter F... Clinical cardiovascular physiology Philadelphia, 1985
20434 Granger D.Neil... Clinical gastrointestinal physiology Philadelphia, 1985
20440 Vučemilo, Marija Higijena i bioekologija u peradarstvu Zagreb, 2008
20446, 20447 Popović, Dragana... Černobilj: više od akcidenta? Novi Sad, 2009
20448 ... Atlas bolesti svinja Beograd, 2007
20449 ... Iskorenjivanje klasične kuge svinja Beograd, 2006
20450 Đorđević, Nenad... Hrana za životinje Aranđelovac, 2007
20451 Pešić Mikulec Dragana Mikrobiološke analize namirnica u odnosu na evropsku zakonsku regulativu Beograd, 2005
20453 ... Nacionalni registar veterinarskih lekova Beograd, 2007
20454, 21472, 21473 Rusov, Čedomir... Uporedni podaci o malignim neoplazmama u živine Beograd, 2008
20455 Kuga, Aleksandar Ukrasna živina Beograd, 2008
20456 Knežević, Milijana... Opšta patologija Beograd, 2008
20457 Ajtić, Jelena... Radna sveska za vežbe iz biofizike Beograd, 2007
20459 Savić, Mila... Stočarstvo: praktikum Beograd, 2008
20460 Kalezić, Miloš Osnovi morfologije kičmenjaka Beograd, 2008
20461 ... Standardi rasnih pasa po FCI grupama, knj.1 Beograd, 2008
20462 ... Standardi rasnih pasa po FCI grupama, knj.2 Beograd, 2008
20463 Urošević, Milivoje Srpski i slični goniči Beograd, 2006
20464 ... Osnovi kinologije Beograd, 2007
20465 ... Pravilnik o stručnom radu-kinološki savez Beograd,2007
20466 Jovanović, Vojislav P. Istorija veterinarske medicine i zdravstvene kulture na tlu današnje Vojvodine Novi Sad, 2004
20467 Radojčević, Marko Pregled razvoja jugoslovenske veterinarske mikrobiologije, serologije i imunologije do 1970 Beograd, 1976
20468 Stojadinović, Velimir S. 40 godina primene metoda veštačkog osemenjavanja krava na jugu Srbije Niš, 1995
20469, 20470 ... Dobrobit životinja i biosigurnost na farmama Zemun, 2007
20471-20473 ... Osamdeset godina Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije: monografija Beograd, 2006
20474-20477 ... Bibliografija istraživača i saradnika Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije: 1926-2006 Beograd, 2006
20486 ... Stvaralaštvo Milutina Milankovića: zbornik Beograd, 2009
20487 Krnjaić-Cekić, Nada Svaki čovek ima svoje vreme, svako vreme ima svog čoveka Beograd, 2008
20488 Ralik, Marjan A. Oftalmološka dijagnostika na kučinja i mački Kumanovo, 2009
20489 ... Zbornik radova: četvrti hrvatski veterinarski kongres Zagreb, 2008
20490 ... Zbornik sažetaka, znanstveno stručni sastanak, veterinarska znanost i struka Zagreb, 2009
20491 ... Proceedings of the intrernational meeting of anatomy and physiology fundamentals of medicine Zagreb, 2009
29492 ... Zbirka veterinarskih instrumenata iz muzeja za povijest veterinarstva Zagreb, 2009
20493 ... Ljetopis universitas studiorum Zagrabiensis facultas veterinaria 2008-2009 Zagreb, 2009
20494 ... WSAVA CE IX dani hrvatske male prakse: zbornik radova Varaždin, 2008
20495 ... Rasplođivanje konja Zagreb, 2008
20496 Šehić, Mensur Analogna i digitalna rentgenografija u veterinarskoj medicini Zagreb, 2009
20497 Baćić, Goran Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda Zagreb, 2009
20499-20501 Trailović, Dragiša R... Konjarstvo i konjički sport Beograd, 2009
20502-20504, 21161, 21162 Trailović, Dragiša R. Bolesti kopitara: praktikum Beograd, 2010
20508 Borisov, Ivan... Veterinarna stomatologija s oralna hirurgija Stara Zagora, 2002
20512 Popesko, Peter Anatomski atlas domaćih životinja I Ljubljana, 1988
20513 Popesko, Peter Anatomski atlas domaćih životinja II Ljubljana, 1988
20514 Popesko, Peter Anatomski atlas domaćih životinja III Ljubljana, 1988
20515 ... 9.godišnje savetovanje Republike Srpske : zbornik Banja Vrućica, 2003
20516 ... Zbornik radova veterinarskog simpozijuma u Temišvaru 2002 Timisoara, 2002
20517 ... Medicina veterinara in sud-vest Romaniei: monografija Timisoara, 2001
20519-20522 ... Bibliografija Veterinarskog fakulteta u Beogradu 1936-1976 Beograd, 1979
20523 Cotran, Ramzi S... Robbins pathologic basis of disease Philadelphia 1994
20524 Ettinger, Stephen J... Textbook of veterinary internal medicine vol 1 Philadelphia 1995
20525 Ettinger, Stephen J... Textbook of veterinary internal medicine vol 2 Philadelphia 1995
20526 Olmstead, Marvin L. Small animal orthopedics StLouis, 1995
20527 Feldman, Edvard C... Canine and feline endocrinology and reproduction Philadelphia, 1996
20528 Swaim, Steven F... Small animal wound management Baltimore, 1997
20529 Greene, Craig E. Infectious diseases of the dog and cat Philadelphia, 1998
20530 Jain, Nemi C. Essentials of veterinary hematology Philadelphia, 1993
20531 Bojrab, Joseph M. Current techniques in small animal surgery Philadelphia, 1990
20532 Summers, Brian A... Veterinary neuropathology StLous, 1995
20533 Rebar, Alan H. Hemogram interpretation for dogs and cats Willmington, 1998
20534 Chew, Dennis J... Interpretation of canine and feline urinalysis Willmington, 1998
20535 Wellman, Maxey L... Bone marrow evaluation in dogs and cats Willmington, 1999
20536 Radin M.Judith... Interpretation of canine and feline cytology Willmington, 2001
20537 Rebar, A.H... Biochemical profiling in the dog and cat Willmington, 1999
20538 Lahunta de, Alexander... Applied veterinary anatomy New York, s.a.
20539 Tilley, Larry Patrick... Canine and feline cardiac arrhythmias Baltimore, 1993
20540 Tilley, Larry Patrick Essentials of canine and feline electrocardiography Philadelphia, 1992
20541 Kent, George C. Comparative anatomy of the vertebrates StLouis, 1992
20542 Duce, K.M... Textbook of veterinary anatomy Philadelphia, 1998
20543 ... Internal parasites of dogs and cats: diagnostic manual s.n.,s.a.
20544 Osweiler, Gary D. Toxicology Philadelphia, 1996
20545 Ahrens, Franklin A. Pharmacology Baltimore, 1996
20546 Dellmann, H.-Dieter... Cytology and microscopic anatomy Baltimore, 1996
20547 ... 92th AnnualConference for Veterinarians / Colledge of Vet,Med.CornellUniversity,Ithaca New York, 2001
20548 ... 91st AnnualConference for Veterinarians / Colledge of Vet,Med.CornellUniversity,Ithaca New York, 1999
20549-20553 Ajtić, Jelena... Zbirka zadataka iz biofizike Beograd, 2010
20554, 20555 Petković, Marijana Primena maldi-TOF masene spektrometrije u analizi lipida i fosfolipida Beograd, 2010
20566-20570 ... 28th Meeting of the European Society of Veterinary Pathology Belgrade, 2010
20576 Pavlović, Nevenka... Rječnik zoologije: invertebrata Banja Luka, 2005
20577-20579 Drekić, Dmitar... Anatomija nervnog sistema, endokrinih žlezda, organa čula i kože domaćih životinja Beograd, 2010
20580 Samardžija, Marko... Rasplođivanje ovaca i koza Zagreb, 2010
20581 ... 1st VEPRA Conference- Proceedings-Physical therapy of the stifle Zagreb, 2010
20582 Bini, Majkl Darvinova crna kutija Sremska Kamenica, 2008
20583-20585, 20820-20824 Marković, Radmila V... Bezbednost ishrane za životinje Beograd, 2010
20594 Mašek, Tomislav Opća i primjenjena hranidba Zagreb, 2009
20595-20599 Teodorović, Vlado... Hemijski i fizički zagađivači namirnica animalnog porekla Beograd, 2011
20605 Mihajlović, Božidar M. Mikrobiologija III - rikecije i virusi Beograd, 1987
20606 Đukić, Branislava... Sudska veterinarska medicina Beograd, 2001
20612-20616 Baltić, Milan Ž... Kontrola namirnica animalnog porekla Beograd, 2011
20617 Vidović, Vitomir... Molekulska genetika Novi Sad, 2010
20618 Vidović, Vitomir... Genetika životinja Novi Sad, 2010
20619 Vidović, Vitomir... Praktično svinjarstvo Novi Sad, 2011
20620 Vidović, Vitomir Teorija oplemenjivanja životinja Novi Sad, 2011
20621 Vidović, Vitomir... Farmski menadžment Novi Sad, 2011
20633-20637 Dimitrijević, Sanda... Klinička parazitologija Beograd, 2011
20638 Šehić, Mensur... Kompjuterska tomografija i dijagnostika patologije lobanje, mozga i kralježnice Zagreb, 2012
20644, 20645 ... Monografija: 75 godina Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu Beograd, 2011
20646, 20647 ... Bibliografija 1986-2011 Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu Beograd, 2011
20648-20651, 21180-21184 Teodorović, Vlado... Higijena i tehnologija mesa : praktikum Beograd, 2012
20652-20656 Ivanović, Snežana... Kvalitet mesa - biološke i hemijske opasnosti Beograd, 2012
20659 Milutinović, Marija... Krpelji Srbije Beograd, 2012
20660 Stojanović, Nebojša A. Poljska jarebica prijatelj polja Niš, 2011
20661 Masterton, William L... Chemistry: principles and reactions Fort Worth, 1997
20662 Masterton, William L... Chemistry: principles and reactions Austr.,2001
20663, 20795 Masterton, William L... Chemistry: principles and reactions Canada,2004
20664 Madigan, Michael T... Brock biology of microogranisms Upper Saddle River,2004
20665 Wingfield, Wayne e... Small animal surgery Philadelphia, 1979
20666 Stiling, Peter Ecology Upper Saddle River,2002
20667 Berg, Jeremy M... Biochemistry New York, 2002
20668 Montwille, Thomas J... Food microbiology Washington, 2005
20669 Berne, Robert M... Principles of physiology StLouis, 2000
20670, 20788 ... Veterinary virology San Diego, 1990
20671 Dorit, Robert L... Zoology Philadelphia, 1991
20672 .. Fundamental toxicology Cambridge, 2006
20673 ... Redisigning animal agriculture Wallingford, 2007
20674 Hesse, Albercht... Urinary stones in small animal medicine London, 2009
20675 Lamb, Bernard C. The applied genetics of humans, animals, plants and fungi London, 2007
20676 ... Illustrated veterinary anatomical nomenclature Stuttgart, 1992
20677 Parida, L. Pattern discovery in bioinformatics Boca Raton, 2008
20678 Cheville, Norman F. Introduction to veterinary pathology Ames, 1992
20679 ... Regulatory RNAs Cold Spring Harbor,2006
20680 Cheville, Norman F. Introduction to veterinary pathology Ames, 2006
20681 Cunningham, James G. Textbook of veterinary physiology Philadelphia, 2002
20682 Shaw, Susan E... Antropod-borne infectious diseases of the dog and cat London, 2005
20683 ... Poultry diseases London, 2001
20684 Ramsey, Ian BSAVA small animal formulary Quedgeley, 2008
20685 Rozanski, Elizabeth A.,... Small animal emergency and critical care medicine London, 2007
20686 Adams, M.R., ... Food microbiology Cambridge, 2002
20687, 20790 Linstromberg, Walter W., ... Organic chemistry : A brief course Toronto, 1987
20688 Dobson, Jane M., ... BSAVA manual of canine and feline oncology Quedgeley, 2003
20689, 20690, 20787 Seymor, Chris... Manual of small animal anaesthesia and analgesia Shurdington, 1999
20691 Dallas, Sue Manual of vetrinary care Quedgeley, 1999
20692 Simpson, Gillian Manual of small animal reproduction and neonatology Quedgeley, 1999
20693 Hartl, Daniel L., ... Genetics: from genes to genomes New york, 2004
20694 Buchmann, K., ... Parasitic diseases of freshwater trout Frederiksberg, 2001
20695 Steiner, Jorg M., ... Small animal gastroenterology Hannover, 2008
20696 Hartl, Daniel L., ... Genetic analysis of genes and genomes Sudbury, 2001
20697 Jubb, K.V.F., ... Pathology of domestic animals, vol 1 New York, 1970
20698 Jubb, K.V.F., ... Pathology of domestic animals, vol 2 New York, 1970
20699 Evans, Howard E., ... Guide of the dissection of the dog Philadelphia, 1971
20700 Evans, Howard E., ... Guide of the dissection of the dog St Louis, 2004
20701 ... Integrated principles of zoology Boston, 2004
20702 Catcott, E.J. Canine medicine , vol 1 Santa Barbara, 1979
20703 Catcott, E.J. Canine medicine , vol 2 Santa Barbara, 1979
20704, 20785 Adams, Richard H. Veterinary pharmacology and therapeutics Ames, 2001
20705 ... Small animal clinical nutrition Topeka, 2010
20706 ... Escherichia coli and salmonella typhimurium Washington, 1987
20707 Nickla, Harry Concepts of genetics : student handbook Upper Saddle River, 2000
20708 Klug, William S... Concepts of genetics Upper Saddle River, 2000
20709 ... Human physiology : an integrated approach San Francisco, 2004
20710 McGavin, Donald M... Thomson's special veterinary pathology asat alaouis, 2001
20711, 20784 ... Essential cell biology New York, 2004
20712 ... Animal nutrition Harlow, 2002
20713, 20786 Jensen, Per The etology of domestic animals Wallingford, 2002
20714, 20789 ... The embryology of domestic animals : developmental mechanisms and malformations s.n., s.a.
