Navigacija

Arhiva vesti

Obaveštenje za nastavnike i saradnike

Poštovani/Poštovana Dekanski kolegijum ima u planu organizaciju kursa iz Engleskog jezika za saradnike u nastavi, asistente, asistente sa doktoratom i docente FVM. Međutim, prethodno je, zbog efikasne organizacije, neophodno utvrditi koliko bi ...

In memoriam

Opšte

  Prof. dr VLADO TEODOROVIĆ (1962-2020.) Prof. dr DMITAR DREKIĆ (1945-2021.) Prof. dr BRANA Ž. RADENKOVIĆ-DAMNJANOVIĆ (1952-2021.) Prof. dr SLAVOLJUB Z. JOVIĆ (1969-2021.) Prof. dr Todor Palić (1949-2021) Prof. dr Horea Šamanc (1948-202...

Konkursi, stipendije i nagrade

Konkursi

Konkursi univerzitetskih zadužbina i fondacija Stipendije i konkursi Univerziteta u Beogradu 22. novembar 2021. Odluka o raspisivanju Oglasa za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup stana u zgradi Fondacije Milana Stefanovića-S...