20715 ... Veterinary epidemiology from hypothesis to conclusion Frederiksberg, 2002
20716 Savage King, Felicity... Nutrition for developing countries Oxford, 2006
20717 ... SCOPE monograph on anaerobic infections Kalamazoo, 1972
20718 ... Practical skills in biomolecular sciences Harlow, 2003
20719, 20791-20794 Oullette, Robert J. Organic chemistry : a brief introduction Upper Saddle River, 1998
20720 ... Immunobiology : the immune system in heakth and disease New York, 2001
20721 ... Veterinary embryology Oxford, 2006
20722, 20783 Dyce, K.M... Textbook of veterinary anatomy Philadelphia, 2002
20723 Clements, A.N. The biology of mosquitoes Wallingford, 2006
20724 ... Webster's encyclopedic unabridged dictionary of the English language New York, 1996
20725 Slottved, Ejvind... The University of Copenhagen Copenhagen, 2009
20726 Fowler, H.V. Fowler's concise English dictionary Ware, 1989
20727-20731 Vučemilo, Marija Higijena i bioekologija u peradarstvu Zagreb, 2008
20761-20765 Božić, Tatjana Patološka fiziologija domaćih životinja Beograd, 2012
20771-20773 ... Biological Food Safety and Quality - conference proceedins Belgrade, 2012
20774-20776 ... Bibliografija FVM 1986-2011 Beograd, 2011
20777 Stanimirović, Zoran... Praktikum iz zoologije Beograd, 2012
20780 Gledić, Dušan Veterinarska histologija Beograd, 2012
20796-20799 Stošić, Zorica Priručnik za pripremu i korišćenje hranljivih podloga Šabac, 2011
20805-20809 Jovanović, Ivan B... Praktikum iz biohemije Beograd, 2013
20810-20814 Mihailović, Momčilo, Ivan Jovanović Biohemija Beograd, 2008
20815-20819 Sinovec, Zlatan... Praktikum iz ishrane Beograd, 2008
20830-20834 Tešić, Milan M... Menadžment veterinarske prakse Beograd, 2011
20835-20839 Radojičić, Sonja... Infektivne bolesti životinja : specijalni deo Beograd, 2011
20840-20844 Ašanin, Ružica... Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom Beograd, 2008
20845 Bošković, Boško Izbor ruskih veterinarskih tekstova Beograd, 2002
20846-20850 Trailović, Saša... Veterinarska receptura Beograd, 2012
20866-20870 Radenković-Damnjanović, Brana Praktikum iz zoohigijene Beograd, 2010
20885-20890 Radojičić, Biljana Opšta klinička dijagnostika kod domaćih papkara Beograd, 2013
20891, 20892 ... Biotehnološki rečnik za hranu i poljoprivredu Beograd, 2007
20936-20940 Marinković, Darko... Tehnika obdukcije životinja sa osnovama tanatologije Subotica, 2013
20980 ... II Savetovanje o biologiji i zdravstvenoj zaštiti pčela : zbornik radova Beograd, 2003
20981 ... IV Simpozijum o suzbijanju mastitisa... Zbornik radova Bled, 1989
21081 ... 19th International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants Belgrade, 2011
21082, 21088, 21095, 21118, 21119 Ajtić, Jelena... Fizičke osnove dijagnostičkih i terapijskih metoda Beograd, 2013
21083 ... 2. veterinarski felinološki kongres Zagreb, 2011
21084 ... Peradarski dani 2011: zbornik Šibenik, 2011
21085 Capak, Darko Kirurgija trbušne stijenke, želuca i crijeva domaćih životinja Zagreb, 2006
21086 Samardžija, Marko... Rasplođivanje kunića, hrčaka i zamorčića Zagreb, 2011
21087 ... Bibliografija 2000 -2009 Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zagreb, 2011
21089 ... 5 Hrvatski veterinarski kongres: zbornik radova Zagreb, 2012
21096-21098 Petrov, Ivan Mravi Srbije i Crne Gore Beograd, 2006
21099-21101 Petrov, Ivan Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama Beograd, 2000
21102 Aleksić, Zoran V... Sudska veterinarska medicina - bolesti i mane životinja Beograd, 2001
21103 Aleksić, Zoran V... Sudska veterinarska medicina - opšti deo Novi Sad, 1999
21104 Aleksić, Zoran V... Zakonski propisi u veterinarskoj medicini Beograd, 1996
21105-21109 Stepanović, Predrag... Praktikum iz opšte kliničke dijagnostike Beograd, 2013
21110-21114 Nišavić, Jakov... Laboratorijska dijagnostika virusnih infekcija Beograd, 2013
21120-21122 Stevanović, Jevrosima... Zoologija Beograd, 2013
21142 Kuzmanović, Milomir M. Zaštita i spasavanje životinja, namirnica, hrane i vode Beograd, 1988
21143-21147 Jovanović, Milijan... Specijalna veterinarska patologija Beograd, 2012
21148-21150, 21601 Bjelica, Nevenka... Mikrobiološki rečnik : englesko-srpski, srpsko-engleski Beograd, 2013
21151 Trailović, Dragiša Bolesti kopitara Beograd, 2011
21152-21154 Trailović, Dragiša Dijagnostika i terapija oboljenja konja Beograd, 2013
21155 Trailović, Dragiša Etologija : ponašanje i dobrobit konja Zemun, 2012
2156-21160 Trailović, Dragiša R... Osnovni principi nadoknade tečnosti i elektrolita Zemun, 2010
21163-21165 Trailović, Dragiša R... Konjarstvo i konjički sport Zemun, 2010
21166-21168 Trailović, Dragiša R... Gastroenterologija pasa i mačaka Beograd, 2011
21169-21171 Palić, Todor... Golubarstvo i bolesti golubova Beograd, 2011
21172-21174 Kovač, Milomir Dijagnostika i terapija ortopedskih oboljenja konja Beograd, 2008
21175-21179 Mirilović, Milorad Biostatistika sa informatikom : praktikum Beograd, 2013
21185 Ćupić, Vitomir... Farmakologija : za studente veterinarske medicine Beograd, 2014
21186 Stolić, Novica... Tov junadi Kruševac, 2000
21187 Stanković, Milivoje Osnovi genetike i oplemenjavanja domaćih životinja Beograd, 1994
21188 Šibalić, Slobodan Osnovi dijagnostike parazitskih bolesti domaćih životinja Beograd, 1990
21189 Jovanović, Velimir M. Nega kravljih papaka Beograd, 2003
21190 Janković, Živorad... Anatomija domaćih životinja sisara- angiologija Beograd, 1991
21191 Hrgović, Nebojša Opšta higijena Beograd, 1986
21192 Popović, Dragana... Eksperimentalne vežbe iz fizike Beograd, 2003
21193 Đorđević, Nenad ... Osnovi ishrane domaćih životinja (praktikum) Beograd, 2003
21194 Pavlović, Ivan... Zoonotski paraziti kontaminenti mesa Beograd, 2005
21195 Vuličević, Ljiljana... Latinski jezik za prvi razred gimnazije Beograd, 1991
21196 Butković, Vladimir... Osnove specijalne veterinarske rentgenologije Beograd, 1990
21197 Vučinić, Marijana... Dobrobit i ponašanje svinja Beograd, 2000
21198 Winterhalter, M. Sudsko veterinarstvo : prosuđivanje bolesti, mana i zajamčenih svojstava domaćih životinja, I dio Zagreb, 1965
21199 Savić, Zoran... Sausage casings Vienna, 2002
21203-21207 Teodorović, Vlado... Higijena i tehnologija mesa Beograd, 2015
21214-21218 Radojičić, Biljana... Bolesti preživara Beograd, 2014
21219 ... Sloboda, bezbednost, pravda: vodiči Eupolitike Beograd, 2015
21220, 21221, 21655 Ćirković, Miroslav... Parazitske bolesti ciprinidnih riba Novi Sad, 2013
21222, 21223 ... Gajenje i kvalitet mesa šaranskih riba Novi Sad, 2015
21229 ... Farmakoterapijski vodič Beograd, 2008
21230 ... Nacionalni registar lekova Beograd, 2009
21231 ... Nacionalni registar lekova Beograd, 2010
21232 ... Nacionalni registar lekova, dodatak 2-3 Beograd, 2010
21233 ... Nacionalni registar lekova, dodatak 1 Beograd, 2010
21234 ... Farmakoterapijski vodič Beograd, 2011
21235 ... Nacionalni registar lekova Beograd, 2011
21236 ... Nacionalni registar lekova, dodatak 1 Beograd, 2011
21237 ... Nacionalni registar veterinarskih lekova Beograd, 2011
21238 ... Nacionalni registar veterinarskih lekova, dodatak 1 Beograd, 2012
21239 ... Nacionalni registar veterinarskih lekova, dodatak 2 Beograd, 2013
21240 ... Nacionalni registar lekova Beograd, 2012
21241 ... Nacionalni registar lekova, dodatak 3 Beograd, 2012
21242 ... Nacionalni registar lekova Beograd, 2013
21243 ... Nacionalni registar lekova, dodatak 1 Beograd, 2013
21244 ... Nacionalni registar lekova, dodatak 2-3 Beograd, 2013
21256, 21257 Popesko, Peter Atlas topografske anatomije domaćih životinja Zagreb, 2004
21259, 21260 Kovač, Dunja Priručnik za odgovornog vlasnika psa Beograd, 2015
21301 ... Goat parasite catalogue Brussels, s.a.
21302-21306 Kovačević Filipović, Milica... Praktikum iz patološke fiziologije domaćih životinja Beograd, 2016
21309 Jovanović, I... Praktikum iz biohemije Beograd, 2015
21310-21312 ... Bibliografija nastavnika i saradnika FVM 1986-2016 Beograd, 2016
21313-21315 ... Monografija FVM Univerziteta u Beogradu Beograd, 2016
21316-21318 ... Nastavnici FVM od 1936-2016 Beograd, 2016
21319, 21320 ... Zadužbinar Beograd, 2011
21321-21323 ... Monografija: 75 godina FVM Univerziteta u Beogradu 1936-2011 Beograd, 2011
21324-21326 ... Šupljorošci Beograd-Zemun, 2011
21332-21336, 21345-21354 Radojičić, B... Bolesti preživara Beograd, 2017
21355 Hsu, T.C. Cytogenetic Assays of Environmental Mutagens Totowa, 1982
21356 Williamson, A.R... Essential Immunogenetics Oxford, 1987
21357 Dulbecco, Renato... Virology Philadelphia, 1988
21358 Jones, Chester... The comparative endocrinology of vertebrates part 1 Cambridge, 1955
21359 Rao, Potu N... Premature chromosome condensation New York, 1982
21360 Ehrenpreis, S... Neurosciences research, vol 3 New York, 1970
21361 ... The effects of presure on organisms, no XXVI Cambridge, 1972
21362 Hertwig, Richard Lehrbuch der Zoologie Jena, 1930
21363 Bennett, M.D... Chromosomes today, vol 7 Oxford, 1981
21364 Jones, Chester The adrenal cortex Cambridge, 1957
21365 Elazar, Silvio Matematička statistika Sarajevo, 1972
21366 IPS Group Introductory Physical Science New Jersey, 1967
21367 Sofradžija, Avdo... Genotoksičnost pesticida Sarajevo, 1989
21368 Iversen, Leslie L. The uptake and storage of noradrenaline in symphatetic nerves Cambridge, 1967
21369 Watson, James D. Molecular biology of the gene Menlo Park, 1976
21370 Waxman, Jonathan... The molecular biology of cancer Oxford, 1989
21371 Ricker, W.E. Russian-English Dictionary for Students of Fisheries and Aquatic Biology Ottawa, 1973
21372 Goodenough, Ursula... Genetics New York, 1974
21376-21380 Bećković, Matija Antologija Bećković Novi Sad, 2009
21381-21383, 21626-21630 Šamanc, Horea A... Bolesti sirišta goveda Beograd, 2013
21384-21386 Šamanc, Horea A. Bolesti svinja Beograd, 2009
21387-21389 Šamanc, Horea A. Bolesti respiratornog i kardiovaskularnog sistema goveda Beograd, 2010
21390-21392 Šamanc, Horea A. Bolesti organa za varenje kod goveda Beograd, 2009
21393, 21394 Pelagić, Vasa Pelagićev narodni učitelj Beograd, 2009
21395-21397 Izquierdo-Todorović, Silvija Početni tečaj španskog jezika : sa rečnikom Beograd, 2006
21398-21400 Kosanović, Božena Spremite se za sastanak i pregovore Beograd, 2017
21401-21403 Mihailović, Ljiljana Engleski u 100 lekcija : sa ključem za prevode i rešenje zadataka Beograd, 2012
21404-21406 Mihailović, Ljiljana Gramatika engleskog jezika Beograd, 2012
21407-21408 Zenger, Haro fon Strategeme Beograd, 2011
21409-21411 ... Latinski citati Beograd, 2017
21412-21414 ... Riznica mudrosti Beograd, 2017
21415-21417 Gavela, Branko Istorija umetnosti antičke Grčke Beograd, 2007
21418-21420 Velikovski, Imanuel Svetovi u sudaru Beograd, 2008
21421-21423 Cupać, Sava Vasiona bez maske Beograd, 2012
21424-21426 Ostrogorski, Georgije Istorija Vizantije Beograd, 2017
21427-21429 Maškin, Nikolaj Aleksandrovič Istorija starog Rima Beograd, 2005
21430-21432 ... Istorija novog veka Beograd, 2008
21433-21435 Udaljcov, Aleksandr Dimitrijevič... Istorija srednjeg veka , knjiga 1 Beograd, 2011
21436-21438 Skazkin, Sergej Danilovič Istorija srednjeg veka , knjiga 2 Beograd, 2011
21439-21441 Stanojević, Stanoje Istorija srpskog naroda Beograd, 2017
21442-21444 Ćorović, Vladimir Istorija Srba Beograd, 2014
21445-21447 Gavrilović, Andra Znameniti Srbi 19 veka Beograd, 2008
21448-21450 Bazić, Milojko M. Identitet i kulturno nasleđe Srba Beograd, 2009
21451 Stojanović, Nataša Pravo životinja Niš, 2017
21455-21459 Milosavljević, Petar S. Specijalna hirurgija velikih životinja u terenskim uslovima Trstenik, 2017
21461 Sjaastad, O.V... Fiziologija domaćih životinja Zagreb, 2017
21465-21467 Nedeljković Trailović, Jelena... Ohratoksin A u hrani za životinje, štetni efekti, detekcija i mogućnost zaštite Beograd, 2017
21468, 21469 ... Uzgoj, reprodukcija i zdravstvena zaštita konja : zbornik Beograd, 2017
21474, 21475 Rusov, Čedomir... Leksikon veterinarske medicine Beograd, 2014
21481-21483 Marković, Radmila V... Bezbednost hrane za životinje Beograd, 2018
21484-21486 Katić, Vera... Higijena i tehnologija mleka Beograd, 2018
21487-21491 Vučićević, Miloš... Bolesti živine - praktikum Beograd, 2016
21492-21494 Marković, Radmila V... Ishranom životinja do funkcionalne hrane Beograd, 2018
21495-21500 Aleksić, Zoran V... Sudska veterinarska medicina - opšti deo Beograd, 2019
21501-21506 Bucalović, Svetozar Dr Milo Bošković : ilegalna štamparija u okupiranom Beogradu Beograd, 2019
21507-21512 Grdović, Svetlana Botanika Beograd, 2019
21513-21516 Jovanović, Branimir Teslin čudesni svet Beograd,2014
21517 Lipovac, Dušan Metodika matematike I Beograd, 2017
21518 Lipovac, Dušan Metodika matematike II Beograd, 2017
21519-21523 Vera Pavlović-Kantera... Prof Dr Ilija Đuričić Beograd, 2019
21524-21528 Kulišić, Zoran Prof Dr Čedomir Simić Beograd, 2019
21529-21533 Stanimirović, Zoran Prof Dr Živojin Đorđević Beograd, 2019
21534-21538 Milić, Nenad Dr Relja Katić Beograd, 2019
21547-21552 Vasić, Jugoslav Đ. Opšta hirurgija Beograd, 2018
21553 Grbić, Branislava Pregled nastave na Liceju, Velikoj školi i Univerzitetu 12838-1914 Beograd, 2018
21554 Bojanić Rašović, Mirjana Zoohigijena i preventiva bolesti Podgorica, 2018
21565-21569 ... Zbornik radova "Znanjem čuvamo svet" Beograd, 2019
21570-21574 ... Manifestacija "Dani FVM" Beograd, 2019
21575-21579 Vuković, Ilija K. Prof Dr Isidor Savić Beograd, 2019
21588-21593 Blagojević, M... Atlas - osteološke karakteristike kostiju ovce Beograd, 2019
21594 Mišić, D. Metode mikrobiološke dijagnostike - ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike Beograd, 2013
21595, 21596 Marković, Maja... Bolesti riba - praktikum Beograd, 2017
21597, 21598 Marković, Maja ... Akvaristika Beograd, 2016
21599, 21600 Milić, Nenad... Mikrobiologija sa imunologijom Beograd, 2017
21602 - 21607 Marković, Danica... Histologija sa embriologijom 2 - praktikum Beograd, 2016
21608 Nikolovski-Stefanović, Zorica... Praktikum iz opšte kliničke dijagnostike Beograd, 1998
21609 Mihajlović, Božidar M. Praktične vežbe iz mikrobiologije Beograd, 1996
21610 Živanov, Dragoljub Osnovi veterinarske recepture Beograd, 1996
21611 Simić, Vladeta Osnovi anatomije domaće živine Beograd, 1990
21612 Janković, Živorad... Anatomija domaćih životinja sisara: osteologija i miologija Beograd, 1996
21613 Aleksić-Bakrač, Nevenka Ž. Praktikum iz parazitskih bolesti Beograd, 1999
21614 Predojević, Mirko Radomir Žitije marvenog lekara Beograd, 2014
21615 Bjelica, Nevenka Engleski za studente veterinarske medicine 1 Beograd, 1989
21616 Simić, Vladeta Anatomija domaćih sisara - Splanchnologija Beograd, 1990
21617 Popović, Dragana... Fizika sa osnovama biofizike Beograd, 1989
21618 Stošić-Bogdanović, Nadežda Atlas strukture ćelija, tkiva i organa Beograd, 1984
21619 Janković, Živorad... Anatomija domaćih životinja- osteologija i miologija Beograd, 1993
21621-21625 Šamanc, Horea A... Adrenokortikalni sistem goveda Beograd, 2008
21631-21635 Pavlović, Vojislav Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje domaćih životinja Beograd, 2018
21636 Castle, Malcolm E... Modern milk production London, 1984
21637 Jokić, Živan... Ishrana živine Beograd, 2004
21638 Tadžer, Isak... Specijalna patološka fiziologija Beograd-Zagreb, 1983
21639 Stojanović, Dragica Modeli sepse na laboratorijskim životinjama Novi Sad, 2009
21640 Davidović, Vesna... Praktikum iz fiziologije domaćih i gajenih životinja Beograd, 2018
21641 Mitrović, Sreten... Organska živinarska proizvodnja Beograd-Zemun, 2013
21642 Radević, Božina Transplantacija jetre Beograd, 1996
21643 Hadžiomerović, Zijah... Uvod u veterinarstvo Sarajevo, 2004
21644 Sossidou, E... Farm animal welfare, environment and food quality : interaction studies Thessaloniki, 2007
21645 Allegretti, Nikša... Imunologija Zagreb, 1984
21646 Varagić, Vladislav M... Farmakologija Beograd-Zagreb,1984
21647 Jovanović, Milovan Fiziologija domaćih životinja Beograd-Zagreb,1988
21648 Stites, Daniel P... Basic and Clinical Immunology Los Altos, 1982
21649 Grgičević, Damir... Transfuzijska medicina u kliničkoj praksi Zagreb, 2006
21650 ... Das Immunsystem Koln, s.a.
21651 Gyuton, Arthur C. Medicinska fiziologija Beograd, 1996
21652 Hand, Michael S... Small Animal Clinical Nutrition Topeca, 1983
21653, 21654 Stojić, Velibor... Fiziologija - praktikum Beograd, 2008
21676-21678 Mirilović, Milorad Biostatistika Beograd, 2018
21679-21681 Vučinić, Marijana... Dobrobit životinja Beograd, 2016
21682-21684 Popović, Nikola... Biološke karakteristike i bolesti kunića i krznašica Beograd, 2007
21685-21687 Nešić, Slađan... Praktikum iz patohistologije za studente FVM Beograd, 2018
21688-21690 Bacić, Dragan... Praktikum iz bolesti pčela Beograd, 2016
21691-21695 Urošević, Milivoje Sistematika i rase koza Beograd, 2018
21696-21698 Resanović, Radmila Bolesti kaveznih ptica Beograd, 2009
21728 Borozan, Sunčica Odabrana poglavlja iz medicinske hemije Beograd, 2012
21729-21731 Borozan, Sunčica Praktikum iz medicinske hemije Beograd, 2010
21732-21734 Radenković-Damnjanović, Brana... Zoohigijena I Beograd, 2016
21735-21737 Mitrović, Branislava... Praktikum iz radiobiologije i radijacione higijene Beograd, 2016
21776, 21777, 21778 Tešić, Milan M... Ekonomika veterinarstva - praktikum Beograd, 2013
21779-21781 Tešić, Milan M. Ekonomika organizacije stočarske proizvodnje i zdravstvene zaštite - praktikum Beograd, 1995
21782, 21783, 21784 Krstić, Nikola... Fizički principi ultrazvučne dijagnostike Beograd, 2014
21831-21835 Valčić, Miroslav A. Opšta epizootiologija Beograd, 1998
21860, 21861, 21862 ur.Vučović, D... Veterinarska anesteziologija Beograd, 2009
21863 Kulišić, Zoran, B. Rečnik osnovnih pojmova u parazitologiji Beograd, 1999
21864 Dobrić, Đorđe... Bolesti pčela Beograd, 2000
21865, 21866, 21867 Tešić, Milan M... Ekonomika veterinarstva Beograd, 2015
21868, 21869, 21870 Ilić, Tamara D... Protokol praktične nastave iz kliničke parazitologije Beograd, 2017
21871, 21872, 21873 Vučinić, Marijana Radna sveska za predmet Ponašanje, dobrobit i zastita životinja Beograd, 2015
21874 Lozanče, Olivera... Anatomija domaćih životinja : anatomski termini i izrazi Beograd, 1999
21875, 21876, 21877 Blagojević, Zdenka... Praktikum za vežbe iz anatomije II Beograd, 2015
21878, 21879, 21880 Blagojević, Zdenka... Radna sveska za vežbe iz anatomije II Beograd, 2015
21881 Blaženčić, Živojin... Krmno bilje Beograd, 2003
21882, 21883, 21884 Simeunović, Predrag... Bolesti svinja : praktikum Beograd, 2016
21885-21890 Karabasil, Neđeljko,,, Kontrola namirnica animalnog porekla : praktikum Beograd, 2020
21896, 21897, 21898 Ševković, Nemanja... Ishrana domaćih životinja Beograd, 1991
21910-21923 C Jezdimirović, Milanka B. Veterinarska farmakologija Beograd, 2010
21944, 21945, 21946 Stanimirović, Zoran... Praktikum iz zoologije Beograd, 2015
20881 A ed. Zobundžija M., Babić K., Gjurčević-Kantura V. Anatomija domaćih sisavaca: udžbenik i atlas u boji Zagreb, Naklada Slap, 2009.
18942 A Simić V., Janković Ž. Anatomija domaćih životinja sisara: Splanchnologia Beograd, FVM, 1990.
18941 A Simić V., Janković Ž. Anatomski atlas domaćih životinja sisara: Splanchnologia Beograd, Ozid, 1987.
18664-A Ashdown R.R. Colour Atlas of Veterinary Anatomy: The Ruminants London, Bailliere Tindall, 1984.
20162 C, 18943, 19293-19296 A, Simić V. Nervni sistem i čula sisara Beograd, FVM, 1991.
19297-19306 A Janković Ž., Stanojević D., Miladinović Ž. Anatomija domaćih životinja sisara: Angiologija Beograd, Ozid, 1991.
21656 A J. S. Boyd, C. Paterson, A. H. May Color Atlas of Clinical anatomy of the Dog & Cat Mosby Wolfe, 1995
21657 A Janković Živorad, Popović Sreten Anatomija domaćih životinja Osteologija i miologija Beograd 1985
20484 -Bi Lodish,Harvey, ...(et al.) Molecular cell biology, 6th ed. New York, Freemand and Co.,2008.
19373-Bi Hoffee P.A. Medical Molecular Genetics Madison, 1996
19413 Bi, Radović I. Raznovrsnost života. 1.Struktura i Beograd, 1999
19131- Bi Ruppert E. Invertebrate Zoology Fortworth, Saunders, 1994
14198Bi Davor Miličić Uvod u animalnu virologiju Zagreb, 1973
14185Bi Pavle Radoman Život i njegova evolucija Beograd, 1969
19222Bi Svetomir Ristić, Jovan Kangrga Enciklopedijski nemačko-srpski rečnik I Beograd, 1994
19223Bi Svetomir Ristić, Jovan Kangrga Enciklopedijski nemačko-srpski rečnik II Beograd, 1994
18429 Bi Nuždin, A.S. Osnovy pčelovodstva Moskva, Agropromizdat, 1988.
15766Bi James D. Watson Molekularna biologija gena Beograd, 1977
18311-Bi Davies,K.E. Human genetic diseases Oxford, IRL Press,1986.
18178Bi Smith L. Emil et al. Principles of biochemistry: mammalian biochemistry 1983
18181Bi V. R. Dnyansagar Cytology and genetics New Delhy, 1982
18212Bi Nikolaj Konstantinovič Kočetkov Progress himii uglevodov Moskva, 1985
18434 Bi Gordon, Ian Kontrol' vosproizvodstva sljskohozjajstvenyh životnyh Moskva, 1988.
18653 Bi Bejli, Dž. Osnovy biohimičeskoj inženerii Tom 1 Moskva, 1989.
18046Bi A. I. Konstantinov Zvuki v žizni zverej Leningrad, 1985
18451Bi ... Samoupravno društvo i ekologija Beograd, 1987
20781Bi Gledić D. Veterinarska histologija Beograd, VKS, 2012.
17663Bi Ljiljana Zergollern-Čupak Uvod u medicinsku genetiku s kliničkom citogenetikom Zagreb, 1980
17164Bi G. J. Bej-Bienko Obshaja entomologija Moskva, 1980
19371-Bi Bolsover S. From genes to Cells New York1997
18658 Bi Davydob, Anatolij Znaj, ljubi, beregi Moskva, 1989.
19225- Bi Pough H.F. Vertebrato Life New Jersey, Prentice Hall, 1996.
18493 Bi 18508 Bi Romanov, V.A.,... Golubevodstvo Moskva, 1987.
17554Bi Džeraljd Darrell Zolotye krylany i rozovye golubi Moskva, 1981
17547Bi P. P. Vtorov, V. N. Vtorova Etalony prirody Moskva, 1983
18020Bi V. B. Černišev Sutočnye ritmy aktivnosti nasekomyh Moskva, 1984
18506 Bi Havaš, E. Iono- i molekuljarno-selektivnye elektrody... Moskva, 1988.
18371 Bi Essaulova, I.A.,... Rukovodstvo k laboratornym rabotam po medicinskoj i biologičeskoj fizike Moskva, 1987.
18035Bi L. Erman, P. Parsons Genetika povedenija i evoljucija Moskva, 1984
18484 Bi Belousov, V.P., ... Termodinamika bodnyh rastvorov neelektrolitov Leningrad, 1983.
18652 Bi / Promišlennaja mikrobiologija Moskva, 1984.
18477 Bi Lobčenko, V.V. Akvarium i ego obitateli Kišinev, 1987.
18248Bi I. A. Rapoport Himičeskij mutagenez v selekcionnom processe Moskva, 1987.
18168Bi V. V. Menjšikov Biogennye aminy v klinike Moskva, 1970.
18174Bi Murray R. Spiegel Probability and statistics 1980
18145Bi William D. Stansfield Theory and problems of genetics 1982
18175Bi Murray R. Spiegel Theory and problems of statistics in SI units 1972
18179Bi Michael J. Peltzar Microbiology 1986
18180Bi J Moutschen, Lars Ehrenberg Introduction to genetic toxicology 1984
18402-Bi Hathway D.E. Mechanism of chemical carcinogenesis London, Butterworths, 1986
18474Bi redaktor Kretovič, V.L. Šol'c, K.F. Novye metody praktičeskoj biohimii Moskva, Nauka, 1988.
17665, 17540Bi Dž. F. Lesli Genetičeskie osnovy selekcii seljskohozjajstvennyh životnyh Moskva, 1982
18038Bi J. I. Ažipa Mediko-biologičeskie aspekty primenjennjija metoda elektronnogo paramagnitnogo rezonansa Moskva, 1983.
18377 Bi Maksimova, V.N.,... Mežpredmetnye svjazi v obučenii biologii Moskva, 1987.
18017Bi A. V. Ivanov Boljšoj praktikum po zoologiji bespozvonočnyh Moskva, 1985
17170Bi J. B. Grebenshikova Struktura i mehanizm dejstvija fermentov Moskva 1980.
17305Bi A. Ternej Sovremennaja organičeskaja himija Moskva, 1981.
18250Bi L. Margelis Polj simbioza v evoljucii kletki Moskva, 1983.
17583Bi Jovan Belić Album rasa stoke 1967
20779Bi Stanimirović, Z., Đelić,N. Praktikum iz zoologije Beograd,VKS, 2004.
18574 Bi Tucović, Aleksandar, et.al. Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka Beograd, Nolit, 1989.
20425-Bi, 20426 -C Umeljić, Veroljub Pčelarstvo Kragujevac,autor,2006.
20428, 20427-Bi, 20429 -C Umeljić, Veroljub Enciklopedija pčelarstva Kragujevac,autor,2008.
14524Bi Enrlich, Holm and Soule Introductory biology 1973
16442Bi Čarls Darvin Čovekovo poreklo Subotica, 1977
18127Bi Peter B. Farmer The molecular basis of cancer 1985
19326-Bi Rothe, G.M. Electrophoresis of Enzimes:Laboratory methods Berlin, Springer Verlag, 1994
13280Bi Ernst Mayr Principles of systematic zoology 1969
14610Bi Jože Rihar Odgajivajmo bolje pčele Ljubljana, 1976
15037Bi Aleksandar R. Tucović Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka Beograd, 1975
15038Bi Aleksandar R. Tucović Genetika sa oplemenjivanjem biljaka Beograd, 1973
18167Bi Č. Kantor, P. Šimmel Biofizičeskaja himija Moskva 1984
18041Bi G. Gregoriadis Liposomy v biologičeskih sistemah Moskva, 1983
18647 Bi Karlin, R. Magnetohimija Moskva, 1989.
17092Bi A. I. Atabekova Citoligija rastenij Moskva, 1980
15035Bi E. B. Ford Ecological genetics 1975
19139Bi Clark M.S. Chromosomes: The complex code London, Chapman and Hall, 1996
19515Bi Željko Bujas Veliki hrvatsko-engleski rječnik Zagreb, 2001
18430 Bi Rodionov, V.V. Esli vi imeete pčel Moskva, Agropromizdat, 1988.
18156Bi R. S. Satoskar Farmakologija i farmakoterapija Moskva, 1986.
18618 Bi Frolov, I.T. Filosofija i istorija genetiki Moskva, 1988.
21785 Bi Soldatović, Bogosav, Dražen Zimonjić Biologija i gajenje riba Beograd, 1988.
21786 Bi Tatić, Budisav... Morfologija biljaka Beograd, 1981
21787 Bi Borojević, Katarina Geni i populacija Novi Sad 1991
21788 Bi Topisirović, Ljubiša... Dinamička biohemija Beograd 2010
21789 Bi Vogel, F... Human genetics Berlin 1982
21790 Bi Kojić, Momčilo Botanika Beograd, 1984
21791 Bi Pantić, Vladimir Histologija I Beograd, 1981
21792 Bi Pantić, Vladimir Histologija II Beograd, 1981
21793 Bi Fogelj, F.... Genetika čeloveka tom 3 Moskva 1990
21794 Bi Benson, Morton Srpskohrvatsko engleski rečnik Beograd, s.a.
21795 Bi Erski-Biljić, Milanka... Pčelinji polen i perga Beograd, 2005
21796 Bi Terzin, Tomislav Medonosna pčeja : jevanđelje prirode Beograd, 2010
21797 Bi Desimir, Jevtić Rokovnik pčelinjaka Trstenik, 2001
21798 Bi Mijović, Aleksandar... Biodiverzitet Srbije : stanje i perspektive Beograd, 2012
21799 Bi ed. Babić, Momčilo Skrining u medicini Beograd, 2001
21800 Bi ... Biolog i ekolog Smilja Mučibaboć : život i delo Beograd, 2017
21801 Bi ... Principles of biochemistry : general aspects Singapore, 1983
21802 Bi Bojović, Vuk Priče iz zoo-vrta Novi Sad, 2007
21803 Bi Hosey, Geoff... Zoo Animals : behaviour, management and welfare Oxford, 2010
21804 Bi Palić, Dimitrije Bolesti golubova Beograd, s.a.
21805 Bi Dolovac, Alija Savremeno pčelarstvo : nauka i praksa Sarajevo, 2005
21806 Bi Popeskoviq, Dragutin... Biologia Prishtine, 1984
21807 Bi Grubač, Bratislav Slepi miševi Đerdapa Beograd-Kraljevo, 2012
21808 Bi Thompson, Margaret W... Genetics in Medicine Philadelphia, 1991
21809 Bi Stamenković, Borislav Savremeno pčelarstvo Niš, 2004
21810 Bi Đelić, Ninoslav... Principi genetike Beograd, 2019
21811 Bi Marinković, Milan Leto na košnici : u teoriji i praksi Zenica, 2002
21812 Bi Drobnjak, Darko... Eksterijer pasa : osnove procene Beograd, 2010
21813 Bi Heinzel, Hermann Ptice Hrvatske i Europe sa Severnom Afrikom i Srednjim Istokom Zagreb, 1999
21814 Bi Pavlović, Nevenka Osnovi ekologije Banja Luka, 2014
21815 Bi Popović, Georgije M. Pčelarska fenološka karta Srbije /Geografska karta/: glavne paše Beograd, 2006
21816 Bi Jevremović, Tomislav Pčelarstvo u Donjoj Resavi Svilajnac, 2005
21817 Bi Mladenović, Mića... Uzgajanje visokokvalitetnih matica Beograd-Zemun, 2003
21818 Bi Mladenov, Stojmir Lečenje pčelinjim proizvodima "Apiterapija" i osnovi pčelarstva Novi Sad, 1988
21819 Bi Ristić, Zoran Bioekologija svih vrsta fazana sveta i njihovo gajenje (avikultura) Petrovaradin, 2017
21820 Bi Ristić, Zoran A. Lovni turizam u Vojvodini od 1950 do 2008 god. Novi Sad, 2017
21821 Bi ed. Radović, Ivica... Biodiversity Strategy of the Republic of Serbia : for the period 2011-2018 Belgrade 2011
21822 Bi ur. Radović, Ivica... Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije : za period 2011 do 2018 godine Beograd, 2011
21823, 21851 Bi grupa autora Priručnik za polaganje lovačkog ispita Beograd, 2005
21825 Bi Đorđević, Dušan D. Razvojna psihologija Gornji Milanovac, 1984
21826 Bi Pavlović, Slobodan... Opšte stočarstvo : genetika sa osnovama genetike populacije Beograd, 1992.
21827 Bi Milanović, Zoran Pčelarstvo : zbirka podataka i vodič kroz pčelarsku literaturu Beograd, 1997
21828 Bi ... Fauna Durmitora 1 Titograd, 1984
21829 Bi ur. Nešić, Prvoslav Pčelar Beograd, 1998
21830 Bi ur. Petrović, Dušan N. Srpski pčelar Sremski Karlovci, 2007
19541-19543 c 21836 Bi Bjelica, Nevenka Džepni engleski kombinatorni rečnik iz veterinarske medicine Beograd, 1998
21840 Bi Bošković, Boško Rusko srpski, srpsko ruski veterinarski rečnik Beograd, 2012
21842 Bi Ristić, Zoran Zoologija divljači i lovna taksonomija - dlakava divljač Trstenik, 2013
21708, 21845, 21850 Bi Gurgulova, Kalinka Pčelarstvo Bolesti Štetočine Ruma, 2006
21846, 21704 Bi ... Biotehnološki rečnik za hranu i poljoprivredu Beograd, 2007
21847 Bi Teodorović... Higijena i tehnologija mesa : praktikum Beograd, 2016
21849 Bi Jeremić, Svetlana Bolesti riba : sa atlasom kliničkih i patomorfoloških manifestacija Beograd, 2006
21759 Bi Stojanović, Nikola I... Opšta hemija Beograd, 1989
21760 Bi Geršenzon, S.M. Osnovi sovremennoi genetiki Kiev, 1983
21761 Bi ed.E.L.Winnacker... Protein Structure and Protein Engineering Berlin, 1988.
21762 Bi Mihailović, Momčilo Biohemija III Beograd, 1990
21763 Bi Hristovski, Mišo... Biologija, ogleduvanje i bolesti na ribite Skopje, 2005
21764 Bi Umeljić, Veroljub Roman o pčelaru Kragujevac, 2011
21765 Bi Gudvin, Dejvid Akvarijumske ribice : priručnik Beograd,2003
21766 Bi Urošević, Milivoje... Sistematika i rase koza Beograd, 2018
21767 Bi Umeljić, Veroljub U svetu cveća i pčela : atlas medonosnog bilja 2 Kragijevac, 2003
21768 Bi Stanimirović, Zoran... Radna sveska iz biologije Beograd, 1999
21769 Bi Stanimirović, Zoran... Radna sveska iz biologije - dopuna Beograd, 2003
21770 Bi Simić, Draga Mikrobiologija I Beograd, 1988.
21771 Bi Mrvaljević, Božidar Stočarstvo i svetu i Jugoslaviji, knj 1 Beograd, 1995.
21772 Bi Mrvaljević, Božidar Stočarstvo i svetu i Jugoslaviji, knj 2 Beograd, 1995.
21773 Bi Fogelj, F... Genetika čeloveka : Tom 1 Moskva, 1989.
21774 Bi Fogelj, F... Genetika čeloveka : Tom 2 Moskva, 1990.
21775 Bi Sheridan, Anthony Zooming in on European Zoos Radlett, 2016
21711-21712 Bi Marko Davidović Biologija Zagreb, 1989
21718 Bi Avram Maksimović Novi pčelar Sombor, 2010.
21710 Bi Kalinka Gurgulova, Toma Pavlić, Milenko Radosavović   Sofija, 2000.
21727 Bi Božidar Vesković Praktično pčelarstvo Beograd, 1989.
21726 Bi Nikola Tucić Uvod u teoriju evolucije Beograd, 1987.
21725 Bi Živojin Andrejić Mitologija pčele Beograd, 2002.
21724 Bi Milanka Erski Biljić, Aleksandar Biljić Erski Propolis, I apiterapija Beograd, 2003.
21723 Bi Žarko Stepanović Darovi košnice, apiterapijski pristup Beograd, 2006.
21722 Bi Dragan Panić Matični mleč Beograd, 2000.
21721 Bi Đorđe Dobrić, Danilo Vicković, Zoran Kulišić Bolesti pčela Beograd, 2000.
21720 Bi Josip Križ Pčelinja matica: selekcija, dodavanje, zamjena Zagreb, 2011.
21719 Bi Ružica Ašanin, Dejan Krnjaić, Nenead Milić Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom Beograd, 2006.
21717 Bi Jovo Kantar Matica misaona imenica Beograd, 2004.
21716 Bi Jovan Kulinčević Pčelarstvo Beograd, 2012.
21715 Bi Ivan tucaković, Josip Križ, Milanko Barać Pčelarski radovi po mjesecima Zagreb, 2009.
21714 Bi Zoran B. R. Labudovi, Swans Beograd, 2015.
21705 Bi B. Ljjuin Geny Moskva, 1987.
21713 Bi   I. K. Lopatin, S. D. Matvejev I knjiga, Karta zoogeografija sa osnovama biogeografije i ekologije bioma Balkanskog poluostrva Ljubljana, 1995.
21703 Bi Milivoje Urošević Naši goniči Beograd, 2002.
21702 Bi T. V. Bejer Kletočnaja biologija sporovikov, vozbuditeljej protozojnyh boleznej životnyh i čeloveka Leningrad, 1989.
21709 Bi Klejton Farar Produktivno pčelarstvo Sofija, 2004.
21707 Bi I. A. Šabaršov Pčela i čelovek Moskva, 2001.
21701 Bi Ivan Kampel, Ildika Janković, Nebojša Dragović Velika enciklopedija životinja 2001.
21706 Bi Mihailo Stevanović... Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika Novi sad, 1976.
21700 Bi Sonja Petrović Obradović Dobar pogled na Srbiju Beograd, 2009.
21699 Bi Vuk Bojović Beogradski Zoološki vrt od 1936. do 2010. godine Beograd, 2010.
21752 Bi Veroljub Umeljić Pčelarstvo Kragujevac, 2006.
21743-21747 Bi Ninoslav Đelić, Zoran Stanimirović Principi genetike Beograd, 2009.
21748-21750 Bi Jevrosima Stevanović, Zoran Stanimirović, Ninoslav Đelić Zoologija Beograd, 2013.
21751 Bi Milan Ž. Baltić, Vlado teodorović Higijena mesa riba, rakova i školjki Beograd, 1997.
21754 Bi Slobodan Lazović Uspeti sa pčelama Kraljevo, 2012.
21757 Bi Ljiljana Zergollern Humana genetika Zagreb, 1986.
21738-21740 Bi Zoran Stanimirović, Nevenka Bjelica, Jevrosima Stevanović Rečnik pčelarstva Beograd, 2006.
21758 Bi Miroslav Ćirković, Dragana Ljubojević, Nikolina Novakov, Vesna Đorđević Gajenje i kvalitet mesa šaranskih riba Novi Sad, 2015.
21753, 21838 Bi Čedomir Rusov Hematologija ptica Beograd, 2002.
21756 Bi Miroslav Ćirković, Nikolina Novakov Parazitske bolesti ciprinidnih riba Novi Sad, 2013.
21755 Bi Milivoje M. Urošević Šupljorošci Beograd, 2017.
21824 Bi Siniša Vujičić Pasmine goveda Bjelovar, 1991.
21742 Bi Zoran V. Aleksić, Branislava Đukić Sudska veterinarska medicina Beograd, 2001.
21741 Bi Mila Savić, Slobodan Jovanović, Mensur Vegara Stočarstvo Beograd, 2007.
21852 Bi A. S. Zabolenko Karmanaja enciklopedija pčelovoda Rostov na Donu, 2000.
21853 Bi Do. O. Meljničuk Naukovi visnik Nacionaljnogo agrarnogo universitetu Kijev, 2006.
21854 Bi Valerii Brovarskyi Včeli obnožkovy pel' Kijev, 2010.
21839 Bi Milorad Mirilović Biostatistika Beograd, 2018.
21841 Bi Vlado Teodorović Trichinella Trichinellosis Beograd, 2007.
21843 Bi Darko Marinković Tehnika obdukcije životinja Beograd, 2013.
21844 Bi Dragica Stojanović Modeli sepse na laboratorijskim životinjama Novi Sad, 2009.
21848 Bi Nevenka Bjelica Veterinarski rečnik Beograd, 1993.
21837 Bi Čedomir Rusov Leksikon veterinarske medicine Beograd, 2014.
21855 Bi Bogoljub Konstantinović Praktično pčelarstvo Beograd, 1996.
21856 Bi Tihomir Jevtić Život i gajenje pčela  
21857 Bi Sanja Kovačević-Aleksić Retrovirusne infekcije mačaka Beograd, 1999.
21858 Bi Hilda R. Ransome The secret bee New York, 2014.
21859 Bi Pavlović Vojislav Porodiljstvo, sterilitet i v.o. Beograd, 2018.
14030E Milan Eremić Istraživanje tržišta II deo Beograd 1973
12619E Stanko R. Mirić Organizacija poljoprivrednog preduzeća Beograd 1968
11689E   Ekonomija i organizacija industrijskih preduzeća Beograd 1962
13937E Aleksandar Tomin Teorija i politika cena Beograd 1973
14029E Milan Eremić Istraživanje tržišta I deo Beograd 1974
11492E Žarko Bulajić Uvod u političku ekonomiju Beograd 1960
11692E Po predavanjima Mihajla Vučkovića Agrarna politika Beograd 1960
13248E Aleksandar Olasić Poljoprivreda SR Srbije Beograd 1971
12696E   Poljoprivredna proizvodnja i dohodak na gazdinstvima individuanih proizvođača AP Vojvodine u periodu 1964'1967 Beograd 1968
17682E Miloš Blažić Opšta statistika Beograd 1982
12154E Sava Obradović Osnovi statističke analize Beograd 1967
12715E Zdenka Krstić Nemački jezik za ekonomiste Beograd
15537E Vojislav Veljković Zbirka rešenih zadataka iz statistike Beograd 1977
13846E Wilhelm Brandes Theorie und planung des landwitschaftlichen betriebes Berlin 1961
17674E Jelena Stanković Statistička kontrola kvaliteta Beograd 1983
15538E Borislav Blagoev Statistika za studente pravnih fakulteta Beograd 1972
PI3279E Džordž V. Snidikor Statistički metodi Beograd 1971
16828E Pavle Trpinac Internacionalni sistem mernih jedinica BeogrAD 1981
17535E Nemanja Ševković Praktikum iz ishrane Beograd 1983
19338E Brana Radenković Praktikum iz zoohigijene Beograd 1998
PI3109E Džozef S. Fruton Opšta biohemija Beograd 1970
13086E   Tržište i promet poljoprivrednih priozvoda Beograd 1971
17739E S. V. Meljnikov Spravičnik po mehanizacii životnovodstva Leningrad 1983
12643E Vladimir Filipović Novija filozofija zapada Zagreb 1968
12349E Georges Guvritch Sociologija 1966
12158E Stevan Kukoleča Ekonomika preduzeća Zagreb 1965
11299E Mirko Dautović Ekonomika i organizacija preduzeća Beograd 1960
12710E Bela Kreko Linearno programiranje Beograd 1966
17060E Vidosav Tričković Istraživanje tržišta Beograd 1979
17672E D. Miljković Tablice za izračunavanje stopa rasta Beograd 1979
17020E Morton Benson Rečnik Beograd
19111E Dragan Sretenović Internet Beograd 1996
18794E Milutin T. Đorović Tržište i promet poljoprivrednih priozvoda Beograd 1992
13087E Čedomir Obračević Ishrana goveda Beograd 1965
PI3364E John F. Lasley Genetike poboljšanja stoke Zagreb 1971
16779E Pavle Trpanac Internacionalni sistem mernih jedinica Beorad 1981
12714E Ljubica Škara Vidojević Osnovi statistike Beograd 1968
16610E Juraj Padjen Metode prostorno-prometnog planiranja Zagreb 1978
15047E Ađa Dabčević Matematičko statistički priručnik Zagreb 1967
13079E Manfred P. Wahl Osnove upravljačkog informacijskog sistema Zagreb 1971
13078E Slavko Dobrenić Minikompjuteri i njihova primena u radnim organizacijama Zagreb 1970
13077E Slavko Dobrenić Minikompjutori i sistem informacija Zagreb 1970
14042E Radivoje Hercog Ekonomika unutrašnjeg robnog prometa Beograd 1974
13833E John L. Phillips Jr. Statistical thinking  
PI3278 Đurica Krstić Statistički metodi Beograd 1971
12646E Branko Bošnjak Religija i društvo 1969
12454E Berislav Šefer Ekonomski razvoj jugoslavije i privredna reforma Beograd 1969
16166E Branko Krstić Organizacija i ekonomika stočarske proizvodnje Beograd 1979
17233E   Opštine u SR Srbiji Beograd 1981
15940E Ivana Kjubanović Ralević Zbirka zadataka iz operacionih istraživanja Beograd 1978
17272E   Savremena organizacija proizvodnje 1980
11882E   Priručnik iz ekonomike poljoprivrede Beograd
18454E   Kamata, Inflacija, stabilizacija Beograd 1988
14861E Dragutin Radunović Tržišna politika organizacija udruženog rada Beograd 1976
18314E Momčilo Milisavljević Planiranje i razvojna politika samoupravnog preduzeća Beograd 1987
12176E   Tržište i promet poljoprivrednih priozvoda 1967
17698E Jugoslovensko savetovanje Proizvodnja i potrošnja proteinskih hraniva Novi Sad 1984
17273E   Savremena organizacija proizvodnje 1979
20177E Dušan Milić Organizacija i ekonomika poslovanja Novi Sad 2004
17966E Aleksandar Tomin Tržište i promet poljoprivrednih i agroindustrijskih priozvoda 1985
PI2826E Paul A. Samuelson Ekonomija uvodna analiza Beograd 1969
17804E Branko Krstić Organizacija i ekonomika stočarske proizvodnje Beograd 1984
18539E Georgije Trbojević Ekonomika i organizacija stočarske proizvodnje Beograd 1987
PI3864E Melvin J. Swenson Djuksova fiziologija domaćih životinja Sarajevo 1975
15535E Velimir Serdar Udžbenik statistike Zagreb 1977
18581E Nikola Stevanović Obračun troškova teorija metodologija i primena Beograd 1987
18292E Dragoslav Joksimović Metodologija planiranja i tehnološkog projektovanja u proizvodnji i preradi mesa Beograd 1983
18582E Vojislav Otašević Organizacija i ekonomika proizvodnje Zagreb 1989
17240E Dušan Karljiković Komentar zakona o osnovama sistema cena i društvenoj kontroli cena Beograd, 1981
17989E Velimir Vasić Ekonomska politika Jugoslavije Beograd 1985
17274E F. W. Hornbruch Povećanje produktivnosti "privredna knjiga" 1981
17270E Bogdan Mrdović Planiranje u organizacijama udruženog rada Beograd 1981
16608E Nenad Mileusnić Planiranje i priprema proizvodnje Beograd 1980
19097- F Varagić V. Farmakologija Beograd, Elit medica, 1996
18732 F Berkeš, Persida Praktikum iz biohemije Beograd, OZID, 1990.
18736 F Rešeta, Jovan Higijena mesa (higijena mesa živine i jaja) Beograd, OZID, 1984.
18903 F Frohner, Eugen Lehrbuch der Arzneiverordnungslehre fur Tierartze Stuttgart, 1894.
21460- Fs 21461 - C Sjaastad, Oustein V., ... Fiziologija domaćih životinja (prev.orig.) Zagreb, 2017
18537 Fs Benson, Morton Srpskohrvatsko-engleski rečnik Beograd, Prosveta, 1989.
18510 M 18514 Ml 18559 F 18560 II 18562 Fs Stites, P., ... et.al Osnovna i klinička imunologija Beograd, Savremena administracija, 1989.
19385-Fs Harbert W.J. The Dictionary of Immunology London, 1995
18124- Fs Ćurčić B. Razviće žvotinja Beograd, Naučna knjiga, 1985
18806- fs Stefanović S. Specijalna klinička fiziologija Beograd-Zagreb, Medicinska knjiga, 1990.
18805- fs Stefanović S. Hematologija Beograd-Zagreb, Medicinska knjiga, 1989.
18740 Fs, 18742 Fs+A519+A1177 Ganong W.F. Pregled medicinske fiziologije Beograd, Savremena administracija, 1991.
18841- Fs Glišić Lj. Gastroenterologija Beograd, Naučna knjiga, 1990
21947Fs Gould, Edward R. Physiology New York, McGraw Hill Medical, 2010
21948Fs Abbas, Abul K... Osnovna imunologija Beograd, Data Status, 2006.
21949Fs Hodžić, Aida... Endokrinologija domaćih životinja Sarajevo, Veterinarski fakultet, 2012.
21950Fs Cottereau, Phillipe... Claude Bourgelat Lyon, Comite Bourgelat, s.a.
21951Fs Ćirić, Olivera Neuroendokrinoimunologija Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000
21952Fs Nitovski, Atanas Praktikum iz anatomije domaćih životinja Zubin Potok, Poljoprivredni fakultet, 2009.
21953Fs Vukavić, Tamara D. Sus scrofa domestica u biomedicinskim istraživanjima: prase kao eksperimentalni model za ispitivanje maturacije intestinalne sluzokoze Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 1999.
21954Fs Savić, Jovan Đ. Kako napisati, vrednovati i objaviti naučno delo u biomedicini Beograd, Kultura, 1996.
21955Fs Samardžija, Marko Rasplođivanje kunića, hrčaka i zamorčića Zagreb, Veterinarski fakultet, 2011.
21956Fs Hadžović, Safet... Organofarmakologija domaćih životinja Sarajevo, Safet Hadžović, 2001.
21957Fs Krnić, Josip Osnovi primijenjene fiziologije u veterinarskoj medicini Sarajevo, Veterinarski fakultet, 2008.
21958Fs Uzelac, Zoran... Krmača: praktični vodič za reprodukciju Petrovaradin, Futura, 2013.
21959Fs Uzelac, Zoran... Nerast: praktični vodič u eksploataciji Petrovaradin, Futura, 2013.
21960Fs Mutevelić, Ahmed... Reprodukcija domaćih životinja Sarajevo, Veterinarski fakultet, 2003.
21961Fs Komisaruk, Barry R... Reproduction: a Behavioral and Neuroendocrine Perspective New York, The New York Academy of Sciences, 1986.
21962Fs Biga, S... Oftalmologija: udžbenik za studente medicine Beograd-Zagreb
21963Fs Kwochka, Kenneth W... Advances in Veterinary Dermatology: volume 3 Oxford-Woburn
21964Fs Taylor-Pickard J.A... Formula for the Future: Nutrition or Pathology Wageningen
21965Fs Kurpisz, Maciej... Immunology of Human Reproduction Oxford, BIOS Scientific Publishers, 1995.
21966Fs Sikimić, Petar Osnovi kunićarstva Beograd, P.Sikimić, 2017.
21967Fs Makkar, Harrinder P.S. Biofuel Co-Products as Livestock Feed: Opportunities and Challenges Rome, FAO-UN, 2012.
21968Fs Hajstig, Danko... Veterinarska klinička imunologija Zagreb, Hrvatsko mikrobiološko društvo, 2012.
21969Fs Vander, Arthur J... Human Physiology: the Mechanisms of Body Function New York, McGraw Hill, 1990.
21983Fs Mihailović, Momčilo B. Selen u ishrani ljudi i životinja Beograd, Veterinarska komora Srbije, 1996.
21984Fs McDonald, P... Animal Nutrition London, Longman, 1981.
21985Fs Montgomery, Rex... Biochemistry: a Case Oriented Approach StLouis, Mosby Co., 1980.
21986Fs Vuković, Dragan Veštačko osemenjavanje, plodnost i neplodnost goveda Beograd, Naučna KMD, 2012.
21987Fs Reece, William O. Physiology of Domestic Animals Philadelphia, Lea and Febiger, 1991.
21988Fs Pine, Stanley H... Organska kemija Zagreb, Školska knjiga, 1984.
21989Fs Metzler, David E. Biochemistry: the Chemical Reactions of Living Cells New York, Academic Press, 1977.
21990Fs Gumport, Richard I... Biochemistry: Student Companion for Stryer's Biochemistry New York, W.H.Freeman and Company, 1995.
21991Fs Karlson, Peter Biokemija Zagreb, Školska knjiga, 1988.
21992Fs Abbas, Abul K... Celular and Molecular Immunology Philadelphia, Saunders, 2003.
21993Fs Darnell, James... Molecular Cell Biology New York, Scientific American Books, 1990.
21994Fs Alberts, Bruce... Molecular Biology of the Cell New York, Garland Publishers, 1983.
21995Fs Trpinac, Pavle... Internacionalni sistem mernih jedinica (SI) u medicini i farmaciji Beograd-Zagreb, Medicinska knjiga, 1981.
21996Fs Berkeš, Persida... Praktikum iz biohemije Beograd, Veterinarski fakultet, 1993.
21997Fs Duncan, Robert J... Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology Ames, Iowa University Press, 1986.
21998Fs Stites, Daniel P... Osnovna i klinička imunologija Beograd, Savremena administracija, 1991.
21999Fs Taylor, J.A... Gut Efficiency: the Key in Pig and Poultry Production: Elevating Animal Performance and Health Wageningen, W.Academic Publishers, 2008.
22000Fs Taylor-Pickard J.A... Formula for the Future: Nutrition or Pathology? Wageningen, W.Academic Publishers, 2008.
22001Fs Ganong, William F. Pregled medicinske fiziologije Beograd, Savremena administracija, 1991.
22002Fs Roitt, Ivan M... Immunology StLouis, Mosby Co., 1993.
22003Fs Martin, David M... Haeperov pregled biohemije Beograd, Savremena administracija, 1989.
22004Fs Kaneko, Jiro J. Clinical Biochemistry of Domestic Animals StDiego, Academic Press, 1989.
21905 Hs ... Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima, zbornik Beograd, 1997.
21904 Hs Vladimir Pantić Histologija Priština, 1995.
21903 Hs Nadežda Stošić-Bogdanović Atlas strukture ćelije, tkiva i organa Beograd, 1991.
21902 Hs Fred A. Kummerow Biomembranes and cell function 1983.
21901 Hs Mike Jacobson Apoptosis 2002.
21900 Hs Milutin B. Pavlović Veterinarska histologija sa embriologijom Beograd, 1995.
21899 Hs Vladimir Pantić Biologija ćelije Beograd, 1997.
21906 Hs Vjekoslav Duančić, Jasminka Posinovec Osnove histologije čovjeka Beograd-Zagreb, 1988.
21907 Hs Vesna Lačković Histološki atlas Beograd, 2000.
21908 Hs Z. Anđelković Histologija Niš, 2009.
21909 Hs Goran Radenković Histoliogija za studente medicine Beograd, 2019.
17720 Hs Vjekoslav Duančić Osnove histologije čovjeka Beograd-Zagreb, 1983.
19508-Hs Šerban N. Ćelija: strukture i oblici Beograd, 2001
19520 Hs Afanasijev I.J. Gistologija, citologija i embriologija Moskva, Medicina, 1999.
20483-Hs ed.Alberts,Bruce, ... Molecular biology of the cell, 5th ed. New York, Garland Science, 2008.
19137 Hs Becker W. M. The World of Cell Menlo Park, The Benjamin /Cummings Publishing Company, 1996
16768 Hs Peter Bock, Robert Kramar, Margit Pavelka Peroxisomes and related particles in animal tissues New York, 1980.
18749-Hs Grozdanović-Radovanović J. Citologija Beograd, Nauþna knjiga, 1992
18771-hs Popović S. Histologija Gornji Milanovac, Dečije novine, 1990.
18022 Hs Charles B. Metz Biology of fertilization Vol1 1985.
18123 Hs Charles B. Metz Biology of fertilization Vol3 1985.
18939-hs Krstić R.V. Human Microscopid Anatomy: an Atlas for Students of Medicine and Biology Berlin, Springer Verlag, 1994
20860 Hs Gledić D. Veterinarska histologija Beograd, Veterinarska komora, 2012.
21480 Hs McGeady, ...: Veterinarska embriologija Zagreb, 2014
18940-hs Krstić R.V. Illustrated Encyclopedia of human histology Berlin, Springer Verlag, 1984
3401-ml Damanski Aleksandar Bromatologija I deo  
6856-ml Morris B. Jacobs The chemical analysis of foods and food products  
15470-ml G J Pickes, P V Nicholas Gas chromatography in food analysis  
18497-TM Karlson, Peter Biokemija Zagreb, Školska knjiga, 1988.,1989.
16097-ml Stryer Biochemistry  
S-1886 ml Božidar Nikolić Biohemija  
1008ml Daniel Swern Industrijski proizvodi ulja i masti  
18301-18310 Ml Miljković, Višeslava Priručnik laboratorijskih analiza mleka i proizvoda od mleka Beograd,OZID,1985.
12015ml Melorova Moderna organska hemija  
19082 Ml Vučetić, Jovan Enzimske reakcije u mikrobiološkoj hemiji Beograd, 1992.
2311ml Damanski Aleksandar Bromatologija II deo  
19081 Ml Stojanović, Jelica Vitamini Kragujevac, 1995.
6952ml Božidar Nikolić Hemija mleka i mlečnih proizvoda  
8117ml   Priručnik laboratorijskih (hemijskih) metoda za ispitivanje životnih namirnica  
15367ml Dickes Chromatography in food analysis  
10309ml Obren Pejić, Jovan Đorđević Mlekarski praktikum za studente Poljoprivrednog fakulteta  
12300ml Semjuel Gleston Udžbenik fizičke hemije  
4392ml Tredvel Kvantitativna hemijska analiza  
6961ml Tredvel Kvantitativna hemijska analiza  
9979ml Ristić, Simić, Popović Enciklopedijski englesko-srpskohrvatski rečnik I  
10188ml Ristić, Simić, Popović Enciklopedijski englesko-srpskohrvatski rečnik II  
4158ml   Klanice i tehnologija mesa 1952
4276 (2476)ml   Microbilogly of foods 1944
6807ml   Fauna i flora Jadrana ribe 1948
13825ml   Higijena mesa 1973
20184ml   Atlas komparativne anatomije domaćih životinja 2003
14675ml   Kvalitet mesa i proizvodi od mesa 1975
19098 Tm Vujaklija, Milan Leksikon stranih reči i izraza Beograd, 1996/97.
4190ml   Meat Hygiene 1951
19086 TM, 19089-19096 C Đukić B. Veterinarsko- medicinska etika Beograd, Vukans, 1996
13777ml   Priručnik za rad i postupak veterinarskih inspektora 1974
18811 Tm Čuperlović, Kosta Trihineloza ljudi i životinja Beograd, Medicinska knjiga, 1993.
6993, 6788ml Simić Čedomir S. Protozoe - paraziti čoveka i domaćih životinja 1939
6913ml Stojković V. Obezbeđenje stoke 1928
17072ml Mihajlović Božidar Mikrobiologija III rikecije i virusi 1980
6974ml Simić, Tihomir V. Opšta mikrobiologija i imunologija 1929
9620ml   The vitamin content of meat 1941
19555ml Odavić, Miodrag R. Enciklopedijski latinsko-srpski medicinski rečnik 2002
10084ml Adams HS Milk and food sanitation practice The commonwealth fund, New York, 1947
18926ml Baltić MŽ Kontrola namirnica Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd, 1994
17853ml Easmon CSF, Adlam C Staphylococci and staphylococcal infections, Volume 1 Academic press Inc, London, 1983
17854ml Easmon CSF, Adlam C Staphylococci and staphylococcal infections, Volume 2 Academic press Inc, London, 1983
13305ml Heidrich HJ, Renk, W Krankenheit der milchdrüse bei haustieren Parey, Berlin-Hamburg, 1963
17077ml Kielwein Leitfaden der Milchkunde und Milchhygiene Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg, 1976
15638ml Jay JM Modern food microbiology Litton Educational Publishing, 1970
17971ml Marković B Mikrobiologija 2, Bakterije, kvasci i plesni Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1983
17970ml Mihajlović B Opšta mikrobiologija sa osnovama imunologije Veterinarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1983
17950ml Mihajlović B Priručnik za identifikaciju bakterija, kvasaca i plesni Savez veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije
15183ml Minor TE, Marth EH Stahylococci and their significance in food Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, Netherlands, 1976
16105ml Mitruka BM, Bonner MJ Methods of detection and identification of bacteria CRC Publishing, 1976
17885ml Morton Benson Englesko-srpskohrvatski rečnik, Drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje Prosveta, Beograd, 1994
3646ml Salle AJ Osnovni principi bakteriologije Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb, 1974
12546ml Šipka M Higijena mleka, Udžbenik za studente veterinarske medicine Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke Republike Srbije, Beograd, 1965
18514 Ml Stites, P., ... et.al Osnovna i klinička imunologija Beograd, Savremena administracija, 1989.
15634ml Ludwig Scheid Moderne konseven-herstellung Handwerker-Verlagshaus Hans Holzman, 1968.
15065ml Grupa Autora Veterinarski priručnik Poslovno udrženje veterinarskih stanica Zagreb, 1976.
19193ml Milan Ž. Baltić, Vlado B. Teodorović Higijena mesa riba, rakova i školjki Veterinarski fakultet, Beograd, 1997.
18253ml William E. M. Lands Fish and Human Health ACADEMIC PRESS, INC. Orlando, Florida, 1986.
7345ml L. B. Jensen Microbiology of Meats THE GARRARD PRESS, CHAMPAIGN, ILLINOIS, 1945.
18930ml Milan Ž. Baltić Kontrola namirnica Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd, 1992.
13705ml Reiner Hamm Kolloidchemie des Fleisches Paul Parey in Berlin und Hamburg, 1972.
S-2552ml Mr Gordana Đurić, dr Branislav Petrović Praktikum za radijacionu higijenu Naučna knjiga, Beograd, 1976
617ml Nika Milićević Rečnik francusko-srpski Izdanje profesorske zadruge, Beograd
S -2011ml dr Branislav Petrović, dr Đorđe Panjević RB zaštita stočnog fonda Naučna knjiga, Beograd, 1976
S - 1849ml Branislav Petrović Osnovi radijacione higijene domaćih životinja i namirnica animalnog porekla Zavod za idavanje udzbenika socijalističke Republike Srbije, Beograd
21262-TMMl ed. Forest, Petra... Advances in Probiotic Technology Boca Raton, 2016
19135-M 19154-tm Mahon C. R. Textbook of Diagnostic Microbiology Philadelphia, W.B.Saunders Company, 1995
16095ml Eva Crane Honey: A comprehensive survey Heinemann, London, 1976
18934ml Milan Ž. Baltić Kontrola namirnica Institut za higijenu i tehnologiju mesa, 1992
19319ml Ilija K. Vuković Osnove tehnologije mesa Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, 1998
18781ml Ilija K. Vuković Osnove tehnologije mesa Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, 1992
21308ml Milan Ž. Baltić, Neđeljko Karabasil Kontrola namirnica animalnog porekla Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, 2011
8193ml Tihomir Savić Higijena mesa i mesnih proizvoda Naučna knjiga, 1952
14631ml James A. Libby Meat Hygiene LEA & FEBIGER, Philadelphia, 1975
20172 Tm prevod Šelmić Z. Ilustrovani engleski rečnik Oxford Novi Sad, Mladinska knjiga, 2002.
9303ml Gallera, P. K. Očistke stočnih vod Saratov, 1909
6776ml Duclaux E. Le lait etudes chimiques et microbiologiques 1894
1682ml Perrin J. M., Perrin P. L'analyse du lait Paris, 1909
11410ml Enock. Arthur Guy This milk business London, 1943
15179ml Walser, Kurt Melkmaschine und mastitis Berlin, 1966
725ml Pejić, Obren M. Mlekarstvo I deo Beograd, 1949
10854ml Wehasrg Rich. Moderne Michtherapie 1928
17882ml Šiler, G. G. Tehnologija syra Moskva 1984
12014ml Filipović, Ivan Laboratorijski priručnik Zagreb, 1962
638ml Hutchinson, R. C. The better utilization of milk London, 1948
9231ml Schulz M. E. Haltbare milch Nurnberg
15188ml Starka, Jiri Physiologie und Biochemie der mikroorganismen Stuttgart, 1968
12079ml Abdussalam, M Hygiene du lait Geneve, 1966
3555ml Macmahon, Brian Epidemiološke metode Beograd, 1971
17979ml Alouf, J. E. Bacterial protein toxins Academic press, 1984
6917ml Jovanović, Aleksandar G. Mlekarstvo za poljoprivredne škole i poljoprivrednike Beograd, 1921
1812ml Falck-Berlin, H. Die Milchproduktion Wien, 1930
5755ml Rennes, J. La question du lait Paris, 1927
15727ml Berkeš, Ivan Opšta i medicinska enzimologija Beograd-Zagreb, 1975
10974ml Lang Die butter 1958
8151ml Jorgensen, Alfred Die mikroorganismen der garungsindustrie 1940
11175ml   XV international dairy congress London, 1959
15251ml Cowan, S. T. Manual for the identification of medical bacteria London
6793ml Clunie Harvey Milk: production and control London 1946
6969ml Vajić, B. Pretrage živežnih namirnica Zagreb, 1951
6849ml Jensen, C. O. Milchkunde und milchhygiene Stuttgart, 1903
3498ml Burr Kurzer grundris 1936
3500ml Doneff Die raferei in bulgarien  
9311ml Chalmers, C. H. Bacteria in relation to milk supply London
3166ml Stević, Bogoje Ž. Praktikum za poljoprivrednu mikrobiologiju Beograd, 1951
5766ml Heine, Paul Kompendium der Milchuntersuchung fur tierarzte Hannover, 1925
10856ml Urbani, Milutin Istraživanje mlijeka i mliječnih proizvoda 1912
8110ml Elliker, Paul Practical dairy bacteriology 1949
S-1898ml Nikolić, Božidar Biohemija Beograd, 1975
6810ml Sorokin, V. V. Syrodelie Moskva, 1948
3488ml Baumgartel, Tr. Milchhygienische experimental-arbeiten 1931.
6983ml Orla-Jensen Dairy bacteriology London, 1931
9797ml Varenika, Novak Porodiljstvo domaćih životinja Beograd 1956
18449 Ml Gravert, Hans Otto, ... Et al. Die Milch Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer, 1983.
14017ml Hobbs Betty The microbiological safety of food 1973
11517ml Ervin Nevrly Muža krava strojem Novi Sad, 1960
16480ml Troller, John A. Water activity and food London 1978
14680ml Shapton, D. A. Isolation Methods for microbiologists 1969
660ml Hinton, Martin S. Animal Encyclopedia  
3097ml Fruton, Džozef S. Opšta biohemija Beograd, 1970
15054ml Buchanan, Gibbons Bergey's manual of determinative bacteriology 1974
5767ml Sommerfeld Paul Handbuch der Milchkunde Wiesbaden, 1909
p.i.3851ml Swenson, Melvin Djuksova fiziologija domaćih životinja Sarajevo, 1975
3517ml Griboedova Učabnik obshej gigieny Leningrad, 1947
816ml Breed, Roberet, Murray, Hitchens Bergey's manual of determinative bacteriology London, 1948
7105ml Čistjakov Mikrobiologija pishevoj promyšljenosti Moskva, 1945
5249ml Nešković, M Fermenti Beograd, 1953
4112ml Tadić Radoje Bakteriološko-serološki praktikum Beograd Zagreb 1952
19191ml Baltić, Teodorović Higijena mesa riba, rakova i školjki  
10678ml   belkovy krovozamenitelj Kiev, 1957
7042ml Voljferc Veterinarno-sanitarnaja ekspertiza Krasnoufimsk, 1942
9302ml Mihin Kurs veterinarnoj mikrobiologii 1944
19454-I Tams T. Small Animal Endoscopy St.Louis, 1999
20295- I Bojrab M.J. Current Techniques in Small Animal Surgery Philadelphia, 1982
18315-I Coles H.B. Avian Medicine and Surgery Oxford, Blackwel ScientifiCentralnaPublications, 1985
19453 I Di Barbolla S.P. Fluid therapy in small animal practice Philadelphia, W.B. Saunders company, 2000.
20224 I ed. Perry G.C. Avian gut function in health and desease, Poultry science symposium series Oxon, CAB international, 2006.
19128 I ed: Ettinger S.J., et al. Pocket companion to the fourth edition of Textbook of veterinary internal medicine, vol. 2 Philadelphia, W.B. Saunders, 1995.
19436 I Feldman B.F., Zinkl G.Z., Jain N.C. Schalms veterinary hematology Philadelphia, Lipincott, Williams and Willkins, 2000.
19447 I Fudge A.M. Laboratory medicine: avian and exotic pets Philadelphia, WB Saunders company, 2000.
18801- I Hadži-Pešić Lj.M. Interna medicina Niš, Prosveta, 1991
18680- I Jaksch W. Klinische Propadeutik der inneren Krankheiten und Hautkrankheiten der Haus und Heimtiere Berlin-Hamburg, Paul Parey, 1990.
19576 I Nautrup C.P., Tobias R. An atlas and textbook of diagnostiCentralnaultrasonography of the dog and cat Hannover, Manson publishing, 2000.
19346-I Orsini J. Manual of Eqine Emergencies: Treatment and Procudures Philadelphia, W.B.Saunders Company, 1998
19419-I Schoen A.M. Complementary and Alternative Veterinary Medicine St.Louis, 1998
20307- I Tilley L.P. et al. The 5-minute Veterinary Consult Philadelphia, 2000
18609- I McFerram J.B., McNulty M.S. Acute Virus Infections of Poultry Brussels, 1985
19352-I Reed S.M. Equine Internal Medicine Philadelphia, W.B.Saunders company, 1998.
18382-I Wilkinson G.T. Colour Atlas of Small Animal Dermatology Ipswich, Wolfe Medical Publications, 1985
19343- D, 19379- I, 19235- D, 19155-ML, 19165-19166 F Radostits, O.M. Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses London, Bailliere Tindall, 1994.
20284 -I ed.by Ettinger,Stephen J.,... Textbook of veterinary internal medicine : vol. 1,2 Philadelphia, Saunders, 1995.
20285-I ed.by Ettinger,Stephen J.,... Textbook of veterinary internal medicine : vol. 2 , 3rd.ed. Philadelphia,Saunders,1989.
19345-I Nelson R. An Introduction to Behavioral Endocrinology Sunderland, Sinauer Asociates, 1995
18293-I Stefanović S. Specijalana klinička fiziologija Beograd-Zagreb, Medicinska, 1987.
19450-19451-I Calahan P.T. Equine Medicine and Surgery St.Louis, 1999
18419-I Harrison G. J. Clinical Avian Medicine and Surgery Philadelphia, W.B. Saunders, 1986.
19420-I Boschert R.K. Mosby 's Veterinary Guide to the Internet St.Louis, 1998
20294 -I ed.by Catcott,E.J.,... Equine medicine and surgery : a text and reference work Wheaton,AVP,1972.
18316-I Twinch C. Poultry:a guide to management Wiltshire, Crowood Press, 1984.
19127- I Vogel Colin J. An Illustrated Guide to Veterinary Care of the Horse London, Manson Publishing, 1996.
20309, 20310- I Thorne C. The Waltham Book of Dog and Cat Behaviour Oxford, 1992
20308-I ed.by Siegmund, Otto H. The Merck veterinary manual:a handbook of diagnisis and therapy for the veterinarian Rahway, Merck and Co., 1979
19598 -I Erski-Biljić,Milanka, Dobrić,Đorđe Propolis : prirodni antibiotik, apiterapija I Beograd,autori,2003
18291-I gl.ur.Stefanović,Stanoje... Interna medicina Beograd-Zagreb, Medicinska knjiga,1987.
18420 I ... Equine Reproduction IV Cambridge, 1987.
18704 I Hadžović, Safet Terapijski vodič Sarajevo, OZID, 1991.
18797 I ... Harperov pregled biohemije, III izdanje Beograd, Medicinska knjiga, 1992.
18799 I ... Urgentna medicina: savremena dijagnostika i lečenje Beograd, Medicinska knjiga, 1989.
18800 I Teodorović, Jovan Gastroenterologija pasa i mačaka Beograd, Medicinska knjiga, 1991.
21924 J Stanley L. Balloun Soybean meal in poultry nutrition Fulton, Missouri, 1980.
21925 J Michael Pack et al Amino Acids in Animal Nutrition Bucharest, 2002.
21926 J Veselina Radanov Pelagić Mikrobiologija stočne hrane Novi sad, 2002.
19170- J Scott M. L. Nutrition of the Turkey Ithaca, M.L.Scott of Ithaca, 1987.
19184- J McClure T.J Nutritional and Metabolic Infertility in the Cow Wallingford, CAB International, 1994
19161- J Perry T.W. Beef Cattle Feeding and Nutrition San Diego, AcademiCentralnaPress, 1995.
19168- J Leeson, Steven Commercial Poultry Nutrition Guelph, University Books, 1995
19171- J Scott M. L. Nutrition and Management of Ducks Ithaca, M.L.Scott of Ithaca, 1991.
19185- J Forbes J.M. Voluntary Food Intake and Diet Selection in Farm Animals Wallingford, CAB International, 1995
19174- J McDowell L.R. Vitamins in Animal Nutrition San Diego, Academic central Press, 1989
19143- J Case L.P. Canine and Feline Nutrition: A Resource for Companion Animal Professionals St. Louis, Mosby, 1995
20411 -M Murphy F.A., ... Veterinary Virology, 3rd ed. San Diego, Academic central Press, 1999
20410 M Winn W. Konemans Atlas and Textbook of DiagnostiCentralnaMicrobiology Baltimore, Williams and Wilkins, 1997
21289 M McVey D.Scott... Veterinary Microbiology, 3rd ed. Ames, 2004
21288 M ed.Lynne S.Garcia Clinical Microbiology Procedures Handbook 3d ed.,I,II,III Washington,2010
21287 M ed.MacLaghlan, N.James... Fenner's Veterinary Virology, 4th ed. Amsterdam,2011
21286 M ... Veterinary Microbiology and Microbial Disease, 2nd ed. Oxford,2011
18573 M ... Harperov pregled biohemije Beograd, Savremena administracija, 1989.8
18677 M Hauska, G, ed. Molecular basis of bacterial metabolism Berlin, 1990.
18712 M ... Advances in optical and electron microscopy San Diego, 1989.
18990 M Plavšić, Želimir, et al. Q-groznica imunološke metode Kraljevo, 1993.
4296 II Curt E. W. Sprehn Lehbruch der helmintologie Berlin, 1932
17004 II Harold Varley, Alan H. Gowenlock, Maurive Bell Practical clinical biochemistry London
4328 II Franz Friedberger, Eugen Frohner Lehbruch der speziellen pathologie und therapie der haustiere Stutttgart, 1904
4327 II Franz Friedberger, Eugen Frohner Lehbruch der speziellen pathologie und therapie der haustiere Stutttgart, 1904
3628 II Ludwig Heilmeyer, Herbert Begemann Blut und blutkrankheiten Berlin, 1951
12531 II H. Sporri, H. Stunzi Pathophysiologie der haustiere Berlin, 1969
11911 II Eric Ponder Cytology of the blood and blood forming organs New York, 1956
5104 II C. Brahm Nahrstoffe und futtermittel Berlin, 1929
3671 II Gerhard Domagk Tuberkulose mit den thiosemikarbazonen Stuttgart, 1950
12789 II H. Heindrich, W. Renk Krankheiten der milchdruse bei haustiere Berlin,1964
16483 II Heinrich Behrens Lehrerbuch der schahkrankheiten Berlin,1979
12895 II H. H. Cole Reproduction in domestic animals New York, 1969
16172 II Burch H. Schneider The evaluation of feeds through digestibility experiments Athens
14106 II R. D. Radeleff Veterinary toxicology Philadelphia, 1970
4300 II Heinrich Jakob Allgemeine therapie unter besonderer berucksichtigung innerer krakheiten Stuttgart, 1932
4325 II A. Dieudonne Immunitet schutzimpfung und serumtherapie Leipzig, 1920
4326 II Rudolf Disselhorst Die anatomie und phiysiologie der grossen haussaugengetiere Berlin, 1920
3646 II Phil F. Vering Medizinische chemie Wien, 1950
4311 II Carsten Harms Erfahrungen uber rinderkrankheiten und deren ehandlung Berlin, 1895
16481 II Heinrich Behrens Lehrbuch der schafzucht Berlin, 1979
14296 II L. Comber, John P. Keeves Science education in nineteen countries London
5080 II Siebeck, Weizsecker Uber seeliche krankheitsentstehung Leipzig, 1939
6293 II Ew. Weber Die klinische untersuchung des rindes Berlin, 1928
2907 II Hanns Fleischhacker Klinische hematologie Wien, 1950
4334 II Gildemeister, Haagen, Waldmann Handbuch der viruskrankheiten 1939
5098 II K Mantel Geflugelzucht Berlin, 1943
14297 II Rolf Hartung Environmental mecury contamination Michigan
11972 II Russell L. Cecil Udzbenik interne medicine Beograd
15073 II Theodor Hiepe Schafkrankheiten Jena, 1975
14464 II W. A. Wood Methods in enzimology New York, 1975
14462 II John M. Lowenstein Methods in enzimologu Vol XXXV New York, 1975
14110 II Lawrence R. Soma Textbook of veterinary anesthesia Baltimore, 1971.
10070 II L. Meyer jones Veterinary pharmacology and therapeutics Iowa
12833 II Alfred J. Crowle Immunosiffusion New York, 1961
10765 II Ew. Weber Die klinische untersuchung des rindes Berlin, 1928
10404 II R. H. F. Manske Chemistry and ohysiology New York, 1955
14091 II William R. Hendee Radioactive isotopes in biological research New York
1382 II Hans Julius Wolf Einfuhrung in die innere medizin Stuttgart, 1949
5108 II L. Armbruster Stoffwechel der landwirtschaftilchen nutztiere Berlin, 1931
5106 II P. HertwigBerlin Energiehaushalt besondere einflusse auf ernahrung und stoffwechsel Berlin, 1932
10576 II Francis D. W. Lukens Medical uses of cortisone Toronto
3327 II H. H. Dukes The physiology of domestic animals New York, 1947
4305 II Nils Lagerlof Unterschungen uber die topographie der bauchorgane beim rinde Jena, 1930
6282 II P. N. Kudrjavceva Spravochnik zadevujushego svinovodcheskoj fermoj Moskva, 1945
4320 II G. Arends Neue Arzneimittel und pharmazeutische spezialitaten Berlin, 1926
4297 II Eduard Heidegger Wurmtafeln zum bestimenn der wichtigsten haustierparasiten Stuttgart, 1937
3564 II Edgar Hugh Barger Diseases and parasites of poultry  
5090 II   Veterinary materia medica London, 1928
12838 II Morris Goldman Fluorescent antibody methods London
10578 II   Aviation toxicology Toronto
10591 II   Mannual of clinical mycology  
526 II John Francis Bovine tuberculosis New York
4272 II Julius H. Comroe Methods in medical research Chicago
14093 II Paul L. Wolf Methods and techniques in clinical chemistry New York
14088 II William A. Thomas Biological indicators of environmental quality Michigan
16035 II Claude Moreau Moulds, Toxins and food New york
5101 II Oskar Roder Haubners landwirschatliche tierheilkunde Berlin, 1944
5070 II Jakob Bongert Bakteriologische diagnostik Berlin, 1927
10382 II Nikola Hubder Zbirka veterinarskih i stočarskih propisa Zagreb, 1957
6290 II V. N. Njegovan Osnovi hemije Zagreb, 1946
3673 II Michel Polonovski Pathologie chimique Paris, 1952
6846 II Petar Trumić Zaraze domaćih životinja Beograd, 1954
10372 II T. A. Genri Himija rastiteljnih alkaloidov Moskva, 1956
10701 II Al. L. Skomorokov Zaraznije bolezni zivotnih Moskva 1956
4128 II Ivo Ivančević Farmakoterapija Beograd, 1952
10281 II A. P. Fridman Osnovi likvorogiji Lenjingrad, 1957
4329 II Eugen Frohner Lehrbuch der allgemeinen therapie Stuttgart, 1913
4332 II Richard Reinhardt Lehrbuch der arzneimittellehre fu tierarzte Stuttgart 1937
13116 II D.C. Blood Medicine veterinaire Paris, 1971
4309 II Viktor Schilling Praktische Blutlehre ein ausbildungsbuch fur prinzipielle blutbilderwertung in der praxis Jena, 1938
21675 Pfs Robert H. Dunlop Veterinary pathophysiology Ames, Iowa, 2004.
21674 Pfs Kenneth S. Latimer, Edward A. Mahaffey, Keith W. Prasse Clinical pathology Iowa, 2003
21673 Pfs Zdenko Kovač, Stjepan Gamulin Patofiziologija, knjiga druga Zagreb, 2011.
21672 Pfs Carol Porth Pathophysiology 1998.
21671 Pfs Rick L. Cowell Veterinary clinical pathology secrets St. Louis, 2004.
21670 Pfs Zoran Uzelac, Teodora Vasiljević Osnove modernog svinjarstva 2011.
21669 Pfs Tihomir A. Petrujkić, Jovan A. Bojkovski, Branko T. Petrujkić Reprodukcija svinja Beograd, 2011.
21668 Pfs Božo Trbojević Tiroidna žlezda Beograd, 1998.
21667 Pfs Manuel Fernandez Sanches Reproduction and ultrasound examination in cattle Zaragoza, 2013.
21666 Pfs Zdenko Kovač, Stjepan Gamulin Patofiziologija, knjiga prva Zagreb 2011.
21663 Pfs Darinka Koraćević Biohemija Beograd, 2000.
21664 Pfs D. M. Broom, A. F. Fraser Domestic animal behaviour and welfare, 4th ed. 2007.
21662 Pfs Elizabeth Villiers BSAVA manual of canine and feline clinical pathology 2005.
21661 Pfs Nemi C. Jain Essentials of veterinary hematology Philadelphia, 1993.
21660 Pfs Marion L. Jackson Veterinary clinical pathology Iowa, 2007.
21665 Pfs Noel R. Rose, Herman Friedman, John L. Fahey Manual of clinical laboratory immunology Washington, 1986.
21659 Pfs H. Dieter Dellman Veterinary histology 1998.
21658 Pfs Stephen J. Ettinger Textbook of veterinary internal medicine 2000.
22007 Pfs Luiz Carlos Junqueira Osnovi histologije Data Status, 2005.
22005 Pfs Snežana Živančević-Simonović Zbirka test pitanja iz patološke fiziologije Intergraf MM, 2003.
22009 Pfs Pavle Milenković Patološka fiziologija Čigoja, 2003.
22006 Pfs Bogdan B. Belesin Opšta patološka fiziologija Beograd, Medicinska knjiga, 1997.
22008 Pfs Neville Woolf Cell, Tissua and Disease Saunders, 1986.
22010 Pfs Donald Armstrong Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidant Protocols Humana Press, 2002.
22011 Pfs Pascale Pibot Encyclopedie de la Nutrition Clinique Feline Royal Canin Group, 2008.
18613 PFs ... The elisa: enzyme-linked immunosorbent assay in vet research Hague, 1982.
18848-pfs Micić D. Insulinska rezistencija Beograd, Medicinska knjiga, 1994.
19250- Pfs Griffin, James E. Textbook of Endocrine Physiology New York, Oxford University Press, 1996
20270 Pfs Harvey J.W. Atlas of veterinary hematology: Blood and bone marrow of domestic animals Philadelphia, Saunders, 2001.
20271 Pfs ed. Moberg G.P., Mench J., A. The biology of animall stress: Basic principles of implications for animal welfare Oxon, CAB international, 2000.
18829- pfs Lekeux, Pierre Pulmonary function in healthy, exercising and diseased Animals Gant, Vlaams Diegeneeskundig, 1993
20505-Pfs ed. Vunjak-Novaković,Gordana, Freshney,Ian R. Culture of cells for tissue engineering Hoboken,Wiley,2006.
20272- Pfs Dunlop R.H. Veterinary Pathophysiology Ames, 2004
19517 -Pfs Tizard, Ian J Veterinary immunology : an introduction, 6th ed. Philadelphia, Saunders,2000.
20498 -Pfs McCance, KathrynL., Huether,Sue E. Pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children St.Louis,Mosby Elsevier,2006.
19055- pfs Voet D. Biochemistry New York, John Wiley and
18875 pfs Šamanc, Horea A. Bolesti sirišta goveda Beograd, Veterinarski fakulet- VKS, 1994
18847- pfs Swanton R.H. Kardiologija: džepni savetnik Beograd, Savremena administracija, 1990
20482 L Cheville N.F. Introduction to veterinary pathology Iowa state university press, 2006.
18989 L Plavšić, Želimir, et al. Q-groznica imunološke metode Kraljevo, 1993.
18606- L Sharp M.R. Hoff- Jorgensen J. Slow viruses in sheep, goats and cattle Luxemburg,1985
19114 L Banks, William J., et al. Applied veterinary histology St. Louis, 1993.
18572- L Kimberling, C.V. Jensen and Swift’s Diseases of Sheep Philadelphia, Lea and Febiger, 1988
19113 L Percy, Dean H., et al. Pathology of laboratory rodents and rabbits Jowa, 1993.
20631 L Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J.G. Textbook of veterinary anatomy St. Louis, WB Saunders, 2010.
21580-L Guyton, A.K. Medicinska fiziologija Beograd-Zagreb, Medicinska knjiga, 1969.
19628 L Bowman D.D., Lynn R.C., Eberhard M.L., Alcaraz A. GEORGIS parasitology for veterinarians St. Louis, Saunders, 2003.
21270 L Buergelt, Claus D... Color Atlas of Equine Pathology Ames, 2014
20632, 20852-L ed. Zachary, James F., M.Donald McGavin Pathologic Basis of veterinary disease, 5th ed. StLouis, Mosby,2012.
19236- L Cooper, G.M. The cell: A Molecular Approach Washington, ASM Press, 1997
19625 L Aughey E., Freye F.L. Comparative veterinary histology: with clinical correlates London, Manson publishers, 2001.
19631- L Gross T.L. Skin diseases of the Dog and Cat Oxford, 2004
19632- L Scott D.W. Small Animal Dermatology Philadelphia, 2001
19627- L Noga E.J. Fish Disease Ames, 2000
19621- L Meuten D.J. Tumors in Domestic Animals Ames, 2002
19623-L Tizard, Ian J Veterinary immunology : an introduction, 7th.ed Philadelphia,Saunders,2004.
19121-L Tizard, Ian J Veterinary immunology : an introduction, 5th ed. Philadelphia,Saunders,1996.
19626 L Andrews A.H. Bowine medicine: diseases and husbandry of cattle Blackwell, 2004.
18874 L Šamanc, Horea A. Bolesti sirišta goveda Beograd, Veterinarski fakulet- VKS, 1994
19634- L, 21267L Vinay K. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease Philadelphia, 2005
18672 L, Jordan, F.T.W. Poultry diseases London, 1990.
19622- L Saif Y.M. Diseases of Poultry Ames, 2003
15679 L Robert J. Flynn Division of biological and medical research  
18673-L, 13556 L Lema A.D. Diseases of swine Ames, Iowa State University, 1988.
19630 L Evans H.E., DeLahunta A. Guide to dissection of the dog St. Louis, Saunders, 2004.
19116- L 20532 -C Summers B. A. Veterinary Neuropathology St. Louis, Mosby, 1995
20481-L Klatt, Edward C Robins i Cotran atlas patologije Beograd,Data Status,2007.
21264 L ed.Dobson, Jane M... BSAVA Manual of canine and feline oncology Gloucester, 2011.
21265 L Raskin, Rose E... Canine and Feline Cytology : Acolor Atlas and Interpretation Guide StLouis, 2016.
18671-L Cheville N.F. Introduction to Veterinary Pathology Ames, Iowa State University, 1988.
15678 L Norman Cheville Cell Pathology  
20851-L ed.Bolon,Brad, Butt,Mark T. Fundamental neuropathology for pathologists and toxicologists:principles and techniques Hoboken, Wiley,2011.
21266 L J.E.van Dijk... Color Atlas of Veterinary Pathology Philadelphia, 2008.
19587 -L Kumar,Vinay,... Robbins basic pathology Philadelphia,Saunders,2003.
20480 L ed. Bancroft J. D. Theory and practice of histological techniques Philadelphia, Elsevier, 2008.
15677 L John W. Davis Parasitic diseases of wild mammals  
15676 L John W. Davis Infectious diseases of wild mammals  
21583 L C. H. Gardiner, R. Fayer, J. P. Dubey An atlas of protozoan parasites in animal tissues, 2nd edition, Armed forces Institute of pathology, American registry of pathology, Washington DC, 1998.  
21584 L C. H. Gardiner, S. L. Poynton An atlas of metozoan parasites an animal tissues, Armed forces institute of Pathology, Washington DC  
21585 L Leonard P. Guarente, Linda Partridge, Douglas C. Wallace Molecular biology of aging, Cold spring harbor laboratory press, 2008.  
21586 L I Otrocka-Domagala, K. Pazdzior-Czapula, M. Gesek, T. Rotkiewicz Atlas cytodiagnostyki zwierzat, BUK, 2014.  
21587 L Bernard B. Feldman, John C. Seely Necropsy guide: rodents and the rabbit, CRC press, 1988.  
21581 L Leonard P. Guarente, Linda Partridge, Douglas C. Wallace Molecular biology of aging, Cold spring harbor laboratory press, 2008.  
21582 - L Begić- Janeva A. Dijagnoza histopatologije jetre  
19703/1 L, 19703/2L, 19703/3L ed. Maxie M.G. Jubb, Kennedy and Palmers pathology of domestiCentralnaanimals Beograd, Zlatni presek, 1994
18435 L Stunzi, Hugo,... Allgemeine Pathologie fur Tierarzte und studierende der tiermedizin Edinburgh, Saunders-Elsevier, 2007.
18437 L Kitt, Theodor Lehrbuch der Algemeinen Pathologie fur Tierarzte und Studierende der Tiermedizin Berlin, 1982.
18691 L Đukić, Branislava Sudska veterinarska medicina Stuttgart, 1982.
18985 L Vuković, Antonije Opšta patologija Beograd, Ksena, 1991.
21268 L Vandevelde, Marc... Veterinary neuropathology Philadelphia, 1996.
19629- L Brigitta M. Writing and Presenting Scientific Papers Nottingham, 2005
21587-L Leoard P. Guarent, Joseph G. Zinkl, Nemi C. Jain Schalm's Veterinary Hematology Blackwell Publishing, 2006
19259-L Pavlović M. Veterinarska histologija sa embriologijom Beograd, Veterinarska komora Srbije, 1995
15099 S. K. Paufler Kunstliche Besamung und eitransplatation bei tier und mensch Hannover
6639 F. Benesch Die diagnose der trachtigkeit bei der stute Leipzig 1924
10511 I. Adametz Živinogojstvo Zagreb, 1925
13402 Jovan Belić Savremeno svinjarstvo Beograd 1972
13401 Jovan Belić Savremeno svinjarstvo Beograd 1972
13740 E. Aehnelt Buiatrik Hannover
14670 John R. Campbell The science of animals that serve mankind New York
3114 Johannes Richter Harms' lehrbuch der tierarztlichen geburtshlife Berlin, 1920
3323 Earl T. Engle The problem of fertility New Jersey, 1946
8421 J. Varangot Les frottis vaginaux endocriniens Paris, 1952
18684 Branislava Đukić Sudska veterinarska medicina Beograd, 1991
7450 Miladin S. Veličković Osnovi nauke o porođajima Novi Sad, 1925
6588 Friedrich Lindhorst Praktikum der tierarztlichen geburtshlife Berlin 1920
3528 A. J. Tarasevič Besplodie seljskohozjajstvenih zivotnih Lenjingrad, 1936
7443 H. Meiser, Fr. Harms Bekamfung der aufzuchtkrankheiten Hannover 1937
10769 P. P. Belehov Ovcevodstvo Moskva 1944
13739 Marian I. Janiak Das endokrine system bei der forfpflazung der versuchs und nutztiere und des menschen Hannover
4168 I. S. Popov Ishrana domaćih životinja Beograd, 1949
16992 J. P. Vaissaire Sexualite et reproduction des mammiferes domestiques et de laboratorie Paris 1977
897 F. Hutira Specijalna patologija i terapija domacih zivotinja Beograd, 1949
6688 W. L. Williams Geschlechtskrankheiten der haussaugitere Stuttgart, 1929
12684 Karl Eibl Lehrbuch der rinderbesamung Berlin, 1959
11572 Heinrich Martius Die geburtshilflichen operationen Stuttgart 1958
3414 Franck Handbuch der tierarztlichen geburchilfe Berlin, 1893
10757 Theodor Hahn Die wichtigsten operationen des tierarztes in der praxis Berlin 1937
17391 R. H. F. Hunter Physiology and technology of reproduction in female domestic animals London, 1980
16947 William Haresign Recent advances in animal nutrition 1978 London
12921 S. A. Asdell Cattle fertility and sterility Boston
1353 Vojislav Ristić Farmakologija za farmaceute Beograd, 1950
17825 Velibor Drakulić Kunićarstvo intenzivno gajenje Beograd 1984
9647 Telesforo Bonadonna Inchiesta sulla fecondazione artificiale degli animali domestici nel mondo Milano, 1941
6621 Vennerholm Krakeiten der weiblichen geschelschet organe und der milichdruzen Stockholm
9848 V. Goerttler Wissenschaftliche arbeiten auf den gebiete der veterinarmedizin Jena, 1950
13430 K. I. Skrjabin Veterinarnaja enciklopedija Moskva 1972
3114 Jelena Petrović Opšta biohemija Beograd 1970
16382 Vasilije Miljković Reprodukcija i veštačko osemenjavanje goveda Beograd 1976
16379 Vasilije Miljković Reprodukcija i veštačko osemenjavanje goveda Beograd 1976
10557 Antonije Vuković Opšta patologija I deo Beograd 1939
3238 Ivan Puhač Upravno veterinarstvo Beograd, 1951
6752 Anton Otto Stoss Tierarztliche geburtskunde gynekologie Stuttgart 1928
7445 Richard Goldschmidt Die sexuellen zwischenstufen Berlin 1931
6633 Friedrich Brieger Selbstserilitet und kreuzungssterilitet Berlin 1930
887 E. I. Grin Kožne i polne bolesti Beograd 1949
11313 Vl. Bukač Aktuelni problemi veterinarsko-sanitarnog nadzora Zagreb 1959
15760 Colin R. Austin Manipulation der fortpflanzung Hamburg, 1977
6631 Emil Abderhalden Lehbruch der physiologischen chemie Wien 1940
12750 Karl Glesser Die krankheiten des schweines Hannover 1961
16984 W. Busch Veterinarmedizinsche endokrinologie Stuttgart 1975
12767 Erich Kolb Lehbruch der phzsiologie der haustiere Jena 1967
10889 Franz Benesch Lehbruch der tierarytlichen geburtschlife und gynekologie Wien 1957
17827 Iban Berkeš Opšta i medicniska enzimologija Zagreb 1975
17762 Peter Dosch Lehrbuch der naturaltherapie naach huneke Heidelberg
2048 Imre Zardaya Specijalna terapija i oboljenja srca i krvnih sudova Beograd 1951
14537 Alfred Cowie Pregnancy diagnosis tests London 1948
1945 B. K. Gindce Anatomija i fiziologija domaćih životinja Beograd 1949
6652 Artur Biedl Physiologie und pathologie der hypophyse Wiesbaden 1922
16994 V. A. Petrovskaja Moločnoe delo Moskva 1980
13676 A. P. Waterson Uvod u animalnu virologiju Zagreb 1973
16943 Magda Operativnaja hirurgija s osnovami topografičeskoj anatomiji domašnjih životnih Moskva 1979
10139 K. Čermak Aktuelni problemi veterinarske terapije i profilakse Zagreb 1957
6656 D M. G. De Bruin Geburtshilfe beim rind Leipzig 1902
6587 D Antonije Vukovič Bolesti koje psi prenose na ljude i stoku Sarajevo 1930
6625 D J. Latschenberger Kurtze anleitung zur qualitativen chemischen mineralanalyse 1883
6579 D Werner Steck Die latente infektion der milchdruse Hannover 1930
6673 D W. S. Stuven Eine neue methode der embryotomie mit einem neuen instrumentarium Berlin 1917
6589 D Antun Polcz Ovariotomija svinje Zagreb
14573 D W. J. A. Payne Cattle production in the tropics  
15942 D I. I. Rodin Praktikum po akušerstvu Moskva 1979
6643 D Skrjabina Bruceljoz seljskohozjajstvenih životnih Moskva 1940
10590 D P. Mičev Veterinarno akušerstvo i ginekologija Sofija 195
3739 D Valentin Stang Tierheilkunde und tierzucht Wien 1928
1149 D David Wirth Lexikon der praktischen therapie Wien 1949
6737, 6736, 6738 D Valentin Stang Tierheilkunde und tierzucht Wien 1927
6582 D Ernst Joest Spezielle patologische anatomie Berlin 1925
11400, 11401 D Ernst Joest Spezielle patologische anatomie Berlin 1924
10556 D Antonije Vuković Opšta patologija Beograd 1940
11398 D Ernst Joest Verdauungswege Berlin 1926
11399 D Ernst Joest Leber und gallwege Berlin 1937
6597 D A. Traut,ann Lehrbuch histologie und vergleichenden mikroskopischen anatomie der haussaugetiere Berlin 1931
6624 D Arthur Schneuert Lehrbuch der veterinar physiologische Berlin 1944
6626 D L. Aschoff Handbuch der krankheiten des blutes und der blutbildenden organe Berlin 1925
6750 D L. Franck Handbuch der tierarztlichen geburchilfe Berlin 1914
12331 D Carl R. Norrer Kemija organskih spojeva Zagreb
11329 D Walter Baier tierarztlichen geburchilfe Stuttgart 1958
6679 D H. Miesner Bekampfung der aufzuchtkrankheiten Hannover 1939
6675 D J. Albrechtsen Die unfruchtbarkeit des rindes ihre ursachen und ihre behandlung Berlin 1920
3428 D Richard Gote Besamung und unfruchtbarkeit der haussaugetiere Hanover 1949
6636 D I. Aschoff Handbuch der krankheiten des blutes und der blutbildenden organe Berlin 1925
6634 D W. Stoeckel Lehrbuch der geburtshilfe Jena 1938
12305 D Semjuel Gleston Udžbenik fizičke hemije Beograd 1967
4354, 3586 D F. Benesch Veterinarski leksikon Zagreb 1952
6623 D Th. Kitt Allgemeinen Pathologie Stuttgart i908
10759 D Franz Hutyra Spezielle pathologie und therapie der haustiere Jena 1938
14459 D H. H. Cole Reproduction in domestic animals London 1969
14755 D L. E. McDonald Veterinary endocrinology and reproduction Philadelphia 1975
6742,6773, 6744 D Valentin Stang Tierheilkunde und tierzucht Wien 1930
PI3532 D Daniel Swern Industrijski proizvodi ulja i masti po bailey-ju Zagreb 1972
11314 D K. Černak Aktuelni problemi veterinarske terapije i profilakse Zagreb 1957
6697 D Jos Bayer Augenheilkunde Wien 1914
6699 D Wilhelm Braumiller extremitaten, hufe, klauen Leipzig 1900
6689 D Hugo Schindelka Hautkrankheiten Leipzig 1903
14599 D John Hammond Animal breeding London
14711 D Eleanor Frankilin Practical dog breeding and genetics London
4160 D Matrius Ginekološke operacije i njihova topografsko anatomska osnova Beograd 1952
16948 D K. L. Levin Iskustvenoje osemenenie svinej Moskva 1980
3563 D Edgar Hugh Barger Diseases and parasites of poultry California
11638 D Laurence M. Winters Odgajivanje životinja Beograd, 1961
1131 D Branko Krajinović Ad usum veterinarium Beograd, 1950
10336 D Jonas Schmidt Lehrbuch der schweinezucht Berlin 1956
6573 D Edgar R. Ling Hemija mleka i mlečnih proizvoda Beograd 1948
13717 D Hans Hartwigk Veterinarhigiene Berlin 1972
6664 D M. G. De Bruin Die geburtshilflichen beim rint Leipzig 1910
7337 D Raymond Greene The practice of endocrinology 1951
6663 D Paul Trendelenburg Die hormone Berlin 1934
14826 D I. A. Merchant Veterinary bacteriology and virology Iowa
12834 D Ralph I. Dorfman Metabolism of steroid hormones New York 1965
21278 D Root Kustritz, Margaret V. Clinical Canine and Feline Reproduction : Evidence Based Answers Ames, 2010.
21282 D ed.McVey, Scott,... Veterinary Microbiology, 3rd ed. Ames, 2013
21279 D ed. King, Lesley G,... BSAVA Manual of Canine and Feline Emergency and Critical Care, 2nd ed. Gloucester, 2014.
21283 D ed. England, Garry... BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology Gloucester, 2013.
21276 D Youngquist, Robert S.,... Current Therapy in Large Animal Theriogenology 2 StLouis, 2007.
17465 D Božidar M. Marković Porodiljstvo domaćih životinja Beograd, 1983
21280 D ed. Noakes, David E,... Veterinary Reproduction and Obstetrics, 9th ed. Edinburgh, 2009.
20372 Ro Wills J., Wolf A. Handbook of feline medicine Oxford, Pergamon Press, 1993.
18265 Ro Ackerman N. Radiology of urogenital diseases in dogs and cats Iowa state university press, 1983.
18229-rö Morgan J. P. Radiology of skeletal diseases: Principles of Diagnosis in the Dog Davis, Iowa State University Press, 1982
21927 Ro Šehić Mensur Opća rendgenologija u veterinarskoj medicini Zagreb, 1995
21928 Ro Šehić Mensur Fizikalna terapija i rehabilitacija psa Zagreb, 2014
21929 Ro Šehić Mensur Fizikalna medicina u terapiji i dijagnostici domaćih životinja Zagreb, 1997
21930 Ro Butković Vladimir Osnove specijalne veterinarske rendgenologije Beograd, 1990
21931 Ro Gligorijević Jovan Osnovi rendgenologije Beograd, 1970
21932 Ro Šehić Mensur Bolesti organa i organskih sustava abdomena i toraksa u domaćih životinja Zagreb, 2004
21933 Ro Šehić Mensur Bolesti kosti, zglobova, tetiva i živčanog sustava u domaćih životinja Zagreb, 2004
21934 Ro Šehić Mensur Osteoartropatije u domaćih životinja Zagreb, 2012
21935 Ro Šehić Mensur Klinička rendgenologija u veterinarskoj medicini Zagreb, 2002.
21936 Ro Šehić Mensur Ultrasonografija abdomena i toraksa psa i mačke Zagreb, 2006
21937 Ro Šehić Mensur Kompjuterizovana tomografija i dijagnostika patologije lubanje, mozga i kralježnice psa Zagreb, 2012
21938 Ro Thrall Donald E Textbook of veterinary diagnostic radiology Philadelphia, 2002
21939 Ro Benzie David The alimentary tract of the ruminant Edinbourgh, 1957
21940 Ro Svob, T Das rontgenbild des verdauungstrakes der wirbeltiere und des fischskeletts Stuttgart, 1974
21941 Ro Farrow Charles S Decision making in small animal radiology Toronto, 1987
21942 Ro Owens Jerry M Radiographic interpretation for the small animal clinician Baltimore, 1999
21943 Ro Nyland Thomas G Small animal diagnostic ultrasound Philadelphia 1995
19153-S Becker W. M. The World of Cell Menlo Park, The Benjamin /Cummings Publishing Company, 1996
18876 S Šamanc, Horea A. Bolesti sirišta goveda Beograd, Veterinarski fakulet- VKS, 1994
20202- S Roder, Joseph D. Veterinary Toxicology Boston, 2001
19152- S Cotran R. S. Robbins Pathologic Basis of Disease Philadelphia, W.B.Saunders Company, 1994
20200 S Cooper J.E., Cooper M.E. Introduction to veterinary and comparative forensiCentralnamedicine Oxford,Blackwell, 2007.
20823 S Džaja P., Grabarević Ž. Sudsko veterinarstvo: opći dio Zagreb, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
20201- s Merck, Melinda D. Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations Ames, 2007
20883-S Radojičić, Sonja... Infektivne bolesti životinja – specijalni deo Beograd:S.Radojičić,2011
18589 S Cvetković, Aleksandar... /et al./ Klinička dijagnostika unutrašnjih bolesti domaćih životinja Beograd, OZID, 1989
18633 S Lolin, Miroslava Zarazne bolesti domaćih životinja (bakterijske etiologije) Beograd, OZID, 1989.
18588 S, 18635 S Sofrenović, Đorđe Važnije infektivne bolesti domaćih životinja Beograd, OZID, 1988.
18590 S, 18632 S Panjević, Đorđe Zarazne bolesti životinja virusne etiologije Beograd, OZID, 1989.
18705-18709 S Đukić, Branislava Sudska veterinarska medicina Beograd, Ksena, 1991.
19058 S ... Registar važećih propisa i sudske prakse Beograd, 1996.
21973 S JM King, L Roth-Johnson, ME Newson The Necropsy Book, A guide for veterinary students, residents, clinicians, pathologists and biological researchers Charles Louis Davis, DVM Foundation Publisher, 2008
21972 S Ana Batrićević, Vera Batanjski Zaštita životinja u Srbiji - kaznenopravni i ekološki aspekti Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2014.
21971 S Marija Karanikić Mirić Objektivna odgovornost za štetu Službeni glasnik, Beograd, 2016
21970 S Bernard E. Rollin An Introduction to Veterinary Medical Ethics: Theory and cases, 2nd edition Blackwell publishing, Ames, Iowa, 2006
21271 Z ed. by Salman, M.D. Animal Disease Surveillance and Survey Systems : Methods and Applications Ames, 2003.
21272 Z Gordis, Leon Epidemiology, 5th ed. Philadelphia, 2014.
21273 Z Jewell, Nicholas P. Statistics foe Epidemiology : Texts in Statistical Science Berkeley, 2004.
21274 Z ... Infectios and Parasitic Diseases of Livestock vol. 1, 2 Paris, 2010.
21275 Z Clark, William R. The Experimental Foundations of Modern Immunology 4th ed. New York, 1991.
19122-Z Leland D.S. Clinical Virology Philadelphia, Saunders, 1996